ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

_______________________________________________________________________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" червня 2020 р.м. ХарківСправа № 5023/10655/11 (922/758/20)

Господарський суд Харківської області у складі:

головуючий суддя Усатий В.О.

судді: Аюпова Р.М. , Яризько В.О.

при секретарі судового засідання Мазуренко А.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом Державне підприємство "Завод ім.В.О. Малишева" до Фізична особа-підприємець Кирпичов Віталій Георгійович про стягнення коштів з в межах справи про банкрутство ДП "Завод ім. В.О. Малишева" №5023/10655/11 за участю :

учасники розгляду справи не з`явилися

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Господарського суду Харківської області знаходиться справа про банкрутство ДП "Завод ім. В.О. Малишева". Справа розглядається колегією суддів у складі: головуючий суддя Усатий В.О., судді Савченко А.А. та Яризько В.О.

ДП "Завод імені В.О. Малишева" звернулося до суду з позовною заявою до ФО Кирпичова Віталія Георгійовича стягнення штрафних санкцій за договором будівельного підряду № 269дп від 15.04.2019 у розмірі 36331,02 грн, з яких: 29 023,06 грн - пеня визначена в договорі в розмірі 0,1 % від загальної вартості робіт за кожень день прострочення; 7307,96 грн - штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

Відповідно до статті 7 Кодексу України з процедур банкрутства Спори, стороною в яких є боржник, розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

Господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника.

Склад учасників розгляду спору визначається відповідно до Господарського процесуального кодексу України.

Господарський суд розглядає спори, стороною в яких є боржник, за правилами, визначеними Господарським процесуальним кодексом України. За результатами розгляду спору суд ухвалює рішення.

Зважаючи на те, що суддя Савченко А.А., яка входить до складу суду, визначеному для розгляду даної справи, перебуває у відпустці більше 14 календарних днів на підставі службової записки головуючого судді керівнику апарату автоматизованою системою здійснено повторний автоматизований розподіл судової справи між суддями. Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями визначено склад суду для розгляду даної справи: головуючий суддя Усатий В.О., суддя Яризько В.О., суддя Аюпова Р.М. (витяг з протоколу від 18.03.2020).

Ухвалою суду від 23.03.2020 прийнято позовну заяву (вх. 758/20 від 12.03.2020) до розгляду в межах провадження у справі про банкрутство та відкрито провадження у справі 5023/10655/11 (922/758/20) з урахуванням клопотання ДП "Завод імені В.О. Малишева" про розгляд заяви в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін, ухвалено справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження з повідомлення (викликом) сторін, призначено судове засідання на 21.04.2020.

До суду від відповідача надійшло клопотання про відкладання судового засідання з метою врегулювання спору мирним шляхом.

У зв`язку з відпусткою судді Яризько В.О., призначене на 21.04.2020 судове засідання не відбулося.

Ухвалою суду від 28.04.2020 призначено судове засідання на 18.05.2020.

У зв`язку з відпусткою судді Усатого В.О., призначене засідання не відбулося.

Ухвалою суду від 02.06.2020 призначено судове засідання на 22.06.2020.

Від позивача надійшла заява про відкладання та продовження строку розгляду справи, в обґрунтування якої він посилається на проект Закону України № 3383 "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України для запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), яким було передбачено поновлення строків, встановлених, в тому числі, у статті 248 ГПК України ("Строк розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження"), однак на цей час він не є дійсним, у зв"язку з чим клопотання не підлягає задоволенню.

Суд зазначає, що у встановлений законом строк відзиву від відповідача на позовну заяву не надходило.

Відповідно ч.2 ст.178 ГПК України, у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Судом встановлено, що відповідачем отримано ухвалу від 23.03.2020 р. про відкриття провадження у справі 30.03.2020 р., проте відзиву не надано.

Учасники процесу в судове засідання 22.06.2020 р. не з"явилися.

З`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги та заперечення проти них, всебічно та повно дослідивши матеріали справи та надані учасниками процесу докази, суд встановив наступне.

15.04.2019 року між фізичною особою-підприємцем Кирпичовим Віталієм Георгійовичем (підрядник) та Державним підприємством "Завод ім. В.О.Малишева" (замовник) укладено договір будівельного підряду № 269дп (далі - Договір), відповідно до п.1.1 якого підрядник зобов`язується на свій ризик виконати роботи по влаштуванню зливової каналізації ц. 720 (корп. 750Н) інв. №000533, зідно дефектного акту (технічного завдання) ДП "Завод ім. В.О. Малишева", а замовник зобов`язується прийняти належним чином виконані роботи, та оплатити їх вартість.

Згідно пункту 2.1. Договору, вартість робіт-договірна ціна підрядника складає 104 399,51 грн., в т.ч. ПДВ 20% - 17399,92 грн.

У відповідності до пункту 2.2. Договору вартість робіт підрядника, окремо по кожному найменуванню (виду) робіт, визначається сторонами в кошторисі на виконання робіт, що є невід`ємною частиною цього Договору. Вартість роботи включає всі витрати підрядника, зокрема: податки та збори, заробітна плата працівників, інша плата, витрати, що виникли не з вини замовника, окрім вартості будівельних матеріалів, наданих Замовником.

Пунктом 2.3. Договору зазначено, що замовник зобов`язується оплатити підряднику вартість робіт протягом 15 банківських днів з дати підписання Акту приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), якщо інші умови та строк оплати не визначені сторонами в графіку виконання робіт, але в будь-якому випадку не раніше отримання замовником оригіналу рахунку підрядника.

Відповідно до пункту 2.4. Договору, оплата вартості робіт здійснюється замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок підрядника в безготівковій формі.

Пунктом 2.5. Договору зазначено, що замовник має право здійснити платіж за реквізитами, визначеними в розділі 11 Договору або в окремому рахунку підрядника за своїм вибором. Підрядник гарантує актуальність (дійсність) банківських реквізитів, визначених в рахунку та/або в цьому Договорі протягом всього строку його дії.

Відповідно до п.2.6 Договору, зобов`язання замовника по оплаті вважаються виконаними з моменту списання грошових коштів з рахунку замовника.

Пунктом 3.1. Договору визначено, що строк виконання підрядником робіт в повному обсязі та/або окремо по кожному виду робіт визначається сторонами в графіку виконання робіт та складає 45 календарних днів від дати підписання Договору.

Згідно графіку виконання робіт від 15.04.2019, датою початку робіт є дата підписання договору.

Відповідно до п. 3.2 Договору в графіку виконання робіт сторони можуть передбачити приймання замовником окремих етапів виконання робіт.

Пунктом 3.4. Договору зазначено, що передача замовником підряднику будівельних матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей фіксується шляхом підписання двостороннього акту приймання-передачі, у якому сторони зазаначають найменування (вид) та кількість переданих матеріалів та їх вартість. Обов`язок по складанню акту приймання-передачі покладений на підрядника.

В пункті 3.7 Договору, сторони передбачили, що приймання замовником виконаних підрядником робіт фіксується шляхом підписання двостороннього акту виконаних робіт в повному обсязі або окремо по кожному етапу виконання робіт, у якому зазначається найменування (вид) та обсяг виконаних робіт та їх вартість, найменування (вид), кількість використаних будівельних матеріалів . Обов"язок по складанню акту виконаних робіт покладений на підрядника.

Згідно п.4.2.5 Договору, підрядник зобов"язаний протягом 5 календарних днів з дня закінчення виконання робіт скласти та надати замовнику два примірника акту виконаних робіт, підписаних та скріплених печаткою підрядника (за наявності).

Пунктом 4.2.8 Договору зазначено, що підрядник зобов`язується своєчасно письмово попереджати замовника про будь-які обставини, що перешкоджають або впливають на виконання підрядником своїх зобов`язань.

Відповідно п.4.4.3 договору, замовник зобов"язаний при відсутності претензій до виконаних підрядником робіт підписати акт виконаних робіт та повернути один примірник підряднику.

Відповідно до пункту 10.1. Договору, договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2019, а в частині виконання гарантійних зобов`язань - до повного виконання.

Згідно графіку виконання робіт від 15.04.2019, датою початку робіт є дата підписання договору, отже останнім днем виконання підрядником робіт є 29.05.2019 р.

Однак, у встановлений Договором термін відповідач не здійснив роботи по влаштуванню зливової каналізації цеху 720 в корпусі 750Н ДП "Завод ім. В.О. Малишева".

16.01.2019 відповідачу направлено претензію про виплату заборгованості за невиконання умов Договору, однак відповідачем відповіді на претензію не надано, заборгованість не сплачено.

Наведені обставини зумовили позивача звернутись до суду із даним позовом.

Надаючи правову кваліфікацію викладеним обставинам, суд виходить з наступного.

За загальним положенням цивільного законодавства, зобов`язання виникають з підстав, зазначених у статті 11 ЦК України. За приписами частини 2 цієї статті підставами виникнення цивільних прав та обов`язку, зокрема, є договори та інші правочини, інші юридичні факти. Підставою виникнення цивільних прав та обов`язків є дії осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також дії, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки.

У відповідності із ст.173 ГК України та ст. 509 ЦК України, господарським визнається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим кодексом, в силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утримуватися від певних дій, а інший суб`єкт (управлена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконати її обов`язку.

Господарські зобов`язання можуть виникати, зокрема, з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать (ст. 174 ГК України).

Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків (ч. 1 ст. 626 ЦК України).

Відповідно до ст. 6 ЦК України сторони мають право укласти договір, який не передбачений актами цивільного законодавства, але відповідає загальним засадам цивільного законодавства; сторони мають право врегулювати у договорі, який передбачений актами цивільного законодавства, свої відносини, які не врегульовані цими актами; сторони в договорі можуть відступити від положень актів цивільного законодавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд.

Ст. 627 ЦК України встановлено, що відповідно до ст.6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв діловою обороту, вимог розумності та справедливості.

Відповідно до ч. 1 п. 4 ст. 179 ГК України при укладенні господарських договорів сторони можуть визначати зміст договору на основі вільного волевиявлення, коли сторони мають право погоджувати на свій розсуд будь-які умови договору, що не суперечать законодавству.

Відповідно до ч. 7 ст. 179 ГК України, господарські договори укладаються за правилами, встановленими Цивільним кодексом з урахуванням особливостей, передбачених цим кодексом.

Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства (ст. 628 ЦК України).

Згідно ст. 629 ЦК України, договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно статті 525 ЦК України, одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 598 ЦК України, зобов`язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом та припинення зобов`язання на вимогу однієї із сторін допускається лише у випадках, встановлених законом або договором, а згідно статті 599 ЦК України, зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Згідно з ч.1 ст. 612 ЦК України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Як встановлено судом, укладений сторонами договір будівельного підряду №269дп від 15.04.2019 за своєю правовою природою є договором будівельного підряду , який регулюється приписами ст.ст. 875-886 Цивільного кодексу України.

Відповідно до ч.1 ст. 875 Цивільного кодексу України за договором будівельного підряду підрядник зобов`язується збудувати і здати у встановлений строк об`єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов`язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов`язок не покладається на підрядника, прийняти об`єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.

Згідно ч.4 ст. ЦК України, передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї із сторін від підписання акта про це вказується в акті і він підписується другою стороною.

Згідно з ч.4 ст.879 Цивільного кодексу України, оплата робіт провадиться після прийняття замовником збудованого об`єкта (виконаних робіт), якщо інший порядок розрахунків не встановлений за погодженням сторін.

Як встановлено судом, з моменту підписання графіку виконання робіт по влаштуванню зливової каналізації ц.720 (корп. 750Н) інв. № 000533, відповідачем роботи за договором не виконані.

Статтею 193 Господарського кодексу України визначено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Виходячи з положень ст. 526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно зі ст.525 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Частиною 1 статті 530 Цивільного кодексу України передбачено, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Згідно з ч.1 ст.251 ЦК України строком є певний період у часі, зі спливом якого пов`язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Тобто юридичне значення має саме сплив визначеного проміжку часу, внаслідок якого виникають, змінюються або припиняються цивільні правовідносини.

З урахуванням наведених положень укладеного сторонами Договору, виходячи з факту підписання сторонами графіку виконання робіт, у відповідача виник обов`язок по виконанню робіт протягом 45 (шістдесяти) календарних днів .

Відповідно до ч.1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ст. 610 ЦК України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: сплата неустойки.

Такий вид забезпечення виконання зобов`язання, як пеня та її розмір встановлено ч. 3 ст. 549 ЦК України, ч. 6 ст. 231 ГК України, статтями 1,3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань" та ч.6 ст. 232 ГК України.

Згідно ч. 1 та ч. 3 ст. 549 ЦК України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Ч. 1 ст. 216 ГК України встановлено, що учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 230 ГК України штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

У відповідності до ч. 6 ст. 231 ГК України, штрафні санкції за порушення грошових зобов`язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.

Відповідно до ч.6 ст.232 ГПК України, нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

У частині 2 ст. 343 ГК України зазначається, що пеня за прострочку платежу встановлюється за згодою сторін господарських договорів, але її розмір не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України.

Пунктом 6.3.1. Договору визначено, що у разі порушення строків виконання робіт підрядник сплачує замовнику неустойку в розмірі 0,1% від загальної вартості робіт, визначеної в п.2.1. Договору, за кожень день прострочення.

Відповідно до п.2 ч.2 ст 231 ГК України у разі якщо порушено господарське зобов`язання, в якому хоча б одна сторона є суб`єктом господарювання, що належить до державного сектора економіки, або порушення пов`язане з виконанням державного контракту, або виконання зобов`язання фінансується за рахунок Державного бюджету України чи за рахунок державного кредиту, штрафні санкції застосовуються, якщо інше не передбачено законом чи договором, у таких розмірах: за порушення строків виконання зобов`язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

За розрахунками суми заборгованості позивача початок нарахування пені починається з 30.05.2019 та закінчується 02.03.2020, відповідно складає 278 днів, та дорівнює 29 023,06 грн. Відповідно штраф у розмірі 7% вказаної вартості за п.2 ч.2 ст. 231 Господарського кодексу України складає 7 307,96 грн.

Враховуючи, що відповідно до ст. 526 ЦК України, ст. ст. 193, 198 ГК України, зобов`язання повинні виконуватись належним чином і у встановлений строк відповідно до умов і порядку укладеного між сторонами договору та згідно з вимогами закону, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться, приймаючи до уваги викладені обставини, та враховуючи те, що станом на момент розгляду справи, відповідач не надав суду доказів виконання умов Договору, відповідач визнається судом таким, що прострочив виконання зобов`язання з виконання підрядних робіт, тому позовні вимоги в частині стягнення суми пені за період з 30.05.2019 р. по 02.03.2020 р. в розмірі 29023,06 грн. та штрафу у розмірі 7307,96 грн. за невиконання умов Договору , суд вважає обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Згідно зі ст. 129 ГПК України, витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача у разі задоволення позову, тому з відповідача підлягає стягненню 2102 грн. судового збору.

Суд також вважає за необхідне зазначити, що рішенням Кабінету міністрів України на засіданні уряду від 17.06.2020 було продовжено строк дії карантину до 31.07.2020.

Законом України №540 від 30.03.2020р. "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)", внесено зміни до розділу X "Прикінцеві положення" Господарського процесуального кодексу України, відповідно до яких, Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), строки, визначені статтями 46, 157, 195, 229, 256, 260, 288, 295, 306, 321, 341, 346, 349, а також інші процесуальні строки щодо зміни предмета або підстави позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, апеляційного оскарження, залишення апеляційної скарги без руху, повернення апеляційної скарги, подання заяви про скасування судового наказу, розгляду справи по суті, строки, на які зупиняється провадження, подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами, звернення зі скаргою, оскарження рішення третейського суду, судового розгляду справи, касаційного оскарження, подання відзиву продовжується на строк дії карантину.

Строк, який встановлює суд у своєму рішенні, не може бути меншим, ніж строк карантину, пов`язаного із запобіганням поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

Керуючись ст. ст. 86, 129, 232-241 ГПК України, ст. ст. 7, 8 Кодексу України з процедур банкрутства, суд-

ВИРІШИВ:

Відмовити позивачу в задоволенні клопотання про відкладання та продовження строку розгляду справи.

Позов ДП Завод ім. В.О. Малишева задовольнити повністю.

Стягнути з ФОП Кирпичова Віталія Георгійовича (іпн. НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 в Харківському ГРУ ПАО КБ "Приватбанк", МФО 351533, адреса: АДРЕСА_5 , поштова адреса: АДРЕСА_4 ) на користь ДП Завод ім. В.О. Малишева ( код ЄДРПОУ 14315629, місцезнаходження: вул.Плеханівська, 126, м.Харків, 61037) штрафні санкції за договором будівельного підряду № 269дп від 15.04.2019 у розмірі 36331,02 грн, з яких: 29023,06 грн - пеня визначена в договорі в розмірі 0,1 % від загальної вартості робіт за кожен день прострочення; 7307,96 грн.- штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості, та 2102 грн. - судовий збір.

Після набрання рішенням законної сили видати наказ в установленому законом порядку.

Позивач: Державне підприємство "Завод імені В.О. Малишева" (код ЄДРПОУ 14315629, юридична адреса: 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 126)

Відповідач: Кирпичов Віталій Георгійович (іпн. НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 в Харківському ГРУ ПАО КБ "Приватбанк", МФО 351533, адреса: АДРЕСА_5, поштова адреса: АДРЕСА_6 )

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене безпосередньо до Східного апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня складання повного тексту рішення відповідно до ст.ст. 256, 257 Господарського процесуального кодексу України та з урахуванням п.п. 17.5 п.17 Перехідних положень Кодексу.

Учасники справи можуть одержати інформацію по справі зі сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою http://court.gov.ua/.

Повний текст рішення складено та підписано 30.06.2020 року.

Головуючий суддя Суддя Суддя В.О. Усатий В.О. Яризько Р.М. Аюпова

Дата ухвалення рішення 22.06.2020
Зареєстровано 01.07.2020
Оприлюднено 01.07.2020

Судовий реєстр по справі 5023/10655/11 (922/758/20)

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 22.06.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 02.06.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 28.04.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 23.03.2020 Господарський суд Харківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону