ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

УХВАЛА

про повернення апеляційної скарги

"06" липня 2020 р. Справа№ 910/3428/19

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Суліма В.В.

суддів: Майданевича А.Г.

Ткаченка Б.О.

розглянувши апеляційну скаргу Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" далі - АТ КБ "ПриватБанк"

на рішення Господарського суду міста Києва від 03.06.2019 (повний текст складено 06.06.2019)

у справі № 910/3428/19 (суддя: Літвінова М.Є.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Артіс"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ардена"

про визнання правочину недійсним

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "АРТІС" (далі - позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ардена" (далі-відповідач) про визнання недійсним Договору управління від 27.06.2008, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "АРТІС" та Товариством з обмеженою відповідальністю "АРДЕНА" та посвідчений Пашинською О.М. приватним нотаріусом Київського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за № 3238.

Обґрунтовуючи заявлені позовні вимоги позивач зазначає, що Договір управління від 27.06.2008 укладений з порушенням норм чинного законодавства, оскільки директор відповідача в момент підписання вищевказаного Договору не мала необхідного обсягу цивільної дієздатності для його укладання. У зв`язку з цим, позивач вирішив звернутись до суду з даним позовом за захистом своїх прав та законних інтересів.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 03.06.2020 позов задоволено повністю. Визнано недійсним Договір управління від 27 червня 2008 року, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "АРТІС" та Товариством з обмеженою відповідальністю "АРДЕНА", посвідчений Пашинською О.М., приватним нотаріусом Київського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №3238.

Стягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю "АРДЕНА" (49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Челюскіна, будинок 8, ідентифікаційний код 33858240) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "АРТІС" (49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Челюскіна, будинок 8, ідентифікаційний код 32685615) 1 921 грн. витрат по сплаті судового збору.

Не погодившись з прийнятим рішенням, 09.06.2020 АТ КБ "ПриватБанк", як власник нерухомого майна звернулося до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження рішення Господарського суду міста Києва від 03.06.2019,скасувати рішення у даній справі та ухвалити нове рішення про відмову у задоволенні позовних вимог, судові витрати покласти на позивача у справі.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 17.06.2020 справу № 910/3428/19 передано для розгляду колегії суддів у складі: головуючий суддя - Сулім В.В., судді: Майданевич А.Г., Ткаченко Б.О.

18.06.2020 на адресу Північного апеляційного господарського суду від позивача надійшли письмові заперечення на відкриття апеляційного провадження та поновлення строку на апеляційне оскарження у яких зазначає, що АТ КБ "ПриватБанк" отримав позовну заяву у справі №910/528/20 разом з додатками, які включали рішення Господарського суду міста Києва від 03.06.2019 у справі № 910/3428/19 саме 16.01.2020, що підтверджується витягом з сайту ПАТ "Укрпошта", описом вкладення до цінного листа та платіжним дорученням від 14.01.2020 про відправлення на адресу АТ КБ "ПриватБанк" копії позовної заяви з додатками.

Північний апеляційний господарський суд апеляційну скаргу Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" на рішення Господарського суду міста Києва від 03.06.2019 у справі № 910/3428/19 залишив без руху своєю ухвалою від 23.06.2020.

02.07.2020 на адресу Північного апеляційного господарського суду апелянтом подано заяву на виконання вимог ухвали, а саме: докази поважності пропущення строку на апеляційне оскарження.

Розглянувши заяву АТ КБ "ПриватБанк" про поновлення строку на апеляційне оскарження, колегія суддів виходить з такого.

Відповідно до ст. 118 Господарського процесуального кодексу України (далі по тексту - ГПК України) право на вчинення процесуальних дій втрачається із закінченням встановленого законом або призначеного судом строку. Заяви, скарги і документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Пропуск процесуального строку - це юридичний факт, який настає внаслідок бездіяльності уповноваженої особи в момент настання (або закінчення) цього строку з поважних причин чи з причини, що не можуть бути визнані такими, і такий, що породжує відповідні правові наслідки.

Згідно з ч. 1 ст. 119 ГПК України суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

При цьому із правового контексту наведених норм вбачається, що законодавець не передбачив обов`язку суду автоматично відновлювати пропущений строк за наявності відповідного клопотання заявника, оскільки у кожному випадку суд має чітко визначити, з якої саме поважної причини такий строк було порушено скаржником, та чи підлягає він відновленню.

Фактично норма про можливість поновлення процесуальних строків є, по суті, пільгою, яка може застосовуватися як виняток із загального правила, оскільки в іншому випадку нівелюється суть чіткого встановлення законодавцем кожного з процесуальних строків. Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 09.10.2018 у справі № 5/452/06.

Відповідно до ч.ч. 3,4 ст. 260 ГПК України апеляційна скарга залишається без руху у випадку, якщо вона подана після закінчення строків на апеляційне оскарження і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані неповажними. При цьому протягом десяти днів з дня вручення ухвали особа має право звернутися до суду апеляційної інстанції із заявою про поновлення строку або вказати інші підстави для поновлення строку. Якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або вказані нею підстави для поновлення строку на апеляційне оскарження будуть визнані неповажними, суд відмовляє у відкритті апеляційного провадження у порядку, встановленому ст. 261 цього Кодексу.

Виходячи зі змісту наведених норм, суд апеляційної інстанції при відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою, поданою поза межами строків, установлених законодавством для оскарження судових рішень в апеляційному порядку, повинен вирішити питання про поновлення строку на апеляційне оскарження, навівши мотиви такого поновлення з вказівкою на поважність причин пропуску такого строку.

В даному контексті також слід враховувати правову позицію Європейського суду з прав людини, згідно з якою правова система багатьох країн передбачає можливість продовження строків, якщо для цього є обґрунтовані підстави. Суд визнає, що вирішення питання щодо поновлення строку на оскарження перебуває в межах дискреційних повноважень національних судів, однак такі повноваження не є необмеженими (рішення у справі "Пономарьов проти України" (Ponomaryov v. Ukraine), заява № 3236/03, пункт 41, від 03.04.2008). При цьому, якщо звичайний строк оскарження поновлюється зі спливом значного періоду часу, таке рішення може порушити принцип правової визначеності. Хоча саме національним судам, перш за все, належить виносити рішення про поновлення строку оскарження, їх свобода розсуду не є необмеженою. Суди повинні обґрунтовувати відповідне рішення. У кожному випадку національні суди повинні встановити, чи виправдовують причини поновлення строку оскарження втручання у принцип res judicata, особливо коли національне законодавство не обмежує дискреційні повноваження судів стосовно часу або підстав для поновлення строків (рішення у справі "Устименко проти України" (Ustimenko. Ukraine), заява №32053/13, пункт 41, від 29.10.2015).

В своїй заяві про поновлення строку на апеляційне оскарження, АТ КБ "ПриватБанк" посилається на те, що його представник у розгляді даної справи участі не брав, що позбавило можливості реалізації права скаржника на апеляційне оскарження судового рішення у передбачений процесуальним законом строк та підготовки обґрунтованої апеляційної скарги. Скаржник зазначає, що після ознайомлення з оскаржуваним рішенням шляхом отримання копії позовної заяви №910/538/20 з додатками 17.01.2020 АТ КБ "ПриватБанк" не мало можливості підтвердити власні припущення про порушення судом норм матеріального чи процесуального права, а також порушення прав АТ КБ "ПриватБанк", шляхом прийняття необґрунтованого рішення, при цьому апелянт зазначає, що копія рішення по справі не була належним чином засвідчена. Апелянт зміг ознайомитись з матеріалами справи і оскаржуваним рішенням, лише 17.03.2020.

Також апелянт зазначає про недобросовісність дій учасників процесу по справі № 910/3428/19.

Інших доводів щодо поважності пропуску строку на оскарження рішення господарського суду міста Києва від 03.06.2020 у справі №910/3428/19 скаржником не наведено.

Висновок АТ КБ "ПриватБанк" про отримання достовірної інформації про наявність постановленого рішення лише 17.03.2020 не може бути визнаним обґрунтованим.

Доказів щодо отримання незасвідченої копії рішення з ЄДСРС апелянтом до клопотання про поновлення строків не додано.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 3 Закону України "Про доступ до судових рішень" для доступу до судових рішень судів загальної юрисдикції Державна судова адміністрація України забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень. Єдиний державний реєстр судових рішень - автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень.

Судові рішення, внесені до Реєстру, є відкритими для безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб-порталі судової влади України (ч. 1 ст. 4 Закону України "Про доступ до судових рішень").

При цьому апелянтом не спростована можливість перевірки винесеного рішення, оскільки повний текст оскарженого рішення підписано 06.06.2019, та було оприлюднене в Єдиному державному реєстрі судових рішень 10.06.2019.

Апелянт не заперечує проти отримання копії оскаржуваного судового рішення 17.01.2020, проте звернувся з клопотанням про ознайомлення з матеріалами справи лише 17.03.2020.

Посилання апелянта на Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" є неналежним, так як останній набрав чинності 02.04.2020.

Отже, за результатами дослідження та аналізу сукупності наданих суду доводів та доказів колегія дійшла висновку про те, що скаржник - АТ КБ "ПриватБанк" мав об`єктивну можливість з 17.01.2020 скористатись своїм правом на апеляційне оскарження судового рішення. Обізнаність АТ КБ "ПриватБанк" про наявність судового рішення у даній справі підтверджується вказаними письмовими доказами.

Враховуючи обізнаність апелянта про наявність рішення по справі № 910/3428/19 та реальну можливість подати апеляційну скаргу, наведені причини (в тому числі посилання на недобросовісність учасників процесу) не можуть бути визнані поважними для поновлення строку.

Колегія суддів дійшла висновку про те, що скаржник - АТ КБ "ПриватБанк" належним чином не обґрунтувало поважності причин, які зумовили неможливість подання апеляційної скарги у найкоротші строки з часу, відколи особа довідалася про наявність оскаржуваного нею судового рішення, тому суд апеляційної інстанції відмовляє у відкритті апеляційного провадження.

Суд апеляційної інстанції відмовляє у відкритті апеляційного провадження у справі, якщо скаржником у строк, визначений судом, не подано заяву про поновлення строку на апеляційне оскарження або наведені підстави для поновлення строку на апеляційне оскарження визнані судом неповажними (п. 4 ч. 1 ст. 261 ГПК України).

Відповідно до ч. 4 ст. 261 ГПК України копія ухвали про відмову у відкритті апеляційного провадження надсилається учасникам справи у порядку, визначеному ст. 242 цього Кодексу. Скаржнику надсилається копія ухвали про відмову у відкритті апеляційного провадження разом з апеляційною скаргою та доданими до скарги матеріалами. Копія апеляційної скарги залишається в суді апеляційної інстанції.

За таких обставин колегія суддів вважає за необхідне надіслати скаржнику його апеляційну скаргу з доданими до неї документами та заяву про поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження рішення суду.

Керуючись ст.ст. 174, 258, 260, 261 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд -

УХВАЛИВ:

1. Відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" на рішення Господарського суду міста Києва від 03.06.2019 у справі № 910/3428/19.

2. Апеляційну скаргу Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" на рішення Господарського суду міста Києва від 03.06.2019 у справі № 910/3428/19 разом з доданими до неї матеріалами надіслати скаржнику.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та може бути оскаржена в касаційному порядку, передбаченому ст. 286 - 291 Господарського процесуального кодексу України.

Головуючий суддя В.В. Сулім

Судді А.Г. Майданевич

Б.О. Ткаченко

Дата ухвалення рішення 06.07.2020
Зареєстровано 07.07.2020
Оприлюднено 08.07.2020

Судовий реєстр по справі 910/3428/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 21.12.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 21.12.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 18.08.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 21.07.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 06.07.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.06.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 03.06.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 20.05.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 09.04.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 25.03.2019 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 910/3428/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону