Рішення
від 06.07.2020 по справі 917/181/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36000, м. Полтава, вул. Зигіна, 1, тел. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.07.2020 Справа № 917/181/20

Господарський суд Полтавської області у складі судді Безрук Т. М., при секретарі судового засідання Сілаєвій О. Ф., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовною заявою Акціонерного товариства "Фармак"

до Полтавського обласного комунального підприємства "Полтавафарм"

про стягнення 1 287 813,89 грн.

представники сторін не з`явились

встановив:

До господарського суду Полтавської області надійшов позов Акціонерного товариства "Фармак" до Полтавського обласного комунального підприємства "Полтавафарм" про стягнення 1 287 813,89 грн., у тому числі: 1252919,00 грн. основного боргу за товар, поставлений згідно договору № 15 поставки лікарських засобів від 02.01.2019р., 31441,04 грн. - пені, 3453,85 грн. - 3% річних.

Позовну заяву обґрунтовано тим, що відповідач неналежним чином здійснює розрахунки за поставлений товар.

Відповідач відзив на позов не надав.

Інші заяви по суті справи від сторін до суду не надходили.

У даній справі були вчинені наступні процесуальні дії.

За протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 03.02.2019р. даний позов був переданий на розгляд судді Безрук Т. М. (а.с. 86).

За даним позовом ухвалою Господарського суду Полтавської області 07.02.2020 відкрито провадження у справі № 917/181/20, призначено справу до розгляду в підготовче засідання, та встановлено сторонами строки для подання заяв по суті справи (а.с.108-109).

Відповідач подавав клопотання (вхід. № 2378 від 26.02.2020) про відкладення підготовчого засідання в зв`язку з хворобою його представника (а.с.127). Дане клопотання було задоволено судом.

Ухвалою від 27.02.2020р. суд продовжив строк проведення підготовчого провадження на 30 днів та відклав розгляд справи (а.с.138-139).

Відповідач подавав клопотання (вхід. № 3159 від 19.03.2020) про відкладення підготовчого засідання в зв`язку з впровадженням карантину (а.с.144).

Ухвалою від 14.05.2020 суд призначив підготовче засідання на 09.06.2020р. (а.с.152).

Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" від 30.03.2020 розділ Х Прикінцевих положень ГПК України доповнено пунктом 4, відповідно до якого під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), строки, визначені статтями 46, 157, 195, 229, 256, 260, 288, 295, 306, 321, 341, 346, 349, а також інші процесуальні строки щодо зміни предмета або підстави позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, апеляційного оскарження, залишення апеляційної скарги без руху, повернення апеляційної скарги, подання заяви про скасування судового наказу, розгляду справи по суті, строки, на які зупиняється провадження, подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами, звернення зі скаргою, оскарження рішення третейського суду, судового розгляду справи, касаційного оскарження, подання відзиву продовжуються на строк дії такого карантину.

Визначені судом строки для подання заяв по суті справи закінчилися до набрання законної сили вказаним законом.

Ухвалою від 09.06.2020р. суд закрив підготовче провадження та призначив справу до судового розгляду по суті на 07.04.2020р. (а.с.160-161).

Про час та місце розгляду справи позивач та відповідач повідомлені належним чином, що підтверджується поштовими повідомленнями від 07.02.2020р., від 17.02.2020р., від 02.03.2020р., від 18.05.2020р., від 11.06.2020р. (а.с.110-111, 125-126, 140-142, 154-155, 162-163).

Під час розгляду справи по суті судом були досліджені всі письмові докази та пояснення, що містяться в матеріалах справи.

Розглянувши матеріали справи, суд встановив наступне.

Між Публічним акціонерним товариством "Фармак" (позивачем), яке надалі змінило назву на Акціонерне товариство "Фармак", та Полтавським обласним комунальним підприємством "Полтавафарм" (відповідачем) укладено договір поставки лікарських засобів №15 від 02.01.2019р. (далі - Договір); (а.с.56-61).

Відповідно до п. 1.1. Договору позивач, як постачальник, передає у власність відповідачу (покупцю), а покупець приймає у власність та зобов`язується оплатити лікарські засоби, медичні вироби, дієтичні добавки (надалі - товар ) за цінами та у асортименті (за переліком) згідно генеральної специфікації, що підписується уповноваженими представниками сторін, яка становить невід`ємну частину цього договору.

Відповідно до п. 2.2 Договору поставка здійснюється на наступних умовах, які визначаються згідно ІНКОТЕРМС 2010, а саме: шляхом самовивозу товару покупцем на умовах EXW-м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 74, або Київська обл., с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, буд. 8-А; шляхом доставки товару покупцю транспортом постачальника і за його рахунок на умовах DDP - за однією адресою: Полтавська обл., с. Розсошенці, вул. Горбанівська, 2.

Згідно п. 2.3 Договору право власності на товар переходить від постачальника до покупця з моменту поставки, яким сторони встановлюють дату приймання товару покупцем (дату поставки). Дата приймання товару покупцем (дата поставки) проставляється покупцем у накладній.

Згідно п. 2.5 Договору ціна, асортимент та кількість товару вказується постачальником в накладних, і вважається узгодженим при наявності на цих накладних підписів уповноважених представників сторін на відпуск та приймання товару.

Згідно п. 3.2 Договору строк оплати поставленого на умовах цього договору товару складає 30 календарних днів з дати поставки товару, якщо інші умови оплати не встановлено у додаткових угодах до цього Договору. Сторони вправі у додаткових угодах встановлювати скорочені або більш тривалі строки оплати як щодо окремих груп препаратів, так і щодо всього товару в цілому.

В додатковій угоді №1 від 02 січня 2019 року до Договору сторони погодили, що в період з 02 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року препарати групи А, В, С, які визначені генеральною специфікацією постачальника, відвантажуються по цінах чинної генеральної специфікації. При цьому, строк оплати для препаратів групи А, які визначені генеральною специфікацією постачальника, становить 30 календарних днів від дати поставки, строк оплати препаратів групи В, які визначені генеральною специфікацією постачальника - 35 календарних днів від дати поставки, строк оплати препаратів групи С, які визначені генеральною специфікацією постачальника - 45 календарних днів від дати поставки (а.с.62).

Згідно з п. 3.4 Договору датою оплати вважається дата надходження коштів на поточний рахунок постачальника.

В генеральній специфікації від 03 липня 2019 року до Договору сторони узгодили назви, ціни та асортимент товару, що підлягають поставці за цим Договором, а також групу, до якої відноситься товар. Серед іншого, Генеральною специфікацією передбачено поставку товару групи С (а.с.63-69).

На виконання умов договору позивач поставив відповідачу товар на загальну суму 1874319,00 грн., що підтверджується двостороннє підписаними видатковими накладними № 20116313 від 14.10.2019р., № 20117489 від 13.11.2019р., № 20117670 від 18.11.2019р., № 20117788 від 21.11.2019р. (а.с.70-81).

У вказаних видаткових накладних зазначено відстрочку оплати - 45 днів з дати отримання товару.

Відповідач частково оплатив позивачу вартість поставленого товару - в сумі 621400 грн., що підтверджується актом звірки взаємних розрахунків станом на 31.12.2019р. (а.с. 82).

Залишок вартості товару на суму 1252919,00 грн. відповідач не оплатив.

Відповідач листом від 15.01.2019 р. за вих. № 01-18 зобов`язався погасити заборгованість по мірі надходження коштів (а.с.83).

Проте, заборгованість у сумі 1252919,00 грн. відповідачем не сплачена.

Статтею 712 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) визначено, що за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Згідно ст. 265 Господарського кодексу України (далі - ГК України) за договором поставки одна сторона - постачальник зобов`язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов`язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

Відповідно до ч. 6 ст. 265 ГК України до відносин поставки, не врегульованих цим кодексом, застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України про договори купівлі-продажу.

Згідно ст. 692 ЦК України покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором не встановлено інший строк оплати товару. Покупець зобов`язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару.

Відповідно до ч.1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

В порушення договірних зобов`язань відповідач не сплатив позивачу 1252919,00 грн. основного боргу за отриманий товар.

Відповідно до ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Факт отримання товару відповідачем суду не заперечено та підтверджено частковими оплатами. Заборгованість підтверджена у двостороннє підписаному акті звірки.

Доказів в спростування вищевикладеного, доказів сплати боргу за товар відповідач суду не надав.

Таким чином, позовні вимоги про стягнення 1252919,00 грн. основного боргу підтверджені матеріалами справи, не заперечуються відповідачем та підлягають задоволенню.

За ст. 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Стаття 611 ЦК України передбачає, що у разі порушення зобов`язань настають правові

Пунктом 7.1 Договору визначено, що у випадку прострочення платежу проти строків, встановлених в цьому Договорі (з урахуванням положень додаткових угод, в разі їх наявності), покупець виплачує постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який нараховується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення.

На цій підставі позивачем заявлено до стягнення 31441,04 грн. пені, нарахованої за періоди з 30.11.2019 по 27.01.2020 (поетапно) (а.с.4-5).

Після проведеної перевірки розрахунку пені, судом встановлено, що заявлена сума пені не перевищує розрахункову. Позовні вимоги в цій частині є обґрунтованими.

Відповідно до ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних з простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

На підставі ст. 625 ЦК України позивачем правомірно заявлено до стягнення 3453,85 грн. - 3% річних період 30.11.2019-27.01.2020 поетапно (а.с.5-6).

Позивач у позові прохає також покласти на відповідача судові витрати понесені ним у даній справі, до яких включає витрати на оплату судового збору.

При подачі даного позову позивачем сплачено 19317,21 грн. судового збору за платіжним дорученням № 0000214655 від 28.01.2020р. (а.с.10). Факт надходження даного судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України підтверджено випискою від 29.01.2020 р. (а.с.87).

Відповідно до ч.1 та ч. 4 ст. 129 ГПК України вказані судові витрати повністю покладаються на відповідача.

Суд роз`яснює, що в разі добровільного виконання рішення суду до відкриття виконавчого провадження відповідач не позбавлений права звернутися до суду з заявою про визнання наказу таким, що не підлягає виконанню повністю або частково. Сторони також мають право укласти мирову угоду у процесі виконання судового рішення.

Керуючись ст. 232, 233, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, суд

вирішив:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Полтавського обласного комунального підприємства "Полтавафарм" (вул. Горбанівська, буд.2, с. Розсошенці, Полтавський район, Полтавська область, 38751; ідентифікаційний код 32986923) на користь Акціонерного товариства "Фармак" (вул. Кирилівська, буд.63, м. Київ, 04080; ідентифікаційний код 00481198) 1252919грн. 00 коп. основного боргу, 31441грн. 04 коп. пені, 3453грн. 85 коп . - 3% річних, 19317грн. 21 коп . відшкодування витрат з оплати судового збору.

Видати наказ після набрання цим рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення (з врахуванням продовження такого строку на час дії карантину згідно положень п. 4розділу Х Прикінцевих положень ГПК України). Відповідно до п. 17.5 Перехідних положень ГПК України, апеляційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди (до Східного апеляційного господарського суду через Господарський суд Полтавської області).

Дата складення повного судового рішення: 07.07.2020.

Суддя Т. М. Безрук

Дата ухвалення рішення06.07.2020
Оприлюднено06.07.2020

Судовий реєстр по справі —917/181/20

Судовий наказ від 16.08.2020

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Безрук Т.М.

Рішення від 06.07.2020

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Безрук Т.М.

Ухвала від 08.06.2020

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Безрук Т.М.

Ухвала від 13.05.2020

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Безрук Т.М.

Ухвала від 26.02.2020

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Безрук Т.М.

Ухвала від 26.02.2020

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Безрук Т.М.

Ухвала від 13.02.2020

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Безрук Т.М.

Ухвала від 06.02.2020

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Безрук Т.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні