ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

06.07.2020м. ДніпроСправа № 904/2442/19

Суддя Господарського суду Дніпропетровської області Новікова Р.Г., розглянувши матеріали заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Трабл-Шутер Сервіс" про заміну сторони правонаступником у справі

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Аюрлекс", м. Кам`янське

до Комунального підприємства Кам`янської міської ради "Трамвай", м. Кам`янське

про стягнення суми боргу в розмірі 90000грн.

Суддя Новікова Р.Г.

Представники:

Від позивача: не з`явився;

Від відповідача: не з`явився;

Від заявника: не з`явився.

ВСТАНОВИВ: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аюрлекс" звернулось до Комунального підприємства Кам`янської міської ради "Трамвай" з позовом про стягнення заборгованості за надані послуги у розмірі 90000грн.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 18.06.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрите провадження у справі. Розгляд справи вирішено здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням сторін. Судове засідання для розгляду справи по суті, призначене на 09.07.2019.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 06.08.2019 задоволені позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Аюрлекс" до Комунального підприємства Кам`янської міської ради "Трамвай" про стягнення заборгованості за надані послуги у розмірі 90000грн.

Присуджено до стягнення з Комунального підприємства Кам`янської міської ради "Трамвай" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Аюрлекс" заборгованість за надані послуги у розмірі 90000грн. та судовий збір у розмірі 1921грн.

13.09.2019 на виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 06.08.2019 у справі №904/2442/19 виданий судовий наказ.

23.06.2020 на адресу суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Трабл-Шутер Сервіс" про заміну сторони у справі її правонаступником.

Заявник зазначає, що 01.04.2020 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Трабл-Шутер Сервіс" та товариством з обмеженою відповідальністю "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "АЮРЛЕКС" підписаний договір про відступлення права вимоги №04-20/2.

Відповідно до змісту вказаного договору ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "АЮРЛЕКС" відступило на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Трабл-Шутер Сервіс" право вимоги до Комунального підприємства Кам`янської міської ради "Трамвай" на заборгованість за надані послуги у розмірі 90000грн. та судовий збір у розмірі 1921грн., присудженні до стягнення рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 06.08.2019 у справі №904/2442/19.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 26.06.2020 прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Трабл-Шутер Сервіс" про заміну сторони у справі її правонаступником. Розгляд заяви призначити у судовому засіданні на 06.07.2020.

06.07.2020 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "АЮРЛЕКС" надало до суду письмові пояснення. У письмових поясненнях позивач зазначив, що не має можливості направити у судове засідання, призначене на 06.07.2020, свого представника. Також позивач зазначив, що не заперечує проти задоволення заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Трабл-Шутер Сервіс" про заміну сторони у справі її правонаступником.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАБЛ-ШУТЕР СЕРВІС" 06.07.2020 надало до суду письмові пояснення щодо уточнення вимоги, викладених у заяві про заміну сторони у справі її правонаступником №15/06-2 від 15.06.2020. Заявник зазначив, що до суми 214255грн.00коп. увійшла заборгованість Комунального підприємства Кам`янської міської ради "Трамвай" перед товариством з обмеженою відповідальністю "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "АЮРЛЕКС" за договором на комплексне юридичне обслуговування №088/19 від 02.01.2019 у розмірі 90000грн. та сума судового збору у розмірі 1921грн., присуджені до стягнення рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 06.08.2019 у справі №904/2442/19.

В судове засідання від 06.07.2020 представники сторін та заявника явку своїх уповноважених представників не забезпечили.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Трабл-Шутер Сервіс" про заміну сторони у справі її правонаступником суд встановив наступне.

01.04.2020 між товариством з обмеженою відповідальністю "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "АЮРЛЕКС" (далі - цедент) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Трабл-Шутер Сервіс" (далі - цесіонарій) підписаний договір про відступлення права вимоги (цесії) №04-20/2 (далі - договір).

За умовами пункту 1 договору в порядку та на умовах, визначених цим договором, цемент передає цесіонарієві, а цесіонарій набуває право вимоги, належне цедентові, і стає кредитором за грошовими вимогами цедента до Комунального підприємства Кам`янської міської ради "Трамвай", яке надалі іменується боржник.

Відповідно до пункту 2 договору цесіонарій набуває право вимагати від боржника належного виконання грошового зобов`язання з повернення заборгованості за надані юридичні послуги в сумі 214255,00грн., яка виникла на підставі договорів про надання юридичних послуг №146/18 від 02.01.2018 та №088/19 від 02.01.2019, укладених між цедентом і боржником.

До цесіонарія, з моменту підписання даного договору сторонами, переходить зазначене вище право вимоги цедента в обсязі та на умовах, що існують на момент укладання цього договору.

Право вимоги цедента, що відступається цесіонарієві, засвідчується:

- договором про надання юридичних послуг №146/18 від 02.01.2018;

- актами приймання наданих послуг за договором №146/18 від 02.01.2018 про надання юридичних послуг за січень - грудень 2018;

- актом звіряння взаємних розрахунків між контрагентами КП КМР Трамвай та ТОВ Аюрлекс станом на 31.03.2019 за договором №146/18 від 02.01.2018;

- договором про надання юридичних послуг №088/19 від 02.01.2019;

- актами приймання наданих послуг за договором №088/19 від 02.01.2019 про надання юридичних послуг за січень - березень 2019;

- актом звіряння взаємних розрахунків між контрагентами КП КМР "Трамвай" та ТОВ "Аюрлекс" станом на 31.03.2019 за договором №088/19 від 02.01.2019;

- іншими документами, які свідчать про наявність у боржника

заборгованості перед цедентом, право вимоги якої відступається (передається) за цим договором.

Належним чином завірені копії вищезазначених документів, а також інша документована інформація, яка є важливою для здійснення і підтверджує існування права вимоги, яке відступає цедент за цим договором, передаються цедентом цесіонарію протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту підписання сторонами цього договору.

Згідно пункту 3 договору цесіонарій зобов`язується відшкодувати цеденту суму поступленого права вимоги, в повному обсязі згідно діючого цивільного законодавства України, у розумні строки, в тому числі шляхом передачі простого чи переказного векселя (векселів) іншого цінного паперу (паперів) або шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог у розумні строки, узгоджені сторонами.

Пунктом 4 договору передбачено, що укладення цього договору свідчить про справжні наміри сторін здійснити передачу (відступлення) права вимоги повернення заборгованості за надані юридичні послуги та сплаченого судового збору в сумі 214255,00грн., яка виникла на підставі договорів про надання юридичних послуг №146/18 від 02.01.2018 та №088/19 від 02.01.2019, в розумінні ст. 512 Цивільного кодексу України, тобто наслідком вчинення цього договору сторони передбачили заміну кредитора в грошовому зобов`язанні, що виникло на підставі зазначеного договору.

Укладення цього договору та передача (відступлення) права вимоги до боржника не має на меті і не є підставою для надання будь-яких послуг цедентом цесіонарію.

Пунктом 7 договору визначено, що цедент зобов`язаний на протязі 3 (трьох) календарних днів з моменту підписання цього договору повідомити (рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення чи під розписку) боржника про поступку права вимоги і зазначенням суми грошової вимоги, що була ним відступлена цесіорнарію, найменування та реквізитів, в тому числі і платіжних, цесіонарія.

Цесіонарій зобов`язується на письмову вимогу боржника направити останньому докази того, що відступлення права грошової вимоги дійсно мало місце, а саме - належним чином завірену копію даного договору.

Договір підписаний та скріплений печатками сторін без зауважень та заперечень до нього.

Згідно статті 204 Цивільного кодексу України правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Наведене свідчить про укладення між товариством з обмеженою відповідальністю "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "АЮРЛЕКС" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Трабл-Шутер Сервіс" договору про відступлення права вимоги (цесії) №04-20/2 від 01.04.2020.

В матеріалах справи наявне повідомлення про відступлення права вимоги, направлене товариством з обмеженою відповідальністю "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "АЮРЛЕКС" на адресу Комунального підприємства Кам`янської міської ради "Трамвай" за №02/04/20-2 від 02.04.2020.

Відповідно до змісту вказаного повідомлення позивач повідомив відповідача, що він відступив Товариству з обмеженою відповідальністю "Трабл-Шутер Сервіс" права вимоги в сумі 214255грн.00коп., відповідно до договору про відступлення права вимоги (цесії) №04-20/2 від 01.04.2020.

На підтвердження направлення вимоги №02/04/20-2 від 02.04.2020 на адресу Комунального підприємства Кам`янської міської ради "Трамвай" до матеріалів справи долучений фіскальний чек підприємства зв`язку від 02.04.2020.

Згідно з поясненнями Товариства з обмеженою відповідальністю "Трабл-Шутер Сервіс", які надійшли до суду 06.07.2020, до суми 214255грн.00коп. увійшла заборгованість Комунального підприємства Кам`янської міської ради "Трамвай" перед товариством з обмеженою відповідальністю "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "АЮРЛЕКС" за договором на комплексне юридичне обслуговування №088/19 від 02.01.2019 у розмірі 90000грн. та сума судового збору у розмірі 1921грн., присуджені до стягнення рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 06.08.2019 у справі №904/2442/19.

Також вказаний факт підтверджується у письмових поясненнях позивача, які надійшли до суду 06.07.2020.

Зі змісту пункту 2 договору вбачається, що відступається право вимоги, зокрема, за договором про надання юридичних послуг №088/19 від 02.01.2019 та актом приймання наданих послуг за період січень - березень 2019 до вказаного договору.

Згідно з матеріалами справи позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Аюрлекс" до Комунального підприємства Кам`янської міської ради "Трамвай" про стягнення заборгованості за надані послуги у розмірі 90000грн. ґрунтувались саме на підставі вказаних вище документів.

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

У відповідності до норм статті 514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Отже, з вищевикладеного вбачається, що заміну осіб в окремих зобов`язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом процесуального правонаступництва та можливе на будь-якій стадії судового процесу, зокрема, зумовлене заміною кредитора у зобов`язанні. У разі передання кредитором своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) на стадії виконання судового рішення відбувається вибуття кредитора.

Згідно зі статтею 516 Цивільного кодексу України заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов`язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов`язку первісному кредиторові є належним виконанням.

Статтею 517 Цивільного кодексу України передбачено, що первісний кредитор у зобов`язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення. Боржник має право не виконувати свого обов`язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов`язанні.

З огляду на наведене, суд дійшов висновку, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАБЛ-ШУТЕР СЕРВІС" у встановленому законом порядку набуло право вимоги до Комунального підприємства Кам`янської міської ради "Трамвай" в частині сум, присуджених до стягнення рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 06.08.2019 у справі №904/2442/19 ( заборгованість за договором на комплексне юридичне обслуговування №088/19 від 02.01.2019 у розмірі 90000грн. та сума судового збору у розмірі 1921грн.).

Положеннями статті 52 Господарського процесуального кодексу України визначено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Стаття 334 Господарського процесуального кодексу України встановлює, що уразі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником.

Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб.

Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Таким чином, підлягає задоволенню заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Трабл-Шутер Сервіс" про заміну сторони у справі її правонаступником.

Керуючись статтями 52, 232, 234, 235, 334 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Трабл-Шутер Сервіс" про заміну сторони у справі її правонаступником.

2. Замінити позивача у справі №904/2442/19 з Товариства з обмеженою відповідальністю "Аюрлекс" (ідентифікаційний код: 38593326; місцезнаходження: 51931, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Ковалевича, буд. 3, оф. 2) на правонаступника - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАБЛ-ШУТЕР СЕРВІС" (ідентифікаційний код: 41906707; місцезнаходження: 51931, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Сачка, буд. 26, прим. 16).

3. Замінити стягувача за наказом Господарського суду Дніпропетровської області від 13.09.2019 у справі №904/2442/19 з Товариства з обмеженою відповідальністю "Аюрлекс" (ідентифікаційний код: 38593326; місцезнаходження: 51931, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Ковалевича, буд. 3, оф. 2) на правонаступника - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАБЛ-ШУТЕР СЕРВІС" (ідентифікаційний код: 41906707; місцезнаходження: 51931, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Сачка, буд. 26, прим. 16).

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення 06.07.2020 та може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

5. Повний текст складений та підписаний 09.07.2020.

Суддя Р.Г. Новікова

Дата ухвалення рішення 06.07.2020
Оприлюднено 10.07.2020

Судовий реєстр по справі 904/2442/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 06.07.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 26.06.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Судовий наказ від 13.09.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 06.08.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 10.07.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 18.06.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 904/2442/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону