Ухвала
від 18.09.2014 по справі 496вр-14/2а-13097/10/0470
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

18 вересня 2014 р. Справа №496вр-14/2а-13097/10/0470

Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі судді Барановського Р.А. розглянувши у письмовому провадженні заяву Комунального підприємства "Марганецьке виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" Дніпропетровської обласної ради про відстрочення виконання судового рішення по справі №2а-13097/10/0470 за позовом прокурора м.Марганця Дніпропетровської області в інтересах держави в особі Марганецької об`єднаної державної податкової інспекції до Комунального підприємства "Марганецьке виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" Дніпропетровської обласної ради про стягнення заборгованості,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшла заява Комунального підприємства "Марганецьке виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" Дніпропетровської обласної ради про відстрочення виконання судового рішення по справі №2а-13097/10/0470.

В обгрунтування даної заяви Комунального підприємства "Марганецьке виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" Дніпропетровської обласної ради зазначено, що з огляду на скрутне фінансове становище підприємства Дніпропетровським окружним адміністративним судом ухвалою від 01.07.2011р. надавались відстрочка виконання постанови суду у даній справі, однак цього строку виявилось недостатньо для погашення заборгованості у повному обсязі. Так, заявник зазначає, що на теперішній час непогашена сума боргу становить 539 958, 53 грн. Водночас, підприємство не ухиляється від сплати подактів, проте поставлене в умови, які виключають можливість боржника розрахуватись з боргами, однак підприємство постійно несе збитки. Заявник вважає, що погашення податкової заборгованості відповідача перед державним бюджетом у примусовому порядку призведе до фінансової кризи підприємства, оскільки під час здійснення такого виконавчого провадження будуть заарештовані усі рахунки Комунального підприємства "Марганецьке виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" Дніпропетровської обласної ради та фактично зупинить роботу підприємства, пов`язану із наданням комунальних послуг населенню територіальної громади.

З`ясувавши викладені у вищезазначеній заяві Комунального підприємства "Марганецьке виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" Дніпропетровської обласної ради" доводи, дослідивши матеріали справи, судом встановлено наступне.

Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 19.12.2010р. по справі №2а-13097/10/0470, адміністративний позов прокурора м.Марганця Дніпропетровської області в інтересах держави в особі Марганецької об`єднаної державної податкової інспекції до Комунального підприємства "Марганецьке виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" про стягнення заборгованості - задоволено та постановлено стягнути з Комунального підприємства "Марганецьке виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" (ЄДРПОУ 03340989) на користь Держави (р/р НОМЕР_1 , код бюджетної класифікації 14010100 ,Податок на додану вартість", отримувач - "Казначейство", код - 24230979, банк - ГУДКУ у Дніпропетровській, МФО 805012) податкову заборгованість з податку на додану вартість в сумі 580242 (п"ятсот вісімдесят тисяч двісті сорок дві) грн. 04 коп.

Зазначена постанова суду в апеляційному порядку не оскаржувалась та набрала законної сили - 12.08.2011р.

18.04.2011р. відповідач звернувся до суду із заявою про відстрочення виконання судового рішення по справі №2а-13097/10/0470, за результатами розгляду якої суд ухвалою від 01.07.2011р. задовольнив вказану заяву та ухвалив відстрочити виконання постанови Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 19.12.2010 року по справі №2а-13097/10/0470 за позовом прокурора м.Марганця Дніпропетровської області в інтересах держави в особі Марганецької об`єднаної державної податкової інспекції до Комунального підприємства "Марганецьке виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" про стягнення податкового боргу по сплаті податку на додану вартість у сумі 580 242, 04 грн. до 01 липня 2014 року з відображенням відстрочки сплати податкового боргу в особовому рахунку платника податків.

18.07.2012р. по справі №2а-13097/10/0470 видано виконавчий лист.

11.09.2014р. Комунальне підприємство "Марганецьке виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" Дніпропетровської обласної ради повторно звернулось до суду із заявою про відстрочення виконання судового рішення по справі №2а-13097/10/0470.

Розглянувши вказану заяву Комунального підприємства "Марганецьке виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" Дніпропетровської обласної ради про відстрочення виконання судового рішення по справі №2а-13097/10/0470, суд дійшов до висновку про відсутність правових підстав для задоволення даної заяви, з огляду на наступне.

Стаття 124 Конституції України та стаття 14 Кодексу адміністративного судочинства України встановлюють, що судові рішення, зокрема постанови та ухвали суду в адміністративних справах, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання на всій території України. Невиконання судових рішень тягне за собою відповідальність встановлену законом.

Згідно із ч. 1 ст. 255 Кодексу адміністративного судочинства України - постанова або ухвала суду, яка набрала законної сили, є обов`язковою для осіб, які беруть участь у справі, для їхніх правонаступників, а також для всіх органів, підприємств, установ та організацій, посадових чи службових осіб і підлягає виконанню на всій території України

У відповідності до ч. 2 ст. 257 Кодексу адміністративного судочинства України - судове рішення, яке набрало законної сили, є підставою для його виконання.

Відповідно до ч. 2 ст. 263 Кодексу адміністративного судочинства України, у виняткових випадках суд може відстрочити або розстрочити виконання судового рішення, змінити чи встановити спосіб і порядок виконання рішення.

Так, частиною 1 статті 263 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що за наявності обставин, що ускладнюють виконання судового рішення (відсутність коштів на рахунку, відсутність присудженого майна в натурі, стихійне лихо тощо), державний виконавець може звернутися до адміністративного суду першої інстанції, незалежно від того, суд якої інстанції видав виконавчий лист, що видав виконавчий лист, із поданням, а особа, яка бере участь у справі, та сторона виконавчого провадження - із заявою про відстрочення або розстрочення виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення. Питання про відстрочення або розстрочення виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення може бути розглянуто також за ініціативою суду.

Зі змісту вказаної статті вбачається, що відстрочка або розстрочка виконання рішення можливе у виняткових випадках, залежно від обставин справи при наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим.

Підставою для застосування правил цієї норми є обставини, що перешкоджають належному виконанню судового рішення в адміністративній справі: ускладнюють його виконання або роблять неможливим. Для відстрочення чи розстрочення виконання судового рішення такою обставиною може бути недостатність коштів на рахунку, стихійне лихо, для зміни способу чи порядку виконання судового рішення - неможливість виконання судового рішення внаслідок відсутності, пошкодження або знищення об`єкта стягнення або з інших причин.

Отже, такими підставами можуть бути конкретні обставини, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим у строк або встановленим судом способом.

З аналізу наведених вище норм законодавства вбачається, що застосування як відстрочення, так і розстрочення виконання судового рішення є можливим лише як виняток із загальних правил виконання судових рішень, та лише за наявності обставин, що перешкоджають виконанню судового рішення або ускладнюють його виконання, підтверджених документально. При цьому, такі заходи мають застосовуватися лише з метою створення оптимальних умов для належного та якісного виконання судового рішення в адміністративній справі. Суд також зазначає, що сама по собі відсутність коштів або скрутне фінансове становище боржника не є достатньою підставою для надання йому переваг у вигляді перенесення строку виконання обов`язку щодо сплати грошових зобов`язань на інший час.

За приписами статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України - кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення. Якщо особа, яка бере участь у справі, без поважних причин не надасть докази на пропозицію суду для підтвердження обставин, на які вона посилається, суд вирішує справу на основі наявних доказів.

У частині 1 статті 69 Кодексу адміністративного судочинства України надано законодавче визначення доказів в адміністративному судочинстві, якими є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються судом на підставі пояснень сторін, третіх осіб та їхніх представників, показань свідків, письмових і речових доказів, висновків експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 86 Кодексу адміністративного судочинства України, суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні.

Відповідачем до повторної заяви про відстрочення виконання судового не надано жодного достатнього доказу на підтвердження наявності виключних обставин, що ускладнюють виконання судового рішення станом на час звернення до суду із цією заявою.

Також, до заяви не надано належного обґрунтування на підтвердження того, що після настання строку, до якого боржник просить відстрочити виконання рішення суду (до 11.09.2016 року), підприємство буде мати реальну можливість його виконати.

При цьому, суд також враховує, що за заявою боржника, по даній справі судом в порядку статті 263 Кодексу адміністративного судочинства України вже було відстрочено виконання судового рішення до 01.07.2014 р.

За викладених обставин, суд не вбачає законних підстав для подальшого відстрочення виконання судового рішення, у зв`язку з чим заява Комунального підприємства "Марганецьке виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" Дніпропетровської обласної ради про відстрочення виконання судового рішення по справі №2а-13097/10/0470 - задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 158, 160, 165, 263 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні заяви Комунального підприємства "Марганецьке виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" Дніпропетровської обласної ради про відстрочення виконання судового рішення по справі №2а-13097/10/0470 - відмовити.

Копію ухвали направити заявнику.

Ухвала суду набирає законної сили та може бути оскаржена до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду в порядку та строки, передбачені статтями 186 та 254 Кодексу адміністративного судочинства України.

Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали. У разі якщо ухвалу було постановлено в письмовому провадженні або згідно з частиною третьою статті 160 цього Кодексу, або без виклику особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Постанова або ухвала суду першої інстанції, якщо інше не встановлено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Суддя Р.А. Барановський

Дата ухвалення рішення18.09.2014
Оприлюднено10.07.2020
Номер документу90306854
СудочинствоАдміністративне
Сутьстягнення заборгованості

Судовий реєстр по справі —496вр-14/2а-13097/10/0470

Ухвала від 18.09.2014

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Барановський Роман Анатолійович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні