Ухвала
від 23.02.2020 по справі 905/178/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.:(057) 702-07-99, факс: (057) 702-08-52,

гаряча лінія: (096) 068-16-02, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ: 03499901, UA628999980313141206083020002


У Х В А Л А

24.02.2020р. м. Харків Справа №905/178/20

Господарський суд Донецької області у складі судді Ніколаєвої Л.В.,

розглянувши заяву Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово - інвестиційний банк за вх. № 3442/20 від 17.02.2020р. про повернення помилково сплачених судових зборів,

В С Т А Н О В И В:

ПАТ Промінвестбанк звернулось до господарського суду Донецької області із заявою про забезпечення позову до подання позовної заяви про стягнення заборгованості за кредитним договором про відкриття мультивалютної кредитної лінії №20-1469/2-1 від 25.04.2012р., відповідно до якої просить суд:

1. Накласти арешт на грошові кошти, що належать ДП Ілліч-агро Донбас ПАТ ММК ім. Ілліча і знаходяться у нього на рахунках у банках:

- ПАТ Промінвестбанк , МФО 300012: НОМЕР_1 (UAH, за стандартом IBAN UA543000120000026048601001024), 26040601001022 (UAH, за стандартом IBAN UA803000120000026040601001022), 26008601004889 (USD, за стандартом IBAN UA283000120000026008601004889), 26007601004891 (GBP, за стандартом IBAN UA193000120000026007601004891), 26006601004892 (EUR, за стандартом IBAN UA373000120000026006601004892), НОМЕР_2 (UAH, за стандартом IBAN UA973000120000026003601004884), НОМЕР_3 (UAH, за стандартом IBAN UA363000120000026001601004886).

- ПАТ ПУМБ , МФО 334851: 26002962493532 (UAH), НОМЕР_4 (USD), НОМЕР_5 (UAH), 260425520 (UAH), НОМЕР_5 (EUR), НОМЕР_5 (GBP), 260423386 (UAH), НОМЕР_6 (UAH) - із врахуванням стандарту IBAN.

- ПАТ Креді Агріколь Банк , МФО 300614: НОМЕР_7 (UAH), НОМЕР_7 USD) - із врахуванням стандарту IBAN.

- AT Ощадбанк , МФО 335106: НОМЕР_8 (UAH) - із врахуванням стандарту IBAN.

- ПАТ Райффайзен банк Аваль , МФО 380805: 26007464108 (UAH) - із врахуванням стандарту IBAN.

- На всіх інших банківських рахунках, що відкриті та будуть відкриті.

2. Накласти арешт на грошові кошти, що належать ТОВ Харвіст Есетс і знаходяться у нього на рахунках у банках:

- ПАТ Промінвестбанк , МФО 300012: НОМЕР_9 (UAH, за стандартом IBAN UA833000120000026007620362417), 26005620363106 (EUR, за стандартом IBAN UA973000120000026005620363106), 26002620363109 (USD, за стандартом IBAN UA543 000120000026002620363109).

- На всіх інших банківських рахунках, що відкриті та будуть відкриті.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 27.01.2020р. №905/178/20 повернуто ПАТ Промінвестбанк заяву за вх.№1461/20 від 23.01.2020р. про забезпечення позову до подання позовної заяви про стягнення заборгованості за кредитним договором про відкриття мультивалютної кредитної лінії №20 - 1469/2-1 від 25.04.2012р. на підставі ст. 140 ГПК України у зв`язку із ненаданням документів, що підтверджують сплату судового збору у встановлених законом порядку і розмірі.

17.02.2020р. за вх. №3442/20 господарський суд одержав заяву ПАТ Промінвестбанк , в якій останнє просить суд розглянути можливість повернення помилково сплаченого (на старі рахунки) судового збору у розмірі 1 051 грн. (платіжне доручення №4119078002 від 03.01.2020р.), судового збору у розмірі 1 051 грн. (платіжне доручення №4119418002 від 20.01.2020р.) за подання заяви про забезпечення позову та судового збору у розмірі 735 700 грн. (платіжне доручення №4119077002 від 03.01.2020р.) за подання позовної заяви про стягнення заборгованості за кредитним договором про відкриття мультивалютної кредитної лінії №20 - 1469/2-1 від 25.04.2012р. та постановити відповідну ухвалу про повернення коштів з бюджету на користь ПАТ Промінвестбанк .

Розглянувши заяву про повернення судового збору, суд зазначає наступне.

Правові засади справляння судового збору, платників, об`єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору визначено ЗУ Про судовий збір . Статтею 7 ЗУ Про судовий збір визначено підстави повернення судового збору за ухвалою суду, перелік яких є вичерпним, зокрема, сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі повернення заяви або скарги.

Підставою для повернення заяви ПАТ Промінвестбанк за вх.№1461/20 від 23.01.2020р. про забезпечення позову стало ненадання документів, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі.

При цьому, платіжне доручення №4119078002 від 03.01.2020р. про сплату судового збору на суму 1 051 грн. та платіжне доручення №4119418002 від 20.01.2020р. про сплату судового збору на суму 1 051 грн. визнані судом неналежними доказами сплати судового збору за подання заяви про забезпечення позову, оскільки судовий збір був сплачений за платіжними реквізитами господарського суду Донецької області, які діяли до 01.01.2020р., та його зарахування до спеціального фонду Державного бюджету України не підтвердилось.

Такі обставини виключають можливість повернення судового збору за ухвалою суду.

Водночас, наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2013р. №787 затверджений Порядок повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевого бюджетів (далі Порядок №787).

Відповідно до п. п. 3, 5, 10 Порядку №787 повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів у національній валюті здійснюється органами Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства) з відповідних бюджетних рахунків для зарахування надходжень (далі - рахунки за надходженнями), відкритих в органах Казначейства відповідно до законодавства, шляхом оформлення розрахункових документів.

Повернення платежів у національній валюті здійснюється на рахунки одержувачів коштів, відкриті в банках або органах Казначейства, вказані у поданні або заяві платника.

Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету податків, зборів, пені, платежів та інших доходів бюджетів здійснюється за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, а при поверненні судового збору (крім помилково зарахованого) - за ухвалою суду, яка набрала законної сили.

Подання на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджетів (крім зборів та платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи Державної фіскальної служби України (далі - органи ДФС)) подається до відповідного органу Казначейства за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

Подання за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку подається платником до органу Казначейства разом з його заявою про повернення коштів з бюджету та оригіналом або копією документа на переказ, або паперовою копією електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету.

Заява та подання або ухвала суду подається до відповідного органу Казначейства за місцем зарахування платежу до бюджету.

У постанові КМУ №106 від 16.02.2011р. Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету в якості органів, що контролюють справляння надходжень бюджету за кодом бюджетної класифікації 22030000 (судовий збір та надходження від звернення застави у дохід держави згідно з наказом МФУ №11 від 14.01.2011р. Про бюджетну класифікацію ), визначено суди та Державну судову адміністрацію України.

Отже, повернення помилково та надміру сплаченого до бюджету судового збору здійснюється органом Державної казначейської служби на підставі подання органу, що контролює справляння надходжень бюджету (в даному випадку суду/керівництва суду), заяви платника про повернення коштів з бюджету, оригіналу платіжного документу, що підтверджує перерахування коштів до бюджету.

Заява в частині повернення судового збору у розмірі 735 700 грн., сплаченого за платіжним дорученням №4119077002 від 03.01.2020р., відхилена судом, оскільки господарським судом Донецької області у складі судді Ніколаєвої Л.В. не вчинялось жодних процесуальних дій щодо позовної заяви ПАТ Промінвестбанк про стягнення заборгованості за кредитним договором про відкриття мультивалютної кредитної лінії №20-1469/2-1 від 25.04.2012р. (повернення позовної заяви, відмова у відкритті провадження у справі, залишення позовної заяви без розгляду). Водночас, з урахуванням того, що згідно даних з Автоматизованої системи Діловодство спеціалізованого суду така позовна заява до господарського суду Донецької області на даний час не подавалась, а також того, що цей судовий збір сплачений за платіжними реквізитами господарського суду Донецької області, які діяли до 01.01.2020р., та за наслідками перевірки його зарахування до спеціального фонду Державного бюджету України не підтвердилось, це питання може бути вирішено у відповідності до Порядку №787.

Керуючись ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В :

Відмовити Публічному акціонерному товариству Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк у задоволенні заяви за вх. №3442/20 від 17.02.2020р. про повернення помилково сплачених судових зборів.

Додаток: оригінали платіжних доручень №4119078002 від 03.01.2020р., №4119418002 від 20.01.2020р., №4119077002 від 03.01.2020р.

Ухвала набирає чинності 24.02.2020р. та не підлягає оскарженню.

Суддя Л.В. Ніколаєва

Дата ухвалення рішення23.02.2020
Оприлюднено09.07.2020

Судовий реєстр по справі —905/178/20

Ухвала від 09.07.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Ніколаєва Лариса Вікторівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні