ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

_________________________________________________________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"15" липня 2020 р. Справа № 924/276/20

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Заярнюк І.В., при секретарі судового засідання Виноградов Б.С., розглянувши матеріали справи

за позовом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, м.Вінниця

до ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІО ТЕК ПОДІЛЛЯ", м.Хмельницький

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - державне підприємство «Ярмолинецьке лісове господарство» смт. Ярмолинці,

про виселення товариства з обмеженою відповідальністю «Біо Тек Поділля» з орендованого майна - групи інвентарних об`єктів та передання майна по акту приймання-передавання балансоутримувачу

Представники сторін:

від позивача : Гоцанюк О. Р. - за довіреністю № 5 від 08.01.2020р.

від відповідача: не з`явився

від третьої особи: не з`явився

В судовому засіданні проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

ВСТАНОВИВ: позивач звернувся до суду з позовом, у якому просить виселити відповідача з орендованого майна - групи інвентарних об`єктів ( у складі: будівля деревообробного цеху загальною площею 1261, 5 кв.м. реєстровий номер 00993343.8.АААГЕ600; будівля котельні загальною площею 262,9 кв.м., реєстровий номер 00993343.8.АААГЕ600 та асфальтований, майданчик площею 603,4 кв.м., реєстровий номер 00993343.8.НТЮУУД589, яке розміщене за адресою: вул. Привокзальна, 5, с. Лісоводи, Городоцький р-н, Хмельницька обл., 32046) та передати його по акту приймання-передавання балансоутримувачу.

Свої вимоги мотивує тим, що між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Хмельницькій області, з однієї сторони, та товариством з обмеженою відповідальністю БІО ТЕК ПОДІЛЛЯ укладено Договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до державної власності № 1931 від 03.10.2017 року. Рішенням Господарського суду Хмельницької області від 29.01.2020 року по справі № 924/1363/19 розірвано Договір оренди від 13.10.2017 № 1931, що був правовою підставою користування відповідачем спірним приміщенням. Проте, всупереч положенням ст. 785 ЦК України, ст. 27 ЗУ «Про оренду державного та комунального майна» , відповідачем не повернуто групу інвентарних об`єктів шляхом передання його по акту приймання-передачі балансоутримувачу.

Ухвалою суду від 21.03.2020р. відкрито провадження у справі, справу постановлено розглядати за правилами загального позовного провадження зі стадії підготовчого провадження, підготовче засідання призначено на 21.04.20р.

Ухвалою суду від 21.04.2020р. продовжено строк підготовчого провадження у справі на тридцять днів, підготовче засідання відкладено на 14.05.2020 р., залучено до участі у справі, у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - державне підприємство «Ярмолинецьке лісове господарство» (вул. Шевченка, буд. 2, смт. Ярмолинці, 32100, код ЄДРПОУ 00993343).

Ухвалою суду від 14.05.2020р. закрито підготовче провадження у справі та призначено справу до судового розгляду по суті на 16.06.2020р.

Ухвалою суду від 16.06.2020р. відкладено судовий розгляд справи по суті на 15.07.2020 р.

Повноважний представник позивача в судовому засіданні позов підтримав в повному обсязі, наполягає на задоволенні позовних вимог.

Третя особа у письмових поясненнях від 22.06.2020р. просить суд позовні вимоги задовольнити. Стверджує, що договір № 1931 від 13.10.2017р. оренди індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до державної власності, на підставі якого відповідач користувався групою інвентарних об`єктів у складі: будівля деревообробного цеху загальною площею 1261,5 кв.м. реєстровий номер 00993343.8.АААГЕ600; будівля котельні загальною площею 262,9 кв.м., реєстровий номер 00993343.8.АААГЕ600 та асфальтований майданчик площею 603,4 кв.м., реєстровий номер 00993343.8.НТЮУУД589, (Далі - Майно), яке розміщене за адресою: вул. Привокзальна, 5, с. Лісоводи, Городоцького району, Хмельницької області, 32046, припинив свою дію шляхом його розірвання за рішенням суду.

Третя особа звертає увагу суду на те, що рішенням Господарського суду Хмельницької області від 29.01.2020 року по справі № 924/1363/19 розірвано Договір оренди від 13.10.2017 № 1931, що був правовою підставою користування відповідачем спірним приміщенням. Проте, всупереч положенням ст. 785 ЦК України, ст. 27 ЗУ «Про оренду державного та комунального майна» , відповідачем не повернуто групу інвентарних об`єктів шляхом передання його по акту приймання-передачі балансоутримувачу.

Відповідач не скористався правом участі свого представника на судових розглядах справи, відзиву на позов не подав; належним чином повідомлений про судове провадження, час та місце судових засідань у даній справі, що підтверджується судовими повістками від 26.03.2020р., 22.04.2020р., 18.05.2020р., 17.06.2020р.

Згідно ч. 4 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін; кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Стаття 43 Господарського процесуального кодексу України зобов`язує сторони добросовісно користуватись належними їм процесуальними правами.

В силу ч. 1 ст. 76 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Згідно ч.1 ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Судом встановлено, що сторонам, згідно вимог Господарського процесуального кодексу України, надавалась в повному обсязі можливість щодо обґрунтування їх правової позиції по суті справи та подання доказів, чим забезпечено принцип змагальності.

Відповідно до п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 р., кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку, що кореспондується з обов`язком добросовісно користуватися наданими законом процесуальними правами, утримуватись від дій, що зумовлюють затягування судового процесу, та вживати надані процесуальним законом заходи для скорочення періоду судового провадження (п. 35 рішення Європейського суду з прав людини від 07 липня 1989 р. у справі Юніон Еліментарія Сандерс проти Іспанії (Alimentaria Sanders S.A. v. Spain).

Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням п. 1 ст. 6 даної Конвенції (§ 66 69 рішення Європейського суду з прав людини від 08 листопада 2005 р. у справі Смірнова проти України). Розумним, зокрема, вважається строк, що є об`єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту.

З урахуванням практики Європейського суду з прав людини критеріями розумних строків є: правова та фактична складність справи; поведінка заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінка органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника (справи Федіна проти України від 02 вересня 2010 р., Смірнова проти України від 08 листопада 2005 р., Матіка проти Румунії від 02 листопада 2006 р., Літоселітіс проти Греції від 05 лютого 2004 р. та інші).

З огляду на обставини справи, належне повідомлення учасників справи про наявність судового спору, надання можливості забезпечити в повному обсязі право на захист, обов`язок дотримання принципу розумних строків вирішення спору, суд, керуючись з ч. 9 ст. 165 ГПК України, ч. 2 ст. 178 ГПК України, вирішує спір за наявними матеріалами справи.

Фактичні обставини справи, встановлені судом.

13.10.2017р. між регіональним відділенням Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, м. Вінниця (орендодавцем) та ТОВ "БІО ТЕК ПОДІЛЛЯ", м. Хмельницький (орендарем) укладено договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до державної власності № 1931 (далі договір), відповідно до умов якого орендодавець передає, а орендар приймає в строкове платне користування державне окреме індивідуально визначене (нерухоме) майно - група інвентарних об`єктів у складі: будівля деревообробного цеху загальною площею 1261,5 кв.м. реєстровий номер 00993343.8.АААГЕ600; будівля котельні загальною площею 262,9 кв.м., реєстровий номер 00993343.8.АААГЕ600 та асфальтований майданчик площею 603,4 кв.м., реєстровий номер 00993343.8.НТЮУУД589, (Далі - Майно), яке розміщене за адресою: вул. Привокзальна, 5, с. Лісоводи, Городоцького району, Хмельницької області, 32046, та перебуває на балансі Державного підприємства «Ярмолинецьке лісове господарство» ідентифікаційний код 00993343 (далі - Балансоутримувач), вартість якого визначена згідно з висновком про вартість станом на 30.06.2017р. і становить за незалежною оцінкою 509 736,00 грн. (п. 1.1. договору).

Згідно із п. 2.1. договору орендар вступає у строкове платне користування майном у термін, указаний у договорі, але не раніше дати підписання сторонами цього договору та акта приймання-передавання майна.

Як передбачено п. 3.1. договору орендна плата визначена на підставі Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995р. № 786, із змінами та доповненнями, і становить без ПДВ за базовий місяць розрахунку - вересень 2017 року - 4598,33 грн.

Відповідно до п. 3.3. договору орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць. Оперативна інформація про індекси інфляції, розраховані Державною службою статистики України, розміщується на веб-сайті Фонду державного майна України.

Згідно із п. 3.6. договору орендна плата перераховується до державного бюджету та балансоутримувачу у співвідношенні 70 % та 30 % щомісячно, не пізніше 12 числа місяця наступного за звітним місяцем відповідно до пропорцій розподілу установлених Кабінетом Міністрів України і чинних на кінець періоду, за який здійснюється платіж.

Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується до бюджету та балансоутримувачу у визначеному пунктом 3.6. співвідношенні відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення, включаючи день оплати (п. 3.7.).

Як передбачено п. 3.8. договору у разі, якщо на дату сплати орендної плати заборгованість за нею становить загалом не менше ніж три місяці, орендар також сплачує штраф у розмірі 10 % від заборгованості.

Відповідно до п. 3.11. договору у разі припинення (розірвання) договору оренди орендар сплачує оренду плату до дня повернення майна за актом приймання-передавання включно. Закінчення строку дії договору оренди не звільняє орендаря від обов`язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, ураховуючи санкції, до державного бюджету та балансоутримувачу.

Розділом 5 договору визначені обов`язки орендаря, де в п. 5.4. вказано, що орендар зобов`язується, зокрема: своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату до державного бюджету та балансоутримувачу.

Розділом 7 договору визначені обв`язки орендодавця, де зазначено, що орендодавець зобов`язується, зокрема: передати орендарю в оренду майно згідно з цим договором за актом приймання-передавання майна, який підписується сторонами одночасно з цим договором (п. 7.1.).

Розділом 8 договору визначені права орендодавця, де в п. 8.2. вказано, що орендодавець має право, зокрема: виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього договору або його розірвання у разі погіршення стану орендованого майна внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього договору.

Розділом 9 договору визначена відповідальність і вирішення спорів за договором, де в п.п. 9.1, 9.3. вказано, що за невиконання або неналежне виконання зобов`язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України. Спори, які виникають за цим договором або у зв`язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються у судовому порядку.

Договір укладено строком на 2 роки 11 місяців, що діє з 13 жовтня 2017 року до 12 вересня 2020 року включно (п. 10.1.).

Зміни та доповнення до умов цього договору або його розірвання допускаються за взаємної згоди сторін. Зміни, що пропонуються внести, розглядаються протягом 20 днів з дати їх подання до розгляду іншою стороною (п. 10.3.).

Чинність цього договору припиняється, зокрема внаслідок: достроково за взаємною згодою сторін або за рішенням суду (п. 10.6.).

Цей договір скріплений підписами та печатками обох сторін.

До договору доданий додаток №1 «Розрахунок плати за базовий місяць оренди державного нерухомого майна» , де зазначено, що оренда плата за базовий місяць оренди будівлі деревообробного цеху загальною площею 1261,5 кв.м. реєстровий номер 00993343.8.АААГЕ600 становить 3579,92 грн.; будівлі котельні загальною площею 262,9 кв.м., реєстровий номер 00993343.8.АААГЕ600 становить 870,41 грн. та асфальтованого майданчика площею 603,4 кв.м. реєстровий номер 00993343.8.НТЮУУД589 становить 148,00 грн., яке розміщене за адресою: вул. Привокзальна, 5, с. Лісоводи, Городоцького району, Хмельницької області, 32046, та перебуває на балансі Державного підприємства «Ярмолинецьке лісове господарство» .

13.10.2017р. між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, м.Вінниця (орендодавцем) та ТОВ "БІО ТЕК ПОДІЛЛЯ", м.Хмельницький (орендарем) складено, скріплено підписами та печатками обох сторін акт приймання-передавання індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до державної власності про те, що відповідно до Договору № 1931 оренди індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до державної власності від 13.10.2017р. орендодавець передає, а орендар приймає в строкове платне користування державне окреме індивідуально визначене (нерухоме) майно - група інвентарних об`єктів у складі: будівля деревообробного цеху загальною площею 1261,5 кв.м. реєстровий номер 00993343.8.АААГЕ600; будівля котельні загальною площею 262,9 кв.м., реєстровий номер 00993343.8.АААГЕ600 та асфальтований майданчик площею 603,4 кв.м., реєстровий номер 00993343.8.НТЮУУД589, (Далі - Майно), яке розміщене за адресою: вул. Привокзальна, 5, с. Лісоводи, Городоцького району, Хмельницької області, 32046, та перебуває на балансі Державного підприємства «Ярмолинецьке лісове господарство» ідентифікаційний код 00993343.

Відповідачу було надіслано листи від 28.10.2019 р. № 11-06-00995 та від 13.12.2019 р. № Д1-06-01318 щодо припинення дії договору оренди в яких зазначено, що регіональне відділення пропонує погасити заборгованість та припинити дію договору достроково за взаємною згодою сторін та письмово повідомити Орендодавця про своє рішення.

Рішенням господарського суду Хмельницької області від 29.01.2020 року у справі №924/1363/19, яке набрало законної сили, позов задоволено, розірвано договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до державної власності № 1931 від 13.10.2017р., укладений між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, м.Вінниця та ТОВ "БІО ТЕК ПОДІЛЛЯ", м.Хмельницький.

У матеріали справи також надано накази Фонду державного майна України від 11.04.2019 №364 Про реорганізацію регіональних відділень Фонду державного майна України , від 18.06.2019 №579 Про визначення дня початку роботи Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях та від 20.06.2019 №595 Про визнання такими, що втратили чинність, Положення про регіональне відділення Фонду державного майна по Вінницькій області, Положення про регіональне відділення Фонду державного майна по Хмельницькій області .

Норми права, застосовані судом, оцінка доказів, аргументів, наведених учасниками справи, та висновки щодо порушення, не визнання або оспорення прав чи інтересів, за захистом яких мало місце звернення до суду.

Згідно зі ст. 11 Цивільного кодексу України (надалі - ЦК України) цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки; підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Частиною 1 статті 626 ЦК України визначено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Згідно зі ст. 628 ЦК України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Судом встановлено, що між сторонами у справі існували господарські відносини з договору найму (оренди), за яким, відповідно до частини 1 статті 759 ЦК України, наймодавець передає або зобов`язується передати наймачеві майно (група інвентарних об`єктів у складі: будівля деревообробного цеху загальною площею 1261,5 кв.м. реєстровий номер 00993343.8.АААГЕ600; будівля котельні загальною площею 262,9 кв.м., реєстровий номер 00993343.8.АААГЕ600 та асфальтований майданчик площею 603,4 кв.м., реєстровий номер 00993343.8.НТЮУУД589, (Далі - Майно), яке розміщене за адресою: вул. Привокзальна, 5, с. Лісоводи, Городоцького району, Хмельницької області, 32046, та перебуває на балансі Державного підприємства «Ярмолинецьке лісове господарство» ), у користування за плату на певний строк.

Аналогічні положення містяться у статті 283 Господарського кодексу України (надалі - ГК України).

Згідно з ч. 1 ст. 761, ч. 1 ст. 762 ЦК України право передання майна у найм має власник речі, або особа, якій належать майнові права. За користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму.

Як вбачається з матеріалів справи, приміщення (група інвентарних об`єктів), що є предметом вказаного договору оренди, належить до державної власності.

З огляду на те, що орендоване майно є державною власністю, до правовідносин, що склалися між суб`єктами господарювання за договором оренди, застосовуються положення Закону України «Про оренду державного та комунального майна» , який є спеціальним законодавчим актом у сфері регулювання відносин, пов`язаних з передачею державного та комунального майна в оренду.

Згідно з ст. 1 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» орендою є речове право на майно, відповідно до якого орендодавець передає або зобов`язується передати орендарю майно у користування за плату на певний строк.

Положення аналогічного змісту були закріплені у ст. 2 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" від 10.04.1992 № 2269-XII, який діяв до набрання чинності Законом України № 157-IX від 03.10.2019.

У відповідності до ст. 763 ЦК України договір найму укладається на строк, встановлений договором.

Загальний порядок укладення, зміни і розірвання цивільно-правових договорів врегульовано главою 53 ЦК України. Порядок укладення, зміни і розірвання господарських договорів встановлено главою 20 ГК України.

Розірванням договору є припинення договірного зобов`язання, тобто зникнення правового зв`язку між сторонами договірного зобов`язання на підставах, встановлених у законі або договорі, та припинення їхніх прав та обов`язків.

Відповідно до статті 24 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» договір оренди може бути достроково припинений за згодою сторін. Договір оренди може бути достроково припинений за рішенням суду та з інших підстав, передбачених цим Законом або договором.

Рішенням господарського суду Хмельницької області від 29.01.2020 року у справі №924/1363/19, яке набрало законної сили, позов задоволено, розірвано договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до державної власності № 1931 від 13.10.2017р., укладений між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, м.Вінниця та ТОВ "БІО ТЕК ПОДІЛЛЯ", м.Хмельницький.

З викладеного, договір № 1931 від 13.10.2017р. оренди індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до державної власності, на підставі якого відповідач користувався групою інвентарних об`єктів у складі: будівля деревообробного цеху загальною площею 1261,5 кв.м. реєстровий номер 00993343.8.АААГЕ600; будівля котельні загальною площею 262,9 кв.м., реєстровий номер 00993343.8.АААГЕ600 та асфальтований майданчик площею 603,4 кв.м., реєстровий номер 00993343.8.НТЮУУД589, (Далі - Майно), яке розміщене за адресою: вул. Привокзальна, 5, с. Лісоводи, Городоцького району, Хмельницької області, 32046, припинив свою дію шляхом його розірвання за рішенням суду.

Згідно із статтею 785 ЦК України, у разі припинення договору найму наймач зобов`язаний негайно повернути наймодавцеві річ у стані, в якому вона була одержана, з урахуванням нормального зносу, або у стані, який було обумовлено в договорі.

Аналогічно статтею 25 ЗУ «Про оренду державного та комунального майна передбачено, що у разі припинення договору оренди орендар зобов`язаний протягом трьох робочих днів з дати припинення договору повернути орендоване майно в порядку, визначеному договором оренди.

У п. 10. 8. договору регламентовано, що у разі припинення або розірвання цього договору майно протягом трьох робочих днів повертається орендарем балансоутримувачу.

Згідно ст. 193 ГК України, суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 526 ЦК України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог вказаного кодексу. Частиною 1 ст. 530 ЦК України передбачено, що якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Статтею 795 Цивільного Кодексу України визначено, що повернення наймачем предмета договору найму будівлі або іншої капітальної споруди (її частини) оформляється відповідним документом (актом), який підписується сторонами договору.

Проте, матеріалами справи стверджується та не спростовано учасниками судового розгляду, що, не зважаючи на припинення дії договору оренди та вимоги позивача, відповідачем не повернуто орендоване майно - групою інвентарних об`єктів у складі: будівля деревообробного цеху загальною площею 1261,5 кв.м. реєстровий номер 00993343.8.АААГЕ600; будівля котельні загальною площею 262,9 кв.м., реєстровий номер 00993343.8.АААГЕ600 та асфальтований майданчик площею 603,4 кв.м., реєстровий номер 00993343.8.НТЮУУД589, (Далі - Майно), яке розміщене за адресою: вул. Привокзальна, 5, с. Лісоводи, Городоцького району, Хмельницької області, 32046, що перебуває на балансі Державного підприємства «Ярмолинецьке лісове господарство» , тому господарський суд вважає позовні вимоги про виселення відповідача та повернення переданого за договором оренди згідно акту прийому-передачі орендованого майна обґрунтованими, заявленими відповідно до приписів чинного законодавства та такими, що підлягають задоволенню в повному обсязі.

Витрати по сплаті судового збору, у зв`язку з задоволенням позову, покладаються на відповідача.

При цьому судом враховано, що наказом Фонду державного майна України від 11.04.2019 №364 Про реорганізацію регіональних відділень Фонду державного майна України утворено Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях як юридичну особу публічного права, що розташоване у м. Вінниця, реорганізувавши шляхом злиття Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області та Регіональне відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області. Установлено, що Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях є правонаступником майна, прав та обов`язків Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області, Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області.

Керуючись ст.ст. 2, 20, 24, 73, 74, 129, 232, 237, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

позов Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, м.Вінниця до ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІО ТЕК ПОДІЛЛЯ", м.Хмельницький за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - державне підприємство «Ярмолинецьке лісове господарство» смт. Ярмолинці, про виселення товариства з обмеженою відповідальністю «Біо Тек Поділля» з орендованого майна - групи інвентарних об`єктів та передання майна по акту приймання-передавання балансоутримувачу задовольнити.

Виселити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІО ТЕК ПОДІЛЛЯ" (29000, м.Хмельницький, вул.Проскурівська, 2, офіс 41, код 40968207) з групи інвентарних об`єктів ( у складі: будівля деревообробного цеху загальною площею 1261, 5 кв.м. реєстровий номер 00993343.8.АААГЕ600; будівля котельні загальною площею 262,9 кв.м., реєстровий номер 00993343.8.АААГЕ600 та асфальтований, майданчик площею 603,4 кв.м., реєстровий номер 00993343.8.НТЮУУД589, яке розміщене за адресою: вул. Привокзальна, 5, с. Лісоводи, Городоцький р-н, Хмельницька обл., 32046, що перебуває на балансі Державного підприємства «Ярмолинецьке лісове господарство» , та передати орендоване майно по акту приймання-передавання балансоутримувачу - Державному підприємству «Ярмолинецьке лісове господарство» (вул. Шевченка, буд. 2, смт. Ярмолинці, 32100).

Видати наказ.

Стягнути з ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІО ТЕК ПОДІЛЛЯ" (29000, м.Хмельницький, вул.Проскурівська, 2, офіс 41, код 40968207) на користь Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, (21018, м.Вінниця, вул.Гоголя, 10) судовий збір в розмірі 2102, 00 грн. (дві тисячі сто дві гривні 00 коп.) (Отримувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, код 42964094, Номер розрахункового рахунку (IBAN): UA248201720343110002000156369, МФО 820172 в ДКСУ м. Київ).

Видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів до Північно-західного апеляційного господарського суду. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне судове рішення складено 15.07.2020 року

Суддя І.В. Заярнюк

Веб-адреса рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/.

Віддрук 4 прим. (реком. з повід):

1- до справи

2- позивачу - 21018, м.Вінниця, вул.Гоголя, 10;

3 - відповідачу - 29000, м.Хмельницький, вул.Проскурівська, 2, офіс 41.

4- ДП «Ярмолинецьке лісове господарство» (вул. Шевченка, буд. 2, смт. Ярмолинці, 32100).

Дата ухвалення рішення 15.07.2020
Оприлюднено 16.07.2020

Судовий реєстр по справі 924/276/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 15.07.2020 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Ухвала від 16.06.2020 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Ухвала від 14.05.2020 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Ухвала від 21.04.2020 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Ухвала від 23.03.2020 Господарський суд Хмельницької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 924/276/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону