Постанова
від 10.03.2011 по справі 2а-1113/10/0470
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

копія ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2011 р. Справа № 2а-1113/10/0470 Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Барановського Р. А. розглянувши у письмовому провадженні у місті Дніпропетровську адміністративну справу за адміністративним позовом Марганецької об`єднаної державної податкової інспекції Дніпропетровської області до Комунального підприємства "Марганецьке виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" про стягнення боргу, -

ВСТАНОВИВ :

Марганецька об`єднана державна податкова інспекція Дніпропетровської області звернувся до Комунального підприємства "Марганецьке виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" про стягнення заборгованості з податку на додану вартість.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що Комунального підприємства "Марганецьке виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" має податковий борг із податку на додану вартість в сумі 589354 грн. 70 коп., який утворився внаслідок несплати сум податкового зобов`язання, зазначених у поданих відповідачем деклараціях з податку на додану вартість. В добровільному порядку суму податкового боргу відповідач не сплачує, що стало підставою для звернення податкового органу до суду з даним позовом.

Дослідивши матеріали справи та подані до суду докази, суд встановив наступне.

Відповідач - Комунальне підприємство "Марганецьке виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" зареєстроване рішенням Виконавчого комітету Марганецької міської ради народних депутатів від 13.02.1992 року та перебуває на обліку в Марганецькій об`єднаній державній податковій інспекції Дніпропетровської області як платник окремих видів податків, в тому числі податку на додану вартість.

Відповідно до ст.ст. 67, 68 Конституції України, кожен зобов`язаний сплачувати податки і збори у порядку та у розмірах, встановлених законом, неухильно додержуватися Конституції та законів України. Відповідно до п.2 ч.1 ст.9 Закону України Про систему оподаткування`від 25.06.1991р., п.п.4.1.1, 4.1.4 ст.4 Закону України Про порядок погашення зобов`язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами`від 21.12.2000 р., платники податків і зборів (обов`язкових платежів) зобов`язані вести бухгалтерський облік, складати звітність про фінансово-господарську діяльність і забезпечувати її зберігання у терміни, встановлені законами, подавати до державних податкових органів та інших державних органів відповідно до законів декларації, бухгалтерську звітність та інші документи і відомості, пов`язані з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов`язкових платежів). Також, згідно п.3 ч.1 ст.9 Закону України Про систему оподаткування , платники податків і зборів (обов`язкових платежів) зобов`язані сплачувати належні суми податків і зборів (обов`язкових платежів) у встановлені законами терміни.

Згідно з п.1 ч.1 ст. 14 Закону, податок на додану вартість належить до загальнодержавних податків і зборів (обов`язкових платежів).

Згідно пп. 7.8.1 п.7.8 ст.7 Закону України Про податок на додану вартість №168/97 -ВР від 03.04.1997 року, податковим періодом для сплати податку на додану вартість є один календарний місяць.

Відповідно до абз. а`пп.4.1.4 п.4.1 ст.4 Закону України Про порядок погашення зобов`язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами № 2181-ІІІ від 21.12.2000 р. (далі - Закон України № 2181) податкові декларації подаються за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює календарному місяцю (у тому числі при сплаті місячних авансових внесків) - протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Відповідно до статті 4, підпунктів 5.2.1. пункту 5.1. статті 5 Закону України "Про порядок погашення зобов`язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" №2181-ІІІ від 21.12.2000 року, платник податків самостійно обчислює суму податкового зобов`язання, яку зазначає у податковій декларації і в такому випадку обчислена сума податкового зобов`язання вважається узгодженою та не може бути оскаржена в адміністративному порядку.

Відповідачем самостійно визначено у податкових деклараціях, що подані до податкової інспекції суму податкового зобов`язання, а саме податковою декларацією від 20.10.2009 року №11036 визначено суму з ПДВ у розмірі 112467 грн., декларацією від 20.11.2009 р. № 12326 - 150433 грн., декларацією від 21.12.2009 р. №12955 - 140604 грн.

Крім цього до загальної суми входить борг, який утворився відповідно до податкових юмленіїь-рішеннь:

- від 01.10.2009р. № 0000111640/0 винесеного на підставі акта перевірки від 01.10.2009р. № 640/03340989, яким застосовано штрафні санкції за за несвоєчасну сплату узгодженого податкового і`язання з податку на додану вартість на суму 69467,09 грн.,

- від 08.10.2009р. № 0000121640/0 винесеного на підставі акта перевірки від 08.10.2009р. № [640/03340989, яким застосовано штрафні санкції за за несвоєчасну сплату узгодженого податкового в`язання з податку На додану вартість на суму 14587,52 грн.,

- від 28.12.2009р. № 0000191640/0 винесеного на підставі акта перевірки від 28.12.2009р. № /1640/03340989, яким застосовано штрафні санкції за за несвоєчасну сплату узгодженого податкового в`язання з податку на додану вартість на суму 101796,09 грн.

Відповідно до абз. 1 п.5.3 ст.5 Закону України № 2181, а саме: у разі, коли платник податків зобов`язаний самостійно сплатити суму податкового зобов`язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом десяти календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого підпунктом 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 цього Закону для подання податкової декларації, відповідач не сплатив суму податкового боргу, визначену у поданих деклараціях з ПДВ.

Відповідно до розрахунку суми боргу Комунального підприємства "Марганецьке виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства", наданого Марганецькою об`єднаною державною податковою інспекцією Дніпропетровської області податковий борг з податку на додану вартість становить всього 589354,70 грн.

Отже, загальна сума податкового боргу складає 589354,70 грн.

Згідно пп. 5.4.1 п.5.4 ст. 5 Закону України Про порядок погашення зобов`язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами , узгоджена сума податкового зобов`язання, не сплачена платником податків у визначені законом строки, визнається сумою податкового боргу платника податків.

Таким чином, суми самостійно визначені Комунального підприємства "Марганецьке виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" в поданих деклараціях є узгодженими, і набули статусу податкового боргу платника податків.

Проте податковий борг відповідачем сплачений не був.

Згідно пп. 5.4.1 п.5.4 ст. 5 Закону України Про порядок погашення зобов`язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами , узгоджена сума податкового зобов`язання, не сплачена платником податків у визначені законом строки, визнається сумою податкового боргу платника податків.

Таким чином, суми заборгованості з податку на додану вартість, є узгодженими, і набули статусу податкового боргу платника податків.

Дані щодо погашення відповідачем податкової заборгованості в сумі 589354,70 грн. в матеріалах справи відсутні.

Згідно пункту 11 ст. 10 Закону України "Про державну податкову службу України", державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об`єднанні державні податкові інспекції подають до судів позови до підприємств, установ, організацій та громадян про стягнення заборгованості перед бюджетом і державними цільовими фондами за рахунок їх майна.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 17 Кодексу адміністративного судочинства України, до компетенції адміністративного суду віднесено розгляд справ за зверненням суб`єкта владних повноважень у випадках, встановлених законом.

З огляду на викладене, суд доходить висновку про обґрунтованість позовних вимог, та необхідність їх задоволення.

Керуючись ст.ст. 94, 122, 128, 160-162, 167 КАС України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов задовольнити повністю.

Стягнути з Комунального підприємства "Марганецьке виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" (ЄДРПОУ 03340989) на користь Держави (р/р НОМЕР_1 , код бюджетної класифікації 14010100 "Податок на додану вартість", отримувач - "Казначейство", код -24230979, банк - ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012) податкову заборгованість з податку на додану вартість в сумі 589354 (п"ятсот вісімдесят дев"ять тисяч триста п"ятдесят чотири тисячі) грн. 70 коп.

Постанова набирає законної сили та може бути оскаржена до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду у порядок і строки передбачені статтями 186 і 254 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя (підпис) Постанова не набрала законної сили 21.02.11 СуддяР.А. Барановський Р.А. Барановський

Дата ухвалення рішення10.03.2011
Оприлюднено16.07.2020
Номер документу90415361
СудочинствоАдміністративне

Судовий реєстр по справі —2а-1113/10/0470

Постанова від 10.03.2011

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Барановський Роман Анатолійович

Ухвала від 13.03.2010

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Барановський Роман Анатолійович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні