ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 УХВАЛА

про відмову у забезпеченні позову

16 липня 2020 року м. Київ № 640/15783/20

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Вєкуа Н.Г, розглянувши заяву про забезпечення позову в адміністративній справі

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Миколаївбудцентр"

до Антимонопольного комітету України

треті особи Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області

Товариство з обмеженою відповідальністю "Українсько-польське

підприємство з іноземними інвестиціями "УПС"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОМАГІСТРАЛЬ\-ПІВДЕНЬ"

про визнання протиправним та скасування рішення, -

ВСТАНОВИВ:

До Окружного адміністративного суду м. Києва звернулось ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МИКОЛАЇВБУДЦЕНТР" (54018, м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 61-в, офіс 2, код ЄДРПОУ 40984166) з позовом до Антимонопольного комітету України (03035, м. Київ. вул. Василя Липківського, 45, код ЄДРПОУ 00032767), треті особи - Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області (49600, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 24, код ЄДРПОУ 25843931), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКО\-ПОЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "УПС" (49000, м. Дніпро, вул. Троїцька. б. 21-Г, офіс 401, код ЄДРПОУ 24427542), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОМАГІСТРАЛЬ\-ПІВДЕНЬ" (65058, м. Одеса, вул. Романа Кармена, б. 21 код ЄДРПОУ 34252469), в якому просить суд визнати протиправним та скасувати рішення № 12314-р/пк-пз від 22.06.2020 р., прийняте постійно діючою адміністративною колегією Антимонопольного комітету України з питань розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

Ухвалою суду від 16 липня 2020 року відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи.

Разом із адміністративним позовом, позивачем подана до суду заява про забезпечення позову.

В обґрунтування заяви про забезпечення позову, позивач зазначив, що рішення відповідача прийнято з порушенням вимог закону, оскільки тендерна пропозиція відповідає вимогам тендерної документації, тому невжиття заходів забезпечення позову може істотно ускладнити або унеможливити виконання рішення суду, оскільки оскаржуване рішення надасть право замовнику поновити процедуру закупівлі та, як наслідок - укласти договір, згідно із Законом України Про публічні закупівлі

Просив застосувати наступні заходи забезпечення позову:

- зборонити Службі автомобільних доріг у Дніпропетровській області вчиняти будь-які дії, направлені на продовження процедури закупівлі за предметом: Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-11 Дніпро-Миколаїв (через м. Кривій Ріг) на ділянці км 112+608-км 127+110 (45233142-6 ремонт доріг), ідентифікатор закупівлі UA-2020-02-06-001733-с;

- зборонити Службі автомобільних доріг у Дніпропетровській області вчиняти будь-які дії, направлені на укладання та виконання договору за предметом: Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-11 Дніпро-Миколаїв (через м. Кривій Ріг) на ділянці км 112+608-км 127+110 (45233142-6 ремонт доріг), ідентифікатор закупівлі UA-2020-02-06-001733-с;

- зупинити дію рішення Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель №12314-р/пк-пз від 22.06.2020 р.

Відповідно до частин 1, 2, 3 статті 154 КАС України заява про забезпечення позову розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа або до якого має бути поданий позов, не пізніше двох днів з дня її надходження, без повідомлення учасників справи.

Суд, розглядаючи заяву про забезпечення позову, може викликати особу, яка подала заяву про забезпечення позову, для надання пояснень або додаткових доказів, що підтверджують необхідність забезпечення позову.

У виняткових випадках, коли наданих заявником пояснень та доказів недостатньо для розгляду заяви про забезпечення позову, суд може призначити її розгляд у судовому засіданні з повідомленням заінтересованих сторін у встановлений судом строк.

Суд не вбачає необхідності для повідомлення учасників справи, та для виклику особи, яка подала заяву про забезпечення позову, також немає необхідності для призначення її розгляду у судовому засіданні з повідомленням заінтересованих сторін.

Дослідивши матеріали справи, виходячи з меж заявленого клопотання, системного аналізу положень чинного законодавства України і матеріалів справи, Окружний адміністративний суд міста Києва приходить до наступних висновків.

Так, відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 150 КАС України суд за заявою учасника справи або з власної ініціативи має право вжити визначені цією статтею заходи забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо: 1) невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду; або 2) очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень, та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, дією або бездіяльністю.

У вирішенні питання про вжиття заходів забезпечення позову суд повинен здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності їх вжиття з урахуванням: розумності, обґрунтованості та адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом забезпечення позову та його предметом; ймовірності утруднення виконання або невиконання рішення суду у разі невжиття заходів забезпечення позову; запобігання порушенню охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками судового процесу, у разі вжиття заходів забезпечення позову.

Правова позиція Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду, викладена у постанові від 19.06.2018 у справі 826/9263/17, зводиться до того, що підстави щодо наявності очевидних ознак протиправності оскаржуваного рішення є оціночними, тому містять небезпеку для застосування заходів забезпечення позову всупереч цілям цієї статті при формальному дотриманні її вимог. Необґрунтоване вжиття таких заходів може привести до правових ускладнень, значно більших, ніж ті, яким вдалося б запобігти, тому суд повинен у кожному випадку, виходячи з конкретних доказів, встановити, чи є хоча б одна з названих обставин, і оцінити, чи не може застосуванням заходів забезпечення позову бути завдано ще більшої шкоди, ніж та, якій можна запобігти.

Виходячи із змісту поданої заяви та доводів, наведених позивачем на її обґрунтування, суд приходить висновку, що позивачем не наведено обставин та не надано доказів, за яких в разі невжиття заходів забезпечення позову буде істотно ускладнено чи унеможливлено виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких вона звернулась до суду.

Суд звертає уваги, що зміст заяви про забезпечення позову фактично дублює зміст позовної заяви про визнання протиправним та скасування рішення № 12314-р/пк-пз від 22.06.2020 р., прийняте постійно діючою адміністративною колегією Антимонопольного комітету України з питань розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, який подано до суду.

Європейський суд з прав людини у рішенні від 29.06.2006 у справі "Пантелеєнко проти України" зазначив, що засіб юридичного захисту має бути ефективним, як на практиці, так і за законом.

У рішенні від 31.07.2003 у справі "Дорани проти Ірландії" Європейський суд з прав людини зазначив, що поняття "ефективний засіб" передбачає запобігання порушенню або припиненню порушення, а так само встановлення механізму відновлення, поновлення порушеного права. Причому, як наголошується у рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Салах Шейх проти Нідерландів", ефективний засіб - це запобігання тому, щоб відбулося виконання заходів, які суперечать Конвенції, або настала подія, наслідки якої будуть незворотними. При вирішенні справи "Каіч та інші проти Хорватії" (рішення від 17.07.2008) Європейський Суд з прав людини вказав, що для Конвенції було б неприйнятно, якби ст.13 декларувала право на ефективний засіб захисту але без його практичного застосування. Таким чином, обов`язковим є практичне застосування ефективного механізму захисту. Протилежний підхід суперечитиме принципу верховенства права.

Конституційний Суд України у п. 9 мотивувальної частини рішення від 30.01.2003 №3-рп/2003 у справі № 1-12/2003 наголошує на тому, що правосуддя за своєю суттю визнається таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення в правах.

Аналогічна правова позиція викладена в постанові Верховного Суду від 16.08.2018 у справі № 910/1040/18.

У випадку, якщо особа має намір звернутися до суду з немайновою вимогою, судам необхідно застосовувати та досліджувати таку підставу вжиття заходів забезпечення позову, як достатньо обґрунтоване припущення, що невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Крім того, об`єднана палата дійшла висновку, що в таких немайнових спорах має досліджуватися, чи не призведе невжиття заявленого заходу забезпечення позову до порушення вимоги щодо справедливого та ефективного захисту порушених прав, оскільки позивач не зможе їх захистити в межах одного цього судового провадження за його позовом без нових звернень до суду.

Обґрунтовуючи заяву про забезпечення позову, позивачем зазначено, що він вважає спірне рішення протиправним.

Суд звертає увагу на те, що наявність очевидних ознак протиправності рішення відповідача може бути виявлена судом тільки на підставі з`ясування фактичних обставин справи, а також оцінки належності, допустимості та достовірності, як кожного доказу окремо, так і достатності та взаємного зв`язку наявних у матеріалах справи доказів у їх сукупності.

Крім того, згідно з ч. 1 ст. 151 Кодексу адміністративного судочинства України, позов може бути забезпечено, зокрема, шляхом зупинення дії індивідуального акта або нормативно-правового акта; заборони відповідачу вчиняти певні дії.

Водночас, положеннями вказаної статті також передбачено шляхи та способи, якими не допускається забезпечення позову в адміністративній справі.

Так, відповідно до ч. 6 ст. 151 Кодексу адміністративного судочинства України, не допускається вжиття заходів забезпечення позову, які полягають в (або мають наслідком) припиненні, відкладенні, зупиненні чи іншому втручанні у проведення конкурсу, аукціону, торгів, тендера чи інших публічних конкурсних процедур, що проводяться від імені держави (державного органу), територіальної громади (органу місцевого самоврядування) або за участю призначеного державним органом суб`єкта у складі комісії, що проводить конкурс, аукціон, торги, тендер чи іншу публічну конкурсну процедуру.

Предметом розгляду у даній справі є дії та рішення № 12314-р/пк-пз від 22.06.2020 р., прийняте постійно діючою адміністративною колегією Антимонопольного комітету України з питань розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, яким відхилено тендерну пропозицію товариства з обмеженою відповідальністю "МИКОЛАЇВБУДЦЕНТР" .

У заяві про забезпечення позову позивач просить суд забезпечити позов таким шляхом, який має на меті втручання у процедуру закупівлі за предметом: Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-11 Дніпро-Миколаїв (через м. Кривій Ріг) на ділянці км 112+608-км 127+110 (45233142-6 ремонт доріг), ідентифікатор закупівлі UA-2020-02-06-001733-с.

Тобто, заявлені позивачем вимоги щодо забезпечення позову в адміністративній справі №640/15783/20 суперечать приписам ч. 6 ст. 151 Кодексу адміністративного судочинства України.

Враховуючи зазначене, виходячи із змісту поданої заяви та доводів, наведених заявником на її обґрунтування, суд дійшов висновку про її необґрунтованість, тому не вбачає підстав для задоволення заяви про вжиття заходів забезпечення позову.

Враховуючи вищевикладені обставини справи та положення законодавства, керуючись ст.ст. 150, 151, 154 Кодексу адміністративного судочинства України, -

У Х В А Л И В:

Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю "МИКОЛАЇВБУДЦЕНТР" (54018, м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 61-в, офіс 2, код ЄДРПОУ 40984166) у задоволенні заяви про забезпечення адміністративного позову.

Ухвала набирає законної сили в порядку та в строки, передбачені ст. 255 Кодексу адміністративного судочинства України.

Ухвала з питань забезпечення адміністративного позову може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, передбачені статтями 293-297 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя Н.Г. Вєкуа

Дата ухвалення рішення 16.07.2020
Оприлюднено 20.07.2020

Судовий реєстр по справі 640/15783/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 17.11.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 17.11.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 09.11.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 14.09.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 16.07.2020 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 16.07.2020 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 640/15783/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону