ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983,

e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"22" липня 2020 р.м. Одеса Справа № 916/673/20

Господарський суд Одеської області у складі: суддя Волков Р.В.,

При секретарі судового засідання Прижбило О.В.,

розглядаючи справу №916/673/20,

за позовом: товариства з обмеженою відповідальністю "МЕДГАРАНТ" (вулиця Дніпровська набережна, будинок 26, літера А, неж. прим. з №1 -№16, групи прим. №178, м. Київ, 02132, код ЄДРПОУ 32157279),

до відповідача: Одеського національного медичного університету (провулок Валіховський, будинок 2, м. Одеса, 65082, код ЄДРПОУ 02010801),

про стягнення 614850 грн.

Представники сторін:

Від позивача: Поцелов А.О.;

Від відповідача: не з`явився.

ВСТАНОВИВ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДГАРАНТ" звернулось до Господарського суду Одеської області з позовом до Одеського національного медичного університету про стягнення 614850 грн.

Ухвалою від 17.03.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, визнано справу малозначною та постановлено розглядати за правилами спрощеного позовного провадження з викликом сторін, судове засідання призначено на 13.04.2020.

30.03.2020 представником позивача подано клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції (вх.№7989/20), ухвалою від 02.04.2020 доручено Подільському районному суду проведення відеоконференції з метою забезпечення участі представника позивача у судовому засіданні.

10.04.2020 від представника позивача надійшла заява про розгляд справи без участі сторін (вх.№9261/20). Ухвалою від 13.04.2020 постановлено повідомити учасників справи про дату, час та місце судового засідання додатково після скасування обмежувальних протиепідемічних заходів. Ухвалою від 01.07.2020 розгляд справи призначено на 22.07.2020.

02.07.2020 представником позивача подано клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції (вх.№17209/20). Ухвалою від 07.07.2020 постановлено забезпечити участь представника позивача у судовому засіданні в режимі відеоконференції. Додатково повідомлено відповідача про засідання у даній справі.

15.07.2020 представником позивача подано клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції (вх.№18584/20) поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів. Ухвалою від 17.07.2020 заяву задоволено.

22.07.2020 оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

В обґрунтування вимог позивач посилається на укладення договору на закупівлю обладнання, відповідно до якого позивач зобов`язався поставити відповідачеві обладнання загальною вартістю 12 297 000,00 грн. Вказує, що 95% вартості товару погоджено оплатити після передання обладнання, а 5%, які складають 614850,00 грн., відповідно до п.п.4.1., 6.3.9. Договору сплачуються після проведення встановлення, налагодження та тестування товару; здійснення введення товару в експлуатацію та проведення кваліфікованого навчання працівників замовника по користуванню обладнанням, зазначеного в п.1.1. Договору з видачею відповідного документу, підтверджуючого факт проведення навчання.

Вказує, що договором не встановлено строку проведення розрахунків, а тому застосуванню підлягає п.1.7 Постанови Пленуму ВГСУ Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов`язань №14 від 17.12.2013.

Зазначає, що вже звертався до суду із вимогою про сплату 95% вартості товару, у справі №916/2216/19 господарським судом Одеської області було винесено рішення, яким стягнуто заборгованість у розмірі 11 682 150,00 грн. (95%).

18.12.2019 було здійснено введення товару в експлуатацію та проведено навчання (інструктаж) працівників відповідача, про що складено акт введення в експлуатацію.

Зазначає, що у разі, якщо у договорі або законі не встановлено строку (терміну), у який має бути виконано грошове зобов`язання, суди мають виходити з приписів ч.2 ст. 520 ЦК України. Можливість виникнення обов`язку негайного виконання передбачено ч.1 ст. 692 ЦК України, відповідно до якого за договором купівлі-продажу оплата товару має бути здійснена після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього. Якщо договором або іншими актами законодавства не встановлено інший строк оплати товару, відповідна оплата має бути здійснена боржником негайно після такого прийняття, незалежно від того, чи пред`явив йому кредитор пов`язану з цим вимогу. Таким чином, Замовник після виконання позивачем п.6.3.9 договору має здійснити оплату в розмірі 5% не пізніше наступного дня після введення товару в експлуатацію.

Станом на дату подання позову відповідач не сплатив 614850,00 грн.

Відповідач правом на подання відзиву не скористався, представників у судові засідання не направив, жодних заяв чи клопотань від відповідача не надходило. Про розгляд справи повідомлявся належним чином, про що свідчать рекомендовані повідомлення про вручення поштових відправлень, які містяться в матеріалах справи, з відмітками про вручення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, суд встановив наступне.

Між ТОВ МЕДГАРАНТ (Постачальник) та Одеським національним медичним університетом (Замовник) було укладено Договір на закупівлю обладнання за державні кошти, відповідно до п. 1.1. якого Постачальник зобов`язується поставити Замовнику медичне обладнання: 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 (цифрова система рентгеноскопічна типу С-дуга) - 1 шт. , а Замовник - прийняти і оплатити Товар в порядку та на умовах визначених даним Договором.

Кількість, перелік, комплектність та асортимент Товару визначено у Специфікації (Додаток №1 ), яка розроблена на підставі прийнятої тендерної пропозиції та е невід`ємною частиною Договору (п. 1.2. Договору).

Додатком №1 (Специфікація) до Договору визначено, що Постачальник поставляє Замовнику Цифрову систему рентгеноскопічну типу С-дуга/ Система рентгенівська діагностична С-подібна Symbol FP L, загальною вартістю 12 297 000 грн. (у тому числі ПДВ 804 476 грн 64 коп.).

Пунктом 3.1. Договору встановлено, що сума Договору становить 12 297 000 грн. ( у тому числі ПДВ 804 476 грн 64 коп.).

Відповідно до п. 4.1. Договору розрахунки проводяться шляхом безготівкового переказу коштів на поточний рахунок Постачальника, вказаний у даному Договорі, на підставі видаткової накладної та підписаного уповноваженими представниками сторін Акту на прийом-передачу матеріальних цінностей, в розмірі 95% вартості договору. Остаточні розрахунки проводяться після виконання Постачальником обов`язків, визначених пунктом 6.3.9. даного Договору.

Пунктом 6.3.9. Договору визначено, що в місячний термін з моменту отримання від Замовника повідомлення (письмово або факсимільним зв`язком або телефоном) підтвердження готовності приміщень, Постачальник зобов`язаний:

1) провести встановлення, налагодження та тестування Товару;

2) здійснити введення Товару в експлуатацію;

3) ввести в експлуатацію Товар та провести кваліфіковане навчання працівників Замовника по користуванню обладнанням, зазначеного в пункті 1.1. з видачею відповідного документу, підтверджуючого факт проведення навчання.

Згідно з п.5.1. Договору Постачальник зобов`язаний доставити Товар за місцем призначення, в строк до 5 (п`яти) робочих днів із моменту отримання від Замовника письмового (факсимільним зв`язком) повідомлення із підтвердженням готовності прийняти Товар. Місце поставки (передачі) Товару: Одеський національний медичний університет, 65009, м. Одеса, вул. Тіниста, 8. Постачальник передає у власність Замовника Товар на умовах DDP-Україна (ІНКОТЕРМС 2010) включаючи розгрузку Товару (п.5.2. Договору).

Відповідно до п.5.4. Договору датою поставки вважається дата отримання Товару Замовником та оформлення уповноваженими представниками Сторін у встановленому чинним законодавством порядку необхідних документів.

На виконання умов Договору позивач здійснив поставку визначеного в Додатку №1 (Специфікація) до Договору Товару, а саме: Цифрову систему рентгеноскопічну типу С-дуга/ Система рентгенівська діагностична С-подібна Symbol FP L, загальною вартістю 12 297 00 грн. (у тому числі ПДВ), що підтверджується підписаними з обох сторін видатковою накладною №MGl/-00030 від 23.01.2019 р. та Актом №MGl/-00030 приймання-передачі обладнання від 23.01.2019.

Крім цього, 31.03.2019 повноважними представниками сторін було складено акт звірки взаємних розрахунків, за яким станом на 31.03.2019 за відповідачем обліковується заборгованість у розмірі 12 297 000 грн.

Зазначені обставини встановлені у рішенні господарського суду Одеської області від 21.10.2019 у справі № 916/2216/19 за позовом: товариства з обмеженою відповідальністю "МЕДГАРАНТ" до Одеського національного медичного університету.

Частиною 4 ст. 75 ГПК України визначено, що обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Рішенням у вищезазначеній справі з відповідача було стягнуто заборгованість у сумі 11 682 150 грн. 00 коп., що становить 95% вартості товару.

Пунктом 6.1.1. Договору визначено, що Замовник зобов`язаний своєчасно та в повному обсязі оплачувати поставлений Товар.

Як вже зазначено вище, відповідно до п. 6.3.9. Договору, в місячний термін з моменту отримання від Замовника повідомлення (письмово або факсимільним зв`язком або телефоном) підтвердження готовності приміщень, Постачальник зобов`язаний:

1) провести встановлення, налагодження та тестування Товару;

2) здійснити введення Товару в експлуатацію;

3) ввести в експлуатацію Товар та провести кваліфіковане навчання працівників Замовника по користуванню обладнанням, зазначеного в пункті 1.1. з видачею відповідного документу, підтверджуючого факт проведення навчання.

Між сторонами 18.12.2019 було підписано Акт введення в експлуатацію (а.с.23), в якому користувач підтверджує, що прийняте обладнання (цифрова система рентгеноскопічного типу С-дуга/Система рентгенівська діагностична С-подібна Symbol FP L, - не має зовнішніх пошкоджень, знаходиться в працездатному стані і при перевірці не має збоїв в роботі, вся необхідна документація для правильного користування обладнання отримана. Дійсний акт підтверджує відсутність претензій у Користувача по кількості та якості поставленого обладнання.

Відповідно до п.4 вказаного Акту Користувач підтверджує факт вводу в експлуатацію, ознайомлення з технікою безпеки при використанні даного товару та проведення інструктажу по роботі з ним.

Пунктом 5 Акту визначено, що гарантійні зобов`язання вступають в силу з моменту підписання цього акту. Гарантійний термін складає 12 місяців з моменту підписання даного акту, але не більше 18 місяців з дати продажу обладнання.

В акті мітиться перелік осіб, які пройшли інструктаж (6 осіб) з відповідними підписами.

Зазначене підтверджує виконання зі сторони позивача своїх зобов`язань, передбачених п.6.3.9 Договору. Втім, докази проведення остаточних розрахунків, а саме сплати залишку вартості товару у розмірі 5% (614850,00 грн.), у матеріалах справи відсутні.

Відповідно до ст.712 ЦК України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Судом встановлено, що між сторонами за Договором склалися правовідносини щодо поставки товару. Крім того, суд зазначає, що за даним договором сторони погодили особливі умови поставки, які включають в себе також надання послуг із встановлення, налагодження та тестування товару, введення його в експлуатацію, проведення навчання (інструктажу) працівників відповідача, тобто, даний договір є змішаним.

Оскільки договором передбачено оплату товару частинами: 95% вартості товару на підставі видаткової накладної та підписаного уповноваженими представниками сторін Акту на прийом-передачу матеріальних цінностей, та проведення остаточних розрахунків після виконання Постачальником обов`язків, визначених пунктом 6.3.9. даного Договору, - судом встановлено наявність підстав для стягнення залишку вартості товару у розмірі 5% у зв`язку з виконанням позивачем обов`язків за п.6.3.9 Договору.

Суд зазначає, що Договором не встановлено строку (терміну), у який повинно бути здійснено розрахунок за отриманий Товар.

З огляду на це, при визначенні строку (терміну) розрахунку за поставлений Товар застосуванню підлягає ч.2 ст.530 ЦК України.

У силу ч. 2 ст. 530 ЦК України якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Частиною 1 ст. 692 ЦК України передбачено, що покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару. Таким чином, обов`язок негайної оплати вартості товару після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього встановлений законодавством, відтак, якщо договором купівлі-продажу (поставки) або актами цивільного законодавства не встановлено інший строк оплати товару, відповідна оплата має бути здійснена боржником негайно після такого прийняття, незалежно від того, чи пред`явив йому кредитор пов`язану з цим вимогу.

Крім того, суд зазначає, що оскільки положеннями статті 530 ЦК України не визначена форма пред`явлення вимоги кредитором, останній може здійснити своє право будь-яким шляхом: як шляхом звернення до боржника з претензією, листом, телеграмою тощо, так і шляхом пред`явлення через суд вимоги у визначеній законом процесуальній формі позову. При цьому волевиявлення щодо виконання боржником відповідного обов`язку має бути вчинено кредитором в активній однозначній формі такої поведінки, доведеної до відома боржника.

Аналогічна правова позиція викладена у постанові ВС від 16.06.2020 по справі №910/10958/19.

Таким чином, судом встановлено, що позивач скористався своїм правом на пред`явлення вимоги кредитору шляхом пред`явлення її у процесуальній формі позову, у зв`язку з чим у відповідача виник обов`язок сплатити залишок заборгованості у розмірі 614850,00 грн.

Згідно ч. 1 ст. 509 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію: передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо, або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Частиною 2 зазначеної статті встановлено, що зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Відповідно до ст.174 ГК України однією з підстав виникнення господарського зобов`язання є укладання господарського договору та іншої угоди, що передбачені законом, а також угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

Згідно зі ст. 193 ГК України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язань, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Статтею 610 ЦК України передбачено, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

За таких обставин, обґрунтованою, підтвердженою матеріалами справи, та такою, що підлягає задоволенню є вимога позивача щодо стягнення з Одеського національного медичного університету заборгованості у сумі 614850,00 грн., у зв`язку із чим позовна заява товариства з обмеженою відповідальністю "МЕДГАРАНТ" підлягає задоволенню.

Відповідно до положень ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Згідно з ч.1 ст. 129 ГПК України судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

На підставі зазначеного, керуючись ст.ст. 509, 530, 610, 692, 712 ЦК України, ст.ст. 174, 193 ГК України, ст.ст. 75,86, 123, 129, 232, 238, 240, 241 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позовну заяву товариства з обмеженою відповідальністю "МЕДГАРАНТ" (вулиця Дніпровська набережна, будинок 26, літера А, неж. прим. з №1 -№16, групи прим. №178, м. Київ, 02132, код ЄДРПОУ 32157279) до Одеського національного медичного університету (провулок Валіховський, будинок 2, м. Одеса, 65082, код ЄДРПОУ 02010801) про стягнення 614850,00 грн. задовольнити.

2. Стягнути з Одеського національного медичного університету (провулок Валіховський, будинок 2, м. Одеса, 65082, код ЄДРПОУ 02010801) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "МЕДГАРАНТ" (вулиця Дніпровська набережна, будинок 26, літера А, неж. прим. з №1 -№16, групи прим. №178, м. Київ, 02132, код ЄДРПОУ 32157279) 614850,00 грн. заборгованості, 9222,75 грн. витрат зі сплати судового збору.

3. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення суду може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом двадцяти днів з моменту складення повного тексту з урахуванням положень п.4 розділу Х ГПК України.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Вступна та резолютивна частина рішення оголошені 22.07.2020. Повний текст рішення складений та підписаний 22 липня 2020 р.

Суддя Р.В. Волков

Дата ухвалення рішення 22.07.2020
Зареєстровано 22.07.2020
Оприлюднено 23.07.2020

Судовий реєстр по справі 916/673/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 22.07.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 17.07.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 07.07.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 01.07.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 13.04.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 02.04.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 17.03.2020 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону