ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

_______________________________________________________________________

УХВАЛА

"23" липня 2020 р. м. ХарківСправа № 5023/10655/11 (922/1654/20)

Господарський суд Харківської області у складі:

головуючий суддя Усатий В.О.

судді: Яризько В.О. , Савченко А.А.

розглянувши матеріали справи

за позовом Приватне акціонерне товариство "Харківенергозбут" до Державне підприємство "Завод ім.В.О. Малишева" про стягнення коштів в межах справи про банкрутство ДП "Завод ім. В.О. Малишева" №5023/10655/11

ВСТАНОВИВ:

У провадженні господарського суду Харківської області розглядається справа про банкрутство ДП "Завод ім. В.О. Малишева".

До суду звернулося Приватне акціонерне товариство "Харківенергозбут" з позовною заявою, в якій просить суд стягнути з Державного підприємства "Завод імені В.О. Малишева" заборгованість у розмірі 82613,79 грн., з якої 67330,40 грн. пені, 6068,59 грн. - 3% річних та 9214,80 грн. інфляційних, яка виникла з підстав неналежного виконання відповідачем умов Договору про постачання електричної енергії споживачу № 0203 від 19.12.2018 р. , крім того просить суд стягнути з відповідача судові витрати зі сплати судового збору в розмірі 2102,00 грн.

Ухвалою суду від 02.06.2020 прийнято позовну заяву до розгляду в межах справи про банкрутство ДП "Завод ім. В.О. Малишева", відкрито провадження у справі, ухвалено розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

На адресу суду 19.06.2020 від ДП "Завод ім В.О. Малишева" надійшов відзив на позовну заяву (вх. № 13913) в якому завод заперечує проти позовних вимог посилаючись на недобросовісне виконання позивачем обов`язків, покладених на нього Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП № 312 від 14.03.2018 р.

Від відповідача, крім іншого, надійшли заява (вх. № 13914) про залучення до участі у справі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, в якій просить суд залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - адміністратора комерційного обліку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО", заява (вх. № 13929) про витребування доказів, в якій він просить суд витребувати у АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 00131954, вул. Плеханівська, 149, м. Харків) копію отриманого від ТОВ "Сонячний технопарк "Олешки" листа №012 від 11.06.2019 р., копію конверту, в якому надійшов цей лист та оригінал і засвідчену копію витягу із Журналу реєстрації вхідної кореспонденції за червень- липень 2019 року., а також заява (вх. № 13928),в якій він просить суд розглядати справу за правилами загального позовного провадження.

Розглянувши заяву відповідача про розгляд справи за правилами загального позовного провадження, суд повідомляє наступне.

Відповідно до ч. 4 ст. 250 ГПК України якщо відповідач в установлений судом строк подасть заяву із запереченнями проти розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження, суд залежно від обґрунтованості заперечень відповідача постановляє ухвалу про: 1) залишення заяви відповідача без задоволення; 2) розгляд справи за правилами загального позовного провадження та заміну засідання для розгляду справи по суті підготовчим засіданням.

Відповідно до п. 6 ст. 250 ГПК України якщо суд вирішив розглянути справу в порядку спрощеного позовного провадження, але в подальшому за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи постановив ухвалу про розгляд справи за правилами загального позовного провадження, розгляд справи починається зі стадії відкриття провадження у справі. В такому випадку повернення до розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження не допускається.

Відповідно до ч. 3 ст. 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання. Підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Згідно приписів статті 181 Господарського процесуального кодексу України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду всіх обставин, які мають істотне значення для вирішення спору, а також забезпечення сторонам можливості реалізувати свої права, керуючись закріпленим у ст. 13 ГПК України принципом змагальності, враховуючи суперечливість фактичних обставин, на які в обґрунтування своїх доводів сторони посилаються, суд вважає за необхідне задовольнити заяву відповідача та здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження зі стадії відкриття провадження у справі.

Розглянувши клопотання відповідача (вх. № 13914 від 19.06.2020 р.) про залучення до участі у справі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, суд повідомляє наступне.

Відповідно до ст. 50 Господарського процесуального кодексу України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі.

Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.

Тобто, норми інституту третіх осіб без самостійних вимог на предмет спору покликані захистити права та охоронювані законом інтереси осіб, які не є учасниками спірних матеріальних правовідносин, але знаходяться із однією зі сторін процесу у таких відносинах і які можуть змінитись у результаті винесеного рішення.

Зі змісту поданої ДП "Завод ім. В.О. Малишев" заяви судом встановлено обставини, з якими процесуальний закон пов`язує залучення третіх осіб, у зв`язку з чим, суд дійшов висновку про їх обґрунтованість та задоволення поданої заяви.

Розглянувши клопотання відповідача (вх. № 13929 від 19.06.2020) про витребування доказів, суд повідомляє наступне.

В обґрунтування поданої заяви, відповідачем зазначено, що він не має можливості самостійно отримати відомості щодо дати отримання повідомлення АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО", а обставини зміни постачальника електроенергії з липня 2019 р. є підставою для виникнення заборгованості відповідача у липні-серпні 2019 р.

Частиною 1 статті 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У відповідності до частини 2 статті 81 Господарського процесуального кодексу України, у клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

З огляду на обґрунтування, які наведені у клопотанні, з метою повного та всебічного розгляду справи, приймаючи до уваги пояснення позивача щодо відсутності можливості самостійно надати суду відповідні документи , суд прийшов до висновку про наявність обґрунтованих підстав для задоволення клопотання відповідача про витребування доказів.

Керуючись ст. 12, 50, 81, 247, ч. 4 ст. 250 Господарсько процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Задовольнити заяву відповідача (вх. № 13928 від 19.06.2020) про розгляд справи №922/1654/20 за правилами загального позовного провадження.

Призначити справу №922/1654/20 до розгляду за правилами загального позовного провадження.

Підготовче засідання призначити на "20" серпня 2020 р. об 14:30

Задовольнити заяву відповідача (вх. № 13914 від 19.06.2020) про залучення до участі у справі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.

Залучити до участі у справі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, адміністратора комерційного обліку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" (61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 149, код ЄДРПОУ 00131954).

Запропонувати третій особі, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача надати пояснення щодо позову та відзиву на позов до дня проведення першого підготовчого засідання.

Запропонувати учасникам справи надати відповідь на поснення третьої особи до закінчення підготовчого провадження.

Задовольнити заяву відповідача (вх. № 13929 від 19.06.2020) про витребування доказів.

Витребувати у АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО":

- копію отриманого від ТОВ "Сонячний технопарк "Олешки" листа №012 від 11.06.2019 р., копію конверту, в якому надійшов цей лист;

- оригінал і засвідчену копію витягу із Журналу реєстрації вхідної кореспонденції за червень- липень 2019 року.

Ухвалу направити : ДП "Завод ім. В.О. Малишева", ПрАТ "Харківенергозбут", АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО".

Повідомити учасників справи про можливість одержання інформації по справі зі сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою http://court.gov.ua/

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Головуючий суддя Суддя Суддя В.О. Усатий В.О. Яризько А.А. Савченко

Дата ухвалення рішення 23.07.2020
Зареєстровано 24.07.2020
Оприлюднено 27.07.2020

Судовий реєстр по справі 5023/10655/11 (922/1654/20)

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 08.09.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 20.08.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 23.07.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 02.06.2020 Господарський суд Харківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону