ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

_______________________________________________________________________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" липня 2020 р.м. ХарківСправа № 5023/10655/11 (922/474/20)

Господарський суд Харківської області у складі:

головуючий суддя Усатий В.О.

судді: Яризько В.О. , Савченко А.А.

при секретарі судового засідання Мазуренко А.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справу

за позовом Державне підприємство "Завод ім.В.О. Малишева" до ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВУТМАРК-УКРАЇНА", м. Дніпро про стягнення коштів в межах справи № 5023/10655/11 про банкрутство ДП "Завод ім.В.О. Малишева" за участю :

представника позивача - Бабки С.А.,

представника позивача - Любімого О.М.,

представника відповідача - Смірнової Ю.В.,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Господарського суду Харківської області знаходиться справа про банкрутство ДП "Завод ім. В.О. Малишева". Справа розглядається колегією суддів у складі: головуючий суддя Усатий В.О., судді Савченко А. А. та Яризько В.О.

Державне підприємство "Завод імені В.О. Малишева" звернулося до суду з позовною заявою до ТОВ "ВУТМАРК-УКРАЇНА" (вх № 474/20 від 18.02.2020) про стягнення пені у розмірі 0,1 % вартості товарів, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення у розмірі 981491,62 грн; штраф у розмірі 7% за порушення строків виконання зобов`язання, що триває понад тридцять днів, що становить 291 288,19 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем взятих на себе зобов`язань відповідно до договору поставки № Д-27-648ДП від 25.10.2016 р., а саме, прострочення поставки товару визначеного у Специфікації №7.

Відповідно до статті 7 Кодексу України з процедур банкрутства спори, стороною в яких є боржник, розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

Господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника.

Склад учасників розгляду спору визначається відповідно до Господарського процесуального кодексу України.

Господарський суд розглядає спори, стороною в яких є боржник, за правилами, визначеними Господарським процесуальним кодексом України. За результатами розгляду спору суд ухвалює рішення.

Відповідно до протоколу передачі суду раніше визначеному складу суду від 18.02.2020 визначено склад суду для розгляду даної справи: головуючий суддя Усатий В.О., суддя Яризько В.О., суддя Савченко А.А.

Державне підприємство "Завод імені В.О. Малишева" звернулося до суду з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "ВУТМАРК-УКРАЇНА" , в якому просить суд стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "ВУТМАРК-УКРАЇНА" на користь позивача пеню та штраф за неналежне виконання договору поставки № Д-27-648 дп від 25.10.2016 р, яка складається з пені у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів, з яких допущено прострочення виконання за кожний день просторочення, що становить суму 981491,62 грн, штрафу у розмірі 7% за порушення строків виконання зобов`язання, що триває понад тридцять днів, що становить суму 291288,19 грн, та суму сплаченого судового збору за подання позовної заяви.

Ухвалою суду від 19.02.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Ухвалено розглядати справу за правилами загального позовного провадження з повідомленням сторін. Підготовче засідання призначено на 11.03.2020.

10.03.2020 на адресу суду від ТОВ "ВУТМАРК-УКРАЇНА" надійшло клопотання (вх. № 6182) про відкладення розгляду справи.

На адресу суду 19.03.2020 від ТОВ "ВУТМАРК-УКРАЇНА" надійшов відзив на позовну заяву (вх. № 7135), в якому відповідач наполягає на тому, що позовні вимоги не відповідають умовам договору, нормам чинного законодавства та не доведені у встановленому законом порядку.

26.03.2020 на адресу суду від ДП "Завод ім. В. О. Малишева" надійшла відповідь на відзив на позовну заяву (вх. № 7728), в якому заперечує проти обставин та доводів відповідача, зазначених у відзиві.

Зважаючи на те, що суддя Савченко А.А., яка входить до складу суду, визначеному для розгляду даної справи, перебуває у відпустці більше 14 календарних днів на підставі службової записки головуючого судді керівнику апарату автоматизованою системою здійснено повторний автоматизований розподіл судової справи між суддями. Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями визначено склад суду для розгляду даної справи: головуючий суддя Усатий В.О., суддя Яризько В.О., суддя Калініченко Н.В. (витяг з протоколу від 02.04.2020).

Враховуючи задоволення самовідводу судді Калініченко Н. В., автоматизованою системою здійснено повторний автоматизований розподіл судової справи між суддями. Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями визначено склад суду для розгляду даної справи: головуючий суддя Усатий В.О., суддя Яризько В.О., Савченко А. А. (витяг з протоколу від 13.04.2020).

Ухвалою суду від 14.04.2020 продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів, тобто до 19.05.2020, призначено підготовче засідання на 18.05.2020.

У зв`язку з відпусткою судді Усатого В.О., призначене судове засідання не відбулося.

Ухвалою суду від 25.05.2020 підготовче засідання призначено на 28.05.2020.

На адресу суду 25.05.2020 від ТОВ "Вутмарк Україна" надійшло клопотання (вх № 11694 ) про зупинення провадження у справі, в якому просить суд зупинити розгляд справи №5023/10655/11 (922/474/20) до набрання законної сили судовим рішенням в справі № 922/475/19.

28.05.2020 від ДП "Завод імені В.О. Малишева" надійшло заперечення (вх. № 12006) на клопотання про зупинення провадження у справі, в якому зазначено, що відповідачем у клопотанні не обґрунтовано, яким чином встановлені у справі №5023/10655/11 (922/475/19) обставини впливатимуть на оцінку доказів, якими позивач обґрунтовує свою позицію у справі № 5023/10655/11 (922/474/20).

У підготовчому засіданні від 28.05.2020 розглянувши клопотання ТОВ "Вутмарк Україна" (вх. № 11694 від 25.05.2020) про зупинення провадження у справі, заслухавши доводи представників сторін, суд відмовив у його задоволенні. Крім того, у судовому засіданні було оголошено про закриття підготовчого провадження у справі та перехід до розгляду справи по суті.

12.06.2020 на адресу суду від ДП "Завод імені В.О. Малишева" надійшло клопотання (вх. № 13321) про відкладення розгляду справи.

17.06.2020 на адресу суду від ТОВ "Вутмарк Україна" надійшло клопотання (вх. № 13690 ) про застосування ст. 233 ГК України та ч.3 ст. 533 ЦК України, в якому просить суд застосувати толеранс 20%, зазначений у Специфікації №7 від 21.06.201 та зменшити належні до стягнення штрафні санкції до розміру, встановленому ст.ст.231, 232 ГК України (за 6 місяців прострочення поставки).

Ухвалою-повідомленням від 17.06.2020 було відкладено розгляд справи по суті на 23.06.2020 р.

23.06.2020 на електронну адресу суду від ДП "Завод імені В.О. Малишева" надійшло клопотання (вх. № 2202) про відкладення розгляду справи.

Того ж дня, від ТОВ "Вутмарк України" надійшло клопотання (вх. № 14306 від 23.06.2020) про виправлення арифметичної помилки, в якому зазначив, що клопотання відповідача (вх. № 13690 від 17.06.2020) містить арифметичну помилку.

Ухвалою-повідомленням від 23.06.2020 було відкладено розгляд справи по суті на 15.07.2020 р.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши вступне слово представників сторін, з`ясувавши обставини справи та дослідивши подані суду докази, перевіривши відповідність доводів сторін фактичним обставинам справи, судом встановлено наступне.

25.10.2016 між Державним підприємством "Завод імені В.О. Малишева" (надалі-покупець , позивач) та товариством з обмеженою відповідальністю "ВУТМАРК-УКРАЇНА" (надалі-постачальник, відповідач) укладено Договір поставки №Д-27-648 дп (далі - Договір), у відповідності до умов якого Постачальник зобов`язався передати у власність покупцю, а покупець у порядку й на умовах, передбачених даним Договором зобов`язався прийняти та оплатити товарно-матеріальні цінності, надалі за текстом - "Товар", асортимент, комплектність, кількість та вартість якого визначається Сторонами окремо в специфікаціях або листах, що є невід`ємними частинами Договору (п.1.1. Договору).

Відповідно до п.1.2. Договору, поставка товару відбувається партіями, для погодження асортименту, комплектності, кількості та вартості кожної партії товару сторони складають та підписують окрему специфікацію або обмінюються листами, що мають в обов`язковому порядку містити посилання на цей Договір та бути підписані уповноваженими представниками сторін.

Пунктом 2.2 Договору визначено, що вартість окремих одиниць та партії Товару в цілому визначена Сторонами в специфікації або листах щодо такої партії Товару.

Відповідно до п.2.4. Договору зазначено, що Покупець зобов`язується оплатити Постачальнику вартість партії Товару протягом 15 банківських днів з дати приймання Покупцем партії Товару за асортиментом, комплектністю та якістю відповідно до п.4.5 Договору, якщо інші умови та строк оплати та відповідну партію Товару не визначені Сторонами відповідно до п.1.2 Договору, але у будь-якому випадку не раніше отримання Покупцем оригіналу рахунку на такий Товар.

У специфікації №7 від 21.06.2017 до Договору Сторони погодили найменування, кількість, вартість, умови поставки: DDP та умови оплати Товару. У цій специфікації зазначено, що Покупець має оплатити за Товар 50% передплати, решту 50% - протягом 3 календарних днів після поставки Товару Покупцем, а також передбачили толеранс - 20%.

Суд зазначає, умови поставки DDP (абревіатура від англійського Delivered Duty Paid, в перекладі - поставка з оплатою мита ) покладають на продавця максимальні обов`язки. Згідно міжнародних правил, продавець повинен надати в зазначений в договорі місце готовий до розвантаження товар, який вже пройшов митне очищення (як експортну, так і імпортну). Умови поставки DDP Інкотермс 2010 визначають, що продавець несе всі ризики і витрати, пов`язані з транспортуванням вантажу, в тому числі він зобов`язаний сплатити всі збори, пов`язані з експортом товару з країни призначення і імпортом в країну призначення. При цьому визначення збори включає в даному випадку відповідальність і ризики за проходження митного очищення, а також витрати, пов`язані з оплатою митних зборів, митних зборів, податків та будь-яких інших зборів.

Відзначимо ще деякі особливості умови поставки DDP:

- продавець зобов`язаний забезпечити отримання документів, необхідних для транзиту товару (вантажу) через треті країни;

- продавець не зобов`язаний страхувати вантаж, але при цьому він несе всі ризики за пошкодження або втрату товару до передачі його покупцеві;

- продавець зобов`язаний за свій рахунок надати покупцю всі документи, які йому можуть знадобитися для прийняття вантажу. При цьому ці документи можуть бути замінені еквівалентними електронними повідомленнями, якщо така можливість передбачена в договорі;

- продавець оплачує витрати по перевірці товару (перевірка кількості, ваги, розмірів, якості);

- в обов`язки продавця входить упаковка товару, необхідна для забезпечення безпечного перевезення товару;

- витрати по розвантаженню товару, який прибув в зазначений в договорі пункт призначення, оплачуються покупцем.

Строк поставки Товару за специфікацією №7 від 21.06.2017 - 30 календарних днів від дати передоплати.

Відповідно до п.3.1 Договору місцем його виконання є вул.Плеханівська, 126, м.Харків.

21.06.2017 відповідачем було сформовано рахунок на оплату №585 за постачання Товару загальною вартістю разом з ПДВ 4161259,80 грн.

З матеріалів справи вбачається, що позивач виконав свої зобов"язання за Договором, сплативши 07.07.2017 відповідачу передоплату в загальній сумі 2080628,90 грн., що підтверджується випискою з банківського рахунку ДП "Завод імені В.О. Малишева".

Таким чином, з врахуванням строків зазначених в специфікації №7 від 21.06.2017 відповідач мав поставити товар у повному об`ємі ДП "Завод імені В.О. Малишева" до 07.08.2017 року.

З матеріалів справи вбачається, що відповідачем поставка товару на загальну вартість разом з ПДВ 2644064,78 грн. була здійснена тільки 28.12.2017, що підтверджується складеною та підписаною сторонами видатковою накладною №281201, згідно якої передано товар - коло 170 мм. сталь 18X2H4MA-Ш кількістю 25274 кг.

Інша частина товару на загальну вартість разом з ПДВ 25096,50 грн. була поставлена відповідачем 13.02.2018, що підтверджується складеною та підписаною сторонами видатковою накладною №130201, згідно якої передано товар - коло 16 мм. сталь 18X2H4MА, кількістю 325 кг.

В обґрунтування порушення строків поставки товару визначеного Специфікацією № 7 від 21.06.2017 р. відповідач зазначає, що таке порушення відбулося не з вини постачальника, а оскільки товар має військове призначення (подвійне призначення для використання у будівництві військової техніки), на який було введено обмеження на імортно-експортні операції як в Україні, так і з території держави виробника, та поставка яких була дуже ускладнена після прийняття Постанови КМУ від 30.12.2015 р. №1147 " Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації".

Факт ускладнення поставки товару відповідачем доведено не було, оскільки відповідно до переліку товару визначеного Постановою КМУ від 30.12.2015 р. №1147 " Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації" товар, визначений у Специфікацїї №7 від 21.06.2017 р. до переліку не входить.

Таким чином, суд вважає, що відповідачем порушено умови Договору щодо строків поставки та не доведено поважність такого пропуску.

Відповідно до частини 1 статті 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Відповідно до пункту 1 статті 265 Господарського кодексу України за договором поставки одна сторона - постачальник зобов`язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов`язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

Згідно із пунктом 6 статті 265 Господарського кодексу України до відносин поставки, не врегульованих цим Кодексом, застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України про договір купівлі-продажу.

Статтею 655 Цивільного кодексу України унормовано, що за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Згідно частини 1 статті 712 Цивільного кодексу України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Статтями 662, 663 Цивільного кодексу передбачено, що продавець зобов`язаний передати покупцеві товар, визначений договором купівлі-продажу, у строк, встановлений договором купівлі-продажу, а якщо зміст договору не дає змоги визначити цей строк, - відповідно до положень статті 530 цього Кодексу.

Згідно зі статтею 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Згідно з ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 525 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Стаття 629 ЦК України встановлює обов"язковість договору для виконання сторонами.

Згідно з ч. 1 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до ст. 610 ЦК України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.

Згідно ч. 1 та ч. 3 ст. 549 ЦК України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Ч. 1 ст. 216 ГК України встановлено, що учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 230 ГК України штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

У відповідності до ч. 6 ст. 231 ГК України, штрафні санкції за порушення грошових зобов`язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.

Відповідно до ч.6 ст.232 ГПК України, нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

У частині 2 ст. 343 ГК України зазначається, що пеня за прострочку платежу встановлюється за згодою сторін господарських договорів, але її розмір не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України.

Пунктом 6.1 Договору визначено, що за невиконання або неналежне виконання будь-якою із сторін своїх обов`язків за цим Договором винна сторона відшкодовує іншій стороні завдані таким невиконаннями збитки та сплачує штрафні санкції, передбачені цим Договором, діючим законодавством України. Штрафні санкції підлягають стягненню у повному розмірі незалежно від відшкодування збитків.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.231 ГК України у разі якщо порушено господарське зобов`язання, в якому хоча б одна сторона є суб`єктом господарювання, що належить до державного сектора економіки, або порушення пов`язане з виконанням державного контракту, або виконання зобов`язання фінансується за рахунок Державного бюджету України чи за рахунок державного кредиту, штрафні санкції застосовуються, якщо інше не передбачено законом чи договором, у таких розмірах: за порушення строків виконання зобов`язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

Враховуючи, що відповідно до ст. 526 ЦК України, ст. ст. 193, 198 ГК України, зобов`язання повинні виконуватись належним чином і у встановлений строк відповідно до умов і порядку укладеного між сторонами договору та згідно з вимогами закону, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться, приймаючи до уваги викладені обставини, та враховуючи те, що станом на момент розгляду справи, відповідач не надав суду доказів виконання умов Договору, відповідач визнається судом таким, що прострочив виконання зобов`язання .

За розрахунками позивача, ним нарахована пеня у розмірі 981 491,62 грн., за період з 08.08.2017 по 27.12.2017 р., та штраф у розмірі 291 288,19 грн., однак сторонами в специфікації №7 від 21.06.2017 до Договору погоджено, в тому числі, толеранс - 20%.

Толеранс це допустиме відхилення між кількістю, вказаної в специфікації та кількістю, фактично поставленої продукції, яка вказується в рахунках-фактурах та видаткових накладних.

Відповідно до ч.1 ст. 627 ЦУ України, відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Враховуючи фактичні обставини справи, невиконання відповідачем умов договору щодо своєчасної поставки товару, зміст умов Договору, якими передбачені межі допустимого відхилення, колегія суддів приходить до висновку про застосування розміру узгодженого сторонами у специфікації відхилення (толерансу) та здійснивши розрахунок пені та штрафу зазначає, що підлягає задоволенню пеня у розмірі 914 330,70 грн., та штраф у розмірі 291288,19 грн. В іншій частині вимог відмовлено.

Згідно з п.2 ч.1 ст. 129 ГПК України, судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог, тому з відповідача підлягає стягненню 18084,29 грн. судового збору.

Керуючись ст. ст. 86, 129, 232-241 ГПК України, ст. ст. 7, 8 Кодексу України з процедур банкрутства, суд-

ВИРІШИВ:

Позов ДП Завод ім. В.О. Малишева задовольнити частково.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Вутмарк- Україна (код ЄДРПОУ 38114320, м. Дніпро, проспект Пушкіна, 40-Б, 49000) на користь ДП «Завод ім. В.О. Малишева» ( код ЄДРПОУ 14315629, місцезнаходження: вул.Плеханівська, 126, м.Харків, 61037) за договором поставки №Д-27-648ДП від 25.10.2016 р. пеню у розмірі 914 330,70 грн., штраф у розмірі 291 288,19 грн. та 18084,29 грн. - судовий збір.

В іншій частині позовних вимог відмовити.

Після набрання рішенням законної сили видати наказ в установленому законом порядку.

Позивач: Державне підприємство "Завод імені В.О. Малишева" (код ЄДРПОУ 14315629, юридична адреса: 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 126)

Відповідач: Товариства з обмеженою відповідальністю Вутмарк- Україна (код ЄДРПОУ 38114320, м. Дніпро, проспект Пушкіна, 40-Б, 49000)

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене безпосередньо до Східного апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня складання повного тексту рішення відповідно до ст.ст. 256, 257 Господарського процесуального кодексу України та з урахуванням п.п. 17.5 п.17 Перехідних положень Кодексу

Учасники справи можуть одержати інформацію по справі зі сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою http://court.gov.ua/.

Повне рішення складено "23" липня 2020 р.

Головуючий суддя Суддя Суддя В.О. Усатий В.О. Яризько А.А. Савченко

Дата ухвалення рішення 15.07.2020
Зареєстровано 24.07.2020
Оприлюднено 27.07.2020

Судовий реєстр по справі 5023/10655/11 (922/474/20)

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 10.09.2020 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 25.08.2020 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 15.07.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 23.06.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 17.06.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 28.05.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 25.05.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 14.04.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 09.04.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 19.02.2020 Господарський суд Харківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону