Рішення
від 21.07.2020 по справі 916/3663/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"21" липня 2020 р.м. Одеса Справа № 916/3663/19

Господарський суд Одеської області у складі судді Бездолі Ю.С.

при секретарі судового засідання Кожухарь Є.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку загального позовного провадження позовну заяву Тернопільського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (46027, м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, буд. 10, код ЄДРПОУ 21157616)

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Сімпл Пей" (65033, м. Одеса, вул. Василя Стуса, буд. 2-Д, код ЄДРПОУ 39335649)

про стягнення 136000 грн., -

за участю представників : не з`явились

Суть спору: Тернопільське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України звернулось до господарського суду Одеської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Сімпл Пей" про стягнення 136000 грн., з яких: 68000 грн. штрафу та 68000 грн. пені.

Позовні вимоги обґрунтовані несплатою відповідачем штрафу згідно з рішенням Тернопільського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України про порушення антиконкурентного законодавства.

Ухвалою суду від 16.12.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі; визначено здійснювати розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження; судове засідання призначено на 15.01.2020 о 14:00. Ухвалою суду від 15.01.2020 здійснено перехід з розгляду справи №916/3663/19 зі спрощеного позовного провадження до розгляду справи №916/3663/19 за правилами загального позовного провадження; призначено підготовче засідання у справі на 04.02.2020 о 15:30. У підготовчому засіданні 04.02.2020 судом у протокольній формі винесено ухвалу в порядку ст. 183 ГПК України про відкладення підготовчого засідання на 25.02.2020 о 14:30. У підготовчому засіданні 10.03.2020 судом у протокольній формі винесено ухвалу в порядку ст.ст. 177, 185 ГПК України про продовження строку підготовчого провадження на 30 днів та закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті на 24.03.2020 о 10:40. Ухвалою суду від 16.03.2020 у зв`язку з оголошеним загальнодержавним карантином судове засідання у справі №916/3663/19 призначено на 09.04.2020 о 13:45. Ухвалою суду від 09.04.2020 відкладено розгляд справи на 28.04.2020 о 15:30. Ухвалою суду від 28.04.2020 відкладено розгляд справи на 19.05.2020 о 15:15. Ухвалою суду від 19.05.2020 відкладено розгляд справи на 09.06.2020 о 12.30. Ухвалою суду від 09.06.2020 відкладено розгляд справи на 30.06.2020 об 11:15.

Ухвалою суду від 30.06.2020 відкладено розгляд справи на 21.07.2020 о 17:00; зобов`язано сторін надати до суду в строк до 21.07.2020: письмові пояснення щодо наявності/відсутності наміру подавати у даній справі будь-які (у разі наявності - вказати, які саме) процесуальні заяви по суті спору, заяви та/або клопотання; вказати суду відомості щодо можливості/неможливості прийняти участь у судовому засіданні у даній справі, в тому числі в режимі відеоконференції за допомогою системи відеоконференцзв`язку EаsyCon ( https://easycon.com.ua/ ), надати докази наявності або відсутності такої можливості.

У судове засідання 21.07.2020 представники сторін не з`явились. Судом були вжиті всі можливі заходи належного повідомлення сторін про розгляд судом господарської справи, час та місце судових засідань, про що свідчать відповідні поштові повідомлення. Суд виходить з того, що учасники справи в господарському процесі мають вчиняти належні дії щодо ефективного використання належних їм процесуальних прав та виконання належних обов`язків, а господарський суд, повідомляючи учасників справи шляхом надсилання поштових повідомлень за офіційними, відомими суду, адресами зі свого боку забезпечує їм належні процесуальні гарантії на участь у розгляді справи. При цьому, господарський суд зазначає, що ухвалою суду від 16.12.2019 судом встановлено відповідачу строк для подання відзиву на позов із урахуванням вимог ст.ст. 165, 178 ГПК України - 15 днів з дня вручення даної ухвали суду. Копія ухвали суду про відкриття провадження у справі вручена відповідачу 27.12.2019, про що зроблено відмітку у рекомендованому повідомленні про вручення поштового відправлення, отже, 15-ти денний строк для надання відзиву у даній справі сплив 13.01.2020 (з урахуванням вихідних та святкових днів). При цьому, судом неодноразово відкладався розгляд справи для надання можливості відповідачу надати свою процесуальну позицію; ухвалою суду від 30.06.2020 запропоновано в строк до 21.07.2020 надати письмові пояснення щодо наявності/відсутності наміру подавати у даній справі будь-які (у разі наявності - вказати, які саме) процесуальні заяви по суті спору, заяви та/або клопотання; вказати суду відомості щодо можливості/неможливості прийняти участь у судовому засіданні у даній справі, в тому числі в режимі відеоконференції за допомогою системи відеоконференцзв`язку EаsyCon ( https://easycon.com.ua/ ), надати докази наявності або відсутності такої можливості. Натомість, жодних пояснень/доказів/клопотань на адресу суду від відповідача станом на дату засідання 21.07.2020 не надійшло. Господарський суд зазначає, що відповідач повідомлений про дату, час та місце судового засідання 21.07.2020 належним чином шляхом надсилання ухвали суду від 30.06.2020 за офіційною адресою.

Відзив на позовну заяву від відповідача до суду не надійшов, з огляду на що суд дійшов висновку про можливість розгляду справи за наявними матеріалами в порядку ч.9 ст. 165 ГПК України.

Відповідно до ст. 240 ГПК України в судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи, господарський суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог, з наступних мотивів.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" від 26.11.1993, Антимонопольний комітет України є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель. Особливості спеціального статусу Антимонопольного комітету України обумовлюються його завданнями та повноваженнями, в тому числі роллю у формуванні конкурентної політики, та визначаються цим Законом, іншими актами законодавства.

Згідно зі ст. 22 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" розпорядження, рішення та вимоги органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, вимоги уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення в межах їх компетенції є обов`язковими для виконання у визначені ними строки, якщо інше не передбачено законом. Невиконання розпоряджень, рішень та вимог органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, вимог уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення тягне за собою передбачену законом відповідальність.

За ч.1 ст. 35 Закону України "Про захист економічної конкуренції" розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції починається з прийняттям розпорядження про початок розгляду справи та закінчується прийняттям рішення у справі.

У відповідності до положень ч.1 ст. 48 Закону України "Про захист економічної конкуренції" за результатами розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції органи Антимонопольного комітету України приймають рішення, зокрема, про: визнання вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, накладення штрафу.

Відповідно до ч.1 ст. 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" рішення (витяг з нього за вилученням інформації з обмеженим доступом, а також визначеної відповідним державним уповноваженим Антимонопольного комітету України, головою територіального відділення Антимонопольного комітету України інформації, розголошення якої може завдати шкоди інтересам інших осіб, які брали участь у справі), розпорядження органів Антимонопольного комітету України, голів його територіальних відділень надається для виконання шляхом надсилання або вручення під розписку чи доведення до відома в інший спосіб. У разі, якщо вручити рішення, розпорядження, немає можливості, зокрема внаслідок: відсутності фізичної особи за останнім відомим місцем проживання (місцем реєстрації); відсутності посадових осіб чи уповноважених представників суб`єкта господарювання, органу адміністративно-господарського управління та контролю за відповідною юридичною адресою, - рішення, розпорядження органів Антимонопольного комітету України вважається таким, що вручене відповідачу, через десять днів з дня оприлюднення інформації про прийняте рішення, розпорядження в офіційному друкованому органі (газета Верховної Ради України "Голос України", газета Кабінету Міністрів України "Урядовий кур`єр", "Офіційний вісник України", друковані видання відповідної обласної ради за останнім відомим місцем проживання чи місцем реєстрації, юридичної адреси відповідача).

Згідно з ч.ч. 2, 3 ст. 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" рішення та розпорядження органів Антимонопольного комітету України, голів його територіальних відділень є обов`язковими до виконання. Особа, на яку накладено штраф за рішенням органу Антимонопольного комітету України, сплачує його у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу.

Як вбачається із матеріалів справи, адміністративна колегія Тернопільського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи №916-УД про порушення Товариством з обмеженою відповідальністю "Сімпл Пей" та Фізичною особою-підприємцем Лорер Наталією Едуардівною законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України "Про захист економічної конкуренції", подання відділу досліджень і розслідувань від 24.06.2019 №69-03/77п, винесла рішення, яким:

- визнано, що Товариство з обмеженою відповідальністю Сімпл Пей (ідентифікаційний код 39335649; місцезнаходження: 65033, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Стуса, будинок 2Д) та Фізична особа-підприємець Лорер Наталія Едуардівна (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; місце проживання: АДРЕСА_1 ) вчинили порушення передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України Про захист економічної конкуренції , у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів шляхом узгодження поведінки при підготовці та участі у торгах: придбання з монтажем автоматичної системи оплати за відвідування атракціонів (ідентифікатор закупівель UA-2018-06-08-002105-a), які проводило у червні-липні 2018 року Комунальне підприємство "Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя" (п.1 рішення);

- за порушення, вказане у пункті 1 резолютивної частини рішення, накладено на Товариство з обмеженою відповідальністю Сімпл Пей штраф у розмірі 68000 грн. (п.2 рішення);

- за порушення, вказане у пункті 1 резолютивної частини рішення, накладено на Фізичну особу-підприємця Лорер Наталію Едуардівну штраф у розмірі 64000 грн.

Вказане рішення адміністративної колегії Тернопільського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, яке відправлено Товариству з обмеженою відповідальністю Сімпл Пей супровідним листом від 10.07.2019 №69-02/1059, вручено адресату 18.07.2019, про що свідчить відповідне рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення.

Отже, строк на оплату штрафу у розмірі 68000 грн., який накладений на Товариство з обмеженою відповідальністю Сімпл Пей рішенням адміністративної колегії Тернопільського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 09.07.2019 №69/19-р/к, становив - до 18.09.2019.

Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України "Про захист економічної конкуренції" заявник, відповідач, третя особа мають право оскаржити рішення органів Антимонопольного комітету України повністю або частково до господарського суду у двомісячний строк з дня одержання рішення. Цей строк не може бути відновлено.

Згідно з ч.4 ст. 60 Закону України "Про захист економічної конкуренції" порушення господарським судом провадження у справі про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України, прийнятого: згідно з частиною першою статті 48 цього Закону, частиною першою статті 30 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції"; за результатами перевірки відповідно до частини п`ятої статті 57 цього Закону; за результатами перегляду відповідно до частини третьої статті 58 цього Закону, а також перегляд за заявою сторони відповідного рішення (постанови) господарського суду зупиняє виконання зазначеного рішення органу Антимонопольного комітету України на час розгляду цієї справи чи перегляду відповідного рішення (постанови) господарського суду, якщо органом Антимонопольного комітету України відповідно до частини третьої статті 48 цього Закону чи господарським судом не визначено інше.

Рішення адміністративної колегії Тернопільського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 09.07.2019 №69/19-р/к "Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу" Товариством з обмеженою відповідальністю Сімпл Пей виходячи з наявних матеріалів справи не оскаржувалось.

Отже, вищезазначене рішення адміністративної колегії Тернопільського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України на даний час є чинним.

Відповідно до ч.8 ст. 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" протягом п`яти днів з дня сплати штрафу суб`єкт господарювання зобов`язаний надіслати відповідно до Антимонопольного комітету України або його територіального відділення документи, що підтверджують сплату штрафу.

Між тим, доказів оплати штрафу Товариством з обмеженою відповідальністю Сімпл Пей до Тернопільського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України не надано. Таких доказів не надано і до господарського суду Одеської області під час розгляду даної справи.

Таким чином, відповідачем не здійснено оплату штрафу, як у строк, що встановлений вимогами ч.3 ст. 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції", так і в подальшому.

Доказів, що спростовують вище встановлені судом обставини, відповідачем до суду не надано.

Враховуючи викладене, господарський суд дійшов висновку, що позов в частині стягнення з відповідача штрафу в сумі 68000 грн. є обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Щодо позовних вимог в частині стягнення з відповідача пені у сумі 68000 грн. господарський суд виходить з наступного.

Підстави та умови нарахування пені в даному випадку визначаються статтею 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції", яка встановлює як обов`язковість нарахування пені в разі несплати штрафу, так і правила обчислення її розміру та строки нарахування.

Відповідно до ч.5 ст. 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" за кожний день прострочення сплати штрафу стягується пеня у розмірі півтора відсотка від суми штрафу. Розмір пені не може перевищувати розміру штрафу, накладеного відповідним рішенням органу Антимонопольного комітету України. Нарахування пені припиняється з дня прийняття господарським судом рішення про стягнення відповідного штрафу. Нарахування пені зупиняється на час розгляду чи перегляду господарським судом: справи про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України про накладення штрафу; відповідного рішення (постанови) господарського суду. Нарахування пені зупиняється на час розгляду органом Антимонопольного комітету України заяви особи, на яку накладено штраф, про перевірку чи перегляд рішення у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши розрахунок пені, який міститься у позовній заяві, суд вважає його обґрунтованим та таким, що здійснений відповідно до вимог чинного законодавства України, у зв`язку з чим задовольняє позовні вимоги Тернопільського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України в частині стягнення пені у повному обсязі.

Відповідно до ст. 129 ГПК України понесені позивачем судові витрати по сплаті судового збору за подання позовної заяви покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст. 129, 232, 233, 236-238, 240, 241, 247 Господарського процесуального кодексу України, суд -

В И Р І Ш И В:

1.Позовні вимоги Тернопільського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України задовольнити повністю.

2.Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Сімпл Пей" (65033, м. Одеса, вул. Василя Стуса, буд. 2-Д, код ЄДРПОУ 39335649) в дохід Державного бюджету України за наступними реквізитами: отримувач - УК у м. Одесі/Малиновськ. р-н /21081100, код отримувача - 38016923, банк отримувача - Казначейство України (ЕАП), код банку (МФО) - 899998, рахунок №UA388999980000031116106015007, найменування коду класифікації доходів бюджету - Адміністративні штрафи та інші санкції , код класифікації доходів бюджету - 21081100) 68000 /шістдесят вісім тисяч/ грн. штрафу та 68000 /шістдесят вісім тисяч/ грн. пені.

3.Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Сімпл Пей" (65033, м. Одеса, вул. Василя Стуса, буд. 2-Д, код ЄДРПОУ 39335649) на користь Тернопільського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (46027, м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, буд. 10, код ЄДРПОУ 21157616) 2040 /дві тисячі сорок/ грн. судового збору.

Рішення господарського суду набирає законної сили в порядку ст. 241 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржено в апеляційному порядку до Південно-Західного апеляційного господарського суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 20 днів з дня складання повного рішення.

Повний текст складено 24 липня 2020 р.

Суддя Ю.С. Бездоля

Дата ухвалення рішення21.07.2020
Оприлюднено27.07.2020

Судовий реєстр по справі —916/3663/19

Ухвала від 26.03.2024

Господарське

Господарський суд Одеської області

Бездоля Ю.С.

Ухвала від 26.01.2024

Господарське

Господарський суд Одеської області

Бездоля Ю.С.

Рішення від 21.07.2020

Господарське

Господарський суд Одеської області

Бездоля Ю.С.

Ухвала від 30.06.2020

Господарське

Господарський суд Одеської області

Бездоля Ю.С.

Ухвала від 09.06.2020

Господарське

Господарський суд Одеської області

Бездоля Ю.С.

Ухвала від 19.05.2020

Господарське

Господарський суд Одеської області

Бездоля Ю.С.

Ухвала від 28.04.2020

Господарське

Господарський суд Одеської області

Бездоля Ю.С.

Ухвала від 09.04.2020

Господарське

Господарський суд Одеської області

Бездоля Ю.С.

Ухвала від 16.03.2020

Господарське

Господарський суд Одеської області

Бездоля Ю.С.

Ухвала від 10.03.2020

Господарське

Господарський суд Одеської області

Бездоля Ю.С.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні