ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.07.2020 справа № 914/1303/20

Господарський суд Львівської області у складі головуючого судді Трускавецького В. П., секретаря судового засідання Хороз І. Б., розглянув по суті у відкритому судовому засіданні справу

за позовом: Концерну радіомовлення, радіозв`язку та телебачення, м. Київ, в особі Львівської філії Концерну радіомовлення, радіозв`язку та телебачення, м. Львів, до відповідача:товариства з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія Говерла , м. Львів, про: стягнення 41'680,17 грн заборгованості. За участю представників сторін: позивача:Дуда І. П. - адвокат, відповідача:не з`явився. 1. Судові процедури.

1.1. На розгляд Господарського суду Львівської області подано позов Концерну радіомовлення, радіозв`язку та телебачення в особі Львівської філії Концерну радіомовлення, радіозв`язку та телебачення до товариства з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія Говерла про 72'180,17 грн заборгованості.

1.2. Ухвалою суду від 05.06.2020 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі, розгляд справи постановлено здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження та призначено розгляд справи по суті на 06.07.2020. Розгляд справи 06.07.2020 було відкладено на 27.07.2020.

1.3. Щодо факту повідомлення відповідача про дату, час та місце розгляду справи.

За приписами частини 1 статті 7 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечення державних органів та органів місцевого самоврядування, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб, громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців з Єдиного державного реєстру.

З метою належного повідомлення відповідача про дату, час та місце слухання справи, ухвалу про відкриття провадження у справі від 05.06.2020 та ухвалу повідомлення про судове засідання від 06.07.2020 було направлено на адресу, зазначену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 09.07.2020 від відповідача до суду повернулась ухвала про відкриття провадження без вручення, причина повернення за закінченням терміну зберігання . Так, суд констатує, про вчинення необхідних дій для повідомлення учасника процесу про розгляд справи.

За приписами частини 1 статті 9 Господарського процесуального кодексу України ніхто не може бути позбавлений права на інформацію про дату, час і місце розгляду своєї справи або обмежений у праві отримання в суді усної або письмової інформації про результати розгляду його судової справи.

Відповідно до частини 2 статті 2 Закону України Про доступ до судових рішень усі судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі не пізніше наступного дня після їх виготовлення і підписання.

За змістом частин 1, 2 статті 3 Закону України Про доступ до судових рішень для доступу до судових рішень судів загальної юрисдикції Державна судова адміністрація України забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень. Єдиний державний реєстр судових рішень - автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень.

Судові рішення, внесені до Реєстру, є відкритими для безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб-порталі судової влади України (частина 1 статті 4 Закону України Про доступ до судових рішень ).

Враховуючи наведене, господарський суд зазначає, що відповідач не був позбавлений права та можливості ознайомитись із вищевказаною ухвалою у Єдиному державному реєстрі судових рішень (www.reyestr.court.gov.ua).

Отже, судом вчинені всі необхідні дії для належного повідомлення учасників судового процесу, зокрема, відповідача.

1.4. 20 липня 2020 року позивачем подано до суду клопотання в якому повідомлено суд, що відповідачем частково сплачено заборгованість, зокрема, згідно з платіжними дорученнями № 143 від 29.05.2020 на суму 10'500,00 грн та № 154 від 13.07.2020 на суму 20'000,00 грн. Так, станом на 14.07.2020 заборгованість відповідача перед позивачем складає 41'680,17 грн. Також, позивачем долучено до матеріалів справи акти виконаних робіт за березень, квітень 2020 року. Враховуючи вказане, позивач керуючись ч. 2 ст. 46 ГПК України просить стягнути з відповідача 41'680,17 грн заборгованості за надані телекомунікаційні послуги.

Згідно з пунктом 2 частини 2 статті 46 ГПК України, позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог - до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження.

Таким чином, у зв`язку тим, що перше судове засідання було відкладено на 27.07.2020 у зв`язку з першою неявкою відповідача, розгляд справи по суті не розпочинався, враховуючи положення пункту 4 розділу Х Прикінцевих положень ГПК України, суд дійшов висновку, що заявлене клопотання є за своєю суттю є заявою про зменшення позовних вимог, відповідає за формою та змістом вимогам закону, подано у передбаченому законом порядку та приймається судом до розгляду.

1.5. Відповідно до частин першої та третьої статті 202 Господарського процесуального кодексу України, неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею. Якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки; повторної неявки в судове засідання учасника справи (його представника) незалежно від причин неявки.

Суд, враховуючи належне повідомлення сторін про час, місце та дату судових засідань та достатність доказів наявних у матеріалах справи для вирішення спору по суті, беручи до уваги у сукупності відсутність повідомлення відповідача про причини неявки та повторну неявку у судове засідання, не вважає відсутність представника відповідача у даному судовому засіданні перешкодою для вирішення спору по суті.

Частиною дев`ятою статті 165 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

У судовому засіданні 27.07.2020 оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

2. Аргументи сторін

2.1. У позовній заяві Концерн радіомовлення, радіозв`язку та телебачення в особі Львівської філії Концерну радіомовлення, радіозв`язку та телебачення (Позивач у справі) вказує про неналежне виконання товариством з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія Говерла (Відповідач у справі) своїх договірних зобов`язань щодо оплати наданих телекомунікаційних послуг у загальному розмірі 41'680,17 грн (з урахування клопотання про зменшення позовних вимог).

2.2. Відповідач - ТзОВ Телерадіокомпанія Говерла відзиві на позов не подав, проти позову не заперечив.

3. Обставини справи.

3.1. 01 січня 2013 року між товариством з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія Говерла та Концерном радіомовлення, радіозв`язку та телебачення в особі Львівської філії Концерну радіомовлення, радіозв`язку та телебачення укладено договір № КЛФ ТК-63/01-13 про надання телекомунікаційних послуг (надалі - Договір). За умовами цього Договору, Виконавець зобов`язується надавати, а ТРК приймати та сплачувати відповідно з умовами Договору, телекомунікаційні послуги з розповсюдження радіопрограм технічними засобами мовлення, що належать ТРК та встановлені на об`єкті Виконавця, далі - ТЗМ ТРК , місцезнаходження яких передбачено відповідним актом прийому-передачі ТЗМ ТРК, далі - Послуги , в процесі здійснення ТРК радіомовлення на частоті 104,3 МГц потужністю 0,5 кВт у відповідності з Ліцензією, виданою Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення серія НР № 0980-м від 12.02.2003 (п. 1.1. Договору)

Відповідно до п. 3.4. Договору, щомісячно, не пізніше 10-го числа наступного за місяцем, в якому були надані Послуги, Сторони підписують Акт про надані послуги, в якому визначається фактична кількість годин розповсюдження радіопрограм ТЗМ ТРК , вартість фактично наданих послуг з розповсюдження радіопрограм таких ТЗМ у відповідному місяці. Підписаний Сторонами Акт про надані послуги є підставою для виставлення рахунку.

Згідно з п. 3.5. Договору, до 20 числа поточного місяця Замовник перераховує Виконавцю аванс у розмірі 50% орієнтованої вартості послуг у поточному місяці. Не пізніше 20 числа наступного місяця проводиться остаточний розрахунок за надані послуги з урахуванням авансу.

Пунктами 5.1., 5.2. Договору встановлено, що Даний Договір набирає чинності з 01 січня 2013 року та діє до 31 грудня 2013 року, але в будь-якому випадку до моменту повного та належного виконання Сторонами своїх зобов`язань за Договором. Дія Договору автоматично продовжується кожний раз на 1 (один) рік за умови відсутності письмового повідомлення однієї із Сторін за 1 (один) місяць до закінчення терміну дії Договору.

Також, 01.01.2013 між сторонами підписано Акт прийому-передачі ТЗМ ТРК , який є Додатком № 1 до Договору; Протокол узгодження договірної ціни, який є Додатком № 2 до Договору.

17 грудня 2018 року між сторонами укладено Додаткову угоду № 3 до Договору, зокрема, щодо продовження строку дії Договору до 31 грудня 2019 року, а Додатковою угодою № 4 від 09.12.2019 до Договору, сторони продовжили дію Договору до 31.12.2020.

3.2. На виконання взятих на себе зобов`язань Позивач надав, а Відповідач прийняв телекомунікаційні послуги у період з грудня 2019 року по квітень 2020 року на загальну суму 50'567,03 грн, що підтверджується Актими виконаних робіт, які підписані сторонами та скріплені печатками підприємств, які долучено до матеріалів справи. Обов`язок з оплати Відповідач виконав частково у розмірі 8'886,86 грн.

3.3. Претензіями від 15.01.2019 №27/6-07, від 05.03.2020 № 111/6-07 та від 13.04.2020 № 237/6-07 Позивач просив Відповідача здійснювати оплату заборгованості за надані послуги. Відповідач відповіді на претензію не надав.

3.4. У зв`язку з порушенням умов Договору в частині оплати за надані послуги, Позивач для відновлення порушених прав та законних інтересів звернувся до суду із позовом про стягнення заборгованості.

4. Позиція суду.

4.1. Між сторонами у справі виникли зобов`язання на підставі Договору в силу пункту 1 частини 2 статті 11 Цивільного кодексу України. Згідно зі статтею 174 Господарського кодексу України, однією з підстав виникнення господарського зобов`язання є господарський договір та інші угоди, передбачені законом, а також угоди не передбачені законом, але такі, які йому не суперечать.

Стаття 901 Цивільного кодексу України передбачає, що за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до статті 903 ЦК України, якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов`язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Відповідно до частини першої статті 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Згідно з п. 3.5. Договору, до 20 числа поточного місяця Замовник перераховує Виконавцю аванс у розмірі 50% орієнтованої вартості послуг у поточному місяці. Не пізніше 20 числа наступного місяця проводиться остаточний розрахунок за надані послуги з урахуванням авансу.

4.2. Як з`ясовано судом, Позивачем впродовж грудня 2019 року - квітня 2020 року було надано телекомунікаційні послуги згідно з умовами Договору на загальну суму 50'567,03 грн. Кореспондуючий обов`язок з оплати Відповідач виконав частково у розмірі 8'886,86 грн, що встановлено із наданих документів.

Отже, розглянувши позовні вимоги про стягнення 41'680,17 грн заборгованості за надані телекомунікаційні послуги, дійшов висновку, що заявлені вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню в повному обсязі.

4.3. Відповідно до статей 73, 74, 81 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність чи відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Зазначені вище норми процесуального закону спрямовані на реалізацію статті 13 Господарського процесуального кодексу України. Згідно з положеннями цієї статті судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

5. Судові витрати

5.1. Пунктом 2 частини першої статті 129 Господарського процесуального кодексу України встановлено, судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Відтак, з відповідача підлягає до стягнення 2'102,00 грн відшкодування витрат на оплату судового збору.

Керуючись ст.ст. 2, 10, 12, 13, 20, 73, 74, 75, 76, 79, 123, 129, 180, 232, 233, 236, 237, 238, 240, 241, 252, пунктом 4 розділу Х Прикінцевих положень Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія Говерла ( 79066, місто Львів, вулиця Кавалерідзе, будинок 8, квартира 117; ідентифікаційний код 30822761) на користь Концерну радіомовлення, радіозв`язку та телебачення (04112, м. Київ, вулиця Дорогожицька, будинок 10; ідентифікаційний код 01190043) в особі Львівської філії Концерну радіомовлення, радіозв`язку та телебачення ( 79005, місто Львів, вулиця Листопадового Чину, будинок 28; ідентифікаційний код 34926798) 41'680,17 грн - заборгованості за надані телекомунікаційні послуги та 2'102,00 грн - відшкодування витрат на оплату судового збору.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Рішення господарського суду може бути оскаржено в порядку, визначеному розділом IV Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст рішення складено 31.07.2020.

Суддя В.П. Трускавецький

Дата ухвалення рішення 27.07.2020
Зареєстровано 31.07.2020
Оприлюднено 03.08.2020

Судовий реєстр по справі 914/1303/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 27.07.2020 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 06.07.2020 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 05.06.2020 Господарський суд Львівської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону