ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

_______________________________________________________________________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" липня 2020 р.м. ХарківСправа № 5023/10655/11 (922/732/20)

Господарський суд Харківської області у складі:

головуючий суддя Усатий В.О.

судді: Аюпова Р.М. , Яризько В.О.

при секретарі судового засідання Мазуренко А.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІД-ТЕЛ", м. Харків до Державне підприємство "Завод ім.В.О. Малишева" про стягнення коштів в межах справи про банкрутство №5023/10655/11 за участю :

представника відповідача - Фоменко В.В.

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Господарського суду Харківської області знаходиться справа про банкрутство ДП "Завод ім. В.О. Малишева". Справа розглядається колегією суддів у складі: головуючий суддя Усатий В.О., судді Савченко А. А. та Яризько В.О.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІД-ТЕЛ" звернулося до суду з позовною заявою до ДП "Завод імені В.О. Малишева" (вх № 732/20 від 11.03.2020) про стягнення заборгованості за:

- Договором підряду № 328дп від 08.05.2019 у розмірі 125033,40 грн, з яких основна заборгованість 118250,73 грн, 3% річних - 2360,80 грн, інфляційні збитки - 236,50 грн, пеня - 4485,35 грн;

- Договором підряду № 385дп від 28.05.2019 у розмірі 435 514, 92 грн, з яких основна заборгованість 382765, 20 грн, 3% річних- 8174,14 грн, інфляційні збитки - 3062,12 грн, пеня - 41513,46 грн.Судові витрати позивач просить покласти на відповідача.

Зважаючи на те, що суддя Савченко А.А., яка входить до складу суду, визначеному для розгляду даної справи, перебуває у відпустці більше 14 календарних днів на підставі службової записки головуючого судді керівнику апарату автоматизованою системою здійснено повторний автоматизований розподіл судової справи між суддями. Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями визначено склад суду для розгляду даної справи: головуючий суддя Усатий В.О., суддя Яризько В.О., суддя Аюпова Р.М. (витяг з протоколу від 18.03.2020).

Дослідивши матеріали позовної заяви, господарський суд встановив, що позовну заяву подано з додержанням вимог статей 20, 27-30, 162, 164, 172 ГПК України, а тому визнає їх достатніми для прийняття до розгляду та відкриття провадження у справі.

З урахуванням складності справи та обсягу наданих сторонами матеріалів, з огляду на категорію справи та характер спірних правовідносин, дійшов висновку про розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

Ухвалою суду від 23.03.2020 прийнято позовну заяву (вх. 732/20 від 11.03.2020) до розгляду в межах провадження у справі про банкрутство та відкрито провадження у справі 5023/10655/11 (922/732/20). Ухвалено справу розглядати за правилами загального провадження з повідомленням сторін. Призначено підготовче засідання на 21.04.2020.

На адресу суду 15.04.2020 від відповідача надійшов відзив (вх № 9224), в якому він не погоджується з позовом повністю. Крім того, відповідач зазначає, що позивачем неправомірно нараховано пеню за період з 19.06.2019 по 04.03.2020.

У зв`язку з відпусткою судді Яризько В.О., призначене на 21.04.2020 судове засідання не відбулося.

Ухвалою суду від 28.04.2020 підготовче засідання було призначено на 18.05.2020.

У зв`язку з відпусткою судді Усатого В.О., призначене судове засідання не відбулося.

Ухвалою суду від 02.06.2020 продовжено строк підготовчого засідання на 30 днів, тобто до 22.06.2020 року включно, призначено підготовче засідання на 22.06.2020.

На адресу суду 05.06.2020 від позивача надійшла відповідь на відзив (вх. № 12302), в якому позивач зазначив, що не погоджується з думкою відповідача про відсутність підстав для нарахування 3% річних, інфляційних витрат та пені , проте погоджується з відповідачем щодо неправильного розрахунку пені за договором підряду №385дп та додає до відповіді на відзив заяву про зменшення розміру позовних вимог.

Подану заяву судом розглянуто та прийнято. Подальший розгляд справи здійснювався з урахуванням зменшення розміру позовних вимог.

18.06.2020 від відповідача на електронну адресу суду надійшло клопотання (вх. № 2130) про відкладення розгляду справи, у зв`язку зі спалахом на підприємстві гострої респіраторної хворобои COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

На адресу суду 22.06.2020 від ДП "Завод ім. В.О. Малишева" надійшло клопотання (вх. № 14150) про відкладення розгляду справи.

У судовому засіданні від 22.06.2020 представник ТОВ "СХІД-ТЕЛ" заперечував проти відзиву на позовну заяву, та просив задовольнити позов у повному обсязі.

Ухвалою суду від 22.06.2020 закрито підготовче засідання та призначено розгляд справи по суті на 23.06.2020

У судове засідання учасники розгляду справи не з`явилися.

Ухвалою суду від 23.06.2020 розгляд справи по суті було відкладено на 14.07.2020.

06.07.2020 на адресу суду від ТОВ "СХІД-ТЕЛ" надійшли додаткові пояснення по справі (вх. № 15351), в яких просить суд задовольнити позов в повному обсязі.

На адресу суду 14.07.2020 від педставника ТОВ "СХІД-ТЕЛ" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи (вх №16016).

Крім того, 14.07.2020 від представника ДП "Завод ім. В.О. Малишева" надійшло заперечення на відповідь на відзив (вх. № 16095), в якому просить у задоволенні позовних вимог відмовити повністю.

У судове засідання учасники розгляду справи не з`явилися.

Ухвалою суду від 14.07.2020 розгляд справи по суті було відкладено на 23.07.2020 р.

23.07.2020 на адресу суду від представника ТОВ "СХІД-ТЕЛ" надійшли додаткові письмові пояснення (вх. № 16973) щодо Договору підряду №385 та клопотанння (вх. № 16975) в якому просить суд, судове засідання, призначене на 23.07.2020 р. провести за відсутності позивача та його представника.

У судовому засіданні представник відповідача проти стягнення заборгованості за Договором підряду №328дп не заперечув, та вважав вірними розрахунки інфляційних втрат, 3% річних та пені, проте просить суд вважати Договір №385дп розірваним, так як відповідачем було направлено листи про прохання підписати додаткову угоду про розірвання Договору №385дп, на електронну адресу було направлено скан додаткової угоди, проте позивачем отримані вони не були, а факт відправлення підтверджується поштовою відміткою. Крім того, за умовами Договору №385дп підрядник (позивач) був зобов`язаний направити замовнику(відповідачу) пропозицію про заміну кошторисної документації, яка є невідємною частиною Договору , проте цього зроблено не було.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши вступне слово представника відповідача, з`ясувавши обставини справи та дослідивши подані суду докази, перевіривши відповідність доводів сторін фактичним обставинам справи, судом встановлено наступне.

08.05.2019 р. між Державним підприємством "Завод імені В.О. Малишева" (надалі- замовник, відповідач) та товариством з обмеженою відповідальністю "СХІД-ТЕЛ" (надалі- підрядник, позивач) укладено Договір підряду № 328, у відповідності до умов якого підрядник зобов`язався на свій ризик надати послуги з проектування та створення підсистеми пожежної та охоронної сигналізації у приміщеннях архіву, згідно технічного завдання, а замовник зобов`язався прийняти належним чином виконані роботи та оплатити їх вартість (п. 1.1. Договору).

Згідно пункту 2.1. Договору, вартість робіт-договірна ціна підрядника складає 404 104,93 грн., в т.ч. ПДВ 20% - 67 350, 82 грн.

У відповідності до пункту 2.2. Договору вартість робіт підрядника, окремо по кожному найменуванню (виду) робіт, визначається сторонами в кошторисі на виконання робіт, що є невід`ємною частиною цього Договору. Вартість роботи включає всі витрати підрядника, зокрема: податки та збори, заробітна плата працівників, інша плата, витрати на інструмент, перевезення тощо, а також інші витрати, що виникли не з вини замовника, окрім вартості будівельних матеріалів, наданих Замовником.

Пунктом 2.4. Договору визначено, що замовник зобов`язується оплатити підряднику вартість обладнання та матеріалів в повному обсязі на умовах передплати.

Пунктом 2.5. Договору зазначено, що замовник зобов`язується оплатити підряднику вартість обладнання та матеріалів протягом 5 банківських днів на підставі отриманого замовником оригіналу рахунку.

Пунктом 2.6. Договору зазначено, що замовник зобов`язується оплатити підряднику вартість робіт протягом 5 банківських днів з дати підписання замовником робіт поетапно або в повному обсязі на підставі отриманого оригіналу рахунку підрядника.

Відповідно до пункту 2.7. Договору, оплата вартості робіт здійснюється замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок підрядника в безготівковій формі.

Пунктом 2.8. Договору зазначено, що замовник має право здійснити платіж за реквізитами, визначеними в розділі 10 Договору або в окремому рахунку підрядника за своїм вибором. Підрядник гарантує актуальність (дійсність) банківських реквізитів, визначених в рахунку та/або в цьому Договорі протягом всього строку його дії.

Відповідно до п.2.9 Договору, зобов`язання замовника по оплаті вважаються виконаними з моменту списання грошових коштів з рахунку замовника.

Пунктом 3.1. Договору визначено, що підрядник зобов`язаний виконати проектні роботи на протязі 7 днів, починаючи з наступного дня після підписання цього Договору сторонами, виконання загального обсягу робіт здійснюється на протязі 65 днів, починаючи з наступного дня після здійснення замовником передплати за обладнання та матеріали на підставі наданого підрядником оригіналу рахунку. Право власності на обладнання та матеріали, переходить до замовника в момент здійснення оплати відповідно до п.2.5. Договору.

Акт прийому-передачі робочого проекту створення підсистем пожежної та охоронної сигналізації та об`єкті ДП "Завод ім. В.О. Малишева" підписаний представниками позивача та відповідача 21.05.2019 р.

Актом надання послуг №22 від 21.05.2019 р., підписаного представниками позивача та відповідача вказано найменування робіт - виконання робіт з проектування , та сума - 50 388,73 грн (разом з ПДВ).

Відповідно до п. 2.3. Договору приймання-передача робіт може здійснюватись поетапно.

Пунктом 3.3. Договору визначено, що в кошторисі на виконання робіт, що є додатком до Договору , сторони визначають найменування та кількість матеріалів, які є необхідними для виконання підрядником робіт, що є предметом цього Договору, а також сторону, на яку покладений обов`язок надати такі матеріали, та норми їх витрат. Якщо цього прямо не зазначено, то такий обов`язок покладено на підрядника.

Пунктом 3.4. Договору визначено, що передача замовником підряднику матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей фіксується шляхом підписання двостороннього акту приймання-передачі, у якому сторони зазначають найменування (вид), кількість переданих матеріалів та їх вартість. Обов`язок по складанню акту приймання-передачі покладений на підрядника.

Пунктом 3.7. Договору визначено, що приймання замовником виконаних підрядником робіт фіксується шляхом підписання двостороннього акту виконаних робіт в повному обсязі або окремо по кожному етапу виконання робіт, у якому зазначається найменування (вид) та обсяг виконаних робіт та їх вартість, найменування (вид) та кількість використаних будівельних матеріалів. Обов`язок по складанню акту виконаних робіт покладений на підрядника.

Згідно п.4.2.5 Договору, підрядник зобов"язаний протягом 5 календарних днів з дня закінчення виконання робіт скласти та надати замовнику два примірника акту виконаних робіт, підписаних та скріплених печаткою підрядника (за наявності).

Пунктом 4.2.8 Договору зазначено, що підрядник зобов`язується своєчасно письмово попереджати замовника про будь-які обставини, що перешкоджають або впливають на виконання підрядником своїх зобов`язань.

Відповідно п.4.4.3 договору, замовник зобов"язаний при відсутності претензій до виконаних підрядником робіт підписати акт виконаних робіт та повернути один примірник підряднику.

Відповідно до пункту 10.1. Договору, договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2019, а в частині виконання гарантійних зобов`язань - до повного виконання.

08.05.2019 підрядником було направлено замовнику оригінал рахунку №28 від 08.05.2019 р. щодо попередньої оплати за метеріали та обладнання на загальну вартість 230 232,60 грн.

ДП "Завод імені В.О. Малишева" здійснило оплату за метеріали та обладнання 25.07.2019 р. у розмірі 230 272,60 грн, що підтверджується випиской по рахунку від 25.07.2019 р. №4853.

Підрядником 21.05.2019 р. були належним чином виконані та прийняті без зауважень роботи із проектування, що підтверджується актом прийому-передачі Робочого проекту "Створення підсистем пожежної та охоронної сигналізації на об`єкті ДП "Завод імені В.О. Малишева" №б/н від 21.05.2019 р., та Актом надання послуг №22 від 21.05.2019 р. вартість яких становить 50 388,73 грн.

ДП "Завод імені В.О. Малишева" здійснило оплату за роботи із проектування 13.06.2019 р. у розмірі 50 388,73 грн., що підтверджується випиской по рахунку від 13.06.2019 р. №3797.

Замовником було прийнято усі виконані роботи без зауважень, що підтверджується підписаними між сторонами 20.11.2019 р. Акту виконаних робіт форми №КБ02в №1 за вересень 2019 р; акту вартості устаткування до акта приймання виконаних будівельних робіт №1 за вересень 2019 р., розрахунку №1-1 прямих витрат і загальновиробнчих витрат до акту №1 за вересень 2019 р., розрахунку №1-2 загальновиробничих витрат до акту №1 за вересень 2019 р., та довідки про вартість виконаних будвельних робіт та витрати форма №КБ-3 за вересень 2019 р.

Згідно довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019 р. від 20.11.2019 р. підписаної представниками позивача та відповідача , вартість виконаних робіт по об`єкту будівництва становить 398 912,09 грн.

20.11.2019 р. підрядником було надано оригінал рахунку на оплату №74 від 20.11.2019 р. на занальну суму 118 250,76 грн.

Відповідачем не було здійснено оплати за рахунком №74 від 20.11.2019 р.

Наведені обставини зумовили позивача звернутись до суду із даним позовом.

Надаючи правову кваліфікацію викладеним обставинам, суд виходить з наступного.

За загальним положенням цивільного законодавства, зобов`язання виникають з підстав, зазначених у статті 11 ЦК України. За приписами частини 2 цієї статті підставами виникнення цивільних прав та обов`язку, зокрема, є договори та інші правочини, інші юридичні факти. Підставою виникнення цивільних прав та обов`язків є дії осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також дії, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки.

У відповідності із ст.173 ГК України та ст. 509 ЦК України, господарським визнається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим кодексом, в силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утримуватися від певних дій, а інший суб`єкт (управлена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконати її обов`язку.

Господарські зобов`язання можуть виникати, зокрема, з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать (ст. 174 ГК України).

Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків (ч. 1 ст. 626 ЦК України).

Відповідно до ст. 6 ЦК України сторони мають право укласти договір, який не передбачений актами цивільного законодавства, але відповідає загальним засадам цивільного законодавства; сторони мають право врегулювати у договорі, який передбачений актами цивільного законодавства, свої відносини, які не врегульовані цими актами; сторони в договорі можуть відступити від положень актів цивільного законодавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд.

Ст. 627 ЦК України встановлено, що відповідно до ст.6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв діловою обороту, вимог розумності та справедливості.

Відповідно до ч. 1 п. 4 ст. 179 ГК України при укладенні господарських договорів сторони можуть визначати зміст договору на основі вільного волевиявлення, коли сторони мають право погоджувати на свій розсуд будь-які умови договору, що не суперечать законодавству.

Відповідно до ч. 7 ст. 179 ГК України, господарські договори укладаються за правилами, встановленими Цивільним кодексом з урахуванням особливостей, передбачених цим кодексом.

Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства (ст. 628 ЦК України).

Згідно ст. 629 ЦК України, договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно статті 525 ЦК України, одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 598 ЦК України, зобов`язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом та припинення зобов`язання на вимогу однієї із сторін допускається лише у випадках, встановлених законом або договором, а згідно статті 599 ЦК України, зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Згідно з ч.1 ст. 612 ЦК України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Як встановлено судом, укладений сторонами договір підряду №328дп від 08.05.2019 р. за своєю правовою природою є договором підряду , який регулюється приписами ст.ст. 837-864 Цивільного кодексу України.

Відповідно до ч.1 ст. 837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Частино 2 визначено, що договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

Частиною 3 визаначено, що для виконання окремих видів робіт, встановлених законом, підрядник (субпідрядник) зобов`язаний одержати спеціальний дозвіл. До окремих видів договорів підряду, встановлених параграфами 2-4 цієї глави, положення цього параграфа застосовуються, якщо інше не встановлено положеннями цього Кодексу про ці види договорів.

Статтею 843. ЦК України визначено, що у договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення.

Частиною 2 зазнчено, що якщо у договорі підряду не встановлено ціну роботи або способи її визначення, ціна встановлюється за рішенням суду на основі цін, що звичайно застосовуються за аналогічні роботи з урахуванням необхідних витрат, визначених сторонами.

Ціна роботи у договорі підряду включає відшкодування витрат підрядника та плату за виконану ним роботу.

Статтею 844 Цивільного кодексу України визначено, що ціна у договорі підряду може бути визначена у кошторисі.

Якщо робота виконується відповідно до кошторису, складеного підрядником, кошторис набирає чинності та стає частиною договору підряду з моменту підтвердження його замовником.

Статтею 854 Цивільного кодексу України визначено, якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов`язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.

Підрядник має право вимагати виплати йому авансу лише у випадку та в розмірі, встановлених договором.

Статтею 193 Господарського кодексу України визначено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Виходячи з положень ст. 526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно зі ст.525 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Частиною 1 статті 530 Цивільного кодексу України передбачено, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

У своєму відзиві відповідач, зокрема, взагалі не посилається на порушення умов Договору № 328дп.

У пункті 2.6. договору сторони передбачили, що замовник зобов`язується оплатити підряднику вартість виконаних робіт протягом 5 банківських днів з дати приймання замовником робіт поетапно або в повному обсязі на підставі отриманого оригіналу рахунку. Оплата вартості робіт здійснюється замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок підрядника в безготівковій формі, за реквізитами, визначеними в розділі 11 Договору або в окремому рахунку підрядника за своїм вибором.

Згідно з ч.1 ст.251 ЦК України строком є певний період у часі, зі спливом якого пов`язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Тобто юридичне значення має саме сплив визначеного проміжку часу, внаслідок якого виникають, змінюються або припиняються цивільні правовідносини.

Отже, у відповідача виник обов`язок по сплаті позивачу заборгованості протягом 5 (п`яти) банківських днів після підписання замовником актів приймання виконаних робіт, як це передбачено у договорі.

Крім того, відповідно до ст.198 Господарського кодексу України платежі за грошовими зобов`язаннями, що виникають у господарських відносинах, здійснюються у безготівковій формі або готівкою через установи банків, якщо інше не встановлено законом.

Факт отримання робіт з проектування та створення підсистеми пожежної та охоронної сигналлізації у приміщенні архіву, підтверджується актом приймання виконаних робіт №1 від 20.11.2019 та довідкою про вартість виконання будівельних робіт від 20.11.2019 р.

З урахуванням наведених положень укладеного сторонами Договору, виходячи з факту підписання сторонами акту приймання виконаних робіт, строк виконання зобов`язання щодо оплати виконаних робіт, станом на час вирішення спору є таким, що настав. Остаточні розрахунки мали бути здійснені відповідачем протягом 5 банківських днів з дати підписання замовником акта виконаних робіт, тобто до 28.11.2019 р. включно.

Згідно зі ст. 33 ГПК України , доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ч.1 ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до ч.1 ст. 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Враховуючи, що відповідно до ст. 526 ЦК України, ст. ст. 193, 198 ГК України, зобов`язання повинні виконуватись належним чином і у встановлений строк відповідно до умов і порядку укладеного між сторонами договору та згідно з вимогами закону, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться, приймаючи до уваги викладені обставини, та враховуючи те, що станом на момент розгляду справи, відповідач заборгованість не сплатив та не надав суду жодних доказів, які б спростовували суму боргу, відповідач визнається судом таким, що прострочив виконання зобов`язання з оплати вартості виконаних робіт на суму 118 250,73 грн., а позовні вимоги в частині стягнення цієї суми заборгованості суд вважає обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Щодо заявленої позивачем до стягнення з відповідача пені у розмірі 4 485,35 грн., 3% річних у розмірі 2 360,80 грн. та інфляційних втрат у розмірі 236,50 грн., то суд зазначає наступне.

Відповідно до ч.1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ст. 610 ЦК України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: сплата неустойки.

Такий вид забезпечення виконання зобов`язання, як пеня та її розмір встановлено ч. 3 ст. 549 ЦК України, ч. 6 ст. 231 ГК України, статтями 1,3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань" та ч.6 ст. 232 ГК України.

Згідно ч. 1 та ч. 3 ст. 549 ЦК України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Ч. 1 ст. 216 ГК України встановлено, що учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 230 ГК України штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

У відповідності до ч. 6 ст. 231 ГК України, штрафні санкції за порушення грошових зобов`язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.

Відповідно до ч.6 ст.232 ГПК України, нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

У частині 2 ст. 343 ГК України зазначається, що пеня за прострочку платежу встановлюється за згодою сторін господарських договорів, але її розмір не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України.

Пунктом 6.2.1 Договору, його сторони погодили, що у разі порушення строків оплати вартості виконаних робіт підрядника , що триває більше 10 календарних днів, замовник сплачує підряднику пеню в розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла у період нарахування пені від несвоєчасно сплаченої суми за кожен календарний день прострочення, але в будь-якому випадку не більше 30% від суми заборгованості за відповідним зобов"язанням.

За розрахунками позивача за період з 29.05.2019 по 04.03.2020 розмір пені за Договором складає 4 485,35 грн.

Однак, перевіривши правильність нарахування пені, суд не погоджується з таким нарахуванням виходячи з наступного.

Позивачем здійснено розрахунок пені виходячи з облікової ставки НБУ у розмірі 17,5 % за період з 29.05.2019 р. по 13.06.2019 р., 15,5 % - за період з 28.11.2019 по 12.12.2019 р., 13,5 % - за період з 13.12.2019 по 30.01.2020 р, та 11% - за період з 31.01.2020 р. по 04.03.2020 р.,

Однак згідно даних НБУ, розмір облікової ставки НБУ складав 17,5 % за період з 29.05.2019 р. по 13.06.2019 р.; 13,5 % - за період з 28.11.2019 по 12.12.2019 р.; 11 % - за період з 13.12.2019 по 30.01.2020 р., та 11% - за період з 31.01.2020 р. по 04.03.2020.

Тому, судом самостійно здійснено розрахунок пені за вказаний період, яка склала 3 671,42 грн.

Таким чином, позовні вимоги в частині стягнення пені підлягають частковому задоволенню в сумі 3 671,42 грн., в іншій частині заявленої до стягнення пені суд відмовляє, як необгрунтованої.

Згідно з ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Аналіз зазначеної статті вказує на те, що наслідки прострочення боржником грошового зобов`язання у вигляді інфляційного нарахування на суму боргу та 3% річних не є санкціями, а виступають способом захисту майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінених грошових коштів внаслідок інфляційних процесів та отриманні компенсації (плати) від боржника за користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові, а тому ці кошти нараховуються незалежно від вини боржника та незалежно від сплати ним неустойки (пені) за порушення виконання зобов`язання.

У зв`язку з неналежним виконанням відповідачем умов Договору, позивачем нараховано 3% річних у розмірі 2 360,82 грн.

Перевіривши правильність нарахування трьох відсотків річних, судом встановлено, що розрахунок здійснено невірно, тому судом самостійно здійснено перарахунок, та встановлено, що стягненню підлягає 1008,76 грн., в інший частині заявлених вимог по стягненню 3% річних відмовити, як необгрунтовано нараховані.

Щодо нарахованих позивачем інфляційних в розмірі 236,50 грн. за січень 2020 р., то суд вважає розрахунок невірним виходячи з наступного.

Як вже було зазначено, пунктом 2.5. Договору сторони передбачили, що замовник зобов`язується оплатити підряднику вартість обладнання та матеріалів протягом 5 банківських днів на підставі отриманого замовником оригіналу рахунку. Пунктом 2.6. Договору зазначено, що замовник зобов`язується оплатити підряднику вартість робіт протягом 5 банківських днів з дати підписання замовником робіт поетапно або в повному обсязі на підставі отриманого оригіналу рахунку підрядника.

Приймаючи до уваги, що акт приймання виконаних робіт підписаний сторонами Договору 21.11.2019 р., то 5 банківських днів закінчились 28.11.2019 р.

Позивачем в розрахунках зазначено період нарахування інфляційних збитків з 28.11.2019 р. по 04.03.2020 р.

Однак, за роз`ясненнями ВГСУ (Інформаційний лист від 17.07.2012 р. № 01-06/928/2012 і постанову від 17.12.2013 р. № 14), суму боргу з урахуванням індексу інфляції слід розраховувати виходячи з індексу інфляції за кожен місяць (рік) прострочення, незалежно від того, чи був в якийсь період індекс інфляції менше одиниці (тобто мала місце не інфляція, а дефляція).

При цьому згідно з листом ВСУ від 03.04.97 р. № 62-97р і постановою ВГСУ від 01.02.2012 р. № 52/30 індекс інфляції розраховується не на кожну дату місяця, а в середньому на місяць. Сума інфляційних визначається шляхом множення суми заборгованості на момент її виникнення на сукупний індекс інфляції за період прострочення платежу.

Якщо грошове зобов`язання набуло статусу простроченого з 1-го по 15-й день відповідного місяця, то воно індексується з урахуванням цього місяця, а якщо з 16-го по 31-й день місяця, то розрахунок розпочинається з наступного місяця.

Аналогічно, якщо заборгованість погашається з 1-го по 15-й день відповідного місяця, то інфляційні втрати розраховуються без урахування цього місяця, а якщо з 16-го по 31-й день місяця - то з урахуванням цього місяця.

Таким чином, враховуючи, що грошове зобов"язання щодо сплати за виконані будівельні роботи набуло статусу простроченого з 29.11.2019 р., то розрахунок інфляційних збитків повинен розпочинатися з наступного місяця, тобто з грудня 2019 р.

Так, за роз`ясненнями ВГСУ ( Інформаційний лист від 17.07.2012 р. № 01-06/928/2012 і постанову від 17.12.2013 р. № 14), суму боргу з урахуванням індексу інфляції слід розраховувати виходячи з індексу інфляції за кожен місяць (рік) прострочення, незалежно від того, чи був в якийсь період індекс інфляції менше одиниці (тобто мала місце не інфляція, а дефляція).

Судом встановлено , що за період з грудня 2019 р. по лютий 2020 р. індекс інфляції становив менше одиниці.

Отже, вимоги в частині стягнення інфляційних витрат не підлягають задоволенню, оскільки сума інфляційних за вказаний період має від`ємне значення.

Суд також не погодужється з твердженнями відповідача у його відзиві про те, що протягом дії мараторію на задоволення вимог кредиторів не застосовується індекс інфляції за весь час прострочення виконання грошового зобов`язаня, три проценти річних від простроченої суми тощо, оскільки Договір №328дп був укладени у 2019 р., відповідно він є поточним, а на поточні вимоги мараторій не розповсюджується.

28.05.2019 р. між Державним підприємством "Завод імені В.О. Малишева" (надалі- замовник, відповідач) та товариством з обмеженою відповідальністю "СХІД-ТЕЛ" (надалі- підрядник, позивач) укладено Договір підряду № 385, у відповідності до умов якого підрядник зобов`язався на свій ризик надати послуги з постачання та встановлення системи відеоспостереження, згідно технічного завдання, а замовник зобов`язався прийняти належним чином виконані роботи та оплатити їх вартість (п. 1.1. Договору).

Предметом Договору є послуги з постачання та встановлення системи відеоспостереження, згідно Технічного завдання (Додаток №1 до Договору).

Однак, як встановлено судом Додаток №1 до Договору позивачем не наданий.

Згідно пункту 2.1. Договору, вартість робіт-договірна ціна підрядника складає 765 530,40 грн., в т.ч. ПДВ 20% - 127 588,40 грн.

У відповідності до пункту 2.2. Договору вартість робіт підрядника, окремо по кожному найменуванню (виду) робіт, визначається сторонами в кошторисі на виконання робіт, що є невід`ємною частиною цього Договору. Вартість роботи включає всі витрати підрядника, зокрема: податки та збори, заробітна плата працівників, інша плата, витрати на інструмент, перевезення тощо, а також інші витрати, що виникли не з вини замовника, окрім вартості будівельних матеріалів, наданих Замовником.

Пунктом 2.4. Договору визначено, що замовник зобов`язується оплатити підряднику 50% вартості даного договору в сумі 382 765,20 грн., в т. ч. ПДВ 63 794,20 грн., на умовах передплати.

Пунктом 2.5. Договору зазначено, що замовник зобов`язується здійснити передплату підрряднику протягом 5 банківських днів на підставі отриманого замовником оригіналу рахунку.

Пунктом 2.6. Договору зазначено, що замовник зобов`язується оплатити підряднику залишок вартості виконаних робіт протягом 5 банківських днів з дати приймання замовником робіт поетапно або в повному обсязі на підставі отриманого оригіналу рахунку підрядника.

Відповідно до пункту 2.7. Договору, оплата вартості робіт здійснюється замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок підрядника в безготівковій формі.

Пунктом 2.8. Договору зазначено, що замовник має право здійснити платіж за реквізитами, визначеними в розділі 10 Договору або в окремому рахунку підрядника за своїм вибором. Підрядник гарантує актуальність (дійсність) банківських реквізитів, визначених в рахунку та/або в цьому Договорі протягом всього строку його дії.

Відповідно до п.2.9 Договору, зобов`язання замовника по оплаті вважаються виконаними з моменту списання грошових коштів з рахунку замовника.

Пунктом 3.1. Договору визначено, підрядник зобов`язаний приступити до виконання робіт на протязі 7 робочих днів , починаючи з наступного дня після отримання передплати згідно п.2.4. даного Договору, виконання загального обсягу робіт здійснюється на протязі 65 днів з першого дня виконання робіт підрядником та за умови 100% готовності об`єкту для монтажу системи відеоспостереження.

Відповідно до п. 3.3. Договору підрядник може передавати замовником виконані роботи поетапно.

Пунктом 3.3. Договору визначено, що в кошторисі на виконання робіт, що є додатком до Договору , сторони визначають найменування та кількість матеріалів, які є необхідними для виконання підрядником робіт, що є предметом цього Договору, а також сторону, на яку покладений обов`язок надати такі матеріали, та норми їх витрат. Якщо цього прямо не зазначено, то такий обов`язок покладено на підрядника.

Пунктом 3.4. Договору визначено, що передача замовником підряднику матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей фіксується шляхом підписання двостороннього акту приймання-передачі, у якому сторони зазначають найменування (вид), кількість переданих матеріалів та їх вартість. Обов`язок по складанню акту приймання-передачі покладений на підрядника.

Згідно п.4.2.5 Договору, підрядник зобов"язаний протягом 5 календарних днів з дня закінчення виконання робіт скласти та надати замовнику два примірника акту виконаних робіт, підписаних та скріплених печаткою підрядника (за наявності).

Пунктом 4.2.8 Договору зазначено, що підрядник зобов`язується своєчасно письмово попереджати замовника про будь-які обставини, що перешкоджають або впливають на виконання підрядником своїх зобов`язань.

Відповідно п.4.4.3 договору, замовник зобов"язаний при відсутності претензій до виконаних підрядником робіт підписати акт виконаних робіт та повернути один примірник підряднику.

Пунктом 9.1. Договору зазначено, що у разі порушення підрядником умов Договору замовник має право в односторонньому порядку відмовитися від Договору в цілому або від певної частини робіт, письмово повідомивши про це підрядника. В даному випадку Договір в цілому або в частині є розірваним або зміненим відповідно (зобов`язання сторін є припиненими або зміненими) з моменту направлення замовником повідомлення підряднику про відмову.

Відповідно до пункту 10.1. Договору, договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2019, а в частині виконання гарантійних зобов`язань - до повного виконання.

Як встановлено судом, укладений сторонами договір підряду №385дп від 28.05.2019 р. за своєю правовою природою є договором підряду , який регулюється приписами ст.ст. 837-864 Цивільного кодексу України.

Відповідно до ч.1 ст. 837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Частино 2 визначено, що договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

Частиною 3 визаначено, що для виконання окремих видів робіт, встановлених законом, підрядник (субпідрядник) зобов`язаний одержати спеціальний дозвіл. До окремих видів договорів підряду, встановлених параграфами 2-4 цієї глави, положення цього параграфа застосовуються, якщо інше не встановлено положеннями цього Кодексу про ці види договорів.

Статтею 843. ЦК України визначено, що у договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення.

Частиною 2 зазнчено, що якщо у договорі підряду не встановлено ціну роботи або способи її визначення, ціна встановлюється за рішенням суду на основі цін, що звичайно застосовуються за аналогічні роботи з урахуванням необхідних витрат, визначених сторонами.

Ціна роботи у договорі підряду включає відшкодування витрат підрядника та плату за виконану ним роботу.

Статтею 844 Цивільного кодексу України визначено, що ціна у договорі підряду може бути визначена у кошторисі.

Якщо робота виконується відповідно до кошторису, складеного підрядником, кошторис набирає чинності та стає частиною договору підряду з моменту підтвердження його замовником.

Статтею 854 Цивільного кодексу України визначено, якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов`язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.

Підрядник має право вимагати виплати йому авансу лише у випадку та в розмірі, встановлених договором.

На виконання умов Договору, позивачем було направлено відповідачу оригінал рахунку на оплату №40 від 11.06.2019 р.

Відповідачем не було виконано зобов`язань за умовами Договору, а саме перерахунку передоплати у розмірі 50%.

Натомість, 19.08.2019 р. ДП "Завод імені В.О. Малишева" направило лист вих. № 1078/93, в якому повідомило, що згідно Договору підряду №385дп від 28.05.2019 р. передбачено створенння системи відоспостереження із застосуванням відеосерверу та програмного забезпечення "TRASSIR" ТОВ "ТРАССІР УА", м. Київ, однак було встановлено, що ця продукція має походження з іноземної держави (виготовлена/розроблена юридичною особою),до якої застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції".Оскільки ДП "Завод імені В.О. Малишева" відноситься до об"єкту критичної інфраструктури, проведення робіт по договору підряду №385ДП із застосуванням системи "TRASSIR" входить в протиріччя з вимогами Закону України"Про санкції", у зв`язку з чим просило ТОВ "СХІД-ТЕЛ" підписати Додаткову угоду №1 до Договору підряду №385дп про розірвання договору за згодою сторін.

20.08.2019 ТОВ "СХІД-ТЕЛ" направило відповідь вих. № 20/08-20 на лист ДП "Завод імені В.О. Малишева" вих. № 1078/93, в якому повідомило, що вони вважають неприйнятним розірвання договору, та не можуть надати свою згоду на таке розірвання, та зазначено про розробку робочий проект з заміною обладнання TRASSIR на Hikvision.

08.10.2019 р. ТОВ "СХІД-ТЕЛ" направило ще один лист вих. №08/10-1, в якому повідомило, що надає згоду на розірвання Договору №385дп тільки після отримання оплати за виконанні роботи за Договром №328дп від 08.05.2019 р, та Договором №446дп від 05.07.2019 р., які взагалі не відносяться до Договору №385дп від 28.05.2019 р.

Надаючи правову оцінку викладеним обставина, суд зазначає наступне.

Ст. 188 ГК України передбачено, що зміна та розірвання господарських договорів в односторонньому порядку не допускаються, якщо інше не передбачено законом або договором.

Згідно ч. 4 ст. 849 ЦК України, замовник має право у будь-який час до закінчення роботи відмовитися від договору підряду, виплативши підрядникові плату за виконану частину роботи та відшкодувавши йому збитки, завдані розірванням договору.

Наведеною нормою врегульований випадок, коли одностороння відмова замовника від договору підряду не ставиться в залежність від наявності порушення договірних відносин з боку підрядника, тобто, у даному випадку, одностороння відмова є безпідставною з точки зору закону.

Не вимагаєтсья взагалі ніяких причин для реалізації цього права замовником, але є необхідним дотримання певних умов: 1) така відмова можлива до закінчення виконання робіт;2) вже виконані підрядником роботи підлягають повній оплаті; 3) відшкодувати підряднику збитки, спричинені розірванням договору, як реальні, так і упущену вигоду.

Таким чином, замовнику законом надано право відмовитися в односторонньому порядку від договору у будь-який час до закінчення роботи і визначене цією нормою право не може бути обмежене.

Отже, договір підряду може бути розірваний в результаті односторонньої відмови від нього у повному обсязі, тобто в результаті вчинення замовником одностороннього правочину, який тягне припинення зобов`язань його сторін.

Суд зазначає, що вимога про розірвання заявлена відповідачем до закінчення виконання робіт , проте, як встановлено судом, позивачем не надано доказів виконання робіт за договором, які пядлягають оплаті, а також розміру понесених збитків спричинених розірванням договору.

Отже, за змістом наведеної норми, розірвання господарського договору може бути вчинено як за згодою сторін, так і у разі односторонньої відмови від нього. За загальним правилом, розірвання договору в односторонньому порядку не допускається, однак окремі договірні відносини допускають можливість одностороннього розірвання договору. Повноваження сторони на одностороннє розірвання договору можуть бути встановлені законом або безпосередньо в договорі.

Розірванням договору є припинення договірного зобов`язання, тобто зникнення правового зв`язку між сторонами договірного зобов`язання на підставах, встановлених у законі або договорі, та припинення їхніх прав та обов`язків.

Відповідно до ч. 2 ст. 653 ЦК України, у разі розірвання договору зобов`язання сторін припиняються.

Враховуючи, що така одностороння відмова від договору (розірвання), з огляду на положення ст. ст. 653, 849 ЦК України, не потребує узгодження з позивачем (підрядником), то договір підряду №385дп від 28.05.2019 р. є припиненим.

Таким чином, оскільки строни дійшли обопільної згоди про розіванння Договору, та зобов`язання за цим Договором є припиненим суд не вбачає підстав для стягнення з відповідача попередньої оплати за Договором, у зв`язку з чим відмовляє у задоволенні позову в частині стягнення суми заборгованості за Договором підряду №385дп від 28.05.2019 р. у розмірі 435 514,92 грн, з яких: 382 765,20 грн- основна заборгованість, 8174,14 грн - 3% річних, 3062,12 грн - інфляційні збитки та 41513,46 грн- пеня.

Згідно зі ст. 129 ГПК України, витрати по сплаті судового збору покладаються пропорційно розміру задоволених возовних вимог, тому з відповідача підлягає стягненню 1843,96 грн. судового збору.

Керуючись ст. ст. 86, 129, 232-241 ГПК України, ст. ст. 7, 8 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

ВИРІШИВ:

Позов ТОВ "СХІД-ТЕЛ" » задовольнити частково.

Стягнути з ДП «Завод ім. В.О. Малишева» ( код ЄДРПОУ 14315629, місцезнаходження: вул.Плеханівська, 126, м.Харків, 61037) на користь товариства з обмеженою відповідальністю СХІД-ТЕЛ (код ЄДРПОУ 36457635, адреса: м. Харків, вул. Киргизька, 19, 61105) суму заборгованості за договором підряду №328дп від 08.05.2019 у розмірі: 118 250,76 грн - основного боргу; 1008,76 - 3% річних; 3671,42 грн. - пені.

В іншій частині позовних вимог відмовити.

Після набрання рішенням законної сили видати наказ в установленому законом порядку.

Позивач: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІД-ТЕЛ" (код ЄДРПОУ 36457635, адреса: м. Харків, вул. Киргизька, 19, 61105)

Відповідач: Державне підприємство "Завод імені В.О. Малишева" (код ЄДРПОУ 14315629, юридична адреса: 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 126)

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене безпосередньо до Східного апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня складання повного тексту рішення відповідно до ст.ст. 256, 257 Господарського процесуального кодексу України та з урахуванням п.п. 17.5 п.17 Перехідних положень Кодексу.

Учасники справи можуть одержати інформацію по справі зі сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою http://court.gov.ua/.

Повне рішення складено "03" серпня 2020 р.

Головуючий суддя Суддя Суддя В.О. Усатий В.О. Яризько Р.М. Аюпова

Дата ухвалення рішення 23.07.2020
Зареєстровано 05.08.2020
Оприлюднено 06.08.2020

Судовий реєстр по справі 5023/10655/11 (922/732/20)

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 05.08.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 03.08.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Рішення від 23.07.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 14.07.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 23.06.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 22.06.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 02.06.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 28.04.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 23.03.2020 Господарський суд Харківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону