ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

Справа № 752/10516/20

Провадження № 2/752/5524/20

РІШЕННЯ

Іменем України

заочне

15.07.2020 року Голосіївський районний суд м. Києва

в складі головуючого судді Чередніченко Н.П.

з участю секретаря Шевчук М.Ю.

розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін в приміщенні суду в м. Києві цивільну справу за позовом Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку Квітень до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості по внескам на експлуатацію будинку,

ВСТАНОВИВ:

У червні 2020 року представник позивача ОСББ "КВІТЕНЬ" звернувся з позовом до відповідача ОСОБА_1 про стягнення заборгованості по внескам на експлуатацію будинку в сумі 12502,51 грн., а також судових витрат.

В обґрунтування позову зазначено, що відповідач є власником квартири АДРЕСА_1 . Управителем багатоквартирного будинку АДРЕСА_2 є позивач. Останній, утримує зазначений будинок та прибудинкову територію, уклав та виконує умови договорів з виконавцями і виробниками житлово-комунальних послуг, а відповідач отримує ці послуги та зобов`язана вчасно щомісяця сплачувати за це кошти згідно діючого законодавства України. Неоплачена заборгованість відповідача перед позивачем по внескам за експлуатацію будинку складає суму в розмірі 12502,51 грн., а тому позивач вимушений звернутись до суду за захистом своїх прав та просить суд стягнути зазначену заборгованість в примусовому порядку, а також судовий збір.

Ухвалою судді Голосіївського районного суду м. Києва від 04.06.2020 року, у справі відкрито провадження та призначено розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення виклику сторін за наявними у справі матеріалами.

Від представника позивача після відкриття провадження у справі будь-яких клопотань до суду не надходило. Відповідач з будь-якими клопотаннями, зокрема, про розгляд справи в порядку загального позовного провадження або в порядку спрощеного позовного провадження, однак, із повідомленням викликом сторін, - до суду не зверталась. Відзив на позов та будь-які інші клопотання до суду зі сторони відповідача не надходили, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути справу в порядку спрощеного позовного провадження за наявними у справі матеріалами, а також суд ухвалив про заочний розгляд справи.

Суд, дослідивши письмові докази, наявні у матеріалах справи, всебічно перевіривши обставини, на яких вони ґрунтуються у відповідності з нормами матеріального права, що підлягають застосуванню до даних правовідносин, встановив наступні обставини та дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Цивільного процесуального кодексу України, кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Цивільного процесуального кодексу України, суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи, що виникають з цивільних, земельних, трудових, сімейних, житлових та інших правовідносин, крім справ, розгляд яких здійснюється порядку іншого судочинства.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 4 Закону України Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку , об`єднання створюється для забезпечення і захисту прав співвласників та дотримання їхніх обов`язків, належного утримання та використання спільного майна, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та статутними документами. Основна діяльність об`єднання полягає у здійсненні функцій, що забезпечують реалізацію прав співвласників на володіння та користування спільним майном співвласників, належне утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, сприяння співвласникам в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов`язань, пов`язаних з діяльністю об`єднання.

Статут об`єднання складається відповідно до типового статуту, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства. (ст. 7 Закону України Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку )

ОСББ "КВІТЕНЬ" було створено співвласниками будинку АДРЕСА_2 та проведено його державну реєстрацію 24.06.2009 року, про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис № 10681020000024550.

Рішенням загальних зборів співвласників ОСББ "КВІТЕНЬ" затверджено Статут ОСББ "КВІТЕНЬ" (рішення загальних зборів ОСББ "КВІТЕНЬ" від 22.06.2016 року).

Згідно Статуту ОСББ "КВІТЕНЬ" , об`єднання створено для забезпечення і захисту прав співвласників та дотримання їхніх обов`язків, належного утримання та використання спільного майна, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законом та Статутом.

Рішенням Загальних зборів співвласників, що відбулися 26.12.2017 року вирішено встановити розмір внеску на експлуатацію будинку в розмірі 6,28 грн. за 1 кв.м загальної площі квартири/приміщення. У разі наявності заборгованості по внесках на експлуатацію будинку понад 2 календарних місяці застосовувати у розрахунках із власниками квартир/приміщень розмір внеску, що становить 18,84 грн. за 1 кв.м загальної площі квартири/приміщення. Застосовувати вказаний розмір внеску до споживачів-боржників за весь період наявності боргу по внесках на експлуатацію будинку.

Зазначене рішення, прийняте позивачем, є дійсним та чинним.

Відповідно до положення статті 322 Цивільного кодексу України, власник зобов`язаний утримувати майно, що йому належить, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до копії договору купівлі-продажу квартири від 27.11.2009 року, відповідач ОСОБА_1 є власником квартири АДРЕСА_1 .

Із наданого позивачем розрахунку вбачається, що у відповідача перед позивачем наявна заборгованість за період із лютого 2019 року по квітень 2019 року включно в сумі 12502,51 грн., та доказів на спростування зазначеного розрахунку зі сторони відповідача суду не надано, як і не надано доказів про належну сплату внесків або ж погашення суми заборгованості, а тому суд приймає зазначений розрахунок, як належний доказ, який підтверджує розмір боргу відповідача перед позивачем.

Господарська діяльність, спрямована на задоволення потреб фізичної особи щодо забезпечення експлуатації та/або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них території є діяльністю з утримання будинків і прибудинкових територій відповідно до положень ч.1 ст. 1 Закону України Про житлово-комунальні послуги .

У залежності від функціонального призначення житлово-комунальні послуги поділяються на: 1) комунальні послуги (централізоване постачання холодної та гарячої води, водовідведення, газопостачання, централізоване опалення тощо), 2) послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, санітарно-технічне обслуговування, обслуговування внутрішньобудинкових мереж, освітлення місць загального користування, поточний ремонт тощо), 3) послуги з управління будинком, спорудою або групою будинків (балансоутримання, укладання договорів на виконання послуг, контроль виконання умов договору тощо) (ч. 1 ст. 13 Закону України Про житлово-комунальні послуги

Правовідносини, що виникають у сфері надання та споживання таких послуг, регулюються як нормами Цивільного кодексу України, так і Законом України Про житлово-комунальні послуги , а також іншими нормативно-правовими актами у галузі цивільного, житлового законодавства та актів, що регулюють відносини у сфері надання житлово-комунальних послуг.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України, зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно із п. 35 Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.1992 року № 572, обов`язок по сплаті за обслуговування і ремонт будинку, комунальні та інші послуги покладається на власника, наймача, орендаря житлового приміщення.

Відповідно до положень ст. 10 Закону України Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку , рішення загальних зборів, прийняте відповідно до статуту, є обов`язковим для всіх співвласників.

Відповідно до положень ч. 1, 3 ст. 89 Цивільного процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Суд звертає увагу на те, що стороною відповідача не спростовані обґрунтування, доводи та розрахунок позивача, а також не подано доказів на підтвердження належного виконання зобов`язань в частині сплати внесків на експлуатацію будинку.

Враховуючи викладене, а також приймаючи до уваги те, що стороною позивача доведено позовні вимоги щодо наявності у відповідача заборгованості по сплаті внесків на експлуатацію будинку, та доказів зворотному з боку відповідача суду надано не було, суд вважає, що позовні вимоги є обґрунтованими та законними, в зв`язку з чим підлягають задоволенню в повному обсязі.

В порядку статті 141 Цивільного процесуального кодексу України, з відповідача на користь позивача підлягає стягненню сплачений ним судовий збір у розмірі 2102,00 грн.

Керуючись ст.ст. 322, 526, 625 Цивільного кодексу України, Законом України Про житлово-комунальні послуги , Законом України Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку , ст.ст. 2, 4, 6-13, 82, 89, 133, 141, 258, 259, 263-265, 268, 272, 273, 279 280-2801, 352, 354 Цивільного процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позов Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку Квітень до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості по внескам на експлуатацію будинку, - задовольнити.

Стягнути із ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ), - на користь Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку Квітень (адреса: м. Київ, вул. Голосіївська, 13-А, код ЄДРПОУ 36483382, IBAN № НОМЕР_2 в АТ ОТП Банк , м. Київ), - заборгованість по внескам на експлуатацію будинку в розмірі 12502 (дванадцять тисяч п`ятсот дві) грн. 51 коп., а також судовий збір у розмірі 2102 (дві тисячі сто дві) грн. 00 коп.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Рішення суду може бути оскаржене до Київського апеляційного суду через Голосіївський районний суд м. Києва шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Головуючий Н.П. Чередніченко

Дата ухвалення рішення 15.07.2020
Зареєстровано 09.08.2020
Оприлюднено 10.08.2020

Судовий реєстр по справі 752/10516/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 15.07.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 04.06.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону