ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

Справа № 752/10503/20

Провадження № 2/752/5517/20

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

06.08.2020 року Голосіївський районний суд м. Києва у складі

головуючого судді Шевченко Т.М.

з участю секретаря Власенко В.В.,

розглянувши за правилами спрощеного позовного провадження цивільну справу за позовом Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку Квітень до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості по внесках на експлуатацію будинку, -

в с т а н о в и в:

у червні 2020 року ОСББ "КВІТЕНЬ" звернулось до Голосіївського районного суду м. Києва з позовом, в якому просило стягнути з ОСОБА_1 заборгованість по внесках на експлуатацію будинку за період з січня 2019 року по квітень 2020 року у розмірі 11 169 грн. 87 коп.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що відповідач є власником квартири АДРЕСА_1 , загальною площею 118,40 грн. 1 червня 2009 року співвласниками будинку АДРЕСА_2 створено Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку Квітень , а 24 червня 2009 року проведено державну реєстрацію об`єднання. 26.12.2017 було проведено загальні збори ОСББ "КВІТЕНЬ" , на яких згідно протоколу на підставі виключної компетенції більшістю голосів співвласників було встановлено обов`язковий по сплаті внесок на експлуатацію будинку у розмірі 6,28 грн. за 1 кв.м. загальної площі квартири/приміщення. У разі наявності заборгованості по внесках на експлуатацію будинку понад 2 календарні місяці застосовувати у розрахунках із власниками квартир/приміщень розмір внеску, що становить 18,84 грн. за 1 кв.м. загальної площі квартири/приміщення. Застосовувати вказаний розмір внеску до споживачів-боржників за весь період наявності боргу по внесках на експлуатацію будинку. Відповідач з січня 2019 року не виконує передбачений статутом об`єднання обов`язок по сплаті внеску на експлуатацію будинку, внаслідок чого станом на квітень 2020 року має заборгованість у розмірі 11 169,87 грн.

Ухвалою судді Голосіївського районного суду м. Києва від 9 червня 2020 відкрито провадження у справі, справу призначено до розгляду за правилами спрощеного позовного провадження.

Згідно ч. 13 ст. 7 ЦПК України, розгляд справи здійснюється в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами, якщо цим Кодексом не передбачено повідомлення учасників справи. У такому випадку судове засідання не проводиться.

Відповідно до ч. 8 ст. 279 ЦПК України, при розгляді справи у порядку спрощеного провадження суд досліджує докази і письмові пояснення, викладені у заявах по суті справи, а у випадку розгляду справи з повідомленням (викликом) учасників справи - також заслуховує їх усні пояснення та показання свідків. Судові дебати не проводяться.

Відповідно до довідки про причини повернення поштового відправлення, копія ухвали про відкриття провадження у справі та копія позовної заяви разом з копіями доданих до неї документів, які направлялись за адресою місця проживання відповідача, зареєстрованою у встановленому законом порядку, повернулись до суду у зв`язку з закінченням встановленого строку зберігання.

Відповідно до ст.ст. 174, 178 ЦПК України, відповідач не скористалась своїм правом та не направила суду відзив на позовну заяву, із викладенням заперечень проти неї.

За даних обставин, суд вирішує справу за наявними матеріалами, що передбачено ч.8 ст. 178 ЦПК України.

Судом встановлено, що відповідач ОСОБА_1 є власником квартири АДРЕСА_1 , загальною площею 118,40 кв.м., на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 14 липня 2011 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Висоцькою С.І. за реєстровим номером 341.

21 липня 2011 року проведено державну реєстрацію права власності ОСОБА_1 на квартири АДРЕСА_1 , що стверджується витягом про державну реєстрацію прав № 30707462 від 21 липня 2011 року.

1 червня 2009 року установчими зборами співвласників будинку АДРЕСА_2 створено об`єднання співвласників багатоквартирного будинку Квітень . Об`єднання зареєстроване в Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 24 червня 2009 року.

22.06.2016 рішенням загальних зборів ОСББ "КВІТЕНЬ" затверджено статут ОСББ "КВІТЕНЬ" .

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 4 Закону України Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку , об`єднання створюється для забезпечення і захисту прав співвласників та дотримання їхніх обов`язків, належного утримання та використання спільного майна, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та статутними документами. Основна діяльність об`єднання полягає у здійсненні функцій, що забезпечують реалізацію прав співвласників на володіння та користування спільним майном співвласників, належне утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, сприяння співвласникам в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов`язань, пов`язаних з діяльністю об`єднання.

Згідно статуту ОСББ "КВІТЕНЬ" , об`єднання створено власниками квартир для забезпечення і захисту прав співвласників, дотримання ними своїх обов`язків, належного утримання та використання спільного майна будинку, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та цим Статутом.

Відповідно до ч.ч. 2, 3, 4 ст. 19 Закону України Про житлово-комунальні послуги , учасниками відносин у сфері житлово-комунальних послуг є: власник, споживач, виконавець, виробник. Виробник послуг може бути їх виконавцем. Особливими учасниками відносин у сфері житлово-комунальних послуг є балансоутримувач та управитель, які залежно від цивільно-правових угод можуть бути споживачем, виконавцем або виробником.

26 рудня 2017 року проведено загальні збори ОСББ "КВІТЕНЬ" , на яких прийнято рішення, оформлене протоколом, про встановлення обов`язкового до сплати внеску на експлуатацію будинку у розмірі 6,28 грн. за 1 кв.м. загальної площі квартири/приміщення. Вирішено сплачувати внески на банківські рахунки ОСББ "КВІТЕНЬ" . У разі наявності заборгованості по внесках на експлуатацію будинку понад 2 календарні місяці застосовувати у розрахунках із власниками квартир/приміщень розмір внеску, що становить 18,84 грн. за 1 кв.м. загальної площі квартири/приміщення. Вирішено застосовувати вказаний розмір внеску до споживачів-боржників за весь період наявності боргу по внесках на експлуатацію будинку.

Відповідно до положення статті 322 Цивільного кодексу України, власник зобов`язаний утримувати майно, що йому належить, якщо інше не встановлено договором або законом.

Правовідносини, що виникають у сфері надання та споживання таких послуг, регулюються як нормами Цивільного кодексу України, так і Законом України Про житлово-комунальні послуги , а також іншими нормативно-правовими актами у галузі цивільного, житлового законодавства та актів, що регулюють відносини у сфері надання житлово-комунальних послуг.

Згідно ч. 5 ст. 10 Закону України Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку , рішення загальних зборів, прийняте відповідно до статуту, є обов`язковим для всіх співвласників.

Протокол Загальних зборів ОСББ "КВІТЕНЬ" від 26.12.2017 року станом на час вирішення спору по суті є дійсним.

З надано позивачем розрахунку заборгованості вбачається, що за відповідачем ОСОБА_1 рахується заборгованість по сплаті внесків на експлуатацію будинку за період з січня 2019 року по квітень 2020 року включно у розмірі 11 169,87 грн.

За відсутності відповідача у судовому засіданні або відзиву на позов від останньої із зазначенням своєї позиції, суд позбавлений можливості врахувати обґрунтування відповідача у випадку заперечення позовних вимог, а тому приходить до висновку, що позовні вимоги ОСББ "КВІТЕНЬ" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості підлягають задоволенню у повному обсязі.

Понесені позивачем судові витрати по сплаті судового збору підлягають відшкодуванню позивачу за рахунок відповідача відповідно до правил ст. 141 ЦПК України.

На підставі наведеного, керуючись Законом України Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку , ст.ст. 526,525 ЦК України, ст.ст. 151,156,162 ЖК України, ст.ст. 10, 13, 81,141, 258, 263, 265, 273, 280 ЦПК України, суд, -

в и р і ш и в:

позов Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку Квітень до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості по внесках на експлуатацію будинку, - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) на користь Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку Квітень (код ЄДРПОУ 36483382, м. Київ, вул. Голосіївська,б. 13-А, IBAN № НОМЕР_2 в АТ ОТП Банк , м. Київ) заборгованість по внесках на експлуатацію будинку за період з січня 2019 року по квітень 2020 року включно у розмірі 11 169 (одинадцять тисяч сто шістдесят дев`ять) гривень 87 копійок.

Стягнути з ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) на користь Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку Квітень (код ЄДРПОУ 36483382, м. Київ, вул. Голосіївська,б. 13-А, IBAN № НОМЕР_2 в АТ ОТП Банк , м. Київ) 2 102 (дві тисячі сто дві) гривні судового збору.

Рішення може бути оскаржено до Київського апеляційного суду через суд першої інстанції шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення суду не були вручені у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Суддя:

Дата ухвалення рішення 06.08.2020
Зареєстровано 09.08.2020
Оприлюднено 10.08.2020

Судовий реєстр по справі 752/10503/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 06.08.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 09.06.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону