ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Кіровоградської області

вул.В`ячеслава Чорновола, 29/32, м.Кропивницький, Україна, 25022,

тел/факс: 32-05-11/24-09-91 E-mail: inbox@kr.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

11 серпня 2020 рокуСправа № 912/4186/16 (912/2522/20)

Суддя Господарського суду Кіровоградської області Коваленко Н.М.,

розглянувши у справі №912/4186/16 від 29.11.2016 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "ТЕХКОМВ" (далі - ТОВ "ТЕХКОМВ"), код ЄДР 32448145, 27500, Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Героїв України, 96, оф. 35,

заяву №б/н від 28.07.2020 ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю "ТЕХКОМВ" арбітражного керуючого Біленка Р.І.

до відповідача - Фізичної особи - підприємця Тараненка М.В., РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1

про стягнення грошових коштів

ВСТАНОВИВ:

Постановою від 12.12.2016 господарський суд визнав ТОВ "ТЕХКОМВ" банкрутом. Відкрив ліквідаційну процедуру щодо банкрута ТОВ "ТЕХКОМВ". Призначив ліквідатором банкрута ТОВ "ТЕХКОМВ" гр. Вітер Д.М.

Ухвалою від 27.03.2018 господарський суд заяву №01 від 16.02.2018 гр. Вітер Д.М. задовольнив. Припинив обов`язки гр. Вітер Д.М. в якості ліквідатора ТОВ "ТЕХКОМВ". Призначив ліквідатором ТОВ "ТЕХКОМВ" арбітражного керуючого Біленка Р.І.

06.08.2020 до господарського суду надійшла заява №б/н від 28.07.2020 про стягнення грошових коштів за підписом ліквідатора ТОВ "ТЕХКОМВ" арбітражного керуючого Біленка Р.І. із вимогами:

- звільнити позивача від сплати судового збору;

- прийняти заяву до розгляду та задовольнити заяву;

- стягнути з Фізичної особи - підприємця Тараненко М.В. (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "ТЕХКОМВ" (код 32448145) суму 109 600,00 грн;

- видати наказ.

За ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - КУзПБ) - провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України (далі - ГПК України), іншими законами України.

Судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. (ч. 1 ст. 3 ГПК України)

Відповідно до ч. 1 ст. 7 КУзПБ - спори, стороною в яких є боржник, розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

У абз. 1-3 ч. 2 ст. 7 КУзПБ передбачено, що господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника.

Склад учасників розгляду спору визначається відповідно до Господарського процесуального кодексу України.

Господарський суд розглядає спори, стороною в яких є боржник, за правилами, визначеними Господарським процесуальним кодексом України. За результатами розгляду спору суд ухвалює рішення.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 164 ГПК України до позовної заяви додаються документи, які підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Частиною 1 статті 4 Закону України "Про судовий збір" встановлено, що судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Відповідно до підп. 1 п. 2 ч. 2 ст. 4 Закону України "Про судовий збір" ставка судового збору, що підлягала сплаті за подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру - 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Отже, при поданні даного позову позивач мав сплатити 2102 грн судового збору - у 1 розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Доказів сплати судового збору у зазначеному розмірі суду не подано.

Водночас заявник у прохальній частині заяви просить звільнити його від сплати судового збору, обґрунтовуючи неспроможність ТОВ "ТЕХКОМВ" за відсутністю коштів, сплатити судовий збір. За даними ліквідаційного балансу ТОВ "ТЕХКОМВ" станом на 30.06.2016 збиток боржника за І півріччя 2016 сягнув 1,3 млн. грн, що й призвело до банкрутства товариства, а за останній рух коштів було здійснено у вересні 2018 року; станом на 31.07.2020 баланс коштів на ліквідаційному рахунку дорівнює 0,00 грн.

При розгляді клопотання про звільнення від сплати судового збору господарський суд враховує таке.

Статтею 8 Закону України "Про судовий збір" передбачено, що враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою за її клопотанням відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі за таких умов: 1) розмір судового збору перевищує 5 відсотків розміру річного доходу позивача - фізичної особи за попередній календарний рік; або 2) позивачами є: а) військовослужбовці; б) батьки, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, якщо інший з батьків ухиляється від сплати аліментів; в) одинокі матері (батьки), які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда; г) члени малозабезпеченої чи багатодітної сім`ї; ґ) особа, яка діє в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена; або 3) предметом позову є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування шкоди здоров`ю.

Суд може зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати на підставі, зазначеній у частині першій цієї статті.

З огляду на відсутність документально підтверджених обґрунтованих умов, визначених статтею 8 Закону України "Про судовий збір", господарський суд не знаходить правових підстав для задоволення клопотання ліквідатора про звільнення від сплати судового збору.

Відповідно до п. 2, 9, 10 ч. 3 ст. 162 ГПК України позовна заява повинна містити:

- повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для фізичних осіб - підприємців); відомі номери засобів зв`язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти;

- попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи;

- підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Арбітражним керуючим вказано заявником себе - ліквідатора ТОВ "ТЕХКОМВ", тоді як стороною у спорі має виступати юридична особа - ТОВ "ТЕХКОМВ" і саме її обов`язкові реквізити зазначаються у позовній заяві, оскільки саме на користь ТОВ "ТЕХКОМВ" арбітражний керуючий Біленко Р.І. просить стягнути заборгованість.

Відтак, всупереч зазначеним вимогам ч. 3 ст. 162 ГПК України, арбітражним керуючим Біленко Р.І. не зазначено повного найменування ні позивача ні відповідача, не зазначено місцезнаходження позивача - ТОВ "ТЕХКОМВ", що вказана у Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України; не надано попереднього (орієнтовного) розрахунку суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи; позовна заява не містить підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

За приписами ст. 164 (п. 1 ч. 1), 172 (ч. 1) ГПК України до позовної заяви додаються документи, які підтверджують відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів; позивач, особа, яка звертається з позовом в інтересах іншої особи, зобов`язані до подання позовної заяви надіслати учасникам справи її копії та копії доданих до неї документів листом з описом вкладення.

Арбітражний керуючий Біленко Р.І. додав до своєї заяви лише фіскальний чек від 31.07.2020, зі змісту якого випливає що на адресу ТАРАНЕНКО, 49010 Дніпро, направлено рекомендований лист масою 0,010 кг. Опису вкладення у такий лист суду не надано. Зі змісту поданого фіскального чеку неможливо встановити ні вміст кореспонденції ні точної адреси, куди він направлявся.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 ГПК України - суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

Згідно з ч. 2 ст. 174 ГПК України - в ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити).

Таким чином, у зв`язку з тим, що позивачем не виконано вимог п. 2, 9, 10 ч. 3 ст. 162, п. 1, 2 ч. 1 ст. 164, ч. 1 ст. 172 ГПК України, подана ним заява підлягає залишенню без руху.

За ч. 3-4 ст. 174 ГПК України - якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймає до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому статтею 176 цього кодексу. Якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.

Керуючись ст. 2, 7 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 3, 12, 162, 164, 172, 174, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання заявника про звільнення від сплати судового збору відмовити.

Заяву №б/н від 28.07.2020 ліквідатора ТОВ "ТЕХКОМВ", арбітражного керуючого Біленка Р.І. про стягнення грошових коштів залишити без руху.

У строк, який не перевищує десяти днів з дня вручення ухвали про залишення заяви без руху, заявнику усунути недоліки такої заяви, а саме:

- подати докази сплати судового збору за подання заяви №б/н від 28.07.2020 у розмірі 2102 грн;

- подати уточнену заяву (позовну заяву) з урахуванням приписів п. 2, 9, 10 ч. 3 ст. 162 ГПК України;

- подати докази направлення уточненої заяви (позовної заяви) відповідачу (опис вкладення).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Копію ухвали надіслати ліквідатору, арбітражному керуючому Біленку Р.І. ( АДРЕСА_2 ).

Суддя Н.М. Коваленко

Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості надавати інформацію про вебадресу судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, одночасно з врученням (надсиланням/видачі) копії повного або скороченого такого рішення до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Повідомити учасників справи про можливість ознайомитись з електронною копією судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень за його вебадресою: http://reyestr.court.gov.ua.

Вебадреса сторінки на офіційному вебпорталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://court.gov.ua/fair/sud5013.

Дата ухвалення рішення 11.08.2020
Оприлюднено 11.08.2020

Судовий реєстр по справі 912/4186/16

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 06.10.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 05.10.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 11.08.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 28.07.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 29.06.2021 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 08.06.2021 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 06.05.2021 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 15.04.2021 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 28.09.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 11.08.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 08.07.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 04.03.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 24.01.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 02.10.2018 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 31.07.2018 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 13.06.2018 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 04.06.2018 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 10.05.2018 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 27.03.2018 Господарський суд Кіровоградської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 912/4186/16

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону