ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

УХВАЛА

про залишення апеляційної скарги без руху

"12" серпня 2020 р. Справа№ 910/4961/18

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Остапенка О.М.

суддів: Отрюха Б.В.

Полякова Б.М.

розглянувши матеріали апеляційної скарги Приватного акціонерного товариства "Росава" на ухвалу господарського суду міста Києва від 03.06.2020 року

у справі № 910/4961/18 (суддя Яковенко А.В.)

за заявою Приватного акціонерного товариства "Росава"

до Приватного акціонерного товариства "Готель "Салют"

про банкрутство

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою попереднього засідання господарського суду міста Києва від 03.06.2020 року у справі №910/4961/18 визнано кредиторами боржника:

- ПрАТ "Росава" на суму 14 426 242,58 грн., з яких: 17 620,00 грн. - перша черга задоволення вимог кредиторів, 14 408 622,58 - четверта черга;

- Національний банк України на суму 3 542,00 грн. - перша черга;

- ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" на суму 1 190 975 674,04 грн., з яких: 3542,00 грн. - перша черга, 1 036 888 411,40 грн. - четверта черга, 154 083 720,64 грн. - шоста черга.

Визнано кредитором у справі №910/4961/18 по відношенню до боржника, вимоги якого забезпечені заставою майна боржника:

- Національний банк України на суму 4 214 859 886,22 грн.

- ПАТ "Банк Фінанси та Кредит" на суму 15 660 847,51 грн.

Задоволено частково заяву ТОВ "Фінансова Оферта" та замінено кредитора у справі ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" його правонаступником - ТОВ "Фінансова Оферта" в частині визнаних вимог на суму 1 190 972 132,04 грн., з яких 1 036 888 411,40 грн. - вимоги четвертої черги, 154 083 720,64 грн. - вимоги шостої черги.

Не погоджуючись із зазначеною ухвалою місцевого господарського суду, ПрАТ "Росава" звернулося до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить змінити пункти 1-4 ухвали господарського суду міста Києва від 03.06.2020 року у даній справі шляхом викладення їх наступним чином:

"1. Визнати кредитором у справі № 910/4961/18 по відношенню до боржника:

- ПрАТ "Росава" на суму 14 426 242,58 грн., з яких: 17 620,00 грн. - перша черга, 14 408 622,58 - четверта черга задоволення вимог кредиторів;

- Національний банк України на суму 3 542,00 грн. - перша черга задоволення вимог кредиторів.

2. Визнати кредитором у справі № 910/4961/18 по відношенню до боржника, вимоги якого забезпечені заставою майна боржника:

- Національний банк України на суму 4 214 859 886,22 грн.;

- ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" на суму 15 660 847,51 грн.;

- ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" на суму 1 190 975 674,04 грн.

3. Заяву ТОВ "Фінансова Оферта" задовольнити частково.

4. Замінити кредитора у справі № 910/4961/18 ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" його правонаступником - ТОВ "Фінансова Оферта" в частині визнаних вимог на суму 1 190 972 132,04 грн., які повністю забезпечені заставою майна боржника.".

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями зазначену апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М., судді: Отрюх Б.В., Поляков Б.М.

Розглянувши апеляційну скаргу та додані до неї документи, апеляційний суд дійшов висновку, що вона має бути залишена без руху з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 6 ст. 12 ГПК України, господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

21.04.2019 року набрав чинності Кодекс України з процедур банкрутства від 18.10.2018 року №2597-VIII, який введено в дію 21.10.2019 року.

Статтею 258 ГПК України встановлено вимоги до форми і змісту апеляційної скарги, відповідно до частини третьої якої до апеляційної скарги додаються, зокрема, докази сплати судового збору.

Відповідно до приписів Закону України „Про судовий збір" судовий збір справляється від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Згідно з пп. 10 п. 2 ч. 2 ст. 4 Закону України „Про судовий збір" за подання до господарського суду заяви кредиторів, які звертаються з грошовими вимогами до боржника після оголошення про порушення справи про банкрутство, а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом ставка судового збору становить 2 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Згідно абзацу 4 статті 7 Закону України „Про Державний бюджет України на 2018 рік" з 1 січня 2018 року встановлено прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розрахунку на місяць у розмірі 1762 гривень.

Зі змісту та вимог апеляційної скарги вбачається, що апелянтом в апеляційному порядку оскаржується ухвала господарського суду міста Києва від 03.06.2020 року в частині наслідків розгляду заяви ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" про визнання кредиторських вимог до боржника, за подання якої кредитором було сплачено 3 524,00 грн. (2х1762) судового збору згідно платіжного доручення №26991 від 24.05.2018 року.

Відповідно до п. 2.4 ч. 2 ст. 4 Закону України „Про судовий збір" за подання апеляційної скарги у справі про банкрутство справляється судовий збір у розмірі 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги.

Таким чином, за подання даної апеляційної скарги апелянтом необхідно сплатити судовий збір у розмірі 5 286,00 грн. (3524х150%).

Проте, з додатків до апеляційної скарги, а саме квитанції №81634 від 06.07.2020 року, вбачається, що скаржником за подання даної апеляційної скарги сплачено судовий збір у розмірі 2 102,00 грн., тобто у меншому розмірі, ніж передбачено чинним законодавством України, у зв`язку з чим заявнику необхідно доплатити 3 184,00 грн. (5 286,00 - 2 102,00).

Частиною 2 статті 260 ГПК України передбачено, що до апеляційної скарги, яка оформлена з порушенням вимог, встановлених статтею 258 цього Кодексу, застосовуються положення статті 174 цього Кодексу.

У свою чергу, частина 1 ст. 174 ГПК України містить положення, відповідно до якого суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити) (ч. 2 ст. 174 ГПК України).

За викладених вище обставин, апеляційна скарга ПрАТ "Росава" на ухвалу господарського суду міста Києва від 03.06.2020 року у справі №910/4961/18 підлягає залишенню без руху у зв`язку з неподанням доказів сплати судового збору у встановленому законом розмірі, з визначенням строку для усунення недоліків апеляційної скарги.

Керуючись статтями 234, 255, 258, 260 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд -

УХВАЛИВ:

1. Апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Росава" на ухвалу господарського суду міста Києва від 03.06.2020 року у справі №910/4961/18 залишити без руху.

2. Надати Приватному акціонерному товариству "Росава" строк не більше десяти днів з дня отримання копії даної ухвали для усунення недоліків апеляційної скарги, зазначених у мотивувальній частині ухвали.

3. Попередити скаржника, що у разі невиконання вимог зазначеної ухвали суду у встановлений пунктом 2 її резолютивної частини строк, апеляційна скарга вважатиметься неподаною і буде повернута заявнику апеляційної скарги.

4. Копію ухвали надіслати учасникам провадження у справі.

Головуючий суддя О.М. Остапенко

Судді Б.В. Отрюх

Б.М. Поляков

Дата ухвалення рішення 12.08.2020
Зареєстровано 13.08.2020
Оприлюднено 14.08.2020

Судовий реєстр по справі 910/4961/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 06.09.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 05.07.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 20.05.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 20.05.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 15.04.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 01.04.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 31.03.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 16.03.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 17.02.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 23.12.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 12.08.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 03.06.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 05.05.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 17.02.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 14.02.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 10.02.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 20.01.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 09.12.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 16.10.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.09.2019 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону