ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

номер провадження справи 15/104/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про закриття провадження у справі

07.08.2020 Справа № 908/1476/20

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Горохова І.С., розглянувши матеріали

за позовом Приватного підприємства "Будград 2", 69065, м. Запоріжжя, вул. Рельєфна, буд. 8

до відповідача Публічного акціонерного товариства "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь", 69008, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 72

про стягнення коштів

за участю секретаря судового засідання Осоцький Д.І.

за участю представників сторін та учасників процесу:

від позивача - Нікітюк В.І., довіреність № б/н від 31.07.2020;

від відповідача - Ніколенко М.М., довіреність № 20-139 від 10.12.2019.

Суть спору:

12.06.2020 до Господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява Приватного підприємства "Будград 2", м. Запоріжжя до відповідача Публічного акціонерного товариства "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь", м. Запоріжжя про стягнення заборгованості за договором № 20/2017/639 від 01.03.20217 в розмірі 571 559,70 грн.

12.06.2020 автоматизованою системою документообігу господарського суду Запорізької області здійснено автоматичний розподіл судової справи між суддями, справу розподілено судді Горохову І.С.

Ухвалою суду від 17.06.2020 позовна заява була залишена без руху для усунення недоліків, допущених позивачем.

01.07.2020 на адресу Господарського суду надійшла заява Приватного підприємства "Будград 2", м. Запоріжжя про усунення недоліків позовної заяви.

Ухвалою суду від 03.07.2020 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі № 908/1476/20, присвоєно справі номер провадження 15/104/20. Розгляд справи здійснюється за правилами спрощеного позовного провадження. Судове засідання призначено на 03.08.2020 о/об 11 год. 00 хв.

27.07.2020 до суду від сторін надійшла заява про затвердження мирової угоди від 16.07.2020.

В судовому засіданні 03.08.2020 оголошено перерву до 07.08.2020 о/об 10 год. 00 хв.

05.08.2020 до суду від сторін надійшла заява про затвердження мирової угоди по справі від 03.08.2020.

В судовому засіданні 07.08.2020 здійснювався звукозапис судового процесу за допомогою програмно-апаратного комплексу "Оберіг".

Судом перевірені повноваження присутніх у судовому засіданні представників сторін. Відводів складу суду не заявлено.

Представники позивача та відповідача в судовому засіданні 07.08.2020 підтримали заяву про затвердження мирової угоди, просить суд затвердити мирову угоду від 03.08.2020 та вирішити питання щодо повернення позивачу 50 % судового збору, сплаченого при поданні позову.

Розглянувши заяву про затвердження мирової угоди та матеріали справи суд зазначає наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, 01.03.2017 між Приватного підприємства "Будград 2", м. Запоріжжя (Постачальник) та Публічного акціонерного товариства "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь", м. Запоріжжя (Споживач) було укладено договір поставки № 20/2017/639, за умовами якого постачальник зобов`язався передати, а покупець прийняти й оплатити матеріали на умовах, передбаченими цим договором.

Позивач поставив відповідачу товару за специфікацією № 1 від 01.03.2017 яка є додатком до договору № 20/2017/639, відповідачем було прийнято вказаний товар, проти свої зобов`язання по оплаті поставленого товару відповідач виконав не належним чином, в зв`язку із чим, враховуючи повернення бракованого товару, заборгованість відповідача перед позивачем за поставлений за договором № 20/2017/639 товар склала 571 559,70 грн.

У заяві про затвердження мирової угоди від 03.08.2020 позивач та відповідач вказують наступне:

МИРОВА УГОДА

у справі № 908/1476/20

м. Запоріжжя 03 серпня 2020 року

Публічне акціонерне товариство "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" в особі начальника юридичного управління Бойчука Р.В., який діє на підставі довіреності № 20-111 від 03.12.2019 року, іменоване надалі Відповідач, з одного боку, і

Приватне підприємство БУДГРАД 2 , в особі директора Нікітюк І.В., який діє на підставі Статуту, іменоване надалі Позивач, з іншої сторони (спільно іменовані надалі Сторони), уклали цю Мирову угоду про нижченаведене:

1. Ця Мирова угода укладена з метою врегулювання спорів та розбіжностей, що виникли між Сторонами в результаті виконання умов договору поставки № 20/2017/639 від 01.03.2017 року.

2. Сторони досягли взаємоприйнятої домовленості відносно предмету спору по справі господарського суду Запорізької області № 908/1476/20 за позовом Приватного підприємства БУДГРАД 2 до ПАТ Запоріжсталь про стягнення 571 559,70 грн заборгованості, витрат на професійну правничу допомогу адвоката у розмірі 12 500,00 грн, компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги у розмірі 5 000,00 грн та 8573,40 грн судового збору.

3. Приватне підприємство БУДГРАД 2 відмовляється від стягнення з ПАТ Запоріжсталь витрат на професійну правничу допомогу адвоката у розмірі 12 500,00 грн, компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги у розмірі 5000,00 грн та 4286,70 грн судового збору.

Відповідно до ч. 1 ст. 130 ГПК України у разі укладення мирової угоди, позивачу повертається з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову, а саме 4286,70 грн.

4. ПАТ Запоріжсталь бере на себе зобов`язання погасити суму заборгованості по договору № 20/2017/639 від 01.03.2017 року у розмірі 571 559,70 грн та судовий збір у розмірі 4286,70 грн протягом трьох місяців з моменту затвердження судом цієї угоди, у такому порядку:

190 519,90 грн заборгованості - не пізніше 31.08.2020 року;

190 519,90 грн заборгованості - не пізніше 31.09.2020 року;

190 519,90 грн заборгованості та 4286,70 грн. судового збору - не пізніше 30.10.2020 року.

5. Погашення визначених в пункті 4 Мирової угоди сум буде здійснюватися у гривнях на розрахунковий рахунок Приватного підприємства БУДГРАД 2 .

6. ПП БУДГРАД 2 заявляє, що з моменту належного та своєчасного виконання ПАТ Запоріжсталь своїх обов`язків, передбачених п. 4 цієї Мирової угоди, не матиме жодних майнових претензій до Відповідача з приводу заборгованості за договором № 20/2017/639 від 01.03.2017 року, погашення якої є предметом цієї Мирової угоди, у тому числі, претензій щодо несвоєчасного виконання грошових зобов`язань у вигляді неустойки (штрафу та пені), трьох відсотків річних, а так саме індексу інфляції, нарахованих на суму боргу.

7. ПАТ Запоріжсталь має право достроково погасити суму, зазначену у п. 4 цієї Мирової угоди, у повному обсязі або частково. Мирова угода підписана сторонами добровільно без примусу.

8. З наслідками укладання цієї Мирової угоди та закриття провадження по справі, передбаченими статтями 192, 231 Господарського процесуального кодексу України, Сторони ознайомлені і вважають, що викладені умови Мирової угоди не порушують їхніх прав та законних інтересів.

9. Ця Мирова угода набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін і затвердження Господарським судом Запорізької області та діє до повного виконання зобов`язань Відповідача, передбачених цією Мировою угодою.

10 Мирова угода складена українською мовою у трьох примірниках, по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник для суду.

РЕКВІЗИТИ Й ПІДПИСИ СТОРІН:

ПП БУДГРАД 2

м. Запоріжжя, вул. Рельєфна, 8, кв. 75 р/р НОМЕР_1 в АТ Сбербанк м. Київ МФО 320627 ЄДРПОУ 39494491

ПАТ "Запоріжсталь"

м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 72 р/р ІЛА НОМЕР_2 в АТ "ПУМБ" м. Київ, МФО 334851 ЄДРПОУ 00191230

Статтею 46 ГПК України передбачено, зокрема, право сторін укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

Вирішуючи питання щодо укладеної між сторонами мирової угоди у справі № 908/1476/20, суд зазначає наступне.

Відповідно до ст. 192 ГПК України мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб.

Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу.

До ухвалення судового рішення у зв`язку з укладенням сторонами мирової угоди суд роз`яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії.

Укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Суд постановляє ухвалу про відмову у затвердженні мирової угоди і продовжує судовий розгляд, якщо:

1) умови мирової угоди суперечать закону або порушують права чи охоронювані законом інтереси інших осіб, є невиконуваними; або

2) одну із сторін мирової угоди представляє її законний представник, дії якого суперечать інтересам особи, яку він представляє.

Згідно з ст. 193 ГПК України виконання мирової угоди здійснюється особами, які її уклали, в порядку і строки, передбачені цією угодою.

Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України "Про виконавче провадження".

У разі невиконання затвердженої судом мирової угоди ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

Вказана мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і стосується лише прав та обов`язків сторін.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

Суд вказує, що зміст укладеної між сторонами по справі № 908/1476/20 мирової угоди відповідає вимогам чинного законодавства, та її затвердження судом не призведе до порушення прав та охоронюваних законом інтересів третіх осіб.

Повноваження представника відповідача Начальника юридичного управління ПАТ "Запоріжсталь" Бойчука Р.В. на підпис мирової угоди підтверджуються довіреністю № 20-111 від 03.12.2019, копію якої долучено відповідачем до матеріалів справи.

Від позивача мирову угоду від 03.08.2020 підписано директором Нікітюк І.В.

З огляду на вищевикладене, приймаючи до уваги, що мирова угода, укладена між сторонами з метою врегулювання спірних відносин, які виникли при розгляді господарським судом справи № 908/1476/20, підписана повноважними особами та відповідає вимогам чинного законодавства України, суд, вважає, що зазначена мирова угода підлягає затвердженню в порядку, передбаченому ст. 192 ГПК України.

За таких обставин, враховуючи затвердження господарським судом укладеної між сторонами по справі мирової угоди, направленої на врегулювання правовідносин щодо предмету спору, провадження у справі № 908/1476/20 слід закрити відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 231 ГПК України.

Відповідно до ч. ч. 4, 5 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету. Ухвала суду про закриття провадження у справі може бути оскаржена.

Відповідно до ч. 4 ст. 130 Господарського процесуального кодексу України якщо сторони під час укладення мирової угоди не передбачили порядку розподілу судових витрат, кожна сторона у справі несе половину судових витрат.

Як встановлено судом, у мировій угоді сторони передбачили що відповідач сплатить на користь позивача суму судового збору у розмірі 4286,70 грн. Решта суми судового збору повертається з державного бюджету України відповідно до ч. 1 ст. 130 ГПК України (п. 3 Мирової Угоди).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 7 Закону України "Про судовий збір" сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв`язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях.

Відповідно до ч. 1 ст. 130 ГПК України, у разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

Керуючись, ст. ст. 123, 130, 192, п. 7 ч. 1 ст. 231, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

постановив:

1. Заяву Приватного підприємства "Будград 2", м. Запоріжжя до відповідача Публічного акціонерного товариства "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь", м. Запоріжжя про затвердження мирової угоди задовольнити.

2. Затвердити мирову угоду від 03.08.2020 у справі № 908/1476/20 укладену між Приватним підприємством "Будград 2", м. Запоріжжя та Публічним акціонерним товариством "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь", м. Запоріжжя в наступній редакції:

МИРОВА УГОДА

у справі № 908/1476/20

м. Запоріжжя 03 серпня 2020 року

Публічне акціонерне товариство "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" в особі начальника юридичного управління Бойчука Р.В., який діє на підставі довіреності № 20- 111 від 03.12.2019 року, іменоване надалі Відповідач, з одного боку, і

Приватне підприємство БУДГРАД 2 , в особі директора Нікітюк І.В., який діє на підставі Статуту, іменоване надалі Позивач, з іншої сторони (спільно іменовані надалі Сторони), уклали цю Мирову угоду про нижченаведене:

1. Ця Мирова угода укладена з метою врегулювання спорів та розбіжностей, що виникли між Сторонами в результаті виконання умов договору поставки № 20/2017/639 від 01.03.2017 року.

2. Сторони досягли взаємоприйнятої домовленості відносно предмету спору по справі господарського суду Запорізької області № 908/1476/20 за позовом Приватного підприємства БУДГРАД 2 до ПАТ Запоріжсталь про стягнення 571 559,70 грн заборгованості, витрат на професійну правничу допомогу адвоката у розмірі 12 500,00 грн, компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги у розмірі 5000,00 грн та 8573,40 грн судового збору.

3. Приватне підприємство БУДГРАД 2 відмовляється від стягнення з ПАТ Запоріжсталь витрат на професійну правничу допомогу адвоката у розмірі 12 500,00 грн, компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги у розмірі 5 000,00 грн та 4286,70 грн судового збору.

Відповідно до ч. 1 ст. 130 ГПК України у разі укладення мирової угоди, позивачу повертається з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову, а саме 4286,70 грн.

4. ПАТ Запоріжсталь бере на себе зобов`язання погасити суму заборгованості по договору № 20/2017/639 від 01.03.2017 року у розмірі 571 559,70 грн та судовий збір у розмірі 4286,70 грн протягом трьох місяців з моменту затвердження судом цієї угоди, у такому порядку:

190 519,90 грн заборгованості - не пізніше 31.08.2020 року;

190 519,90 грн заборгованості - не пізніше 31.09.2020 року;

190 519,90 грн заборгованості та 4286,70 грн судового збору - не пізніше 30.10.2020 року.

5. Погашення визначених в пункті 4 Мирової угоди сум буде здійснюватися у гривнях на розрахунковий рахунок Приватного підприємства БУДГРАД 2 .

6. ПП БУДГРАД 2 заявляє, що з моменту належного та своєчасного виконання ПАТ Запоріжсталь своїх обов`язків, передбачених п. 4 цієї Мирової угоди, не матиме жодних майнових претензій до Відповідача з приводу заборгованості за договором № 20/2017/639 від 01.03.2017 року, погашення якої є предметом цієї Мирової угоди, у тому числі, претензій щодо несвоєчасного виконання грошових зобов`язань у вигляді неустойки (штрафу та пені), трьох відсотків річних, а так саме індексу інфляції, нарахованих на суму боргу.

7. ПАТ Запоріжсталь має право достроково погасити суму, зазначену у п. 4 цієї Мирової угоди, у повному обсязі або частково. Мирова угода підписана сторонами добровільно без примусу.

8. З наслідками укладання цієї Мирової угоди та закриття провадження по справі, передбаченими статтями 192, 231 Господарського процесуального кодексу України, Сторони ознайомлені і вважають, що викладені умови Мирової угоди не порушують їхніх прав та законних інтересів.

9. Ця Мирова угода набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін і затвердження Господарським судом Запорізької області та діє до повного виконання зобов`язань Відповідача, передбачених цією Мировою угодою.

10. Мирова угода складена українською мовою у трьох примірниках, по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник для суду.

РЕКВІЗИТИ Й ПІДПИСИ СТОРІН:

ПП БУДГРАД 2

м. Запоріжжя, вул. Рельєфна, 8, кв. 75 р/р НОМЕР_1 в АТ Сбербанк м. Київ МФО 320627 ЄДРПОУ 39494491

ПАТ "Запоріжсталь"

м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 72 р/р ІЛА НОМЕР_2 в АТ "ПУМБ" м. Київ, МФО 334851 ЄДРПОУ 00191230

3. Закрити провадження у справі № 908/1476/20 у зв`язку із укладенням сторонами мирової угоди та затвердженням мирової угоди судом.

4. Повернути з Державного бюджету України Приватному підприємству "Будград 2", м. Запоріжжя 50 % судового збору у розмірі 4 286,70 грн. (чотири тисячі двісті вісімдесят шість гривень 70 коп.) сплаченого за платіжним дорученням № 31 від 12.06.2020, про що постановити відповідну ухвалу.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та відповідно до положень Закону України "Про виконавче провадження" є виконавчим документом та може бути пред`явлена до виконання у строк до 07.08.2023.

Ухвала набирає законної сили негайно з моменту її оголошення суддею та може бути оскаржена протягом 10 днів з дня набрання нею законної сили (ст. ст. 235, 255, 256 ГПК України). Згідно з ст. 257 ГПК України, апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали складено 12.08.2020.

Суддя господарського суду

Запорізької області Ігор Сергійович Горохов

Дата ухвалення рішення 07.08.2020
Зареєстровано 13.08.2020
Оприлюднено 13.08.2020

Судовий реєстр по справі 908/1476/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 12.08.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 07.08.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 03.07.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 17.06.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 908/1476/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону