ОДЕСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

Справа № 420/6043/20

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2020 року м. Одеса

Суддя Одеського окружного адміністративного суду Токмілова Л.М., розглянувши в письмовому провадженні за правилами спрощеного позовного провадження адміністративну справу за позовом Головного управління ДПС в Одеській області (адреса: вул.Семінарська, буд.5, м.Одеса, 65044, код ЄДРПОУ 43142370) до товариства з обмеженою відповідальністю СІСТЕМ ЮКРЕЙН (адреса: 65023, м.Одеса, вул. Льва Толстого 7, код ЄДРПОУ 32735938) про стягнення суми податкового боргу,-

ВСТАНОВИВ:

08.07.2020 року до Одеського окружного адміністративного суду надійшла позовна заява Головного управління ДПС в Одеській області до товариства з обмеженою відповідальністю СІСТЕМ ЮКРЕЙН про стягнення суми податкового боргу.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що станом на 27.05.2020 року, відповідно до розрахунку податкового боргу, довідки-розрахунку заборгованості до бюджету та інтегрованої картки платника (ІКП), податкова заборгованість товариства з обмеженою відповідальністю СІСТЕМ ЮКРЕЙН перед бюджетом становить 1667111,96 грн. У зв`язку з несплатою відповідачем заборгованості, позивач звернувся до суду із даним позовом.

Ухвалою суду від 09.07.2020 року відкрито провадження по справі в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.

Ухвала направлена на адресу відповідача, проте 23.07.2020 р. конверт із вмістом повернуто до суду із зазначенням підстав не вручення: інші причини .

У встановлений в ухвалі від 09.07.2020 року строк відповідач відзив на адміністративний позов не надав. Відповідно до частини шостої статті 162 КАС України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Розглянувши матеріали справи, всебічно та повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши надані учасниками судового процесу докази в їх сукупності, суд зазначає наступне.

ТОВ "СІСТЕМ ЮКРЕЙН" зареєстроване Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією від 02.06.2015 року за №107410500020540000, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (а.с.38-46) та перебуває як платник податків за основним місцем обліку у ГУ ДПС в Одеській області.

Відповідно до розрахунку заборгованості (а.с.6-7), довідки-розрахунку заборгованості (а.с.8) та інтегрованої картки платника (ІКП) (а.с.9-14), податковий борг ТОВ "СІСТЕМ ЮКРЕЙН" перед бюджетом становить 1667111,96 грн., зокрема заборгованість виникла з податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) в загальному розмірі 885219,64 грн. та з податку на прибуток приватних підприємств у загальному розмірі 781892,32 грн.

Заборгованість по податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) виникла в результаті:

- проведення перевірки позапланової невиїзної перевірки. В результаті перевірки складено акт від 27.06.2019 року №419/26-15-14-02-06/32735938 (а.с.23-33), на підставі якого винесено податкове повідомлення-рішення від 21.08.2019 року №00010991402 на загальну суму 659 390,00 грн. - 5 917,18 (переплата) = 653 472,82 грн. (а.с.19-20);

- нарахування пені на загальну суму 231 746,82 грн., відповідно до ст.129 Податкового кодексу України та ч.4 гл.2 розділу ІІІ Порядку ведення органами Державної фіскальної служби України оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 07.04.2016 року № 422.

Заборгованість з податку на прибуток приватних підприємств виникла в результаті:

- проведення позапланової невиїзної перевірки. В результаті перевірки складено акт від 27.06.2019 року №419/26-15-14-02-06/32735938, на підставі якого винесено податкове повідомлення-рішення від 21.08.2019 року №00010991402 на загальну суму 593 451,00 грн. - 10 800,52 (переплата) = 582 650,48грн. (а.с.17);

- нарахування пені на загальну суму 199 071,84 грн.

У зв`язку з несплатою відповідачем заборгованості податковим органом винесено податкову вимогу форми Ю № 18934-10 від 15.10.2019 року (а.с.15).

Отже, узгоджений податковий борг ТОВ "СІСТЕМ ЮКРЕЙН" перед бюджетом становить 1 667 111,96 грн.

Згідно з п. 15.1. ст. 15 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI визначено, що платниками податків є фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об`єкти оподаткування або проводять діяльність (операції), що є об`єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов`язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом.

Пп. 16.1.4. п. 16.1 ст. 16 ПК України передбачає, що платник податків зобов`язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Податковий обов`язок виникає у платника за кожним податком та збором.

Податковий обов`язок є безумовним і першочерговим стосовно інших неподаткових обов`язків платника податків, крім випадків, передбачених законом.

Згідно п. 36.1. ст. 36 ПК України податковим обов`язком визнається обов`язок платника податків обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом, законами з питань митної справи; крім того, п. 36.5. ст. 36 ПК України встановлено, що відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов`язку несе платник податків, крім випадків, визначених цим Кодексом або законами з питань митної справи.

Згідно із п. п. 14.1.175. п. 14.1 ст. 14 ПК України, податковий борг - сума узгодженого грошового зобов`язання, не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному цим Кодексом.

Відповідно до п. 59.1 ст. 59 ПК України у разі коли у платника податків виник податковий борг, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Податкова вимога може надсилатися (вручатися) контролюючим органом за місцем обліку платника податків, в якому обліковується податковий борг платника податків.

Податкова вимога надсилається не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати суми грошового зобов`язання.

Згідно з п. 59.5 ст. 59 ПКУ, у разі якщо у платника податків якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення.

У разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилась, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається).

З матеріалів справи вбачається, що з дати отримання податкової вимоги, відповідачем податковий борг не погашено, а отже, відповідно до статті 60 ПК України зазначена податкова вимога не відкликалася.

Підпунктом 20.1.19 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України, визначено, що органи державної податкової служби, окрім іншого, мають право стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов`язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмірі, встановлених цим Кодексом та іншими законами України.

При цьому, пунктом 41.2 статті 41 ПК України передбачено, що органами стягнення є виключно контролюючі органи, уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску у межах повноважень, а також державні виконавці у межах своїх повноважень.

Відповідно до пункту 87.11 статті 87 ПК України орган стягнення звертається до суду з позовом про стягнення суми податкового боргу платника податку - фізичної особи. Стягнення податкового боргу за рішенням суду здійснюється державною виконавчою службою відповідно до закону про виконавче провадження.

Таким чином, позивач є органом державної влади, повноваження якого на звернення до суду із позовом про стягнення податкового боргу прямо визначені законодавством України.

На підставі встановлених судом обставин та аналізу вищенаведених вимог законодавства, які регулюють спірні правовідносини, суд вважає подання даного позову правомірним, позовні вимоги - обґрунтованими, обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги - доведеними.

Згідно з статтею 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частиною 2 статті 2 КАС України встановлено, що у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено) ; добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Згідно статті 72 КАС України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини що мають значення для правильного вирішення справи.

Згідно частини 1 статті 77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Згідно частини 2 статті 77 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на Відповідача. У таких справах суб`єкт владних повноважень не може посилатись на докази, які не були покладені в основу оскаржуваного рішення, за винятком випадків, коли він доведе, що ним було вжито всіх можливих заходів для їх отримання до прийняття оскаржуваного рішення, але вони не були отримані з незалежних від нього причин.

Згідно зі ст. 249 КАС України рішення суду повинно ґрунтуватись на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

Відповідно до ч. 2 ст. 139 КАС України, при задоволенні позову суб`єкта владних повноважень з відповідача стягуються виключно судові витрати суб`єкта владних повноважень, пов`язані із залученням свідків та проведенням експертиз.

З огляду на те, що суб`єкт владних повноважень не поніс витрати пов`язані із залученням свідків та проведенням експертиз, жодні витрати не підлягають розподілу та стягненню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 6, 14, 90, 255, 243-246, 250 КАС України, суд, -

ВИРІШИВ:

Адміністративний позов Головного управління ДПС в Одеській області до товариства з обмеженою відповідальністю СІСТЕМ ЮКРЕЙН про стягнення суми податкового боргу - задовольнити.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю СІСТЕМ ЮКРЕЙН (ЄДРПОУ 32735938), а саме з усіх відкритих рахунків у банках, обслуговуючих підприємство та за рахунок готівки :

- суму заборгованості з податку на додану вартість із вироблених в Україні товарі (робіт, послуг) 885 219,64 грн., на бюджетний рахунок - UА578999980313080029000015008, банк отримувача Казначейство України, МФО 899998, код 38016923, отримувач коштів УК у м. Одесі/Приморський р-н/14060100;

- суму заборгованості з податку на прибуток приватних підприємств - 781 722,32 грн., на бюджетний рахунок - UА168999980333179318000015008, банк отримувача Казначейство України, МФО 899998, код 38016923, отримувач коштів УК у м. Одесі/Приморський р-н/11021000.

Рішення суду набирає законної сили, відповідно ст.255 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржене в порядку та у строки, встановлені ст.295, ст.297 Кодексу адміністративного судочинства України.

Пунктом 15.5 розділу VII Перехідні положення КАС України від 03 жовтня 2017 року визначено, що до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи зберігаються порядок подачі апеляційних скарг та направлення їх до суду апеляційної інстанції, встановлені Кодексом адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 року.

Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення.

Суддя Токмілова Л.М.

.

Дата ухвалення рішення 19.08.2020
Зареєстровано 20.08.2020
Оприлюднено 20.08.2020

Судовий реєстр по справі 420/6043/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 19.08.2020 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 09.07.2020 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону