ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

Україна

Донецький окружний адміністративний суд

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 серпня 2020 р. Справа№200/6761/20-а

приміщення суду за адресою: 84122, м.Слов`янськ, вул. Добровольського, 1

Донецький окружний адміністративний суд у складі:

головуючого - судді Логойди Т.В.,

розглянувши в порядку письмового провадження (за правилами спрощеного позовного провадження) адміністративну справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю МІСТРАЛЬ КОМПАНІ до Головного управління ДПС у Донецькій області про визнання протиправним та скасування рішення, зобов`язання вчинити певні дії,

в с т а н о в и в:

У липні 2020 року ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІСТРАЛЬ КОМПАНІ" (далі - ТОВ "МІСТРАЛЬ КОМПАНІ" ) звернулося до суду з вказаним адміністративним позовом, в якому, з урахуванням заяви про уточнення позовних вимог, просило:

- визнати протиправним та скасувати рішення комісії Головного управління ДПС у Донецькій області, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/ розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, від 18.06.2020 року №19615 про внесення товариства з обмеженою відповідальністю МІСТРАЛЬ КОМПАНІ до переліку платників податків, які відповідають критеріям ризиковості;

- зобов`язати Головне управління ДПС у Донецькій області виключити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІСТРАЛЬ КОМПАНІ" з переліку платників податків, які відповідають критеріям ризиковості.

Позов обґрунтовувало тим, що оскаржене рішення податкового органу не містить підстав та причин віднесення позивача до ризикових платників податків відповідно до п. 8 Критеріїв ризиковості платників податку, як і не містить доказів наявності податкової інформації, що свідчить про наявність ознак здійснення ризикових операцій платником. Адже в порушення вимог законодавства в графі податкова інформація цього рішення не розшифровано інформацію, а лише зазначено, що не встановлено реального джерела походження товару, при цьому не зазначено якого саме товару, за якими господарськими операціями та з якими контрагентами.

Отже, рішення податкового органу не містить підстав та причин віднесення позивача до ризикових платників податків відповідно до п. 8 Критеріїв ризиковості платників податку, як і не містить доказів наявності податкової інформації, що свідчить про наявність ознак здійснення ризикових операцій платником.

Вважав, що вказане рішення порушує права позивача, оскільки внесення позивача до переліку ризикових платників призводить до автоматичного зупинення реєстрації податкових накладних в Єдиному державному реєстрі податкових накладних, що, на його думку, створить перешкоди у здійсненні господарських операцій, а в подальшому призведе до прийняття рішень про відмову у реєстрації податкових накладних.

Відповідач подав відзив на позовну заяву, в якому зазначав, зокрема, що на виконання покладених Податковим кодексом України функцій контролюючі органи здійснюють моніторинг податкових накладних/розрахунків коригування шляхом аналізу наявної податкової інформації, що міститься в інформаційних базах даних ДПС (ДФС). Здійснюючи зазначений моніторинг, контролюючі органи виявляють ризики порушення норм податкового законодавства, які проявляються у ймовірності складання та надання податкових накладних/розрахунків коригування з порушеннями Податкового кодексу України та неможливості здійснення операцій з постачання товарів/послуг, відомості про які зазначені у таких податкових накладних/розрахунках коригування, та/або ймовірності уникнення платниками податку на додану вартість виконання свого податкового обов`язку.

Відповідно до норм ст. 74 Податкового кодексу України податкова інформація, зібрана відповідно до цього Кодексу, зберігається в базах даних Інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем (далі - Інформаційні системи) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику. Інформаційні системи і засоби їх забезпечення, розроблені, виготовлені або придбані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, є державною власністю. Система захисту податкової інформації, що зберігається в базах даних Інформаційних систем, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику. Внесення інформації до баз даних Інформаційних систем та її опрацювання здійснюються контролюючими органами. Перелік Інформаційних систем визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику. Зібрана податкова інформація та результати її опрацювання використовуються для виконання покладених на контролюючі органи функцій та завдань, а також центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, для формування та реалізації єдиної державної податкової та митної політики.

Станом на дату внесення позивача до переліку ризикових суб`єктів господарювання діяв Порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 року №1165.

Критерії ризиковості платника податку на додану вартість наведені у додатку 1 до вказаного Порядку.

Висновки про відповідність позивача п. 8 Критеріїв ризиковості платника податку зроблені на підставі розгляду на засіданні комісії Головного управління ДПС у Донецькій області інформаційно-аналітичної довідки Маріупольського управління Головного управління ДПС у Донецькій області від 18.06.2020 №1765/05-99-54-04 щодо виявлення суб`єкта господарювання, який відповідає критеріям ризиковості платника податку на додану вартість - ТОВ "МІСТРАЛЬ КОМПАНІ" , код ЄДРПОУ 33853132.

Як вбачається зі змісту зазначеної інформаційно-аналітичної довідки, комісією Головного управління ДПС у Донецькій області позивача визнано таким, що відповідає пункту 8 Критеріїв ризиковості з описом: у контролюючих органів наявна податкова інформація, яка стала відома у процесі провадження поточної діяльності під час виконання покладених на контролюючі органи завдань і функцій, що визначає ризиковість здійснення господарської операції, зазначеної в поданих для реєстрації податковій накладній/розрахунку коригування .

У зазначеній довідці розкрито зміст ризикової операції, що відтворює сутність її ризиковості, та зроблено висновок, що: ТОВ "МІСТРАЛЬ КОМПАНІ" відповідає критеріям ризиковості платника ПДВ згідно з пунктом 8 критеріїв ризиковості додатку 1 до Порядку зупинення №1165 .

Тому, за результатами обговорення шляхом відкритого голосування комісією Головного управління ДПС у Донецькій області 18.06.2020 року визначено, що позивач відповідає Критеріям ризиковості платника податку та підлягає внесенню до Переліку платників податку, що відповідають критеріям ризиковості платника податку, на підставі наступних встановлених за результатами аналізу інформаційних баз даних ДПС (ДФС) фактів:

- відсутнє джерело походження товарів (кількість товарів, зазначених у виписаних ТОВ "МІСТРАЛЬ КОМПАНІ" податкових накладних на реалізацію товарів певної номенклатури (полотна трикотажні, вироби побутові, плечики-вішалки, хомути, вироби з пластмас: плічка для одягу), перевищує кількість товарів цієї ж номенклатури, зазначених у виписаних постачальниками на позивача податкових накладних), що ставить під сумнів реальність (достовірність) зазначених у виписаних позивачем податкових накладних господарських операцій;

- відсутність підприємства та його посадових осіб за податковою адресою; відсутність сплати ПДВ позивачем до бюджету у 2020 році за наявності значної суми ліміту у системі електронного адміністрування ПДВ, що вказує на ймовірне акумулювання коштів в системі СЕА ПДВ для подальшої реалізації схемного податкового кредиту безпосередньо вигодонабувачам або опосередковано - контрагентам далі по ланцюгу постачання.

Прийняте комісією Головного управління ДПС у Донецькій області рішення про внесення позивача до Переліку ризикових суб`єктів господарювання відображено у складеному комісією протоколі від 18.06.2020 року № 97.

Внесення 18.06.2020 року результату опрацювання зібраної щодо позивача та узагальненої протоколом від 18.06.2020 року №97 податкової інформації до Інформаційної системи Податковий блок ДФС/ДПС України (розділ Робота комісії ДФС/ДПС підсистеми Аналітична система ) автоматично призвело до внесення позивача до переліку ризикових суб`єктів господарювання.

Вважав, що оскаржене рішення відповідало вимогам законодавства; висновки щодо відповідності платників податку критеріям ризиковості платників податку на додану вартість не породжують обов`язкових юридичних наслідків для суб`єктів господарювання і не перешкоджають їх фінансово-господарській діяльності.

З урахуванням викладеного, вважав, що оскаржене рішення комісії Головного управління ДПС у Донецькій області про відповідність платника податків критеріям ризиковості не породжує правових наслідків для позивача та не порушує його права, оскільки розміщена в цій системі інформація є службовою та використовується податковими органами для обробки зібраної інформації в автоматичному режимі (використовуються для виконання покладених на контролюючі органи, функцій та завдань) з метою здійснення відповідних прав та обов`язків, тобто є діяльністю контролюючого органу направлена виконання завдань та функцій, передбачених Податковим кодексом України.

Просив в задоволенні позову відмовити.

Судом встановлено, що ТОВ "МІСТРАЛЬ КОМПАНІ" як платник податків перебуває на обліку в Головному управлінні ДПС у Донецькій області (в Центральній державній податковій інспекції Маріупольського управління); є, зокрема платником податку на додану вартість з 01.09.2019 року (далі - ПДВ).

Основним видом економічної діяльності позивача є: код КВЕД 46.90 - неспеціалізована оптова торгівля.

18.06.2020 року комісією Головного управління ДПС у Донецькій області прийнято рішення №19615 про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

Підставою прийняття рішення зазначено пункт 8 Критеріїв ризиковості платника податку; в графі Податкова інформація зазначено, що по платнику наявна податкова інформація, а саме не встановлено реального джерела походження товарів.

Вказане рішення прийнято на засіданні комісії Головного управління ДПС у Донецькій області, яке оформлене протоколом від 18.06.2020 року №97, за результатом аналізу інформаційно-аналітичної довідки Маріупольського управління Головного управління ДПС у Донецькій області від 18.06.2020 №1765/05-99-54-04 щодо виявлення суб`єкта господарювання, який відповідає критеріям ризиковості платника податку на додану вартість - ТОВ "МІСТРАЛЬ КОМПАНІ" , код ЄДРПОУ 33853132, в якій містився висновок про відповідність позивача п. 8 Критеріїв ризиковості платника податку через не встановлення реального джерела походження реалізованих товарів ТОВ "МІСТРАЛЬ КОМПАНІ" .

У зазначеній інформаційній довідці зазначено, що : у контролюючих органів наявна податкова інформація, яка стала відома у процесі провадження поточної діяльності під час виконання покладених на контролюючі органи завдань і функцій, що визначає ризиковість здійснення господарської операції, зазначеної в поданих для реєстрації податковій накладній/розрахунку коригування, що відповідає п. 8 Критеріїв ризиковості платника податку.

У зазначеній довідці відображено зміст ризикової операції, що відтворює сутність її ризиковості, а саме проаналізовані:

1) основні покупці у червні 2020 року:

- ТОВ "БЕСТ ТАЙМЗ" (ЄДРПОУ 43166852) на суму ПДВ 36281,29 грн., номенклатура: хомути (Хомут LSА 10-16 / 9 W1, Хомут LSА 08-12 / 9 W1, Хомут LSА 12-20 1 9 W1, Хомут LSА 25-40 / 9 WI, Хомут LSА 50-70 1 9 WI, Хомут LSА 32-50 / 9 WI, Хомут LSА 08-12 / 9 WI) у кількості 4809 штук, та інш. поперечно в`язане, без ворсу, пофарбоване, виготовлене з комплексних поліефірних волокон 93 (+/-1)%, і еластомірних ниток 7 (+/-1)%, без покриття та просочення, без вмісту гумових ниток, в рулонах шириною 160(+/-3)см, 170(+/-3) см, 190(+/-3) см., Полотно трикотажне в рулонах шириною більше 30 см, з вмістом еластомерних ниток більше 5%) у кількості 15443 кг. та інш.;

- ТОВ "ЛАКТЕЛ" (код ЄДРПОУ 42721984) на суму ПДВ 17397,16 грн.,

номенклатура: М-TYРЕ 2 в 1 SР13-Q Іnk;

- ТОВ ТК МОРЮ (код ЄДРПОУ 43134789) на суму ПДВ 186877,08 грн., номенклатура: одяг;

- ТОВ "АЗМОЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 43143772) на суму ПДВ 25304,96 грн., номенклатура: М-TYРЕ 2 в 1 SР13-Q Іn та інш.;

- ТОВ "СТАРТ ВІНЧ" (код ЄДРПОУ 43338986) на суму ПДВ 281830,34 грн., номенклатура: Одяг та додаткові речі, М-TYРЕ 2 в 1 SР23-,М- TYРЕ 2 в 1 SР15- Q,М-TYРЕ 2 в 1 SР14,М-ТУРЕ 2 в 1 SР13 та інш.

2) основні постачальники у 2020 році:

- ТОВ ҐУРАМІ (код ЄДРПОУ 20121220) на суму ПДВ 727962,44грн., номенклатура: коляска;

- ТОВ "АГРО СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 43141340) на суму ПДВ 2582312,35 грн., номенклатура: автомобільне обладнання.

- ТОВ "ПАРУС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 43134600) на суму ПДВ 157602,04 грн., номенклатура: полотно трикотажне в рулонах шириною більше 30 см, з вмістом еластомерних ниток більше 5%;

- ТОВ "ТАЙРОНЗ" (код ЄДРПОУ 43492961) на суму ПДВ 98527,73 грн., номенклатура: Полотно трикотажне поперечно в`язане, без ворсу, пофарбоване, виготовлене з комплексних поліефірних волокон 93 (+/-1)%, і еластомірних ниток 7 (+/-1)%, без покриття та просочення, без вмісту гумових ниток, в рулонах шириною 160(+/-3)см, 170(+/-3)см, 190(+/-3)см.

В довідці відображена суть ризикової операції: згідно з проведеним аналізом даних ЄРПН позивача було встановлено, що кількість реалізованих товарів (полотно трикотажне, вироби побутові, плечики-вішалки для одягу з чорних металів, хомути, вироби з пластмас: плічка для одягу LSА 08-12 / 9 WI) не співпадає з кількістю придбаних товарів, а саме підприємство реалізує більше товарів ніж придбає. У зв`язку з цим не встановлено джерело походження наведених товарів.

Також в довідці зазначено інше: за даними системи електронного адміністрування станом на 18.06.2020 року сума ліміту складає 1602853,92 грн.; сплата до бюджету ПДВ: 2020 рік = 0,0 грн.

Дослідивши матеріали справи, вирішивши питання чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги та заперечення, та якими доказами вони підтверджуються, чи є інші фактичні дані, які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження, які правові норми належить застосувати до цих правовідносин, суд дійшов висновку, що позов не підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до п. 191.1 ст. 191 Податкового кодексу України до функцій контролюючих органів відносяться, зокрема:

організація збору податкової інформації та внесення її до інформаційних баз даних центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику (пп. 191.1.40);

організація інформаційно-аналітичного забезпечення та організація автоматизації процесів адміністрування контролюючими органами (пп. 191.1.41);

використання під час виконання своїх посадових (службових) обов`язків податкової інформації з інформаційно-телекомунікаційних систем та інших джерел, отриманої в порядку та спосіб, визначений Податковим кодексом (пп. 191.1.46).

Відповідно до пп. 20.1.45 п. 20.1 ст. 20 вказаного Кодексу контролюючі органи мають право здійснювати щоденну обробку даних та інформації електронного кабінету, необхідних для виконання покладених на них функцій з адміністрування податкового законодавства та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган, що включає, зокрема, прийняття, обробку та аналіз документів та даних платників податків, здійснення повноважень, передбачених законом, які можуть бути реалізовані в електронній формі за допомогою засобів електронного зв`язку

Пунктом 61.1 ст. 61 цього Кодексу визначено, що податковий контроль - це система заходів, що вживаються контролюючими органами та координуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з метою контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань регулювання обігу готівки, проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Способом здійснення такого контролю є, зокрема, інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих органів (п.п. 62.1.2 п. 62.1 ст.62 Кодексу).

Згідно з п. 71.1 ст. 71 Кодексу інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих органів - комплекс заходів, що координується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, щодо збору, опрацювання та використання інформації, необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій.

Відповідно до п. 74.1 ст. 74 Кодексу податкова інформація, зібрана відповідно до цього Кодексу, зберігається в базах даних Інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем (далі - Інформаційні системи) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

Інформаційні системи і засоби їх забезпечення, розроблені, виготовлені або придбані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, є державною власністю.

Система захисту податкової інформації, що зберігається в базах даних Інформаційних систем, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

Внесення інформації до баз даних Інформаційних систем та її опрацювання здійснюються контролюючим органом, визначеним підпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статті 41 цього Кодексу, а також контролюючим органом, визначеним підпунктом 41.1.2 пункту 41.1 статті 41 цього Кодексу, в порядку інформаційної взаємодії відповідно до пункту 41.2 статті 41 цього Кодексу.

Перелік Інформаційних систем визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

Зібрана податкова інформація та результати її опрацювання використовуються для виконання покладених на контролюючі органи функцій та завдань, а також центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, для формування та реалізації єдиної державної податкової політики (п.74.3 ст. 74 Кодексу).

Питання податку на додану вартість врегульовано розділом V Податкового кодексу України (ст.ст. 180-211).

Відповідно до п. 201.1 ст. 201 вказаного Кодексу на дату виникнення податкових зобов`язань платник податку зобов`язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений цим Кодексом термін.

Для платників податку в разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер, встановлені особливі терміни складання податкової накладної (пп. 201.4. ст. 201 Податкового кодексу України).

Відповідно до п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу України реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу України Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 11.12.2019 року № 1165, якою затверджено Порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних; Порядок розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Пунктом 2 вказаного Порядку визначено, що у цьому Порядку терміни вживаються, зокрема, такій терміни, як:

автоматизований моніторинг відповідності податкової накладної/розрахунку коригування критеріям оцінки ступеня ризиків - це сукупність заходів та методів, що застосовуються контролюючим органом для виявлення ознак наявності ризиків порушення норм податкового законодавства за результатами проведення автоматизованого аналізу наявної в інформаційних системах контролюючих органів податкової інформації;

критерій оцінки ступеня ризиків, достатній для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі, - визначений показник автоматизованого моніторингу, що характеризує ризик;

ризик порушення норм податкового законодавства - ймовірність складення та надання податкової накладної/розрахунку коригування для реєстрації в Реєстрі з порушенням норм підпункту "а" або "б" пункту 185.1 статті 185, підпункту "а" або "б" пункту 187.1 статті 187, абзацу першого пунктів 201.1, 201.7, 201.10 статті 201 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) за наявності об`єктивних ознак неможливості здійснення операції з постачання товарів/послуг, дані про яку зазначено в такій податковій накладній/розрахунку коригування, та/або ймовірності уникнення платником податку на додану вартість (далі - платник податку) виконання свого податкового обов`язку.

Порядок зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 року № 1165, детально визначає як здійснюється автоматизований моніторинг відповідності податкової накладної/розрахунку коригування критеріям оцінки ступеня ризиків (п.п. 3 - 9 Порядку).

Відповідно до п. 5 вказаного Порядку платник податку, яким складено та/або подано для реєстрації в Реєстрі податкову накладну/розрахунок коригування, що не відповідають жодній з ознак безумовної реєстрації, перевіряється щодо відповідності критеріям ризиковості платника податку (додаток 1), показникам, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку (додаток 2).

Податкова накладна/розрахунок коригування, що не відповідають жодній з ознак безумовної реєстрації, перевіряються щодо відповідності відображених у них операцій критеріям ризиковості здійснення операцій (додаток 3).

Пунктами 6 та 7 вказаного Порядку визначено, що у разі коли за результатами автоматизованого моніторингу платник податку, яким складено податкову накладну/розрахунок коригування, відповідає хоча б одному критерію ризиковості платника податку, реєстрація таких податкової накладної/розрахунку коригування зупиняється.

У разі коли за результатами автоматизованого моніторингу податкової накладної/розрахунку коригування встановлено, що відображена в них операція відповідає хоча б одному критерію ризиковості здійснення операції, крім податкової накладної/розрахунку коригування, складених платником податку, який відповідає хоча б одному показнику, за яким визначається позитивна податкова історія, реєстрація таких податкової накладної/розрахунку коригування зупиняється.

Отже, підставами для зупинення реєстрація податкової накладної / розрахунку коригування є наступна відповідність:

1) платника податку - критеріям ризиковості платника податку; або

2) відображеної в податковій накладній/розрахунку коригування операції хоча б одному критерію ризиковості здійснення операції.

Пунктом 6 вказаного Порядку також визначено, що питання відповідності/невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку розглядається комісією регіонального рівня.

У разі встановлення відповідності платника податку хоча б одному з критеріїв ризиковості платника податку комісією регіонального рівня приймається рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

Включення платника податку до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, здійснюється в день проведення засідання комісії регіонального рівня та прийняття відповідного рішення.

Платник податку отримує рішення про відповідність критеріям ризиковості платника податку через електронний кабінет у день прийняття такого рішення (додаток 4).

У рішенні зазначається підстава, відповідно до якої встановлено відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

Форма рішення про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку визначена додатком 4 до вказаного Порядку і передбачає зазначення підстави його прийняття - відповідний пункт Критеріїв ризиковості платника податку. А разі відповідності пункту 8 критеріїв ризиковості платника податку в графі Податкова інформація розшифровується, яка саме податкова інформація.

Пунктом 6 вказаного Порядку також визначено, що комісією регіонального рівня розглядається питання виключення платника податку з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, у разі виявлення обставин та/або отримання інформації, що свідчать про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку та/або отримання інформації та копій відповідних документів від платника податку, що свідчать про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

У разі виявлення обставин та/або отримання інформації, визначених абзацом сьомим цього пункту, та прийняття комісією регіонального рівня рішення про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку платник податку отримує таке рішення в електронному кабінеті в день його прийняття (додаток 4).

Інформація та копії документів подаються платником податку до ДПС в електронній формі засобами електронного зв`язку з урахуванням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги" та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого Мінфіном.

Документами, необхідними для розгляду питання виключення платника податку з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, можуть бути:

договори, зокрема зовнішньоекономічні контракти, з додатками до них;

договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлено повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції;

первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявних типових форм та галузевої специфіки, накладні;

розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків;

документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачено договором та/або законодавством;

інші документи, що підтверджують невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

Інформацію та копії документів, подані платником податку, комісія регіонального рівня розглядає протягом семи робочих днів, що настають за датою їх надходження, та приймає відповідне рішення.

За результатами розгляду інформації та копій документів комісією регіонального рівня приймається рішення про відповідність/невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку, яке платник податку отримує в електронному кабінеті у день його прийняття (додаток 4).

Виключення платника податку з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, здійснюється в день проведення засідання комісії регіонального рівня та прийняття відповідного рішення.

Якщо комісією регіонального рівня протягом семи робочих днів, що настають за датою надходження зазначеної інформації та документів, не прийнято відповідного рішення, платник податку виключається з переліку платників податку, які відповідають критеріям ризиковості платника податку.

Пунктом 40 Порядку визначено, що під час засідання секретарем комісії контролюючого органу ведеться протокол, в якому фіксуються прийняті рішення та надані доручення.

Згідно з п. 42 Порядку рішення, прийняті комісіями контролюючих органів, підлягають реєстрації засобами інформаційних систем ДПС.

З аналізу наведених норм законодавства вбачається, що контролюючий орган здійснює моніторинг податкових накладних/розрахунків коригування шляхом аналізу наявної податкової інформації, що міститься в інформаційних ресурсах ДФС/ДПС, з метою виявлення ризиків порушення норм податкового законодавства.

Здійснюючи моніторинг, контролюючий орган виявляє ризик порушення норм податкового законодавства, який проявляється у ймовірності складання та надання податкової накладної з порушенням вимог Податкового кодексу України та неможливості здійснення операцій з постачання товарів/послуг, дані про які зазначені у податковій накладній/розрахунку коригування, та/або ймовірності уникнення платником податку виконання свого податкового обов`язку.

Дії контролюючого органу щодо внесення до електронної бази даних інформації, незалежно від джерела її отримання (чи то отриманої внаслідок проведення податкової перевірки, чи то за результатами засідання Комісії ГУ ДПС), є службовою діяльністю працівників податкового органу на виконання своїх професійних обов`язків в порядку, передбаченому Податковим кодексом України, та нормативно-правових актів, прийнятих на виконання вимог цього Кодексу. Способом здійснення таких дій є, зокрема, інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих органів. Інформація, зібрана відповідно до норм цього Кодексу, може зберігатися та опрацьовуватися в інформаційних базах контролюючих органів або безпосередньо посадовими (службовими) особами контролюючих органів.

Використання контролюючим органом податкової інформації, наявної в інформаційних системах ДФС/ДПС, або внесення інформації в такі бази за результатами її опрацювання у певних спосіб здійснення податкового контролю, зокрема, віднесення платника податків до платників, які відповідають критеріям ризиковості, є одним із заходів щодо збору, опрацювання та використання інформації, необхідної для виконання покладених на відповідача функцій та завдань. Безпосередньо рішення Комісії по віднесенню платника податків до переліку таких платників, які відповідають критеріям ризиковості, без прийняття рішення про відмову у реєстрації податкових накладних/розрахунків коригувань не порушує права та інтереси платників.

Віднесення Комісією контролюючого органу платника податків до переліку платників податків, які відповідають критеріям ризиковості, є передумовою зупинення податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. В подальшому відповідність критеріям ризиковості має бути спростовано платником податків шляхом подання на вимогу податкового органу переліку документів, необхідних для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, і лише ненадання платником податку письмових пояснень стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній/розрахунку коригування або ненадання платником податку копій документів відповідно до вимог Порядку або надання платником податку копій документів, які складені з порушенням законодавства є підставами для прийняття комісіями контролюючих органів рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування.

Обов`язковою ознакою дій/бездіяльності/рішень суб`єкта владних повноважень, які можуть бути оскаржені до суду, є те, що вони безпосередньо породжують певні правові наслідки для суб`єктів відповідних правовідносин і мають обов`язковий характер.

Порядок зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 року № 1165, передбачає право платника податків оскаржити саме рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, яке і породжує правові наслідки для платника податків.

В той же час рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку, дії контролюючого органу щодо внесення до Інтегрованої системи результатів засідання Комісії (за результатами, якої не приймалось рішення про відмову у реєстрації податкової накладної), так само як і протокол Комісії не породжують правових наслідків для платників податків та не порушують їхні права, оскільки розміщена в цій системі інформація є службовою та використовується податковими органами для обробки зібраної інформації в автоматичному режимі (для виконання покладених на контролюючі органи, функцій та завдань) з метою здійснення відповідних прав та обов`язків.

З огляду на наведене позов задоволенню не підлягає.

Вирішуючи спір судом враховані правові висновки щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, що викладені в постановах Верховного Суду від 03.03.2020 року в справі №240/3665/19, від 10.07.2020 року у справі №520/5168/19, від 17.07.2020 року в справі №280/1098/19, які відповідно до ч. 5 ст. 242 Кодексу адміністративного судочинства України мають бути враховані судом при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин.

Виходячи з вимог ст. 139 Кодексу адміністративного судочинства України при відмові в задоволенні позову понесені позивачем судові витрати стягненню за рахунок бюджетних асигнувань відповідача - суб`єкта владних повноважень не підлягають.

Керуючись статтями 32, 139, 243 - 246 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

в и р і ш и в:

В задоволенні позову товариства з обмеженою відповідальністю МІСТРАЛЬ КОМПАНІ (87515, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Архипа Куїнджі, 58, код ЄДРПОУ 43167856) до Головного управління ДПС у Донецькій області (87515, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Італійська, 59, код ЄДРПОУ 43142826) про визнання протиправним та скасування рішення, зобов`язання вчинити певні дії відмовити.

Рішення набирає законної сили у строк та у порядку, що визначені статтею 255 КАС України, і може бути оскаржене до суду апеляційної інстанції шляхом подання апеляційної скарги через суд першої інстанції протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення судом складено 26 серпня 2020 року.

Суддя Т.В. Логойда

Дата ухвалення рішення 26.08.2020
Зареєстровано 26.08.2020
Оприлюднено 27.08.2020

Судовий реєстр по справі 200/6761/20-а

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.02.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 27.01.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 17.12.2020 Перший апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 17.12.2020 Перший апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 16.10.2020 Перший апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 16.10.2020 Перший апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 26.08.2020 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 26.08.2020 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 22.07.2020 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону