ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" серпня 2020 р.м. Одеса Справа № 916/435/20 Господарський суд Одеської області у складі судді Лічмана Л.В.,

секретар судового засідання Цісельський К.О.,

за участю представників сторін:

від позивача: Савастиков В.В.,

від відповідача: не з`явився,

розглянув у відкритому судовому засіданні справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю ,,ЮГ-ГАЗ" до Департаменту освіти та науки Одеської міської ради про стягнення 779223,40 грн.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 24.02.2020 р. прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі № 916/435/20, призначено підготовче засідання за правилами загального позовного провадження на 24.03.2020 р.

Рішенням зборів суддів Господарського суду Одеської області від 16.03.2020 р., оформленим протоколом № 916-3/2020, для забезпечення належної роботи суду в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 рекомендовано суддям Господарського суду Одеської області у період дії карантину, запровадженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211, з 17.03.2020 р. по 03.04.2020 р. включно перенести судові засідання за межі вказаного строку.

Приймаючи до уваги вказане вище рішення зборів суддів Господарського суду Одеської області, підготовче засідання, призначене на 24.03.2020 р., не відбулось.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 24.03.2020 р. повідомлено учасників справи про те, що підготовче засідання відбудеться 14.04.2020 р.

Протокольною ухвалою Господарського суду Одеської області від 14.04.2020 р. оголошено перерву в підготовчому засіданні до 12.05.2020 р.

Протокольною ухвалою Господарського суду Одеської області від 12.05.2020 р. закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті в судовому засіданні на 28.05.2020 р.

Протокольними ухвалами Господарського суду Одеської області від 28.05.2020 р. оголошено перерву в судовому засіданні до 14.07.2020 р., а від 14.07.2020 р. - до 28.07.2020 р.

Судове засідання 28.07.2020 р. не відбулось у зв`язку з перебуванням судді Лічмана Л.В. в період з 28.07.2020 р. по 07.08.2020 р. на лікарняному.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 10.08.2020 р. повідомлено учасників справи про те, що судове засідання для розгляду справи по суті відбудеться 27.08.2020 р.

Відповідач в засідання суду, в т.ч. те, в якому ухвалено рішення, не з`явився. Про дату, час та місце проведення судових засідань повідомлений належним чином, що підтверджується повідомленнями про вручення поштових відправлень.

Згідно із приписами ст.ст.233,240 ГПК України в судовому засіданні 27.08.2020 р. проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Товариство з обмеженою відповідальністю ,,ЮГ-ГАЗ" (далі - ТОВ ,,ЮГ-ГАЗ") звернулось в Господарський суд Одеської області з позовною заявою до Департаменту освіти та науки Одеської міської ради (далі - Департамент) про стягнення заборгованості у розмірі 779223,40 грн, з яких 634217,07 грн основного боргу, 111066,80 грн пені, 16017,93 грн інфляційних нарахувань, 17921,60 грн 3% річних, вказуючи на порушення відповідачем умов договору на постачання природного газу від 02.01.2018 р. № 932 в частині розрахунків за спожитий у грудні 2018 р., січні 2019 р. природний газ.

Обґрунтовуючи позов, ТОВ ,,ЮГ-ГАЗ" посилається на приписи ст.ст.173,179,193,216,230 ГК України, ст.ст.625,629 ЦК України, ст.36 Закону України ,,Про публічні закупівлі", п.5 розділу І, п.п.2,9,10,11,18,20 розділу ІІ Правил постачання природного газу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.09.2015 р. № 2496 (в редакції, чинній на дату виникнення спірних правовідносин), умови названого вище договору та додаткових угод від 22.01.2018 р. № 1, від 23.01.2018 р. № 2, від 25.01.2018 р. № 3, від 24.05.2018 р. № 4, від 13.06.2018 р. № 5, від 03.08.2018 р. № 6, від 14.08.2018 р. № 7, від 20.09.2018 р. № 8, від 28.09.2018 р. № 9, від 16.10.2018 р. № 10, від 19.12.2018 р. № 11, від 22.01.2019 р. № 12 до нього, акти прийому-передачі природного газу, довідку АБ ,,Південний" від 08.08.2019 р. вих. № 232-001-31373БТ-2019, запит ТОВ ,,ЮГ-ГАЗ" до АБ ,,Південний" від 14.02.2020 р. вих. № 264/1 про надання інформації щодо стану розрахунків Департаменту тощо.

Позивач у письмових поясненнях зазначає, що в ч.2 ст.59 Закону України ,,Про ринок природного газу" законодавцем розмежовано поняття несанкціонованого (позадоговірного) відбору природного газу та використання природного газу споживачами в обсягах, що перевищують підтверджені в установленому порядку постачальниками, в т.ч. і за правовими наслідками. В даному випадку має місце перевищення обсягів в межах укладеного між сторонами договору, за порушення умов якого постачальник нараховує пеню, 3% річних та інфляційні втрати.

Відповідач письмовий відзив на позов не подав та жодного разу не скористався наданим ст.42 ГПК України правом на участь у засіданнях суду, з огляду на що розгляд справи здійснено за відсутності його представника та за наявними у ній доказами.

Розглянувши матеріали справи, перевіривши відповідність тверджень позивача фактичним обставинам справи та нормам українського законодавства, господарський суд дійшов висновку про часткове задоволення позовних вимог, виходячи з такого.

02.01.2018 р. між ТОВ ,,ЮГ-ГАЗ" (Постачальник) та Департаментом (Споживач) укладено договір № 932 на постачання природного газу (Договір), згідно якого Постачальник зобов`язується передати у власність Споживачу у 2018 році 09120000-6 газове паливо (природний газ), а Споживач зобов`язується прийняти та оплатити вартість природного газу у розмірах, строках та порядку, що визначені Договором (п.1.1 Договору).

Річний плановий обсяг постачання природного газу - 345 тисяч куб. м (п.1.2 Договору).

Передача природного газу за Договором здійснюється на межах балансової належності об`єктів Споживача відповідно до актів розмежування ділянок обслуговування (п.1.6 Договору).

Постачання природного газу здійснюється за умови: наявності діючого між Споживачем та оператором ГРМ договору розподілу природного газу (п.2.2.1 Договору); підтвердження в установленому порядку оператором ГТС місячного обсягу постачання природного газу, виділеного для забезпечення Споживача (об`єктів Споживача) (далі - підтверджений обсяг газу) (п.2.2.2 Договору).

Визначення (звіряння) фактичного обсягу поставленого (спожитого) природного газу між сторонами здійснюється в наступному порядку: за підсумками розрахункового періоду Споживач до 5 числа місяця, наступного за розрахунковим, зобов`язаний надати Постачальнику копію відповідного акта про фактичний обсяг розподіленого (протранспортованого) природного газу Споживачу за розрахунковий період, що складений між оператором ГРМ та Споживачем, відповідно до вимог Кодексу ГРМ (п.2.7.1 Договору); на підставі отриманих від Споживача даних та/або даних оператора ГРМ Постачальник протягом трьох робочих днів готує два примірники акта приймання-передачі природного газу за розрахунковий період, підписаних уповноваженим представником Постачальника (п.2.7.2 Договору); Споживач протягом двох днів з дати одержання акта приймання-передачі природного газу зобов`язується повернути Постачальнику один примірник оригіналу акта приймання-передачі природного газу, підписаний уповноваженим представником Споживача та скріплений печаткою Споживача, або надати в письмовій формі мотивовану та обґрунтовану відмову від підписання акта приймання-передачі природного газу (п.2.7.3 Договору).

Ціна природного газу за цим Договором визначається за 1000 (одну тисячу) метрів кубічних (п.3.1 Договору).

Ціна природного газу 7244,80 грн за 1000 куб. м, крім того ПДВ - 20% - 1448,96 грн, всього з ПДВ - 8693,76 грн. Розрахунки за поставлений Споживачеві природний газ здійснюються за цінами, що вільно встановлюються між Постачальником та Споживачем (п.3.2 Договору).

Ціна, зазначена в п.3.2 Договору, може змінюватись протягом дії Договору у випадках, передбачених ч.4 ст.36 ЗУ ,,Про публічні закупівлі" від 25.12.2015 р. № 922-VIII (п.3.3 Договору).

Загальна сума Договору не перевищує 2999347,20 грн, у т.ч. ПДВ 20% - 499891,20 грн (п.3.6 Договору).

Загальна сума вартості цього Договору складається з місячних сум вартості договірних обсягів постачання газу Споживачу (п.3.7 Договору).

Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін (п.3.8 Договору).

Розрахунковий період за Договором становить один календарний місяць - з 00.00 години першого дня місяця до 24.00 години останнього дня місяця включно (п.4.1 Договору).

Оплата за поставлений природний газ проводиться на підставі рахунку-фактури та/або акту приймання-передачі природного газу після періоду поставки газу шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Постачальника в розмірі 100% вартості поставленого природного газу до 25 числа кожного місяця, наступного за місяцем поставки газу (п.4.2 Договору).

Датою оплати (здійснення розрахунку) є дата зарахування коштів на банківський рахунок Постачальника (п.4.3 Договору).

Постачальник має право: отримувати від Споживача оплату поставленого природного газу відповідно до умов розділів 3, 4 Договору (п.5.1.1 Договору).

Споживач зобов`язується: оплачувати Постачальнику вартість спожитого природного газу на умовах, визначених Договором (п.5.4.1 Договору).

Цей Договір набуває чинності з дати його підписання та діє до 31 грудня 2018 року, а в частині проведення розрахунків - до їх повного здійснення (п.9.1 Договору).

Дія цього Договору може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, затверджено в установленому порядку, визначеної в Договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку, а такі зміни прийняті обома сторонами шляхом підписання додаткової угоди (п.9.2 Договору).

Усі зміни та доповнення до Договору оформлюються письмово, підписуються уповноваженими представниками сторін та скріплюються їх печатками (за наявності) (п.9.5 Договору).

Сторонами за Договором підписано 12 додаткових угод до нього, якими змінено, зокрема, річний плановий обсяг постачання, загальну суму угоди, реквізити контрагентів, ціну природного газу тощо.

Так, додатковою угодою від 23.01.2018 р. № 2 викладено п.3.6 Договору в редакції, згідно якої загальна сума Договору не перевищує 2689572,98 грн з ПДВ.

Додатковою угодою від 16.10.2018 р. № 10 до Договору викладено, зокрема, п.п.1.2,3.2 Договору в наступній редакції: ,,Річний плановий обсяг постачання природного газу - 235,53585 тис. куб. м. Ціна природного газу 12038,50 (дванадцять тисяч тридцять вісім грн. 50 коп.) гривень за 1000 куб. м, крім того ПДВ 20% - 2407,70 (дві тисячі чотириста сім грн. 70 коп.) гривень, всього з ПДВ - 14446,20 (чотирнадцять тисяч чотириста сорок шість грн. 20 коп.) гривень".

Додатковою угодою від 19.12.2018 р. № 11 до Договору доповнено розділ IX Договору п.9.1.1 наступного змісту: ,,Дія цього договору продовжується на строк, достатній для проведення процедури закупівлі в 2019 році в обсязі, що не перевищує 20% суми визначеної у Договорі".

Додатковою угодою від 22.01.2019 р. № 12 до Договору, зокрема, доповнено п.3.6 Договору пп.3.6.1 наступного змісту: ,,Загальна сума Договору на 2019 р. з урахуванням кошторису, затвердженого на 2019 р. становить 537904,26 грн. (п`ятсот тридцять сім тисяч дев`ятсот чотири гривні 26 копійок), в т.ч. ПДВ 20% - 89650,71 грн".

На виконання Договору Постачальником протягом січня 2018 р. - січня 2019 р. поставлено Споживачу природний газ на загальну суму 3393451,79 грн з ПДВ, а саме: у січні 2018 р. - 39929 куб. м на суму 381845,02 грн; у лютому 2018 р. - 39185 куб. м на суму 374730,07 грн; у березні 2018 р. - 41052 куб. м на суму 392584,38 грн; у квітні 2018 р. - 11518 куб. м на суму 110147,79 грн; у травні 2018 р. - 6139 куб. м на суму 61645,38 грн; у червні 2018 р. - 4768 куб. м на суму 50350,08 грн; у липні 2018 р. - 2850 куб. м на суму 30096,00 грн; у серпні 2018 р. - 2671 куб. м на суму 29430,15 грн; у вересні 2018 р. - 3399 куб. м на суму 44904,32 грн; у жовтні 2018 р. - 7668 куб. м на суму 110773,46 грн; у листопаді 2018 р. - 30274 куб. м на суму 437344,26 грн; у грудні 2018 р. - 52152 куб. м на суму 753398,22 грн; у січні 2019 р. - 42655 куб. м на суму 616202,66 грн, про що свідчать наявні в матеріалах справи акти прийому-передачі природного газу від 31.01.2018 р., від 28.02.2018 р., від 31.03.2018 р., від 30.04.2018 р., від 31.05.2018 р., від 30.06.2018 р., від 31.07.2018 р., від 31.08.2018 р., від 30.09.2018 р., від 31.10.2018 р., від 30.11.2018 р., від 31.12.2018 р., від 31.01.2019 р.

Договір, додаткові угоди, акти прийому-передачі спожитого природного газу підписано уповноваженими представниками, скріплено печатками контрагентів.

Спожитий газ оплачено в загальній сумі 2759234,72 грн, доказом чого є довідка банку ,,Південний" від 18.02.2020 р. вих. № 0236-253-6482БТ-2020, згідно якої 16.02.2018 р. перераховано 381845,02 грн, 30.03.2018 р. - 374730,07 грн, 27.04.2018 р. - 220311,67 грн, 05.05.2018 р. - 172272,71 грн, 22.05.2018 р. - 110147,79 грн, 14.06.2018 р. - 61645,38 грн, 30.07.2018 р. - 50350,08 грн, 29.08.2018 р. - 30096,00 грн, 28.09.2018 р. - 29430,15 грн, 25.10.2018 р. - 44904,32 грн, 07.12.2018 р. - 110773,46 грн, 27.12.2018 р. - 634823,81 грн, 05.02.2019 р. - 537904,26 грн.

Неоплата решти вартості природного газу спричинила подачу до господарського суду позову в рамках провадження у даній справі.

Згідно із приписами ст.525 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

За правилами ст.526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Частиною 1 ст.530 ЦК України встановлено, що якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Статтею 610 ЦК України передбачено, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до ст.629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Аналогічні положення містяться в ч.ч.1,7 ст.193 ГК України, в яких визначено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться; до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом; не допускаються одностороння відмова від виконання зобов`язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов`язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

Відповідно до ст.714 ЦК України за договором постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу одна сторона (постачальник) зобов`язується надавати другій стороні (споживачеві, абонентові) енергетичні та інші ресурси, передбачені договором, а споживач (абонент) зобов`язується оплачувати вартість прийнятих ресурсів та дотримуватись передбаченого договором режиму її використання, а також забезпечити безпечну експлуатацію енергетичного та іншого обладнання. До договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, положення про договір поставки, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин сторін. Законом можуть бути передбачені особливості укладення та виконання договору постачання енергетичними та іншими ресурсами.

Згідно із приписами ч.ч.1 та 2 ст.712 ЦК України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

В ч.1 ст.692 ЦК України закріплено, що покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

Господарський суд, проаналізувавши наведені вище норми матеріального права в аспекті спірних правовідносин, зазначає, що між сторонами виникли господарські зобов`язання, підставою яких є письмовий Договір постачання природного газу.

При цьому ТОВ ,,ЮГ-ГАЗ" як Постачальником виконано належним чином взяті на себе обов`язки за Договором та поставлено в січні 2018 р. - січні 2019 р. природний газ на загальну суму 3393451,79 грн з ПДВ, що підтверджується дослідженими в описовій частині рішення актами прийому-передачі спожитого природного газу.

В свою чергу Департамент в порушення приписів ст.ст.525,526,610,629,692,712,714 ЦК України, ст.193 ГК України та п.4.2 Договору оплатило 2299245,74 грн вартості природного газу, про що свідчить довідка банку ,,Південний" від 18.02.2020 р. вих. № 0236-253-6482БТ-2020, не дивлячись на те, що згідно ч.1 ст.530 ЦК України, ч.1 ст.692 ЦК України та п.4.2 Договору строк виконання зобов`язання на суму 634217,07 грн також настав.

Приймаючи до уваги наведене, позовна вимога про стягнення основного боргу в розмірі 634217,07 грн, з яких 18014,41 грн за грудень 2018 р., 616202,66 грн за січень 2019 р., підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.548 ЦК України виконання зобов`язання (основного зобов`язання) забезпечується, якщо це встановлено договором або законом.

В силу ч.1 ст.546 ЦК України виконання зобов`язання може забезпечуватися, зокрема, неустойкою (штраф, пеня).

В ст.549 ЦК України надано визначення неустойки (штрафу, пені), під якою слід розуміти грошову суму або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

За змістом п.3 ч.1 ст.611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.

У разі порушення Споживачем строків оплати, передбачених розділом 4 Договору, Споживач сплачує на користь Постачальника, окрім суми заборгованості з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, три проценти річних від простроченої суми, а також пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня від суми простроченого платежу за кожний день прострочення платежу (п.6.2 Договору).

Згідно ч.6 ст.232 ГК України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

Крім того згідно ч.2 ст.625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

З урахуванням наведеного та того, що матеріалами справи доведено факт невиконання відповідачем грошового зобов`язання по оплаті вартості поставленого природного газу за Договором, господарський суд дійшов висновку, що Департамент має сплатити:

- 110475,99 грн пені, з яких: 3172,32 грн нараховано на суму 18041,41 грн (грудень 2018 р.) за період з 26.01.2019 р. по 25.07.2019 р. (позивач без урахування приписів ч.6 ст.232 ГК України помилково останнім днем прострочення вказує 26.07.2019 р.); 107303,67 грн - на суму 616202,66 грн (січень 2019 р.) за період з 26.02.2019 р. по 25.08.2019 р. (позивач без урахування приписів ч.6 ст.232 ГК України помилково останнім днем прострочення вказує 26.08.2019 р.);

- 17921,60 грн 3% річних, з яких: 554,45 грн нараховано на суму 18041,41 грн (грудень 2018 р.) за період з 26.01.2019 р. по 03.02.2020 р.; 17367,15 грн - на суму 616202,66 грн (січень 2019 р.) за період з 26.02.2019 р. по 03.02.2020 р.;

- 16017,93 грн інфляційних нарахувань, з яких: 545,48 грн нараховано на суму 18041,41 грн (грудень 2018 р.) за період з 26.01.2019 р. по 03.02.2020 р. (лютий 2019 р. - січень 2020 р.) (фактично розмір інфляційних нарахувань за вказаний період складає 582,65 грн, проте позивач просить менше, що є його правом); 15472,45 грн - на суму 616202,66 грн (січень 2019 р.) за період з 26.02.2019 р. по 03.02.2020 р. (березень 2019 р. - січень 2020 р.) (фактично розмір інфляційних нарахувань за вказаний період складає 16735,80 грн, проте позивач просить менше, що є його правом).

Відтак, позов про стягнення 3% річних та інфляційних нарахувань слід задовольнити у повному обсязі, а про стягнення пені - частково в зв`язку з допущеними помилками в її розрахунку.

За правилами п.2 ч.1 ст.129 ГПК України судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст.ст.129,232,233,238,240,241 ГПК України, вирішив:

Позов задовольнити частково.

Стягнути з Департаменту освіти та науки Одеської міської ради (65039, м. Одеса, вул. Канатна, буд. 134, код 02145398) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю ,,ЮГ-ГАЗ" (65003, м. Одеса, вул. Одарія, буд. 1, кабінет 303, код 30194498) 634217/шістсот тридцять чотири тисячі двісті сімнадцять/грн 07 коп. основного боргу, 110475/сто десять тисяч чотириста сімдесят п`ять/грн 99 коп. пені, 17921/сімнадцять тисяч дев`ятсот двадцять одну/грн 60 коп. 3% річних, 16017/шістнадцять тисяч сімнадцять/грн 93 коп. інфляційних нарахувань, 11679/одинадцять тисяч шістсот сімдесят дев`ять/грн 49 коп. судового збору.

В решті позову відмовити.

Рішення набирає законної сили після закінчення двадцятиденного строку з дня складання повного його тексту і може бути оскаржено в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено 31 серпня 2020 р.

Суддя Л.В. Лічман

Дата ухвалення рішення 27.08.2020
Оприлюднено 01.09.2020

Судовий реєстр по справі 916/435/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 27.08.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 10.08.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 16.07.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 29.05.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 14.05.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 16.04.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 24.03.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 24.02.2020 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 916/435/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону