ХАРКІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

Харківський окружний адміністративний суд 61022, м. Харків, майдан Свободи, 6, inbox@adm.hr.court.gov.ua, ЄДРПОУ: 34390710

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 серпня 2020 р. № 520/8006/2020

Харківський окружний адміністративний суд у складі:

Головуючого - судді - Заічко О.В.,

при секретареві судового засідання - Борисюк Р.Р.,

розглянувши у порядку письмового провадження в приміщенні суду в м. Харкові адміністративну справу за позовом Головного управління ДПС у Харківській області до товариства з обмеженою відповідальністю ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ про стягнення податкового боргу, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до Харківського окружного адміністративного суду з позовом про стягнення з відповідача податкового боргу у розмірі 266113,79 грн. з усіх відкритих розрахункових рахунків.

В обґрунтування заявлених вимог позивач зазначив, що відповідач має податковий борг у загальному розмірі 266113,79 грн., проте належні платежі до бюджету не сплачує, а тому вони підлягають стягненню в примусовому порядку.

Представник позивача надав суду заяву про розгляд справи в порядку письмового провадження, позовні вимоги підтримав в повному обсязі.

Представник відповідача в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду справи повідомлявся належним чином. Відповідач не скористався правом на подачу відзиву на позов та пред`явлення зустрічного позову.

У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами ( ч.6 ст. 162 КАС України).

Відповідно до ч. 9 ст. 205 КАС України, якщо немає перешкод для розгляду справи у судовому засіданні, визначених цією статтею, але всі учасники справи не з`явилися у судове засідання, хоча і були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового розгляду, суд має право розглянути справу у письмовому провадженні у разі відсутності потреби заслухати свідка чи експерта.

Фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється, згідно до вимог ч. 4 ст. 229 КАС України.

Дослідивши матеріали справи та оцінивши докази, суд встановив наступні обставини справи.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ" (далі - ТОВ "ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ" ), зареєстровано в якості суб`єкта господарювання - юридичної особи та перебуває в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань з ідентифікаційним номером 39694301 (а.с. 6-8).

Відповідач, зареєстрований за адресою: вул. Молочна, б. 3, м. Харків, 61001 та перебуває на обліку в Головному управлінні ДПС у Харківській області.

Станом на дату звернення до суду відповідач має податковий борг у розмірі 266113,79 грн., що виник на підставі несплати зобов`язань за: податковою декларацією з податку на додану вартість від 20.11.2019 року № 9276283873 у розмірі 2 496,74 гривень (нараховано - 39116,00 гривень, сплачено - 36619,26 гривень) (а.с. 11); податковою декларацією з податку на додану вартість від 17.01.2020 року № 9331596490 у розмірі 102034,00 гривень (а.с. 12); податковим повідомленням-рішенням від 04.02.2020 року № 0005715804 у розмірі 9799,90 гривень (а.с. 13), винесеним на підстав висновків акту камеральної перевірки відповідача з питання дотримання термінів сплати податкових зобов`язань з податку на додану вартість від 12.12.2019 року №634/20-40-58-04-10/39694301 (а.с. 16); податковим повідомленням-рішенням від 04.02.2020 року № 0005735804 у розмірі 136448,00 гривень (а.с. 14), винесеним на підстав висновків акту камеральної перевірки відповідача з питання дотримання термінів сплати податкових зобов`язань з податку на додану вартість від 12.12.2019 року №634/20-40-58-04-10/39694301 (а.с. 16); податковою декларацією з податку на прибуток підприємств від 26.02.2019 року № 9310904153 у розмірі 9032,00 гривень (нараховано - 11032,00 гривень, сплачено - 2000,00 гривень) (а.с. 19-20); податковою декларацією з податку на прибуток підприємств від 19.02.2020 року № 9334504236 у розмірі 6303,00 гривень (а.с. 21-22), що підтверджується інтегрованою карткою платника податків та розрахунком податкового органу (а.с. 10, 25-36).

Відповідно до статті 67 Конституції України кожен зобов`язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів регулюються Податковим кодексом України (далі - ПК України).

Підпункт 14.1.39 пункту 14.1 статті 14 ПК України, в редакції, що була чинною на момент виникнення спірних відносин, встановлює, що грошове зобов`язання платника податків - сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов`язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв`язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Відповідно до п.п.14.1.156 п.14.1 ст. 14 ПК України, в редакції, що була чинною на момент виникнення спірних відносин, податкове зобов`язання - сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк).

Згідно з п.п.14.1.175 п.14.1 ст.14 ПК України податковий борг - сума узгодженого грошового зобов`язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов`язання.

Виконанням податкового обов`язку визнається сплата в повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов`язань у встановлений податковим законодавством строк (п. 38.1 ст.38 ПК України).

Відповідно до п.31.1 ст.31 ПК України строком сплати податку та збору визнається період, що розпочинається з моменту виникнення податкового обов`язку платника податку із сплати конкретного виду податку і завершується останнім днем строку, протягом якого такий податок чи збір повинен бути сплачений у порядку, визначеному податковим законодавством. Податок чи збір, що не був сплачений у визначений строк, вважається не сплаченим своєчасно.

Згідно п.46. 1 ст.46 ПК України, в редакції, що діяла на час виникнення спірних відносинах, податкова декларація, розрахунок, звіт (далі - податкова декларація) - документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов`язання або відображаються обсяги операції (операцій), доходів (прибутків), щодо яких податковим та митним законодавством передбачено звільнення платника податку від обов`язку нарахування і сплати податку і збору, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.

Крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов`язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов`язання та/або пені вважається узгодженою (п.54.1 ст.54 ПК України).

Згідно п.56.11 ст.56 ПК України - не підлягає оскарженню податкове зобов`язання, самостійно визначене платником податків.

У відповідності з п. 57.1 ст.57 ПК України платник податків зобов`язаний самостійно сплатити суму податкового зобов`язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Узгоджені суми грошового зобов`язання за податковими деклараціями з податку на додану вартість від 20.11.2019 року № 9276283873, від 17.01.2020 року № 9331596490, від 26.02.2019 року № 9310904153, № 9334504236 відповідачем не сплачені.

Доказів протилежного матеріали справи не містять.

Крім того, відповідно до п. 57.3 ст. 57 Податкового кодексу України, у редакції, що діяла на час виникнення спірних відносинах, у разі визначення грошового зобов`язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов`язаний сплатити нараховану суму грошового зобов`язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу. У разі оскарження рішення контролюючого органу про нараховану суму грошового зобов`язання платник податків зобов`язаний самостійно погасити узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом 10 календарних днів, наступних за днем такого узгодження.

Податкові повідомлення-рішення від 04.02.2020 року № 0005715804 та № 0005735804 були направлені рекомендованим листом з повідомленням про вручення, та отримано відповідачем 07.02.2020 року (а.с. 15).

Доказів оскарження чи скасування вищевказаних податкових повідомлень-рішень від 04.02.2020 року матеріали справи не містять.

Відповідно до п. 59.1, п. 59.5 ст. 59 ПК України у разі коли у платника податків виник податковий борг, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення. У разі якщо у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення. У разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилася, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається).

Контролюючим органом, направлена відповідачеві податкова вимога № 48766-58 від 02.04.2019 року, яка, в силу абз. 3 п. 58.3 ст. 58 ПК України, вважається врученою платникові. Вимога не оскаржена та не виконана.

Відповідно до пп. 19-1.1.34 п. 19-1.1 ст. 19-1 ПК України, контролюючі органи забезпечують визначення в установлених цим Кодексом, іншими законами України випадках сум податкових та грошових зобов`язань платників податків, застосування і своєчасне стягнення сум передбачених законом штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) за порушення податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

За приписами пп.19-1.1.22 п. 19-1 ст. 19-1 ПК України, контролюючі органи здійснюють погашення податкового боргу, стягнення своєчасно ненарахованих та/або несплачених сум єдиного внеску та інших платежів.

Відповідно до п.п. 20.1.34 п. 20.1 ст. 20 ПК України, контролюючі органи мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, на суму податкового боргу або його частини.

Згідно п. 95.1 ст. 95 ПК України, контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Пунктом 95.2 ст. 95 ПКУ встановлено, що стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 30 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги.

Відповідно до абзацу першого пункту 95.3 статті 95 Податкового кодексу України, стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Враховуючи те, що податкові зобов`язання ТОВ "ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ" , відповідно до ст. 54 ПК України є узгодженими, а контролюючим органом, згідно приписів ст. 58 ПК України визначені суми грошових зобов`язань платника податків, що становлять податковий борг, який у добровільному порядку відповідачем не сплачений, не оскаржений, суд вважає, що позовні вимоги ГУ ДПС у Харківській області, які підтверджені належними та допустимими доказами, є обґрунтованими.

Позивач повідомив суд про наявність у відповідача відкритих рахунків в національній валюті, відомості про які підтверджуються матеріалами справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 77 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Відповідач не надав доказів на підтвердження погашення або скасування зазначеної суми бору.

З урахуванням наведеного, суд вважає позов обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 139 КАС України судові витрати з відповідача не стягуються.

Керуючись ст.ст. 263, 255, 295, 297 КАС України, суд -

В И Р І Ш И В:

Адміністративний позов Головного управління ДПС у Харківській області до товариства з обмеженою відповідальністю ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ про стягнення податкового боргу - задовольнити.

Стягнути з рахунків у банках, обслуговуючих ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ" (вул. Молочна, буд. 3, м. Харків, 61001, ЄДРПОУ 39694301) на користь Державного бюджету України податковий борг у розмірі 266113,79 грн. (двісті шістдесят шість тисяч сто тринадцять гривень 79 копійок).

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його складання у повному обсязі шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Другого апеляційного адміністративного суду або в порядку, передбаченому п. 15.5 Розділу VII КАС України, а саме: до Другого апеляційного адміністративного суду через Харківський окружний адміністративний суд.

Повний текст рішення складено 31 серпня 2020 року.

Суддя Заічко О.В.

Дата ухвалення рішення 18.08.2020
Зареєстровано 01.09.2020
Оприлюднено 02.09.2020

Судовий реєстр по справі 520/8006/2020

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 18.08.2020 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 18.08.2020 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 16.07.2020 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 24.06.2020 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 520/8006/2020

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону