ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 У Х В А Л А

про забезпечення адміністративного позову

31 серпня 2020 року м. Київ № 640/19688/20

Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Смолія І.В. розглянувши заяву про забезпечення адміністративного позову у справі

за позовомТовариства з обмеженою відповідальністю "ДТЕК Луганська теплова електрична станція" доНаціональної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг про визнання протиправним та скасування постанови від 12.08.2020 року № 1536, встановив:

До Окружного адміністративного суду міста Києва звернулося ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" з позовом до Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, в якому просить:

- визнати протиправною та скасувати постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1536 "Про внесення змін до деяких постанов НКРЕКП та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов НКРЕКП".

Позивачем подано до суду клопотання про забезпечення позову, шляхом:

- зупинення дії постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 12.08.2020 № 1536 "Про внесення змін до деяких постанов НКРЕКП та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов НКРЕКП".

Заява про забезпечення позову обґрунтована тим, що позивач оскаржує постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1536 "Про внесення змін до деяких постанов НКРЕКП та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов НКРЕКП"

Оскаржуваною постановою внесено зміни до постанов НКРЕКП від 30.06.2020 №1253 Про видачу ліцензії з виробництва електричної енергії ТОВ "ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕС" , а саме:

назву постанови після слів з виробництва електричної енергії доповнити словами та виробництва теплової енергії ;

пункти 1-3 викласти в такій редакції:

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ (код ЄДРПОУ 43589678) ліцензії на право провадження господарської діяльності з:

виробництва електричної енергії у межах місць провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії відповідно до додатка 1;

виробництва теплової енергії у межах місць провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії відповідно до додатка 2.

За видачу ліцензії справляється плата в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття цієї постанови, яку має бути внесено на рахунок Державної казначейської служби України за кодом класифікації доходів бюджету 22011500 Плата за ліцензії, сертифікацію оператора системи передачі електричної енергії, оператора газотранспортної системи, видані/здійснену Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг у строк не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення цього рішення в установленому порядку.

2.Зобов`язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДТЕКЛУГАНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ надати до НКРЕКП:

у термін до 01 листопада 2020 року (включно) документи, що підтверджують правонаступництво ТОВ "ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕС" за борговими зобов`язаннями ТОВ ДТЕК СХІДЕНЕРГО перед НАК НАФТОГАЗ УКРАЇНИ (далі - Документи);

у термін до 30 грудня 2020року (включно) копію акта приймання-передачі об 'єкта оренди (далі - Акт), що засвідчує фактичну передачу ТОВ "ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕС" цілісного майнового комплексу Луганської ТЕС відповідно до договору оренди від 30 квітня 2020року № 183-ТРП.

3.Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття, крім пункту 1, який набирає чинності з 01 січня 2021 року, та підлягає визнанню такою, що втратила чинність, у разі ненадання до НКРЕКП Акта та Документів у терміни, встановлені пунктом 2 цієї постанови. ;

додаток вважати додатком 1;

доповнити додатком 2, що додається.

Дану постанову позивач вважає протиправною, та такою, що підлягає скасуванню, оскільки її було прийнято за відсутності на це правових підстав.

Зокрема, позивач звертає увагу, що відповідачем прийнято постанову № 1253 від 30.06.2020 Про видачу ліцензії з виробництва електричної енергії ТОВ "ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕС" та № 1254 Про видачу ліцензії з виробництва теплової енергії ТОВ "ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕС" що свідчить про відсутність підстав залишення заяви про видачу ліцензії без руху та відмови у видачі ліцензії.

Разом з тим, після прийняття рішення про видачу ліцензії Порядок №548 передбачає щодо неї наступний вичерпний перелік дій: переоформлення; зупинення; анулювання.

Однак, зміни відповідача, що внесені Постановою № 1536, жодним чином не пов`язані з вищенаведеними повноваженнями Відповідача та фактично свідчать про відтермінування строків видачі ліцензій.

Позивачем зазначено, що обґрунтування необхідності внесення змін до Постанови відповідача № 1253 від 30.06.2020 розміщено на офіційному сайті останнього обґрунтовано наступним: відтермінування виїзної перевірки ТОВ ДТЕК Східенерго на невизначений період; лист AT НАК Нафтогаз України №39-2201/1.2-20 від 17.07.2020 щодо наявності суттєвої заборгованості ТОВ ДТЕК Східенерго ; лист СБУ № 3994 від 14.07.2020 щодо усунення передумов до нанесення економічних збитків державному підприємству.

Позивачем зазначено, що станом на 30.06.2020, тобто при прийнятті постанов №1253 та №1254 про видачу ліцензій позивачу, всі вказані в обґрунтуванні обставини вже існували. Крім того, наведені в обґрунтуванні відповідача обставини не є підставою перенесення строків видачі ліцензії та жодним чином не пов`язані з позивачем.

Посилання відповідача в своєму обґрунтуванні до Постанови на п.6.3 Порядку № 548 є безпідставним, оскільки цілісний майновий комплекс ліцензіата не передається позивачу, а повертається орендодавцю, проведення ж перевірки стосується іншої юридичної особи - ТОВ ДТЕК Східенерго , відкладення строків її проведення сталося від незалежних від Позивача обставин, в свою чергу діюче законодавство не пов`язує видачу ліцензії з проведенням перевірки попереднього користувача цілісного майнового комплексу.

Крім того, звернення AT НАК Нафтогаз України та СБУ до НКРЕКП є по суті незаконним впливом на регулятора, який заборонено абз. 2 ч. 2 ст. 5 ЗУ Про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг .

Крім іншого в оскаржуваній постанові відповідач передбачає додаткові умови видачі ліцензії - надання до 01.11.2020 документів, що підтверджують правонаступництво ТОВ "ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕС" за борговими зобов`язаннями ТОВ ДТЕК Східенерго перед AT НАК Нафтогаз України . Надання вказаних документів не передбачено жодним нормативно-правовим актом, не було передбачено постановою від 30.06.2020 про видачу ліцензії, а отже свідчить про явну протиправність вимог.

Позивачем зазначено, що останній не є учасником вказаних правовідносин і не може впливати на них. Якщо між ТОВ ДТЕК Східенерго та AT НАК Нафтогаз України існує спір про право, він може бути вирішений у судовому порядку.

Крім того, пунктом 2.6 Порядку № 548 прямо передбачена заборона НКРЕКП вимагати від здобувача ліцензії документи, не передбачені ліцензійними умовами.

Важливим є той факт, що відтермінування видачі ліцензії з виробництва електричної та теплової енергії з 01.09.2020 на більш пізній строк неминуче призведе до зупинення роботи цілісного майнового - Луганська теплоелектростанція, оскільки зазначений цілісний майновий комплекс, відповідно до Договору оренди від 30.04.2020 № 1830-ТРП, буде переданий позивачу 01.09.2020, однак здійснення виробничої діяльності без виданих Відповідачем ліцензій стане неможливим, через що на контрольованій території Луганської області виникне дефіцит електричної потужності 160-180 МВт. Цей дефіцит спричинить знеструмлення та відмову в роботі систем життєзабезпечення 1 мільйона мешканців регіону (припинення водопостачання, газопостачання, освітлення, зупинення підприємств та транспорту), будуть відключені сотні дитячих садків та шкіл, десятки медичних закладів, без теплової енергії залишаться всі споживачі м. Щастя. Крім того знеструмлення діючих шахт регіону призведе до безповоротної втрати (затоплення) балансових запасів вугілля енергетичних марок, а також гірничо-шахтної інфраструктури. Відключення енергоблоків товариства призведе до каскадного розвитку аварії та відділенням Луганського енерговузла від ОЕС України з повним його знеструмленням.

Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації вимагатиме значних витрат, що спричинить значне навантаження на державний бюджет, через відсутність таких коштів в обласному та місцевому бюджетах.

Важливість упередження таких наслідків обумовлюється також тим, що теплоелектростанція знаходиться в безпосередній близькості до території проведення операції об`єднаних сил та в повному обсязі сприяє діяльності підрозділів ВСУ, здійснюючи забезпечення енергетичними ресурсами.

Викладені обставини також підтверджуються зверненнями до НКРЕКП Новоайдарської районної державної адміністрації Луганської області від 11.08.2020.

На думку позивача, відключення енергоблоків товариства призведе до каскадного розвитку аварійної ситуації та відключення від Луганського енерговузла ОЕС України з його знеструмленням.

Таким чином, позивач вважає, що оскаржуване рішення є очевидно протиправне, а для відновлення його прав, свобод та інтересів та великого кола інших осіб необхідно буде докласти значних зусиль та витрат, а у випадку неможливості здійснення діяльності, зупиниться виробництв та відпуск в регіоні електричної та теплової енергії, що фактично призведе до виникнення аварійної ситуації в регіоні.

За таких обставин, позивач вважає, що є всі підстави для вжиття заходів забезпечення позову, передбачених ч.2 ст.150 Кодексу адміністративного судочинства України.

Розглянувши заяву про забезпечення адміністративного позову, суд зазначає наступне.

Відповідно до положень ч. 1, ч. 2 ст. 150 Кодексу адміністративного судочинства України суд за заявою учасника справи або з власної ініціативи має право вжити визначені цією статтею заходи забезпечення позову.

Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо:

1) невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду; або

2) очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень, та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, дією або бездіяльністю.

Згідно ч.1 ст.151 Кодексу адміністративного судочинства України, позов може бути забезпечено:

1) зупиненням дії індивідуального акта або нормативно-правового акта;

2) забороною відповідачу вчиняти певні дії;

3) виключено;

4) забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору;

5) зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку.

Тобто, вжиття заходів забезпечення позову, які передбачені ч.1 ст.151 Кодексу адміністративного судочинства України можливі лише за наявності обставин, що визначені ч.2 ст.150 Кодексу адміністративного судочинства України.

Забезпечення адміністративного позову - це вжиття судом, у провадженні якого знаходиться справа, до вирішення адміністративної справи по суті позовних вимог, визначених КАС України заходів щодо створення можливості реального виконання у майбутньому постанови суду, якщо її буде прийнято на користь позивача.

Необхідно зазначити, що при вирішенні питання про вжиття заходів забезпечення позову суд повинен здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності їх вжиття з урахуванням: розумності, обґрунтованості та адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом забезпечення позову та його предметом; ймовірності утруднення виконання або невиконання рішення суду у разі невжиття заходів забезпечення позову; запобігання порушенню охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками судового процесу, у разі вжиття заходів забезпечення позову.

За своєю суттю інститут забезпечення в адміністративному судочинстві є інститутом попереднього судового захисту. Метою його запровадження є гарантування виконання рішення суду у випадку задоволення позову за існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення у справі. Доведення наявності зазначених підстав або принаймні однієї з них, з точки зору процесуального закону, є необхідною передумовою для вжиття судом заходів до забезпечення позову у разі їх вжиття за клопотанням позивача.

Із вищенаведеного випливає, що, вирішуючи питання про вжиття заходів забезпечення позову, суд має пересвідчитись, що надані докази та доводи позивача на даному етапі переконливо свідчать про наявність підстав для забезпечення позову.

Вирішуючи подану позивачем заяву про забезпечення позову судом встановлено, що ТОВ "ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕС", згідно відомостей з Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, є відокремленими підрозділами ТОВ "ДТЕК СХІДЕНЕРГО".

30.06.2020 НКРЕКП постановами №1253, №1254 ТОВ "ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕС", за результатами розгляду його заяв, видано ліцензії з виробництва теплової та електричної електроенергії на об`єкті: Луганська область, Новоайдарських район, м. Щастя, вул. Гагаріна, 1 "О".

Згідно вказаних постанов, ТОВ "ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕС", зобов`язано у термін до 01.09.2020 (включно) надати до НКРЕКП копію акта приймання-передачі об`єкта оренди (далі - Акт), що засвідчує фактичну передачу ТОВ "ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" цілісного майнового комплексу Луганської ТЕС відповідно до договору оренди від 30.04.2020 №183-ТРП.

Ненадання ТОВ "ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕС" до НКРЕКП вказаних вище документів, у строк встановлений вказаними постановами, вони підлягають визнанню такими, що втратили чинність.

Тобто, вказані вище постанови, за умови надання вказаних документів, наберуть чинності 01.09.2020.

При цьому, суд звертає увагу, що 12.08.2020, тобто до 01.09.2020, НКРЕКП прийнято постанову №1536 "Про внесення змін до деяких постанов НКРЕКП та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов НКРЕКП", відповідно до якої постановлено:

"Внести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 червня 2020 року №1253 "Про видачу ліцензії з виробництва електричної енергії ТОВ "ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕС" такі зміни:

назву постанови після слів "з виробництва електричної енергії" доповнити словами "та виробництва теплової енергії";

пункти 1 - 3 викласти в такій редакції, зокрема:

"1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" (код ЄДРПОУ 43589678) ліцензії на право провадження господарської діяльності з:

виробництва електричної енергії у межах місць провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії відповідно до додатка 1;

виробництва теплової енергії у межах місць провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії відповідно до додатка 2.

За видачу ліцензії справляється плата в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття цієї постанови, яку має бути внесено на рахунок Державної казначейської служби України за кодом класифікації доходів бюджету 22011500 "Плата за ліцензії, сертифікацію оператора системи передачі електричної енергії, оператора газотранспортної системи, видані/здійснену Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" у строк не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення цього рішення в установленому порядку.

2. Зобов`язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" надати до НКРЕКП:

у термін до 01 листопада 2020 року (включно) документи, що підтверджують правонаступництво ТОВ "ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕС" за борговими зобов`язаннями ТОВ "ДТЕК СХІДЕНЕРГО" перед НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" (далі - Документи);

у термін до 30 грудня 2020 року (включно) копію акта приймання-передачі об`єкта оренди (далі - Акт), що засвідчує фактичну передачу ТОВ "ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕС" цілісного майнового комплексу Луганської ТЕС відповідно до договору оренди від 30 квітня 2020 року № 183-ТРП.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття, крім пункту 1, який набирає чинності з 01 січня 2021 року, та підлягає визнанню такою, що втратила чинність, у разі ненадання до НКРЕКП Акта та Документів у терміни, встановлені пунктом 2 цієї постанови.";

додаток вважати додатком 1;

доповнити додатком 2, що додається.

3. Постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.06.2020 № 1253 "Про видачу ліцензії з виробництва теплової енергії ТОВ "ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕС" визнати такими, що втратила чинність.".

Тобто, оскаржуваною постановою відповідачем внесено зміни до постанови про видачу ліцензій з виробництва електричної електроенергії 30.06.2020 № 1253, яка видана ТОВ "ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕС" визнано такою, що втратила чинність постанови від 30.06.2020 №1254 про видачу ліцензій з виробництва теплової енергії, що була видана ТОВ "ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕС".

Заявник вважаючи постанову від 12.08.2020 №1536 такою, що містить ознаки протиправної звернулося з позовом до суду, та до вирішення адміністративної справи по суті позовних вимог, просить забезпечити позов, шляхом зупинення її дії.

Необхідність вжиття заходів забезпечення позову обґрунтовано існуванням очевидних ознак протиправності оскаржуваного рішення та існуванням очевидної небезпеки заподіяння до ухвалення рішення в даній справі шкоди правам та інтересам позивача, що може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся до суду.

Вирішуючи подану позивачем заяву про вжиття заходів забезпечення позову, суд виходить з наступного.

Відповідно до частин першої-третьої статті 1 Законом України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" від 22.09.2016 №1540-VIII (далі - Закон №1540-VIII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - Регулятор), є постійно діючим незалежним державним колегіальним органом, метою діяльності якого є державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб`єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Регулятор є юридичною особою публічного права, має відокремлене майно, що є державною власністю, рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням. Роботу Регулятора забезпечують його центральний апарат і територіальні органи.

Згідно статті 3 Закону №1540-VIII Регулятор здійснює державне регулювання з метою досягнення балансу інтересів споживачів, суб`єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, і держави, забезпечення енергетичної безпеки, європейської інтеграції ринків електричної енергії та природного газу України. Регулятор здійснює державне регулювання шляхом: 1) нормативно-правового регулювання у випадках, коли відповідні повноваження надані Регулятору законом; 2) ліцензування діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг; 3) формування цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг та реалізації відповідної політики у випадках, коли такі повноваження надані Регулятору законом; 4) державного контролю та застосування заходів впливу; 5) використання інших засобів, передбачених законом.

При цьому, суд звертає увагу, що процедура видачі, переоформлення, зупинення та анулювання ліцензій на провадження видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП) регулюється Порядком ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 03.03.2020 №548 (далі - Ліцензійні умови).

Відповідно до пп. 1.3 вказаних Ліцензійних умов, здобувач ліцензії - суб`єкт господарювання, який звернувся в установленому порядку до НКРЕКП із заявою про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг.

Так, згідно розділу 2 заява про отримання ліцензії подається за формою, визначеною ліцензійними умовами.

У заяві про отримання ліцензії повинна міститися інформація про:

1) здобувача ліцензії: для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження, перелік відокремлених підрозділів, у межах яких планується провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню; для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім`я, по батькові (за наявності), дані про місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті. У такому випадку подається копія цієї відмітки) та згода на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог цього Закону;

2) вид господарської діяльності (повністю або частково), зазначений у пункті 1.2 глави 1 цього Порядку, на провадження якого здобувач ліцензії має намір отримати ліцензію.

До заяви про отримання ліцензії додаються:

1) документи, перелік яких визначений відповідними ліцензійними умовами та є вичерпним;

2) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або його уповноваженого представника) із відміткою контролюючого органу про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган);

3) опис документів, що подаються для отримання ліцензії, у двох екземплярах (у разі подання документів у паперовій формі). При поданні заяви поштовим відправленням посадовою особою НКРЕКП один екземпляр опису повертається здобувачу ліцензії поштовим відправленням.

Посадовим особам НКРЕКП забороняється вимагати від здобувача ліцензії:

1) подання оригіналів документів (крім документів, що складаються безпосередньо здобувачем ліцензії);

2) зазначення в документах, що подаються для отримання ліцензії, інформації або подання документів, не передбачених ліцензійними умовами;

3) документи, що підтверджують або спростовують інформацію про нього, які видаються іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування або їх посадовими особами (виписки, витяги, довідки, листи);

4) наявність на документі (його копії), що подається суб`єктом господарювання, відбитка його печатки або нотаріального засвідчення вірності копії документа, якщо обов`язковість такого нотаріального засвідчення не встановлена законом.

Суд зазначає, що відповідно до п. 3.1 Ліцензійних умов НКРЕКП протягом семи робочих днів з дня одержання заяви про отримання ліцензії встановлює наявність або відсутність підстав для залишення її без розгляду. У разі наявності таких підстав відповідний структурний підрозділ НКРЕКП готує проєкт листа про залишення заяви без розгляду, який надається на підпис члену НКРЕКП відповідно до розподілу функціональних обов`язків.

Відповідно до п.4.1 Ліцензійних умов після встановлення відсутності підстав для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду відповідальні структурні підрозділи НКРЕКП розглядають її з метою встановлення відсутності або наявності підстав для відмови у видачі ліцензії шляхом аналізу підтвердних документів та одержання інформації з державних паперових та електронних інформаційних ресурсів.

Пунктом 4.4 Ліцензійних умов передбачено, що у разі встановлення під час розгляду заяви про отримання ліцензії відсутності підстав для відмови у видачі ліцензії НКРЕКП приймає рішення про видачу ліцензії.

Рішення про видачу ліцензії набирає чинності з дня його прийняття, якщо більш пізній строк набрання ним чинності не встановлено в рішенні.

Таким чином, беручи до уваги викладене вище, суд зазначає, що НКРЕКП за результатами розгляду заяви здобувача ліцензії може прийняти рішення про залишення відповідної заяви без розгляду, відмовити у видачі відповідної ліцензії, а у разі відсутності підстав для відмови - прийняти рішення про видачу ліцензії, яке набирає чинності, у строк встановлений у ньому.

Як було зазначено вище, 30.06.2020 НКРЕКП ТОВ "ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕС" видано ліцензії №1253, №1254 на провадження діяльності з виробництва електричної та теплової енергії.

Тобто, станом на 30.06.2020 підстав для відмови чи залишення без розгляду заяв ТОВ "ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕС" не було.

У той же час, оскаржуваною постановою, ТОВ "ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕС" встановлено додаткові умови для отримання ліцензій на здійснення діяльності з виробництва електричної та теплової енергії, а саме шляхом подання, у певний строк, додаткових документів, зокрема, документів, що підтверджують правонаступництво ТОВ "ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕС" за борговими зобов`язаннями ТОВ "ДТЕК СХІДЕНЕРГО" перед НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ".

Поряд з цим, суд звертає увагу, що п. 2.4 Ліцензійних умов не містить в переліку документів, що подають до заяви про отримання ліцензії на провадження діяльності з виробництва електричної та теплової енергії вимоги щодо подання доказів правонаступництва за борговими зобов`язаннями.

Таких вимог не міститься і в п.1.7 Ліцензійних умов на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 №308 та п.1.6 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 27.12.2017 №1467.

У той же час, суд звертає, що вирішення питання за борговими зобов`язаннями між правонаступниками має віршувати в судовому порядку, а не під час набуття чинності рішення про надання ліцензії на провадження діяльності з виробництва електричної та теплової енергії.

Отже, вказані вище обставини та доводи, наведені позивачем в заяві про забезпечення позову, свідчать про наявність очевидних ознак протиправності оскаржуваної постанови від 12.08.2020 №1536 та порушення її дією прав позивача за захистом яких він звернувся до суду.

За вказаних обставин, суд також приходить до переконання, що у разі невжиття заходів забезпечення позову, до ухвалення рішення в даній адміністративній справі, є вірогідність істотного ускладнення його виконання, так само, як і ефективного захисту порушених прав та інтересів позивача, за захистом яких він звернувся до суду, оскільки відтермінування видачі ліцензії з виробництва електричної та теплової енергії з 01.09.2020 на більш пізній строк неминуче призведе до зупинення роботи цілісного майнового комплексу - Луганська теплоелектростанції та здійснення виробничої діяльності позивачем стане неможливим, а для відновлення прав, свобод та інтересів заявника та великого кола інших осіб необхідно буде докласти значних зусиль та витрат, а у випадку неможливості здійснення діяльності, зупиниться виробництв та відпуск в регіоні електричної та теплової енергії, що фактично призведе до виникнення аварійної ситуації в регіоні.

У той же час, вирішуючи питання співмірності заходів забезпечення позову, які просить вжити заявник, суд виходить з того, що такі заходи мають бути безпосередньо пов`язані з дією оскаржуваного рішення та не мають носити загального характеру.

При цьому, такі заходи у відповідності до п. 1, п. 4 ч.1 ст.151 КАСУ можуть бути застосовані у спосіб зупинення дії оскаржуваного індивідуального акту та застосовані його до ТОВ "ДТЕК Луганська ТЕС ".

Таким чином, приймаючи до уваги викладене, суд приходить до переконання про доведення заявником обставин, передбачених частиною 2 ст.150 КАС України.

Відтак, суд вважає за можливе забезпечити позов ТОВ "ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕС" задовольнивши його заяву, у спосіб зупинення дії постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 12.08.2020 №1536 "Про внесення змін до деяких постанов НКРЕКП та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов НКРЕКП".

За таких обставин, керуючись ст.ст.150-154, 156, 241-243, 248, 256 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва,

ухвалив:

Заяву про забезпечення позову товариства з обмеженою відповідальністю "ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕС" задовольнити.

Зупинити дію постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 12.08.2020 № 1536 "Про внесення змін до деяких постанов НКРЕКП та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов НКРЕКП".

Стягувач: товариство з обмеженою відповідальністю "ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕС" (91480, Луганська область, м. Щастя, вул. Гагаріна, 1 О , код ЄДРПОУ 43589678)

Боржник: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (код ЄДРПОУ 39369133, 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19).

Ухвала набирає чинності з 31.08.2020 року і підлягає негайному виконанню на підставі ч. 1 ст. 156 Кодексу адміністративного судочинства України

Ухвала може бути пред`явлена до виконання до 31.08.2023 року.

Роз`яснити, що дана ухвала діє до вирішення адміністративної справи по суті та набрання судовим рішенням у вказаній справі законної сили.

Дана ухвала суду підлягає негайному виконанню з дня її постановлення незалежно від її оскарження і відкриття виконавчого провадження.

Ухвалу про забезпечення позову може бути оскаржено. Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Відповідно до статті 154 Кодексу адміністративного судочинства України ухвалу про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову може бути оскаржено. Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку за правилами, встановленими статтями 295-297 Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідно до п/п. 15.5 п. 15 Розділу VII "Перехідні положення" КАС України в редакції Закону № 2147-VIII до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу. У разі порушення порядку подання апеляційної чи касаційної скарги відповідний суд повертає таку скаргу без розгляду.

Суддя І.В. Смолій

Дата ухвалення рішення 31.08.2020
Оприлюднено 02.09.2020

Судовий реєстр по справі 640/19688/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 05.10.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 25.08.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 25.08.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 07.07.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 07.07.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 20.05.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Постанова від 10.03.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 09.03.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 12.01.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 11.01.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 31.08.2020 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 31.08.2020 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 640/19688/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону