ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29322/20-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я.., при секретарі Бурому Є.В.., за участю слідчого Кримського Т.С, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Кримського Тараса Святославовича, про продовження строку досудового розслідування

ВСТАНОВИВ

14 липня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Волкової С.Я. надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Кримського Тараса Святославовича, про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні №62019100000000111 від 01.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

В обґрунтування клопотання зазначено, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019100000000111 від 01.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами апарату Верховної Ради України, за попередньою змовою з керівниками окремих суб`єктів господарської діяльності, діючи всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем та з метою одержання неправомірної вигоди, уклали ряд договорів щодо надання послуг, пов`язаних з програмним забезпеченням ВРУ та прийняли виконані послуги, які не відповідають державним стандартам та вимогам, наведеним у договорах про надання послуг, у зв`язку з чим не було досягнуто мети їх укладання, внаслідок чого, спричинено тяжкі наслідки державі.

Згідно з Законом України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" та Постановою КМ України від 29.03.2006 № 373 "Про затвердження правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах", на всіх етапах створення та експлуатації автоматизованих систем, в яких зберігається та/або обробляється відкрита та/або конфіденційна інформація, що є власністю держави, або вимога щодо захисту якої встановлена законом, у тому числі конфіденційна інформація про фізичну особу, повинен бути забезпечений захист інформації відповідно до розробленого службою захисту інформації Замовника плану захисту інформації в АС.

Вимоги до захисту інформації кожної окремої системи встановлюються технічним завданням на створення автоматизованої системи або системи захисту. В процесі створення або після впровадження АС повинна бути створена комплексна система захисту інформації.

ГОСТ 34.601-89 визначає наступні стадії та етапи створення АС, які повинні встановлюватись в договорах на створення АС:

- Формування вимог до АС;

- Розробка концепції АС;

- Технічне завдання;

- Ескізний проект;

- Технічний проект;

- Робоча документація;

- Ввід у дію;

- Супроводження АС.

Технічне завдання (ТЗ) на АС є основним документом, який визначає вимоги та порядок створення, розвиток чи модернізацію автоматизованої системи, у відповідності до якого відбувається розробка автоматизованої системи та її частин та приймання при вводі в дію.

Технічне завдання, зокрема, повинно містити погоджений із замовником перелік документів технічного та робочого проектів, згідно ГОСТ 34.201-89, вид та порядок проведення експертизи технічної документації, порядок їх затвердження, перелік документів, які випускаються на машинних носіях.

Тобто документи технічного та робочого проектів розробляються у відповідності до вимог затвердженого технічного завдання у складі, який визначений затвердженим Замовником переліком документів технічного та робочого проектів.

Вимоги на АС для новостворюваного об`єкта, в об`ємі визначеному ГОСТ 34.602-89, можуть бути включені в Завдання на проектування. В такому разі Технічне завдання на АС не розробляється.

Згідно ГОСТ 34.601-90 на стадіях "Технічний проект" та "Робоча документація" розробник АС, зокрема, виконує наступні заходи у визначеному порядку:

- розробляє, оформлює, погоджує та затверджує документацію Технічного проекту в об`ємі, який необхідний для опису повної сукупності проектних рішень і достатнього для подальшої роботи по створенню АС. Види документів згідно ГОСТ 34.201-89;

- розробляє, оформлює, погоджує та затверджує робочу документацію, яка містить всі необхідні та достатні відомості для забезпечення виконання робіт по вводу АС в дію та її експлуатацію, а також для підтримання рівня експлуатаційних характеристик у відповідності до прийнятих проектних рішень. Види документів згідно ГОСТ 34.201-89;

- здійснює розробку програм та програмних засобів системи, вибір, адаптацію та (або) прив`язку програмних засобів що закуповуються, розробляє програмну документацію у відповідності до ГОСТ 19.101-77.

Впровадження автоматизованої системи (чи підсистеми) в дію повинно відбуватись у відповідності до вимог затвердженого Замовником Технічного завдання, документів технічного та робочого проектів, в тому числі у відповідності до програми та методики випробувань (попередніх, дослідної експлуатації та приймальних), тобто після розроблення та затвердження зазначених документів.

Так, встановлено, що Управлінням справами Верховної Ради України (код ЄДРПОУ 20064120) в особі Першого заступника Керівника Апарату ВР України - керуючого справами ОСОБА_1 (Замовник) укладено договір № 81-2017/195 від 26.12.2017 з ТОВ НВФ "ГРІС" (код ЄДРПОУ 24360803, платник єдиного податку 5%, Виконавець), предметом якого були послуги щодо розробки модуля електронної взаємодії суб`єктів права законодавчої ініціативи (код ДК 021:2015-72210000-0 Послуги з розробки пакетів програмного забезпечення), встановлено (тендер UA-2017-11-16-003596-a-c1) з наступними умовами: ціна договору складала 2 990 000 грн.; визначені цим договором послуги повинні бути надані у строк, не пізніше 28.12.2017; моментом надання послуг згідно з умовами договору вважається день підписання Сторонами Акту наданих послуг; на всі об`єкти інтелектуальної власності, які будуть створені у процесі виконання, виключні права на володіння, користування і розпорядження належать Замовнику (Управлінню справами ВРУ).

Відповідно до підписаного Сторонами Акту № 1 від 27.12.2017 приймання-передачі наданих послуг, Виконавець надав Замовнику у повному обсязі послуги, зокрема: створення структури даних та бізнес-логіки модулю ЕВЗІ (220 000 грн.); розробка електронного кабінету працівника Адміністрації Президента України (розробка специфікацій, текст-кейсів, дизайну візуальних форм діючого макету (260 800 грн.); розробка електронного кабінету працівника Секретаріату Кабінету Міністрів України та міністерства або органу виконавчої влади (розробка специфікацій, текст-кейсів, дизайну візуальних форм діючого макету (255 600 грн.); розробка електронного кабінету працівника відділу контролю апарату ВР України (розробка специфікацій, текст-кейсів, дизайну візуальних форм діючого макету (228 400 грн.); автоматизація моніторингу проходження внесених суб`єктами права законодавчої ініціативи законопроектів у ВР України (645 200 грн.); тестування електронних кабінетів користувачів (450 420 грн.); розроблення робочої документації (380 100 грн.); підготовка до впровадження в дослідну експлуатацію (283 780 грн.).

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 № 869 Про затвердження загальних вимог до програмних продуктів, які закуповуються та створюються на замовлення державних органів , зокрема, п. 4, договору додається технічне завдання на створення програмного продукту, яке складається з урахуванням вимог державних, галузевих і чинних в Україні міжнародних стандартів, норм та регламентів і містить технічні, якісні, функціональні характеристики та перелік робіт, необхідних для створення програмного продукту. Відповідно до законодавства про державну мову в технічному завданні зазначаються вимоги щодо створення україномовних інтерфейсів. У технічному завданні передбачається, відповідно до абзацу шостого пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №129 ( 129-2016-п ) від 24.02.2016 зокрема, виконання таких робіт: розроблення техніко-економічного обгрунтування на створення програмного продукту; обгрунтування вибору технічних параметрів та характеристик програмного продукту з урахуванням потреб державного органу, а також покладених на нього функцій, здійснення яких забезпечуватиметься шляхом використання такого продукту; проведення аналізу сумісності вибраних технічних параметрів та характеристик створюваного програмного продукту з відповідними параметрами та характеристиками програмних продуктів, які використовуються державним органом; розроблення у разі потреби навчальної програми з використання (експлуатації, технічної підтримки) програмного продукту; проведення випробувань, приймання та введення в експлуатацію програмного продукту; урахування положень нормативних документів з питань технічного та криптографічного захисту інформації для програмного продукту, що містить механізми захисту інформації.

У договорі також зазначається, що за результатами виконаних робіт виконавець разом з програмним продуктом і комплектом технічної, експлуатаційної та програмної документації до нього передає державному органові звіт про його випробування. Склад, зміст і форма подання зазначеної документації визначається державним органом з урахуванням вимог державних, галузевих та чинних в Україні міжнародних стандартів, норм та регламентів. До складу зазначеної документації включаються, зокрема, інструкції з використання (експлуатації) та технічної підтримки програмного продукту, резервного копіювання даних та відновлення інформації у разі виникнення позаштатних ситуацій під час його експлуатації, а у разі потреби - методики проведення оновлення програмного продукту. Зазначена документація створюється виконавцем з урахуванням можливості забезпечення технічної підтримки програмного продукту органом або іншим виконавцем.

В порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 № 869, у технічному завданні до договору не містяться дані про виконання вказаних робіт. Крім того, у договорі відсутня інформація, що за результатами виконаних робіт виконавець разом з програмним продуктом і комплектом технічної, експлуатаційної та програмної документації до нього передає державному органові звіт про його випробування.

У порушення вимог пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 04.02.1998 № 121 "Про затвердження переліку обов`язкових етапів робіт під час проектування, впровадження та експлуатації засобів інформатизації" (далі - постанова № 121), відповідно до якого замовники засобів інформатизації, що створюються за рахунок бюджетного фінансування, зобов`язані передбачати у договорах з виконавцями робіт та технічних завданнях на створення цих засобів обов`язкові етапи робіт згідно із затвердженим переліком, а також пункту 3 постанови № 121, яким встановлено, що бюджетне фінансування проектування, впровадження та експлуатація засобів інформатизації здійснюється лише за умови виконання обов`язкових етапів робіт, що не відображено ані у договорі, ані у технічному завданні до договору. Відтак, Управлінням справами ВР України у вказаному договорі не враховано вимоги щодо обов`язкового етапу "Введення засобів інформатизації в експлуатацію та обов`язкових етапів "Визначення потреби у засобах інформатизації та вивчення питання щодо можливості їх модернізації для забезпечення виконання необхідних функцій", "Проведення випробувань створених або модернізованих засобів інформатизації", "Введення засобів інформатизації в експлуатацію".

Крім того, у технічному завданні до договору міститься посилання на ДСТУ 3918-1999 (ISO/IEC 12207:1995) як на документ, на підставі якого здійснюється розробка програмного забезпечення. У той же час вказаний ДСТУ скасовано наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 грудня 2014 року № 1493 Про прийняття європейських та міжнародних нормативних документів як національних стандартів України, змін до національних стандартів України та скасування національних стандартів України .

Також встановлено, що Управлінням справами Верховної Ради України (код ЄДРПОУ 20064120) в особі Першого заступника Керівника Апарату ВР України - керуючого справами ОСОБА_1 (Замовник) укладено договір № 80-2017/194 від 26.12.2017 з ТОВ НВФ "ГРІС" (код ЄДРПОУ 24360803, платник єдиного податку 5%, Виконавець), предметом якого були послуги щодо розробки Інтернет-порталу електронного документообігу Верховної Ради України (код ДК 021:2015-72420000-0 Послуги у сфері розвитку Інтернету), встановлено (тендер UA-2017-11-16-003631-a-c1) з наступними умовами: ціна договору складала 2 990 000 грн.; визначені цим договором послуги повинні бути надані у строк, не пізніше 28.12.2017; моментом надання послуг згідно з умовами договору вважається день підписання Сторонами Акту наданих послуг.

Відповідно до підписаного Сторонами Акту № 1 від 27.12.2017 приймання-передачі наданих послуг, Виконавець надав Замовнику у повному обсязі послуги, зокрема: розробка Електронного кабінету народного депутата України (підготовка документа до реєстрації; створення нового законопроекту/документу/набору документів з використанням шаблонів, спільна робота над документами, інструменти для дискусій з іншими народними депутатами України; підписання документів ЕЦП, автоматизація роботи з єдиною базою документальної інформації з будь-якої точки простору за допомогою Інтернет) - 600 850 грн.; розробка Електронного кабінету консультанта-помічника народного депутата України (підготовка документа до реєстрації; спільну роботу над документами, використання шаблонів документів, підказки про комплектність пакету супровідних документів, налаштування персональних сторінок на контролі , інформування (персональний електронний кабінет, електронна пошта тощо) - 450 500 грн.; розробка Електронного кабінету працівника Апарату Верховної Ради України (підготовка, реєстрація документів на всіх етапах опрацювання різними підрозділами; вибір маршруту згідно бізнес-моделі (автоматичний або вільно обраний користувачем); опрацювання вхідної/створення вихідної документації; підтвердження виконавцем отримання документу і резолюції, миттєвий доступ до нових надходжень завдань, повідомлень чи документів, інформування (персональний електронний кабінет, електронна пошта тощо) -

450 200 грн.; розробка Електронного кабінету Адміністратора Інтернет-портал ІнПЕД (автентифікацію користувачів системи; розподіл прав доступу для користувачів; аудит роботи користувачів у системі) - 420 670 грн.; тестування електронних кабінетів; розроблення робочої документації Інтернет-порталу ІнПЕД - 347 220 грн.; підготовка до впровадження в дослідну експлуатацію - 212 000 грн.

В порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 №869, у договорі відсутня інформація, що за результатами виконаних робіт виконавець разом з програмним продуктом і комплектом технічної, експлуатаційної та програмної документації до нього передає державному органові звіт про його випробування.

У порушення вимог пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 04.02.1998 № 121 "Про затвердження переліку обов`язкових етапів робіт під час проектування, впровадження та експлуатації засобів інформатизації" (далі - постанова № 121), відповідно до якого замовники засобів інформатизації, що створюються за рахунок бюджетного фінансування, зобов`язані передбачати у договорах з виконавцями робіт та технічних завданнях на створення цих засобів обов`язкові етапи робіт згідно із затвердженим переліком, а також пункту 3 постанови № 121, яким встановлено, що бюджетне фінансування проектування, впровадження та експлуатація засобів інформатизації здійснюється лише за умови виконання обов`язкових етапів робіт, що не відображено ані у договорі, ані у технічному завданні до договору. Відтак, Управлінням справами ВР України у вказаному договорі не враховано вимоги щодо: обов`язкового етапу "Введення засобів інформатизації в експлуатацію"; обов`язкових етапів "Визначення потреби у засобах інформатизації та вивчення питання щодо можливості їх модернізації для забезпечення виконання необхідних функцій", "Проведення випробувань створених або модернізованих засобів інформатизації", "Введення засобів інформатизації в експлуатацію", Проведення навчання фахівців для забезпечення функціонування засобів інформатизації , Розроблення технічного завдання на створення або модернізацію засобів інформатизації .

Також встановлено, що Управлінням справами Верховної Ради України (код ЄДРПОУ 20064120) в особі Першого заступника Керівника Апарату ВР України - керуючого справами ОСОБА_1 (Замовник) укладено договір № 79-2017/193 від 26.12.2017 з ТОВ НВФ "ГРІС" (код ЄДРПОУ 24360803, платник єдиного податку 5%, Виконавець), предметом якого були послуги щодо розробки програмного забезпечення з управління ресурсами, бібліотеками та веб-додатками електронного документообігу Верховної ради України (код ДК 021:2015-72260000-5 Послуги, пов`язані з програмним забезпеченням) з наступними умовами: ціна договору складала 2 190 800 грн.; визначені цим договором послуги повинні бути надані у строк, не пізніше 28.12.2017; моментом надання послуг згідно з умовами договору вважається день підписання Сторонами Акту наданих послуг.

Відповідно до підписаного Сторонами Акту № 1 від 27.12.2017 приймання-передачі наданих послуг, Виконавець надав Замовнику у повному обсязі послуги, зокрема: класифікація та систематизація всіх довідників існуючих систем - 140 000 грн.; розробка інструментів для перенесення масивів даних з існуючих інформаційних систем та налагодження взаємодії 170 000 грн.; створення загальносистемних та міжсистемних баз і структур даних; розробка підсистеми роботи щодо синхронізації з існуючими інформаційними системами Кадри та Active Directory - 170 000 грн.; розробка підсистеми синхронізації роботи із документами з інших інформаційних систем Верховної Ради України - 180 800 грн.; розробка підсистеми управління налаштуваннями сховищ документів законодавчого процесу - бібліотек законопроектів - 150 000 грн.; розробка підсистеми реалізації конструювання, плануванн, створення, модернізації, видалення елементів моделі електронного документообігу - 210 000 грн.; розробка підсистеми управління сервісами та веб-додатками, для законодавчого процесу у Верховній Раді України - 260 000 грн.; розробка підсистеми керування архівами документів та бібліотеками електронного документообігу - 201 000 грн.; тестування підсистеми - 180 000 грн.; підготовка до впровадження у дослідну експлуатацію.

В порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 № 869, у договорі відсутня інформація, що за результатами виконаних робіт виконавець разом з програмним продуктом і комплектом технічної, експлуатаційної та програмної документації до нього передає державному органові звіт про його випробування.

У порушення вимог пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 04.02.1998 № 121 "Про затвердження переліку обов`язкових етапів робіт під час проектування, впровадження та експлуатації засобів інформатизації", відповідно до якого замовники засобів інформатизації, що створюються за рахунок бюджетного фінансування, зобов`язані передбачати у договорах з виконавцями робіт та технічних завданнях на створення цих засобів обов`язкові етапи робіт згідно із затвердженим переліком, а також пункту 3 постанови № 121, яким встановлено, що бюджетне фінансування проектування, впровадження та експлуатація засобів інформатизації здійснюється лише за умови виконання обов`язкових етапів робіт, що не відображено ані у договорі, ані у технічному завданні до договору. Відтак, Управлінням справами ВР України у вказаному договорі не враховано вимоги щодо: обов`язкового етапу "Введення засобів інформатизації в експлуатацію"; обов`язкових етапів "Визначення потреби у засобах інформатизації та вивчення питання щодо можливості їх модернізації для забезпечення виконання необхідних функцій", "Проведення випробувань створених або модернізованих засобів інформатизації", "Введення засобів інформатизації в експлуатацію", Проведення навчання фахівців для забезпечення функціонування засобів інформатизації , Розроблення технічного завдання на створення або модернізацію засобів інформатизації .

Також встановлено, що Управлінням справами Верховної Ради України (код ЄДРПОУ 20064120) в особі Першого заступника Керівника Апарату ВР України - керуючого справами ОСОБА_1 (Замовник) укладено договір № 150 від 30.10.2018 з ТОВ "ЕЛЕГАНС УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 37079872), предметом якого були послуги щодо розробки автоматизованої системи Електронний законопроект Верховної Ради України (код ДК 021:2015-72260000-5 Послуги, пов`язані з програмним забезпеченням), умовами якого встановлено: ціна договору становила 10 490 000 грн.; строк надання послуг передбачався - до 25.12.2018; замовнику належать всі майнові права на створену за цим договором продукцію (п. 9 Технічного завдання до договору).

30.10.2018 підписано додаткову угоду № 1 до вказаного договору, відповідно до якої всі майнові та авторські права на програмне забезпечення, розроблене під час надання послуг за цим договором, залишається у розробника, а замовнику залишається право користування цим програмним забезпеченням, що є прямим порушенням тендерних вимог, Постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 № 869.

У порушення вимог пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 04.02.1998 № 121 "Про затвердження переліку обов`язкових етапів робіт під час проектування, впровадження та експлуатації засобів інформатизації" (далі - постанова № 121), відповідно до якого замовники засобів інформатизації, що створюються за рахунок бюджетного фінансування, зобов`язані передбачати у договорах з виконавцями робіт та технічних завданнях на створення цих засобів обов`язкові етапи робіт згідно із затвердженим переліком, а також пункту 3 постанови № 121, яким встановлено, що бюджетне фінансування проектування, впровадження та експлуатація засобів інформатизації здійснюється лише за умови виконання обов`язкових етапів робіт, що не відображено ані у договорі, ані у технічному завданні до договору.

Враховуючи зазначене, фінансування Управлінням справами ВР України за рахунок бюджетних коштів засобів інформатизації здійснено з порушенням вимог пункту 3 постанови № 121.

Для повного, всебічного і об`єктивного здійснення досудового розслідування, необхідно провести комплексну комісійну комп`ютерно - технічну експертизу та судову економічну експертизу, допитати як свідків посадових осіб апарату Верховної Ради України, ТОВ НВФ "ГРІС" , ТОВ "ЕЛЕГАНС УКРАЇНА" , витребувати інформацію та документи в підприємств, установ та організацій та за необхідності призначити та провести інші судові експертизи.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 01.08.2020 року, а необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії не проведені, прошу продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців.

Станом на теперішній час, органом досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведенні наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ "ЕЛЕГАНС УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 37079872);

проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ НВФ "ГРІС" (код ЄДРПОУ 24360803);

в порядку ст. 93 КПК України витребувано інформацію та документи в Управлінні справами Верховної Ради України (код ЄДРПОУ 20064120);

в порядку ст. 93 КПК України витребувано інформацію та документи Державній фіскальній службі України;

проведено огляд серверного обладнання Верховної Ради України на якому функціонує програмне забезпечення ( Модуль електронної взаємодії суб`єктів права законодавчої ініціативи , Інтернет-портал електронного документообігу Верховної Ради України , Управління ресурсами, бібліотеками та веб-додатками електронного документообігу Верховної Ради України , Автоматизована система Електронний Законопроект Верховної Ради України ) та усіх його складових;

допитано як свідка Першого заступника Керівника Апарату-керуючого справами ОСОБА_1 ;

призначено комплексну комісійну комп`ютерно - технічну експертизу та судову економічну експертизу.

Незважаючи на зазначений вище комплекс проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, завершити досудове розслідування в межах строків досудового розслідування не вдалося можливим у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, значним обсягом документів яких необхідно дослідити у межах кримінального провадження, затримкою в часі при витребуванні та отриманні документів в підприємствах, установах та організаціях, а також зважаючи на завантаженість слідчого у розслідуванні інших кримінальних провадженнях.

Зважаючи на викладене, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування виникла необхідність у продовжені строку досудового розслідування слідчим суддею у порядку, передбаченому ст. 2951 КПК України.

Строк, необхідний для проведення та завершення процесуальних дій у провадженні, враховуючи його виняткову складність, об`єктивно становить щонайменше 12 місяців.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування щодо тяжкого злочину, до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців.

З метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування, з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Також строки давності щодо притягнення особи до кримінальної відповідальності, у разі встановлення особи на цей час не сплили.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

З огляду на те, що на цей час особу, яка вчинила указане кримінальне правопорушення не встановлено, про те є достатні підстави вважати, що до його вчинення причетні громадяни України, щодо яких необхідно провести додаткові слідчі (розшукові) дії, тому у досудового слідства виникла необхідність у внесенні клопотання до суду про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні у якому жодній особі не повідомлялося про підозру на строк 3 місяці, який є мінімально необхідним для проведення інших слідчих дій, таких як допити свідків, проведення оглядів, призначення експертиз.

Тривалість слідства, у тому числі обумовлюється значною кількістю запланованих слідчих та процесуальних дій.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Наряду з вказаним, слідчим суддею встановлено, що стороною обвинувачення не було в повній мірі доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі Михалкова та інші проти України в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження №62019100000000111 від 01.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі Джон Мюррей проти Сполученого Королівства від 28 жовтня 1994 року, Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства від 30 серпня 1990 року).

З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на дванадцять місяців.

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити на дванадцять місяців строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №62019100000000111 від 01.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тобто до 01.08.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Дата ухвалення рішення 14.07.2020
Оприлюднено 08.09.2020

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 757/29322/20-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону