Ухвала
від 02.09.2020 по справі 522/14245/20
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/14245/20

Провадження №2/522/5923/20

УХВАЛА

03 вересня 2020 року Суддя Приморського районного суду м. Одеси Кузнецова В.В., розглянувши позовну заяву ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) до Товариства з обмеженою відповідальністю КВАМБІО (м.Одеса, вул. Водопровідна, 16) про стягнення заробітної плати та середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні, -

ВСТАНОВИВ:

До Приморського районного суду м.Одеси надійшла позовна заява ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) до Товариства з обмеженою відповідальністю КВАМБІО (м.Одеса, вул. Водопровідна, 16) про стягнення заробітної плати та середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні.

Вирішуючи питання про можливість відкриття провадження у справі, суд приходить до наступного висновку.

Позовна заява подана з дотриманням вимог ст.ст.175-177 ЦПК України, справа підсудна Приморському районному суду м.Одеси, підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення заяви або відмови у відкритті провадження не встановлено.

Враховуючи викладене, позовну заяву слід прийняти до розгляду та відкрити провадження у справі.

Відповідно до ч. 6 ст. 19 ЦПК України зазначений спір є малозначним та згідно з ст. 274 ЦПК України підлягає розгляду за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням сторін.

Одночасно, позивач звернувся до суду із клопотанням про витребування доказів та просить витребувати у ТОВ КВАМБІО :

-Належним чином завірену копію заяви ОСОБА_1 щодо прийняття на роботу;

-Належним чином завірену копію наказу про прийняття ОСОБА_1 на роботу;

-Належним чином завірену копію штатного розпису;

-Належним чином завірену копію заяви ОСОБА_1 про звільнення, яка стала підставою для прийняття наказу від 06.12.2019 року №23-ок про звільнення;

-Належним чином завірену копію наказу від 06.12.2019 року №23-ок про звільнення ОСОБА_1 , з відміткою про ознайомлення;

-Довідку щодо суми заборгованості ОСОБА_1 , яка обліковується в бухгалтерських документах ТОВ КВАМБІО ;

-Довідку щодо суми середньомісячної заробітної плати ОСОБА_1 ;

-Довідку щодо розміру суми нарахованої та виплаченої ОСОБА_1 у зв`язку з відпустками (з розбивкою по рокам);

-Інформацію про дату отримання ОСОБА_1 трудової книжки (Витяг з журналу реєстрації трудових книжок з відповідним записом про отримання трудової книжки).

За приписами ст. 12 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін; учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом; кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як та підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом; кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних із вчиненням чи не вчиненням нею процесуальних дій; суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість, зокрема, сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 83 ЦПК України сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Частиною 1 статті 84 ЦПК України передбачено, що учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Частинами 6, 7, 8, 9 ст. 84 ЦПК України передбачено, що будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Враховуючи викладене, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання позивача про витребування доказів.

Керуючись ст.ст. 12, 19, 76, 83, 84, 187, 258, 260, 274, 277, 278 ЦПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Прийняти до розгляду та відкрити провадження у справі за позовною заявою ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) до Товариства з обмеженою відповідальністю КВАМБІО (м.Одеса, вул. Водопровідна, 16) про стягнення заробітної плати та середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні.

Справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням сторін.

Судове засідання для розгляду справи по суті призначити на 10 год. 30 хв. 07 жовтня 2020 року у приміщенні Приморського районного суду м.Одеси (м.Одеса, вул. Балківська, 33) у залі судового засідання № 223, головуючий-суддя Кузнецова В.В.

Встановити відповідачу п`ятнадцятиденний строк з дня вручення даної ухвали для подання відзиву на позовну заяву. У зазначений строк відповідач має право надіслати суду відзив на позовну заяву, який повинен відповідати вимогам ст. 178 ЦПК України, і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову. Відповідно до вимог ч. 4 ст. 178 ЦПК України, одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду, копія відзиву та доданих до нього документів повинна бути надіслана іншим учасникам справи. У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішить справу за наявними матеріалами (ч. 8 ст. 178 ЦПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 193 ЦПК України у строк для подання відзиву відповідач має право пред`явити зустрічний позов.

Встановити позивачу п`ятиденний строк з дня отримання відзиву для подання відповіді на відзив, яка має відповідати вимогам ст. 179 ЦПК України, копія якої одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Встановити відповідачу п`ятиденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечення, яке має відповідати вимогам ст. 180 ЦПК України, копія якого одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Витребувати у ТОВ КВАМБІО :

- Належним чином завірену копію заяви ОСОБА_1 щодо прийняття на роботу;

- Належним чином завірену копію наказу про прийняття ОСОБА_1 на роботу;

- Належним чином завірену копію штатного розпису;

- Належним чином завірену копію заяви ОСОБА_1 про звільнення, яка стала підставою для прийняття наказу від 06.12.2019 року №23-ок про звільнення;

- Належним чином завірену копію наказу від 06.12.2019 року №23-ок про звільнення ОСОБА_1 , з відміткою про ознайомлення;

- Довідку щодо суми заборгованості ОСОБА_1 , яка обліковується в бухгалтерських документах ТОВ КВАМБІО ;

- Довідку щодо суми середньомісячної заробітної плати ОСОБА_1 ;

- Довідку щодо розміру суми нарахованої та виплаченої ОСОБА_1 у зв`язку з відпустками (з розбивкою по рокам);

- Інформацію про дату отримання ОСОБА_1 трудової книжки (Витяг з журналу реєстрації трудових книжок з відповідним записом про отримання трудової книжки).

Витребувані документи надати до суду в строк до 07 жовтня 2020 року.

Роз`яснити виконавцям ухвали в частині витребування доказів, що відповідно до ч. 6 ст. 84 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Витребувані документи направити до Приморського районного суду м.Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб. 223.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо даної справи в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України - https://pm.court.gov.ua/sud1522/.

Копію ухвали про відкриття провадження у справі разом з копією позовної заяви та копіями доданих до неї матеріалів надіслати учасникам справи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя В.В. Кузнецова

Дата ухвалення рішення02.09.2020
Оприлюднено06.09.2020

Судовий реєстр по справі —522/14245/20

Рішення від 12.10.2021

Цивільне

Приморський районний суд м.Одеси

Кузнецова В. В.

Ухвала від 28.09.2021

Цивільне

Приморський районний суд м.Одеси

Кузнецова В. В.

Рішення від 28.09.2021

Цивільне

Приморський районний суд м.Одеси

Кузнецова В. В.

Ухвала від 17.07.2021

Цивільне

Приморський районний суд м.Одеси

Кузнецова В. В.

Ухвала від 16.06.2021

Цивільне

Приморський районний суд м.Одеси

Кузнецова В. В.

Ухвала від 15.06.2021

Цивільне

Приморський районний суд м.Одеси

Кузнецова В. В.

Ухвала від 23.05.2021

Цивільне

Приморський районний суд м.Одеси

Кузнецова В. В.

Ухвала від 04.02.2021

Цивільне

Приморський районний суд м.Одеси

Кузнецова В. В.

Ухвала від 02.02.2021

Цивільне

Приморський районний суд м.Одеси

Кузнецова В. В.

Ухвала від 18.11.2020

Цивільне

Приморський районний суд м.Одеси

Кузнецова В. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні