ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 938/434/20

Провадження № 2/938/197/20

УХВАЛА

08 вересня 2020 року селище Верховина

Суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області Чекан Н.М., розглянувши позовну заяву ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю Верховинський завод мінеральних вод Буркут про визнання факту перебування в трудових відносинах між позивачем та відповідачем в період з 26.09.2017 року по 18.05.2018 року, стягнення заборгованості з виплати заробітної плати в сумі 25107 гривень та стягнення компенсації середнього заробітку звільненим працівникам в сумі 90093 гривень,-

ВСТАНОВИВ:

До Верховинського районного суду 03.09.2020 року звернулася ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю Верховинський завод мінеральних вод Буркут про визнання факту перебування в трудових відносинах між позивачем та відповідачем в період з 26.09.2017 року по 18.05.2018 року, стягнення заборгованості з виплати заробітної плати в сумі 25107 гривень та стягнення компенсації середнього заробітку звільненим працівникам в сумі 90093 гривень

Вивчивши матеріали позовної заяви, встановлено, що вона підлягає залишенню без руху, оскільки не відповідає вимогам ст. 175 Цивільного процесуального кодексу (ЦПК) України .

Зокрема, у ст.175 ЦПК України закріплено, що позовна заява повинна містити:

1) найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;

2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості позивачу відомі), відомі номери засобів зв`язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти;

3) зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються;

4) зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з них;

5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;

6) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору, якщо такі проводилися, в тому числі, якщо законом визначений обов`язковий досудовий порядок урегулювання спору;

7) відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;

8) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;

9) попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв`язку із розглядом справи;

10) підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Однак, у позовній заяві ОСОБА_1 до ТзОВ Верховинський завод мінеральних вод Буркут відсутні відомості про відомі номери засобів зв`язку відповідача, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти позивача та відповідача, відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору, якщо такі проводилися, зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви, відомості про попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв`язку із розглядом справи, а також підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав

Крім того, ч. 4 ст. 177 ЦПК України передбачено, що до заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, що підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

У своїй позовній заяві ОСОБА_1 зазначає, що вона звільнена від сплати судового збору на підставі ст.5 Закону України Про судовий збір як позивач у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі.

З цього приводу слід зазначити, що позивач звернувся до суду з трьома позовними вимогами, а саме 1) про визнання факту перебування в трудових відносинах з відповідачем, 2) про стягнення заборгованості по заробітній платі в сумі 25107 гривень, 3) про стягнення компенсації середнього заробітку за час затримки виплати заробітної плати звільненим працівникам в сумі 90093 гривень.

Таким чином, в позовній заяві об`єднано вимоги майнового та немайнового характеру. У ч. 3 ст. 6 Закону України Про судовий збір закріплено, що за подання позовної заяви, що має одночасно майновий і немайновий характер, судовий збір. сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового та немайнового характеру.

Слід погодитися з позивачем з приводу її звільнення від сплати судового збору за позовну вимогу про стягнення з відповідача заборгованості з виплати заробітної плати в сумі 25107 гривень. Однак, дві інші позовні вимоги необхідно оплатити судовим збором.

Зокрема, від сплати судового збору звільняються позивачі у справах про поновлення на роботі, але ОСОБА_1 звернулася до суду не з позовною вимогою про поновлення на роботі, а з позовною вимогою про визнання факту перебування в трудових відносинах з відповідачем. Враховуючи вказане, їй необхідно визначитися, чи вона звертається з вимогою про поновлення на роботі та звільняється від сплати судового збору або ж звертається до суду з вимогою про визнання факту перебування в трудових відносинах з відповідачем та сплачує судовий збір, як за вимогу немайнового характеру в розмірі 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, що становить 840, 80 гривень.

З приводу позовної вимоги про стягнення компенсації середнього заробітку за час затримки виплати заробітної плати звільненим працівникам в сумі 90093 гривень, то Велика Палата Верховного Суду у своїй постанові від 30.01.2019 року у справі N 910/4518/16, провадження N 12-301гс18 висловила правову позицію, згідно з якою пільга щодо сплати судового збору, передбачена пунктом 1 частини першої статті 5 Закону України "Про судовий збір" , відповідно до якої від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються позивачі - у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі, не поширюється на вимоги позивачів про стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні під час розгляду таких справ в усіх судових інстанціях.

Таким чином, позовну вимогу про стягнення компенсації середньогозаробітку за час затримки виплати заробітної плати звільненим працівникам в сумі 90093 гривень слід оплатити судовим збором як за вимогу майнового характеру в розмірі1 відсотку ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 900,93 гривень.

Вказаний судовий збір повинен бути сплачений за реквізитами Верховинського районного суду саме: отримувач коштів - УК у Верхов. р-ні/ Верховин.р/22030101, код отримувача (код за ЄДРПОУ) 37638341, банк отримувача Казначейство України (ЕАП), код банку отримувача (МФО) 899998, рахунок отримувача UA368999980313191206000009056, код класифікації доходів бюджету 22030101.

Згідно з ч. 1 ст. 185 ЦПК України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у ст.ст. 175 і 177 цього кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху, про що повідомляє позивача і надає йому строк для усунення недоліків, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення копії ухвали.

Відповідно до ч. 3 ст.185 ЦПК України, якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк виконає вимоги, визначені статтями 175 і 177 цього Кодексу, позовна заява вважається поданою в день первісного її подання до суду. Інакше заява вважається неподаною і повертається позивачеві.

Керуючись ст. 175,185 ЦПК України, -

УХВАЛИВ:

Позовну заяву ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю Верховинський завод мінеральних вод Буркут про визнання факту перебування в трудових відносинах між позивачем та відповідачем в період з 26.09.2017 року по 18.05.2018 року, стягнення заборгованості з виплати заробітної плати в сумі 25107 гривень та стягнення компенсації середнього заробітку звільненим працівникам в сумі 90093 гривень - залишити без руху.

Встановити позивачу термін для усунення виявлених судом недоліків позовної заяви протягом десяти днів з дня вручення йому копії ухвали.

Роз`яснити, що при невиконанні вимог даної ухвали у встановлений строк, позовна заява вважається неподаною і повернутається позивачеві.

Копію ухвали направити для відома та виконання позивачу.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Чекан Н.М.

Дата ухвалення рішення 08.09.2020
Оприлюднено 11.09.2020

Судовий реєстр по справі 938/434/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 18.11.2021 Касаційний цивільний суд Верховного Суду Цивільне
Постанова від 22.09.2021 Івано-Франківський апеляційний суд Цивільне
Постанова від 22.09.2021 Івано-Франківський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 25.08.2021 Івано-Франківський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 30.06.2021 Івано-Франківський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 18.06.2021 Івано-Франківський апеляційний суд Цивільне
Рішення від 21.05.2021 Верховинський районний суд Івано-Франківської області Цивільне
Ухвала від 12.05.2021 Верховинський районний суд Івано-Франківської області Цивільне
Ухвала від 26.01.2021 Верховинський районний суд Івано-Франківської області Цивільне
Ухвала від 03.12.2020 Верховинський районний суд Івано-Франківської області Цивільне
Ухвала від 08.09.2020 Верховинський районний суд Івано-Франківської області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 938/434/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону