ОДЕСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

Справа № 420/5124/20

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2020 року м. Одеса

Суддя Одеського окружного адміністративного суду Токмілова Л.М., розглянувши в письмовому провадженні за правилами спрощеного позовного провадження справу за позовом Головного управління ДПС в Одеській області (адреса: вул.Семінарська, буд.5, м.Одеса, 65044, код ЄДРПОУ 43142370) до Товариства з обмеженою відповідальністю С.В.Д.Групп (адреса: 65012, м.Одеса, вул. Отрадна 12, кв. 3, код ЄДРПОУ 40968212) про стягнення суми податкового боргу,-

ВСТАНОВИВ:

16.06.2020 року до Одеського окружного адміністративного суду надійшла позовна заява Головного управління ДПС в Одеській області до Товариства з обмеженою відповідальністю С.В.Д.Групп про стягнення суми податкового боргу.

В обґрунтування позовних вимог зазначено, що станом на 10.06.2020 року, відповідно до розрахунку заборгованості, довідки-розрахунку заборгованості та інтегрованих карток платника (ІКП) у відповідача наявна заборгованість зі сплати податку на додану вартість, а також з мита на товари, що ввозяться на територію України у сумі 933 518,80 грн. У зв`язку з несплатою відповідачем заборгованості, позивач звернувся до суду із даним позовом.

Ухвалою суду від 22.06.2020 р. позовну заяву залишено без руху.

10.07.2020 р. позивачем усунуто недоліки позовної заяви.

Ухвалою суду від 13.07.2020 року відкрито провадження по справі в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.

Вказана ухвала направлена відповідачу на адресу реєстрації товариства ( м.Одеса, вул. Отрадная буд. 12, кв. 3 ). Однак, на адресу суду повернувся конверт із вмістом поштового відправлення та відміткою поштового відділення зв`язку: "вибув".

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходження ТОВ С.В.Д.Групп вказано адресу: 65012, Одеська обл., м.Одеса, вул. Отрадная буд. 12, кв. 3.

Згідно ч. 11 ст. 126 КАС України, у разі повернення поштового відправлення із повісткою, яка не вручена адресату з незалежних від суду причин, вважається, що така повістка вручена належним чином.

Розглянувши матеріали справи, всебічно та повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши надані учасниками судового процесу докази в їх сукупності, суд зазначає наступне.

ТОВ "С\.В\.Д\. ГРУПП" зареєстроване в Юридичному департаменті Одеської міської ради 18.11.2016 р. за №15561020000060547, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (а.с.26-28) та перебуває на обліку як платник податків у ГУ ДПС в Одеській області, Південне управління, з 18.11.2016 року та зареєстрований за № 155316222726 (а.с.29-30).

Відповідно до розрахунку заборгованості (а.с.6), довідки-розрахунку заборгованості (а.с.7) та інтегрованої картки платника (ІКП) (а.с.8-11) податкова заборгованість ТОВ "С\.В\.Д\. ГРУПП" перед бюджетом становить - 933 518,80 грн., а саме:

- з мита на товари, що ввозяться суб`єктами підприємницької діяльності - 175 684,67 грн.;

- з податку на додатну вартість з ввезених на територію України товарів (крім пдв від операцій з ввезення лік засобів, дозв. для виробів) -757 834,12 грн.

Заборгованість з мита на товари, що ввозяться суб`єктами підприємницької діяльності виникла в результаті проведення документальної невиїзної перевірки дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи щодо правильності визначення бази оподаткування, своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів, за результатами якої складено акт №1144/15-32-14-10-11/40968212 від 13.06.2019 року (а.с.14-20) та винесено податкове повідомлення-рішення №0032251410 від 08.07.2019 року - 92 962,39 грн. (податкове зобов`язання) + 46 481,20 грн. (штрафна санкція) + 36 113,75 грн. (пеня) = 175 557,34 грн. (а.с.23).

Заборгованість з податку на додатну вартість з ввезених на територію України товарів (крім ПДВ від операцій з ввезення лік засобів, дозв. для виробів) виникла в результаті проведення документальної невиїзної перевірки дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи щодо правильності визначення бази оподаткування, своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів, за результатами якої складено акт №1144/15-32-14-10-11/40968212 від 13.06.2019 року та винесено податкове повідомлення-рішення №0032231410 від 08.07.2019 року - 401 301,52 грн. (податкове зобов`язання) + 200 650.76 грн. (штрафна санкція) + 155 856,36 грн. (пеня) = 757 808,64 грн.

29.01.2018 року податковим органом винесено податкову вимогу форми Ю № 9459-17, яку направлено на адресу відповідача (а.с.12).

Податкова заборгованість ТОВ "С\.В\.Д\. ГРУПП" перед бюджетом становить - 933 518,80 грн.

Згідно з п. 15.1. ст. 15 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI визначено, що платниками податків є фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об`єкти оподаткування або проводять діяльність (операції), що є об`єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов`язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом.

Пп. 16.1.4. п. 16.1 ст. 16 ПК України передбачає, що платник податків зобов`язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Податковий обов`язок виникає у платника за кожним податком та збором.

Податковий обов`язок є безумовним і першочерговим стосовно інших неподаткових обов`язків платника податків, крім випадків, передбачених законом.

Згідно п. 36.1. ст. 36 ПК України податковим обов`язком визнається обов`язок платника податків обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом, законами з питань митної справи; крім того, п. 36.5. ст. 36 ПК України встановлено, що відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов`язку несе платник податків, крім випадків, визначених цим Кодексом або законами з питань митної справи.

Згідно із п. п. 14.1.175. п. 14.1 ст. 14 ПК України, податковий борг - сума узгодженого грошового зобов`язання, не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному цим Кодексом.

Відповідно до п. 59.1 ст. 59 ПК України у разі коли у платника податків виник податковий борг, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Податкова вимога може надсилатися (вручатися) контролюючим органом за місцем обліку платника податків, в якому обліковується податковий борг платника податків.

Податкова вимога надсилається не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати суми грошового зобов`язання.

Згідно з п. 59.5 ст. 59 ПКУ, у разі якщо у платника податків якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення.

У разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилась, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається).

З матеріалів справи вбачається, що з дати отримання податкової вимоги, відповідачем податковий борг не погашено, а отже, відповідно до статті 60 ПК України зазначена податкова вимога не відкликалася.

Підпунктом 20.1.19 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України, визначено, що органи державної податкової служби, окрім іншого, мають право стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов`язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмірі, встановлених цим Кодексом та іншими законами України.

При цьому, пунктом 41.2 статті 41 ПК України передбачено, що органами стягнення є виключно контролюючі органи, уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску у межах повноважень, а також державні виконавці у межах своїх повноважень.

Відповідно до пункту 87.11 статті 87 ПК України орган стягнення звертається до суду з позовом про стягнення суми податкового боргу платника податку - фізичної особи. Стягнення податкового боргу за рішенням суду здійснюється державною виконавчою службою відповідно до закону про виконавче провадження.

Таким чином, позивач є органом державної влади, повноваження якого на звернення до суду із позовом про стягнення податкового боргу прямо визначені законодавством України.

На підставі встановлених судом обставин та аналізу вищенаведених вимог законодавства, які регулюють спірні правовідносини, суд вважає подання даного позову правомірним, позовні вимоги - обґрунтованими, обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги - доведеними.

Згідно з статтею 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частиною 2 статті 2 КАС України встановлено, що у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено) ; добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Згідно статті 72 КАС України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини що мають значення для правильного вирішення справи.

Згідно частини 1 статті 77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Згідно частини 2 статті 77 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на Відповідача. У таких справах суб`єкт владних повноважень не може посилатись на докази, які не були покладені в основу оскаржуваного рішення, за винятком випадків, коли він доведе, що ним було вжито всіх можливих заходів для їх отримання до прийняття оскаржуваного рішення, але вони не були отримані з незалежних від нього причин.

Згідно зі ст. 249 КАС України рішення суду повинно ґрунтуватись на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

Відповідно до ч. 2 ст. 139 КАС України, при задоволенні позову суб`єкта владних повноважень з відповідача стягуються виключно судові витрати суб`єкта владних повноважень, пов`язані із залученням свідків та проведенням експертиз.

З огляду на те, що суб`єкт владних повноважень не поніс витрати пов`язані із залученням свідків та проведенням експертиз, жодні витрати не підлягають розподілу та стягненню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 6, 14, 90, 255, 243-246, 250 КАС України, суд, -

ВИРІШИВ:

Адміністративний позов Головного управління ДПС в Одеській області до Товариства з обмеженою відповідальністю С.В.Д.Групп про стягнення суми податкового боргу - задовольнити.

Стягнути з ТОВ "С\.В\.Д\. ГРУПП" (код СДРПОУ 40968212), а саме з усіх відкритих рахунків у банках обслуговуючих підприємство:

- суму заборгованості з мита на товари, що ввозяться суб`єктами підприємницької діяльності - 175 684,67 грн., на бюджетний рахунок - UA978999980313040060005015002, банк отримувача Казначейство України (ЕАП), МФО 899998, код 38016923, отримувач коштів УК в м.Одесі/м.Одеса/15010100;

- суму заборгованості з податку на додатну вартість з ввезених на територію України товарів (крім пдв від операцій з ввезення лік засобів, дозв. для виробів) -757 834,12 грн. на бюджетний рахунок - UA448999980313040031005015002, банк отримувача Казначейство України (ЕАП), МФО 899998, код 38016923, отримувач коштів УК в м.Одесі/м.Одеса/14070100.

Рішення суду набирає законної сили, відповідно ст.255 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржене в порядку та у строки, встановлені ст.295, ст.297 Кодексу адміністративного судочинства України.

Пунктом 15.5 розділу VII Перехідні положення КАС України від 03 жовтня 2017 року визначено, що до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи зберігаються порядок подачі апеляційних скарг та направлення їх до суду апеляційної інстанції, встановлені Кодексом адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 року.

Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення.

Суддя Токмілова Л.М.

.

Дата ухвалення рішення 10.09.2020
Оприлюднено 15.09.2020

Судовий реєстр по справі 420/5124/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 10.09.2020 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.07.2020 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 22.06.2020 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 420/5124/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону