ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 686/14186/20

Провадження № 1-кп/686/1321/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

07 вересня 2020 року м. Хмельницький

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020240000000019 від 30 травня 2020 року, щодо

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, з вищою освітою, розлученого, інваліда ІІІ групи, працюючого головою ЖБК «Новобудова», раніше не судимого,

який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України (в редакції Закону № 4025-VI від 15.11.2011),

встановив:

ОСОБА_5 обвинувачується у тому, що він, будучи співзасновником житлово-будівельного кооперативу «Новобудова» (код ЄДРПОУ 39360497, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 109) відповідно до п. 4.1.3. Статуту, головою кооперативу відповідно до наказу № 1-к від 20.08.2014 «Про обрання Голови кооперативу» та бухгалтером, являючись службовою особою підприємства наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, відповідальною за своєчасність, повноту нарахування та сплату податків, а також будучи відповідальною особою за відображення достовірної інформації у формуванні податкової звітності про результати діяльності підприємства, усвідомлюючи, що для досягнення кінцевої мети та можливості подальшого перебування підприємством у статусі неприбуткового, що дає в свою чергу пільгу по сплаті податку на прибуток, будучи обізнаним про дійсні результати господарської діяльності підприємства, у тому числі щодо понесених, у період з 22.08.2014 по 09.02.2016, сум витрат та отриманих підприємством доходів, в порушення п.44.1 ст.44, п. 133.4, п. п. 133.4.3 ст. 133 Податкового кодексу України (далі - ПК України), ст. 7, п. п. З, 6 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», діючи умисно, з метою отримання вказаної пільги по сплаті податку на прибуток підприємства, 09.02.2016 подав завідомо неправдиву інформацію до ДПІ у м. Хмельницькому ГУ ДФС у Хмельницькій області, а саме звіт про використання прибутків (доходів) неприбуткової організації за 2015 рік, в якому умисно не відобразив не цільове використання коштів неприбуткової організації по проведених безтоварних фінансово-господарських операціях з ТОВ «Валіо-Груп» (код ЄДРПОУ 3920771), які були оформлені лише документально, в результаті чого занизив податкові зобов`язання з податку на прибуток підприємств за 2015 рік у сумі 296 388 гривень.

Таким чином ОСОБА_5 , подавши завідомо неправдиву інформацію до ДПІ у м. Хмельницькому ГУ ДФС у Хмельницькій області, а саме звіт про використання прибутків (доходів) неприбутковою організацією ЖБК «Новобудова» за 2015 рік, завірений його цифровим підписом, отримав податкову пільгу у формі звільнення від сплати податку на прибуток в сумі 296 388 грн., внаслідок чого вчинив шахрайство з фінансовими ресурсами за відсутності ознак злочину проти власності.

Так, житлово-будівельний кооператив «Новобудова» створено рішенням установчих зборів засновників, яке оформлено Протоколом № 1 Установчих зборів засновників житлово-будівельного кооперативу «Новобудова» від 20.08.2014, 21.08.2014 зареєстровано в єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України за №16731020000013998 та 22.08.2014 взято на податковий облік в ДПІ у м. Хмельницькому ГУ ДФС у Хмельницькій області.

З моменту державної реєстрації ЖБК «Новобудова», відповідно до Закону України «Про кооперацію», Податкового кодексу України, Статуту кооперативу зареєстровано як неприбуткова організація, ознака неприбуткової установи (організації) -0015- житлово-будівельні кооперативи, співвласники багатоквартирних будинків.

Також, відповідно до п. 1.3 Статуту ЖБК «Новобудова» є неприбутковою організацією та не має на меті одержання прибутку. Метою створення кооперативу, відповідно до п. 2.1 Статуту ЖБК «Новобудова» є задоволення житлових, економічних та соціальних потреб його членів та асоційованих членів,.

Пунктом 2.3 Статуту передбачено, що Кооператив є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку для його розподілу між засновниками (учасниками). Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед засновників (учасників), членів кооперативу, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов`язаних осіб. Також, п.2.4 ЖБК «Новобудова» встановлено, що доходи (прибутки) кооперативу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Кооперативу, реалізації його мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених статутом. Окрім того, відповідно до п.2.5.1. Кооператив має право здійснювати управління нерухомістю, експлуатацію житлового фонду, інших будівель та споруд для задоволення споживчих потреб членів кооперативу та без мети отримання прибутку.

Окрім того, п. 3.1 статуту ЖБК «Новобудова» передбачено, що кооператив є юридичною особою, утвореною шляхом добровільного об`єднання громадян та/або юридичних осіб на основі членства для ведення діяльності з метою експлуатації і управління багатоквартирними житловими будинками членів та членів їх сімей на засадах самоврядування для задоволення споживчих потреб членів кооперативу та без мети отримання прибутку. Також, п.3.3.4. та п.3.3.5. Статуту визначено, що житлово-будівельний кооператив має право укладати договори відповідно до мети його діяльності для задоволення споживчих потреб членів кооперативу та без мети отримання прибутку; укладати угоди (контракти) для задоволення споживчих потреб членів кооперативу та без мети отримання прибутку.

Крім цього, відповідно до п.п. 133.4.6 ст.133 ПК України до неприбуткових організацій можуть бути віднесені житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому відповідно до закону здійснено прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку і такий житловий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом), дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства).

Відповідно до п.п. 133.4 ст. 133 ПК України не є платниками податку на прибуток неприбуткові підприємства, установи та організації у порядку та на умовах, встановлених цим пунктом.

Відповідно до п.п. 30.1, 30.2, 30.3 ст. 30 ПК України податкова пільга - передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов`язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених пунктом 30.2 цієї статті.

Підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об`єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат.

Платник податків вправі використовувати податкову пільгу з моменту виникнення відповідних підстав для її застосування і протягом усього строку її дії.

Отже, наявність статусу у ЖБК «Новобудова», як неприбуткової організації, надало право на отримання податкової пільги підприємством у формі звільнення від сплати податку на прибуток з урахуванням вищевказаних норм ПК України.

Водночас, відповідно до п.п. 133.4.3 ст. 133 ПК України, у разі недотримання неприбутковою організацією вимог, визначених ст. 133 ПК України, така неприбуткова організація зобов`язана подати у строк, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити і сплатити суму самостійно нарахованого податкового зобов`язання з податку на прибуток підприємств.

Однак, ОСОБА_5 ,будучи обізнаниміз вказаниминормами податковогозаконодавства,обіймаючи посадуголови табухгалтера житлово-будівельногокооперативу,відповідно донаказу №1-квід 20.08.2014,будучи наділенимобов`язком,відповідно доСтатуту ЖБК«Новобудова»,здійснювати облікі звітністькооперативу відповідностідо вимогзаконодавства України,згідно зіст.61Конституції України-сплачувати податкиі зборив порядкуі розмірах,встановлених законом;згідно зіст.7,п.п.3,6ст.8Закону України«Про бухгалтерськийоблік тафінансову звітністьв Україні»-створити необхідніумови дляправильного веденнябухгалтерського обліку,забезпечення неухильноговиконання всімапідрозділами,службами тапрацівниками,причетними добухгалтерського обліку,правомірних вимогбухгалтера щододотримання порядкуоформлення таподання дообліку первиннихдокументів,забезпечення дотриманняна підприємствівстановлених єдинихметодологічних засадбухгалтерського обліку,складання іподання увстановлені строкифінансової звітності,організація контролюза відображеннямна рахункахбухгалтерського облікувсіх господарськихоперацій,забезпечення перевіркистану бухгалтерськогообліку уфіліях,представництвах,відділеннях таінших відокремленихпідрозділах підприємства,а такожвідповідальність заорганізацію бухгалтерськогообліку тазабезпечення фіксуванняфактів здійсненнявсіх господарськихоперацій упервинних документах;згідно зіст.16ПК України - організувати ведення в установленому порядку обліку доходів і витрат, складання звітності, що стосується обчислення і сплати податків та зборів, забезпечити подання до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларацій, звітності та інших документів, пов`язаних з обчисленням та сплатою податків та зборів, сплачувати податки та збори в строки тау розмірах, встановлених ПК України, ігноруючи зазначені вимоги законодавства, заздалегідь розуміючи і усвідомлюючи покладену на нього відповідальність та бажаючи настання наслідків, у формі незаконного отримання пільги по сплаті податку на прибуток, подав до ДПІ у м. Хмельницькому ГУ ДФС у Хмельницькій області неправдиві відомості, а саме Звіт про використання прибутку (доходу) неприбуткової організації за 2015 рік, в якому не відобразив відомості щодо нецільового використання коштів ЖБК по проведених безтоварних операціях з ТОВ «Валіо Груп».

Так, ОСОБА_5 у невстановленому місці та час у травні 2015 року отримав від невстановлених слідством осіб окремі первинні бухгалтерські документи щодо нібито виконання ТОВ «Валіо Груп» будівельно-монтажних робіт при будівництві багатоповерхового житлового будинку в м. Вінниця, вул. Покришкіна, 8В.

Фактично ТОВ «Валіо Груп» зареєстровано на втрачені документи, службові особи до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Валіо Груп» не причетні.

Надалі, з метою надання реальності лише документально оформлених операцій із ТОВ «Валіо Груп», ОСОБА_5 , будучи одноособово головою та бухгалтером кооперативу, маючи доступ до розрахункових рахунків кооперативу, 28.08.2015, згідно платіжного документа № 235, здійснив перерахування коштів з рахунку ЖБК «Новобудова» № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Оксі Банк», на розрахунковий рахунок ТОВ «Валіо Груп» № НОМЕР_2 , який відкритий та обслуговується в ПУАТ «Смартбанк», в загальній сумі 49 650 грн., з призначенням платежу «Оплата за будівельно-монтажні роботи згідно договору №4/05-2п від 04.05.15, без ПДВ»

Крім цього, протягом 2015 року ОСОБА_5 , маючи доступ до розрахункових рахунків кооперативу, здійснив й інші перерахування коштів з рахунку ЖБК «Новобудова» № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Креді Агріколь Банк», на розрахунковий рахунок ТОВ «Валіо Груп» № НОМЕР_2 , який відкритий та обслуговується в ПУАТ «Смартбанк», в загальній сумі 1 596 950 грн., а саме:

- 18.08.2015, згідно платіжного документа №64 в сумі 170 900 гривень, з призначенням платежу «Оплата за будівельно-монтажні роботи зг.дог.№4/05-2п від 04.05.15, без ПДВ»;

- 19.08.2015, згідно платіжного документа № 66 на суму 81 000 гривень, з призначенням платежу «Оплата за будівельно-монтажні роботи зг.дог.№4/05-2п від 04.05.15, без ПДВ»;

- 21.08.2015, згідно платіжного документа № 42 на суму 37 000 гривень, з призначенням платежу «Оплата за будівельно-монтажні роботи згідно договору № 4/05-2п від 04.05.15, без ПДВ»;

- 21.08.2015, згідно платіжного документа № 72 на суму 68 000 гривень, з призначенням платежу «Оплата за будівельно-монтажні роботи згідно договору № 4/05-2п від 04.05.15, без ПДВ»;

- 21.08.2015, згідно платіжного документа № 70 на суму 273 800 гривень, з призначенням платежу «Оплата за будівельно-монтажні роботи згідно договору № 4/05-2п від 04.05.15, без ПДВ»;

- 28.08.2015, згідно платіжного документа № 47 на суму 139 000 гривень, з призначенням платежу «Оплата за будівельно-монтажні роботи згідно договору № 4/05-2п від 04.05.15, без ПДВ»;

- 01.09.2015, згідно платіжного документа N° 80 на суму 97 300 гривень, з призначенням платежу «Оплата за будівельно-монтажні роботи зг.дог.№4/05-2п від 04.05.15, без ПДВ»;

- 04.09.2015, згідно платіжного документа № 86 на суму 170 300 гривень, з призначенням платежу «Оплата за будівельно-монтажні роботи зг.дог.№4/05-2п від 04.05.15, без ПДВ»;

- 07.10.2015, згідно платіжного документа № 13 на суму 84 650 гривень, з призначенням платежу «Оплата за будівельно-монтажні роботи зг дог №4/05-2п від 04.05.15, без ПДВ»;

- 08.10.2015, згідно платіжного документа № 14 на суму 57 100 гривень, з призначенням платежу «Оплата за будівельно-монтажні роботи зг дог №4/05- 2п від 04.05.15, без ПДВ»;

- 09.10.2015, згідно платіжного документа № 3 на суму 42 300 гривень, з призначенням платежу «Оплата за будівельно-монтажні роботи зг дог №4/05- 2п від 04.05.15, без ПДВ»;

- 09.10.2015, згідно платіжного документа № 15 на суму 67 800 гривень, з призначенням платежу «Оплата за будівельно-монтажні роботи зг дог №4/05- 2п від 04.05.15, без ПДВ»;

- 12.10.2015, згідно платіжного документа № 4 на суму 4 500 гривень, з призначенням платежу «Оплата за будівельно-монтажні роботи зг дог №4/05- 2п від 04.05.15, без ПДВ»;

- 12.10.2015, згідно платіжного документа № 16 на суму 40 400 гривень, з призначенням платежу «Оплата за будівельно-монтажні роботи зг дог №94/05- 2п від 04.05.15, без ПДВ»;

- 16.10.2015, згідно платіжного документа № 17 на суму 127 100 гривень, з призначенням платежу «Оплата за будівельно-монтажні роботи зг дог №4/05- 2п від 04.05.15, без ПДВ»;

- 20.10.2015, згідно платіжного документа №5 на суму 6 500 гривень, з призначенням платежу «Оплата за будівельно-монтажні роботи зг дог №4/05- 2п від 04.05.15, без ПДВ»;

- 21.10.2015, згідно платіжного документа №18 на суму 25 300 гривень, з призначенням платежу «Оплата за будівельно-монтажні роботи зг дог №4/05- 2п від 04.05.15, без ПДВ»;

- 22.10.2015, згідно платіжного документа №19 на суму 104 000 гривень, з призначенням платежу «Оплата за будівельно-монтажні роботи зг дог №4/05- 2п від 04.05.15, без ПДВ».

Таким чином, ОСОБА_5 з рахунків ЖБК «Новобудова» перерахував на рахунки ТОВ «Валіо Груп» грошові кошти в загальній сумі 1 646 600 грн.

Фактично кошти, які були перераховані ЖБК «Новобудова» на розрахункові рахунки ТОВ «Валіо Груп», використані вказаною неприбутковою організацією не за цільовим призначенням, оскільки ТОВ «Валіо Груп» ніяких будівельно-монтажних робіт для ЖБК «Новобудова» не виконувало, зареєстроване на втрачені документи громадянина ОСОБА_6 , який жодного відношення до створення та діяльності ТОВ «Валіо Груп» не має, також основні засоби та наймані працівники на підприємстві відсутні, за юридичною адресою не знаходилось, а податкова та статистична звітність підприємством до контролюючих органів у 2015 році не подавалась.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на умисне ухилення від сплати податків, ОСОБА_5 09.02.2016 за реєстраційним номером №9275543705 подав до ДПІу м. Хмельницькому ГУДФС у Хмельницькій області податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій, відповідно до якого ЖБК «Новобудова» до доходів неприбуткових організацій включено 68 337 082 грн., а загальна сума видатків неприбуткової організації складала 64 220 077 гривень. При цьому, ОСОБА_5 включив до складу видатків неприбуткової організації ЖБК «Новобудова» обсяг перерахованих коштів у сумі 1 646 600 гривень для ТОВ «Валіо Груп» по операціях, які фактично не відбувались, а проводилось лише документальне оформлення таких операцій. Також, в податковому звіті про використання коштів неприбуткових установ та організацій ЖБК «Новобудова», голова кооперативу ОСОБА_5 в графі 16 «Безоплатні надходження або надходження отримані у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, використані не за цільовим призначенням, що вважаються доходом і підлягають оподаткуванню», в якій зазначається сума коштів використаних не за цільовім призначенням неприбуткової установи та в графах 17 «Прибуток, що підлягає оподаткуванню», 18 «Податкове зобов`язання» не зазначено суми грошових коштів по операціях, які фактично не відбувались з ТОВ «Валіо Груп».

Тобто, голова кооперативу ЖБК «Новобудова» ОСОБА_5 , в порушення вимог п. п. 133.4.3 п. 133.4 ст. 133 ПК України, шляхом не цільового використання коштів неприбуткової організації по безтоварних операціях із ТОВ «Валіо Груп» та подачі завідомо неправдивої інформацію до ДПІ у м. Хмельницькому ГУ ДФС у Хмельницькій області, а саме звіту про використання прибутків (доходів) неприбутковою організацією ЖБК «Новобудова» за 2015 рік, отримав податкову пільгу у формі звільнення від стати податку на прибуток в сумі 296 388 гривень, внаслідок чого вчинив шахрайство з фінансовими ресурсами за відсутності ознак злочину проти власності.

Тобто, ОСОБА_5 , враховуючи положення ст.ст. 4, 5, 12 КК України, обвинувачується у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України (в редакції Закону № 4025-VI від 15.11.2011), наданні завідомо неправдивої інформації органам державної влади з метою одержання пільг щодо сплати податків за відсутності ознак злочину проти власності.

В ході підготовки справи до судового розгляду ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, в зв`язку із закінченням строків давності.

Заслухавши обвинуваченого ОСОБА_5 , який дав згоду на закриття кримінального провадження з підстав закінчення строків давності, захисника, який клопотання підтримав, прокурора, який проти задоволення клопотання не заперечив, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що ОСОБА_5 слід звільнити від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 222 КК України (в редакції Закону № 4025-VI від 15.11.2011), на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, в зв`язку із закінченням строків давності, оскільки з дня вчинення ним кримінального проступку,за якийпередбачене покаранняменш суворе,ніж обмеженняволі, минуло більше двох років. Обставин, які б свідчили про зупинення чи переривання цього строку, судом не встановлено.

Наслідки звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження у зв`язкуіз закінченнямстроків давності роз`яснені судом обвинуваченому ОСОБА_5 та вони йому зрозумілі.

Керуючись ст.ст. 284, 286, 314, 350 КПК України, ст.ст. 4, 5, 12, 49 КК України,

ухвалив:

Клопотання обвинуваченого задовольнити.

ОСОБА_5 звільнити від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 222 КК України (в редакції Закону № 4025-VI від 15.11.2011) на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження № 32020240000000019 від 30 травня 2020 року закрити.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення. Апеляційна скарга подається через Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя:

Дата ухвалення рішення07.09.2020
Оприлюднено10.02.2023

Судовий реєстр по справі —686/14186/20

Ухвала від 08.09.2020

Кримінальне

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Піндрак О. О.

Ухвала від 07.09.2020

Кримінальне

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Піндрак О. О.

Ухвала від 09.06.2020

Кримінальне

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Піндрак О. О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні