ЖИТОМИРСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2020 року м. Житомир справа № 240/2464/20

категорія 111030600

Житомирський окружний адміністративний суд у складі судді Єфіменко О.В., розглянувши за правилами загального позовного провадження (у письмовому провадженні) адміністративну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-лікувальний реабілітаційний центр Асклепій" до Головного управління ДПС у Житомирській області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення,

встановив:

03.03.2020 до Житомирського окружного адміністративного суду із позовом звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-лікувальний реабілітаційний центр "Асклепій" (далі - ТОВ "НЛРЦ "Асклепій"), у якому просить визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення №0165695112 від 05.12.2019 про застосування штрафних санкцій у сумі 1800,48 грн.

В обґрунтування позовних вимог зазначає, що основним видом діяльності підприємства є спеціалізована медична практика, а тому згідно з п.п.197.1.5 п.197.1 ст.197 Податкового кодексу України (далі - ПК України) позивач звільняється від оподаткування податком на додану вартість. Вказує, що на виконання вимог підпункту "б" п.198.5 ст.198 ПК України позивачем складались зазначені в акті перевірки податкові накладні/розрахунки коригування, граничний термін реєстрації яких був порушений. Однак, у кожній із вказаних в акті перевірки податковій накладній чи розрахунку коригування у верхній лівій частині у графі "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини" робилась помітка "X" та зазначався тип причини 09, що згідно із наказом Мінфіну України від 31.12.2015 №1307 "Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної" означало, що така податкова накладна складена на постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість. А згідно з п.120-1 ст.120-1 ПК України не передбачено штрафів за порушення граничного строку для реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою. Тобто, підприємством було дотримано дві умови звільнення від фінансових санкцій.

Підготовче засідання у справі відкладалося з 02.04.2020 на 28.05.2020 на підставі поданого до суду представником позивача клопотання про відкладення розгляду справи (а.с. 35).

03.04.2020 до суду надійшов відзив на адміністратвиний позов, в якому відповідач вважає позов необґрунтованим, та таким, що не містить належних доказів щодо звільнення позивача від сплати штрафних санкцій.

Представник позивача у підготовчому засіданні 28.05.2020 заявлені позовні вимоги підтримала та просила їх задовольнити з підстав, що викладені у позовній заяві.

Представник відповідача у судовому засіданні 28.05.2020 проти заявлених вимог заперечувала. В обґрунтування заперечень пояснила, що перевіркою встановлено порушення ТОВ "НЛРЦ "Асклепій" вимог п.201.10 ст.201 ПК України, а саме: порушено терміни реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування до них, виписаних покупцям-платникам податку на додану вартість (далі - ПДВ). Вважає, що винесене податкове повідомлення-рішення є законним та обґрунтованим та просить відмовити у задоволенні позовних вимог.

В судовому засіданні 28.05.2020 суд усною ухвалою, внесеною в журнал судового засідання, перейшов до розгляду справи по суті в письмовому провадженні.

Відповідно до наказів Житомирського окружного адміністративного суду: №01-45-В від 20.05.2020 (у період з 09.06.2020 до 03.07.2020), № 01-65-В від 22.07.2020 (у період з 27.07.2020 до 05.08.2020), №01-75-в від 11.08.2020 (у період з 26.08.2020 до 09.09.2020) суддя Єфіменко О.В., перебувала у щорічній відпустці, а тому розгляд даної справи судом відкладався.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, які беруть участь у справі, оцінивши докази в їх сукупності, суд дійшов наступних висновків.

Судом встановлено, що Головним управлінням ДПС у Житомирській області на підставі п.п.20.1.4 п.20.1 ст.20 Розділу 1, п.57.2 ст.57, Розділу ІІ, п.200.10 Розділу V ПК України (зі змінами і доповненнями), у порядку п.п.75.1 п.75.1 ст.75, с.76 Глави 8 Розділу II ПК України проведено камеральну перевірку ТОВ НЛРЦ Асклепій за звітний період жовтень 2018 року.

За результатами проведення перевірки складено акт перевірки від 13.11.2019 за №2975/06-30-51-04/30355981 "Про результати перевірки термінів реєстрації податкових накладних, що підлягають наданню покупцям-платникам податку на додану вартість, та розрахунків коригувань до таких податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних ТОВ НЛРЦ Асклепій , за висновками якого встановлено, що ТОВ НЛРЦ Асклепій порушено граничні терміни реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних: №2 від 31.10.2018 зареєстрована 19.11.2018, порушено 4 дні на суму 15775,38 грн; №3 від 31.10.2018, зареєстрована 19.11.2018, порушено 4 дні на суму 2229,42 грн (а.с. 12).

На підставі вказаного акту перевірки відповідачем винесене податкове повідомлення-рішення від 05.12.2019 №165695112 про застосування штрафних санкцій за порушення граничних термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування податкових накладних на підставі пункту 120-1.1 статті 120-1 ПК України у сумі 18004,80 грн (а.с. 8).

Не погоджуючись із вказаним податковим повідомленням-рішенням від 05.12.2019 ТОВ НЛРЦ Асклепій подало до Державної податкової служби України скаргу Вих.№73 на податкове повідомлення-рішення ГУ ДПС у Житомирській області від 05.12.2019 №0165695112 (а.с. 14-17).

25.02.2020 ТОВ НЛРЦ Асклепій отримав від Державної податкової служби України рішення про результати розгляду скарги від 20.02.2019 №647416/99-00-08-05-05-06 (а.с. 18-19). Вказаним рішенням ДПС України було залишено без змін податкове повідомлення-рішення ГУ ДПС у Житомирській області від 05.12.2019 №0165695112, а скаргу ТОВ НЛРЦ Асклепій - залишено без задоволення.

Не погодившись із податковим повідомленням-рішенням ТОВ НЛРЦ Асклепій звернулось до суду з даним адміністративним позовом.

Правовідносини у даній справі регулюються нормами ПК України у редакції, що була чинною на час виникнення спірних правовідносин.

Відповідно до підпункту 16.1.3 пункту 16.1 статті 16 ПК України платник податків зобов`язаний подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів.

Приписами п.201.1 ст.201 ПК України визначено, що на дату виникнення податкових зобов`язань платник податку зобов`язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений цим Кодексом термін.

Згідно з вимогами п.201.10 ст.201 ПК України, при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов`язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою.

Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків:

для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, - до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;

для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, - до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені.

У разі порушення таких строків застосовуються штрафні санкції згідно з цим Кодексом.

Відповідно до п.120-1.1 ст.120-1 ПК України, порушення платниками податку на додану вартість граничного строку, передбаченого статтею 201 цього Кодексу, для реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних (крім податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою) тягне за собою накладення на платника податку на додану вартість, на якого відповідно до вимог статей 192 та 201 цього Кодексу покладено обов`язок щодо такої реєстрації, штрафу в розмірі: 10 відсотків суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення строку реєстрації до 15 календарних днів.

Суд відмічає, що у даній адміністративній справі спірним є наявність чи відсутність підстав для застосування до підприємства штрафу, передбаченого пунктом 120-1.1 статті 120-1 ПК України.

Згідно з вимогами п.198.5 ст.198 ПК України платник податку зобов`язаний нарахувати податкові зобов`язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 цього Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені цим Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами придбаними/виготовленими з податком на додану вартість (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися:

а) в операціях, що не є об`єктом оподаткування відповідно до статті 196 цього Кодексу (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 цього Кодексу) або місце постачання яких розташоване за межами митної території України;

б) в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до статті 197, підрозділу 2 розділу XX цього Кодексу, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 197.1.28 пункту 197.1 статті 197 цього Кодексу та операцій, передбачених пунктом 197.11 статті 197 цього Кодексу);

в) в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;

г) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку (крім випадків, передбачених пунктом 189.9 статті 189 цього Кодексу).

Наказом Мінфіну від 31.12.2015 №1307 затверджено форми податкової накладної та Порядок заповнення податкової накладної" (далі - Порядок №1307).

Пунктом 11 Порядку №1307 визначено, що у разі нарахування податкових зобов`язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 ПК України платник податку складає окремі зведені податкові накладні за товарами/послугами, необоротними активами, які призначаються для їх використання/починають використовуватися:

1) в операціях, що не є об`єктом оподаткування;

2) в операціях, звільнених від оподаткування;

3) в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;

4) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

Такі зведені податкові накладні складаються не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду.

У разі складання зведеної податкової накладної у графі "Зведена податкова накладна" зазначається код ознаки:

1 - у разі нарахування податкових зобов`язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 Податкового кодексу України;

2 - у разі нарахування податкових зобов`язань відповідно до пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України;

3 - у разі складання зведених податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у пункті 15 цього Порядку;

4 - у разі складання зведених податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у пункті 19 цього Порядку.

У зведених податкових накладних, у яких зазначено код ознаки 1 або 2, у графі "Отримувач (покупець)" платник податку зазначає власне найменування (П. І. Б.) у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляється умовний ІПН "600000000000", рядок "Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта" не заповнюється, а у верхній лівій частині зазначається відповідний тип причини відповідно до пункту 8 цього Порядку (04 - Складена на постачання у межах балансу для невиробничого використання; 08 - Складена на постачання для операцій, які не є об`єктом оподаткування податком на додану вартість; 09 - Складена на постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість; 13 - Складена у зв`язку з використанням виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності).

Системний аналіз статті 201, пункту 120-1.1 статті 120-1 ПК України, Порядку №1307 дає підстави для висновку про те, що порушення платником податку на додану вартість граничного строку реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних є підставою для застосування до такого платника штрафу, за виключенням випадку порушення строку реєстрації податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю) та складена на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою.

Тобто, для звільнення від відповідальності, передбаченої пунктом 120-1.1 статті 120-1 ПК України, необхідна наявність двох обов`язкових складових: податкова накладна не повинна надаватись отримувачу (покупцю) та, водночас, повинна бути складена на постачання товарів/послуг для операцій, які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою).

Під час розгляду адміністративної справи представник позивача не заперечував, що пн/рк: №2 від 31.10.2018; №3 від 31.10.2018, зареєстровані з порушенням граничних термінів, однак зазначив, що вони не надавались отримувачу (покупцю), оскільки складені на постачання для операцій, які звільнені від оподаткування ПДВ.

Судом досліджено надані підприємством податкові накладні/розрахунки коригування податкових накладних щодо яких камеральною перевіркою встановлено порушення граничних термінів реєстрації в ЄРПН та встановлено, що графі "Отримувач (покупець)" платник податку зазначив ТОВ НЛРЦ Асклепій , у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця) проставлено умовний ІПН "600000000000", а у верхній лівій частині зазначено тип причини "09" (а.с. 20-21)

Судом встановлено, що операції, відображені у пн/рк: №2 від 31.10.2018; №3 від 31.10.2018, звільнені від оподаткування.

Враховуючи викладене, суд вважає, що висновки камеральної перевірки, викладені в акті перевірки від 13.11.2019 за №2975/06-30-51-04/30355981 "Про результати перевірки термінів реєстрації податкових накладних, що підлягають наданню покупцям-платникам податку на додану вартість, та розрахунків коригувань до таких податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних є протиправними, оскільки ТОВ Науково-лікувальний реабілітаційний центр Асклепій по спірним пн/рк звільняється від відповідальності, передбаченої пунктом 120-1.1 статті 120-1 ПК України, у зв`язку з наявністю двох обов`язкових складових: податкові накладні не надавались отримувачу (покупцю) та, водночас, були складені на постачання товарів/послуг для операцій, які звільнені від оподаткування.

Частинами першою та другою статті 77 КАС України, встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

У таких справах суб`єкт владних повноважень не може посилатися на докази, які не були покладені в основу оскаржуваного рішення, за винятком випадків, коли він доведе, що ним було вжито всіх можливих заходів для їх отримання до прийняття оскаржуваного рішення, але вони не були отримані з незалежних від нього причин.

Положеннями статті 90 КАС України, визначено, що суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні. Жодні докази не мають для суду наперед встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), що міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

З огляду на викладене, суд вважає, що позовні вимоги ТОВ НЛРЦ Асклепій є обґрунтованими, а тому підлягають задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.139 КАС України, при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

При зверненні до суду з адміністративним позовом позивачем сплачений судовий збір у розмірі 2102,00 грн. У зв`язку з задоволенням позовних вимог суд дійшов висновку, що судові витрати, понесені позивачем, належать відшкодуванню за рахунок бюджетних асигнувань відповідача, а саме у сумі 2102,00 грн.

Керуючись статтями 77, 90, 139, 242-246, 250-251, 295 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

вирішив:

Адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково - лікувальний реабілітаційний центр Асклепій" (вул. Вокзальна, 12, м. Житомир, 10001, РНОКПП/ЄДРПОУ: 30355981) до Головного управління ДПС у Житомирській області (вул. Юрка Тютюнника, 7, м. Житомир, 10003. РНОКПП/ЄДРПОУ: 43142501) про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення - задовольнити.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення №165695112 від 05.12.2019, винесене Головним управлінням ДПС у Житомирській області, про застосування до Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково - лікувальний реабілітаційний центр Асклепій" штрафних санкцій у сумі 1800,48 грн.

Стягнути на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково - лікувальний реабілітаційний центр Асклепій" за рахунок бюджетних асигнувань ГУ ДПС у Житомирській області 2102,00 грн сплаченого судового збору.

Рішення суду набирає законної сили в порядку, визначеному статтею 255 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржене до Сьомого апеляційного адміністративного суду за правилами, встановленими статтями 295-297 Кодексу адміністративного судочинства України, з урахуванням приписів підпункту 15.5 пункту 15 Розділу VII "Перехідні положення" Кодексу адміністративного судочинства України.

Повне судове рішення складене 11.09.2020

Суддя О.В. Єфіменко

Дата ухвалення рішення 11.09.2020
Оприлюднено 15.09.2020

Судовий реєстр по справі 240/2464/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 08.02.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 17.12.2020 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 17.12.2020 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 15.12.2020 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 17.11.2020 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 02.11.2020 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 11.09.2020 Житомирський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 11.03.2020 Житомирський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 240/2464/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону