ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

просп. Науки, 5 м. Харків, 61022, тел./факс (057)702-10-79, inbox@lg.arbitr.gov.ua

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2020 року м.Харків Справа №913/431/20

Провадження №16/913/431/20

За позовом концерну радіомовлення, радіозв`язку та телебачення, м.Київ в особі Луганської філії концерну радіомовлення, радіозв`язку та телебачення, м.Лисичанськ Луганської області

до товариства з обмеженою відповідальністю "Незалежна телерадіокомпанія "ІРТА", м.Сєвєродонецьк Луганської області

про стягнення 121835 грн 56 коп.

Суддя Шеліхіна Р.М.

Секретар судового засідання - Романенко Т.М.

У засіданні брали участь:

від позивача: адвокат Мітасова Я.В. на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю від 31.01.2020 серії ЛГ№000345, представник за довіреністю від 18.06.2020 №1616/9-09;

від відповідача: представник не прибув,

в с т а н о в и в:

Суть спору: позивачем заявлено вимогу про стягнення з відповідача заборгованості за послуги в сумі 114830,89 грн, пені у сумі 4973,38 грн за період з 11.01.2020 по 14.07.2020, інфляційних втрат у сумі 1134,73 грн за період з січня 2020 року по червень 2020 року та 3% річних у сумі 896,56 грн за період з 11.01.2020 по 14.07.2020 згідно договору від 30.12.2016 №07-12/16.

Ухвалою господарського суду Луганської області від 29.07.2020 відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження та судове засідання призначено на 11.08.2020.

У судове засідання 11.08.2020 прибув повноважний представник позивача.

Для надання відповідачу додаткового часу подати відзив на позовну заяву, а позивачу - відповідь на відзив, суд відклав розгляд справи на 15.09.2020.

У судове засідання 15.09.2020 прибув повноважний представник позивача.

Від позивача через канцелярію суду надійшла заява про зменшення позовних вимог від 11.08.2020 №210, в якій позивач повідомляє, що платіжними дорученнями від 04.08.2020 №1172 та від 06.08.2020 №1173, відповідач сплатив 65723,65 грн за послуги, надані у грудні 2019 - березні 2020 року.

Таким чином, позивач просить стягнути з відповідача заборгованість за послуги в сумі 49107,24 грн, пеню у сумі 4973,38 грн за період з 11.01.2020 по 14.07.2020, інфляційних втрат у сумі 1134,73 грн за період з січня 2020 року по липень 2020 року та 3% річних у сумі 896,56 грн за період з 11.01.2020 по 14.07.2020 згідно договору від 30.12.2016 №07-12/16 та перерахувати на рахунок IBAN НОМЕР_1 в АТ "Укрексімбанк" м.Київ.

Суд розцінює вказану заяву як повідомлення про часткову сплату відповідачем боргу.

Від відповідача через канцелярію суду надійшов відзив на позовну заяву від 07.08.2020 №82, в якому відповідач проти позову заперечує, вважає, що розрахунок пені, 3% річних та інфляційних втрат позивач виконав не вірно, а також вказує, що він частково сплатив борг на суму 65723,65 грн.

Від позивача через канцелярію суду надійшла відповідь на відзив від 01.09.2020 №223, в якій позивач не погоджується з доводами, викладеними у відзиві.

Позивач зазначає, що розрахунок пені, інфляційних нарахувань та 3% річних здійснювалися на дату підготовки позову - 14.07.2020, що є правом позивача.

Щодо суми основного боргу, то позивач зазначає, що ним було повідомлено суду про часткову сплату відповідачем боргу у сумі 65723,65 грн та надано платіжні доручення в підтвердження вказаної обставини.

У судовому засіданні 15.09.2020 оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Представник позивача на проголошення скороченого рішення не прибув.

При розгляді спору судом встановлено наступні обставини.

Між концерном радіомовлення, радіозв`язку та телебачення в особі Луганської філії концерну РРТ (позивач. Виконавець) та товариством з обмеженою відповідальністю "Незалежна телерадіокомпанія "ІРТА" (замовник, відповідач) укладено договір від 30.12.2016 №07-12/16 (далі-договір).

За умовами п.1.1., предметом даного договору є надання виконавцем телекомунікаційних послуг у відповідності до ліцензій виконавця на технічне обслуговування і експлуатацію мереж ефірного телемовлення, які зазначені у додатку №1 до цього договору та встановлені на об`єктах виконавця для передавання сигналів телевізійного мовлення.

Відповідно до підпункту е п.2.3. договору, замовник приймає на себе зобов`язання, зокрема, здійснювати розрахунки за надані виконавцем послуги в розмірі, у строки та порядку, що встановлені даним договором.

Ціна договору на 2017 рік визначається згідно додатку №2, який є невід`ємною частиною даного договору і складається з ціни на телекомунікаційні послуги з використанням технічних засобів замовника та виконавця за домовленістю сторін (п.3.1. договору).

Згідно п.5.1. договору розгляд підсумків виконання наданих телекомунікаційних послуг проводиться щомісячно.

Виконавець, щомісячно, не пізніше 7-го числа складає акт прийняття наданих послуг і рахунок на оплату наданих послуг за підсумками роботи, та направляє їх замовнику (п.5.2. договору).

Замовник у триденний строк після отримання рахунку, акту, розглядає їх, і у випадку відсутності зауважень або заперечень підписує акт в повертає виконавцю (п.5.3. договору).

Пунктом 5.4. договору передбачено, що за наявності зауважень або заперечень до рахунку, акту, замовник протягом трьох днів після їх отримання, складає протокол зауважень та/або заперечень, направляє його виконавцю та скликає оперативну нараду сторін для врегулювання розбіжностей, що виникли. В разі не досягнення згоди сторонами на оперативній нараді, спірні питання вирішується відповідно до чинного законодавства.

У разі неотримання виконавцем протоколу зауважень або заперечень від замовника в зазначений п.5.4. строк, послуга вважається прийнятою замовником в обсязі, визначеному актом прийняття наданих послуг, а сума, що зазначена в акті, вважається узгодженою сторонами та підлягає оплаті (п.5.5. договору).

Умовами п.5.8. договору сторони погодили, що щомісячна оплата здійснюється за фактично відпрацьований час фактичних технічних засобів.

До 5 числа поточного місяця на підставі наданого рахунку замовник перераховує виконавцю аванс у розмірі 30% орієнтованої вартості послуг у поточному місяці. Не пізніше 10 числа наступного місяця проводиться остаточний розрахунок за надані послуги з урахуванням авансу.

За несвоєчасне проведення остаточного розрахунку у строк, передбачений п.5.8. договору, замовник сплачує пеню, яка обчислюється від суми заборгованості у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який нараховується пеня, за кожен день прострочення та за весь період такого прострочення (п.6.3. договору).

Цей договір набуває чинності з дати підписання і діє з 01.01.2017 року до 31.12.2017 року включно, а в частині виникнення фінансових зобов`язань до договору - до їх повного виконання.

Додатковими угодами від 13.10.2017, 01.12.2017, 15.12.2017, 10.09.2018, 27.12.2018, 04.03.2019, 09.12.2019 сторони вносили зміни до додатку №1 до договору "Акту прийому-передачі обладнання на технічне обслуговування", додатку №2 "Протоколу узгодження договірної ціни", погоджували графік реструктуризації заборгованості, продовжували строк дії договору, зокрема, до 31.12.2020.

За своєю правовою природою вказаний договір є договором про надання послуг і відповідає вимогам правового інституту послуг (ст.ст.901-907 ЦК України).

На виконання умов договору, позивачем відповідачу було виставлено рахунки на сплату послуг надання каналів подачі цифрового сигналу по протоколу ІР:

-від 24.12.2019 №538 на суму 16728,84 грн;

-від 28.01.2020 №35 на суму 16728,84 грн;

-від 26.02.2020 №76 на суму 15559,62 грн;

-від 30.03.2020 №125 на суму 16706,35 грн;

-від 27.04.2020 №169 на суму 16189,20 грн;

-від 27.05.2020 №215 на суму 16728,84 грн;

-від 26.06.2020 №257 на суму 16189,20 грн.

Загальна вартість наданих послуг за період з грудня 2019 по червень 2020 року складає 114830,89 грн.

Крім цього, матеріали справи місять акти виконаних робіт (наданих послуг):

-від 31.12.2019 №598 на суму 16728,84 грн;

-від 31.01.2020 №40 на суму 16728,84 грн;

-від 29.02.2020 №83 на суму 15559,62 грн;

-від 31.03.2020 №137 на суму 16706,35 грн;

-від 30.04.2020 №184 на суму 16189,20 грн;

-від 31.05.2020 №232 на суму 16728,84 грн;

-від 30.06.2020 №278 на суму 16189,20 грн (а.с.70-83).

Рахунки на сплату та акти виконаних робіт (наданих послуг) направлено позивачем на адресу відповідача, про що свідчать описи вкладення у цінний лист від 27.12.2019, 29.01.2020, 27.02.2020, 28.05.2020, 26.06.2020, 08.07.2020, поштові накладні, фіскальні чеки та повідомлення про вручення поштового відправлення з відмітками про отримання представниками відповідача (а.с.84-101).

Позивач, як кредитор, права якого порушені несвоєчасним виконанням відповідачем строків оплати наданих послуг, звернувся з даним позовом до суду, вказуючи про порушення відповідачем вимог закону і умов укладеного договору, і просить стягнути з відповідача заборгованість за послуги в сумі 114830,89 грн, пеню у сумі 4973,38 грн за період з 11.01.2020 по 14.07.2020, інфляційні втрати у сумі 1134,73 грн за період з січня 2020 року по липень 2020 року та 3% річних у сумі 896,56 грн за період з 11.01.2020 по 14.07.2020.

Відповідач в процесі розгляду спору у суді за платіжними дорученнями від 04.08.2020 №1172 та від 06.08.2020 №1173 сплатив борг на суму 65723,65 грн за послуги, надані у грудні 2019 - березні 2020 року.

Проти розрахунку пені, 3% річних та інфляційних втрат відповідач заперечує, вважає, що позивач виконав розрахунок пені за сім місяців, що порушує діюче законодавство України, до розрахунку інфляційних втрат включив неповний місяць, а в розрахунок 3% річних включив день, по який проводився розрахунок - 14.07.2020.

Враховуючи вищевикладене, повно, всебічно і об`єктивно дослідивши матеріали та обставини справи, оцінивши надані позивачем докази своїх вимог до суті спору, їх належність, допустимість, достовірність кожного окремо і у сукупності без надання жодному доказу пріоритету або вищої сили, суд дійшов висновку, що позов підлягає задоволенню частково, а провадження у справі в частині 65723,65 грн підлягає закриттю.

Згідно ч. 1 ст. 173 Господарського кодексу України господарським визнається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених Господарським кодексом, в силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

В даному спорі правовідносини сторін врегульовані договором від 30.12.2016 №07-12/16, який був чинним і обов`язковим для сторін під час його виконання.

Згідно з правилами ст.ст. 530,627,629 Цивільного кодексу України договір є обов`язковим для сторін, що його уклали, і виникнення прав та обов`язків у сторін відбувається на підставі умов укладеного договору.

Згідно зі ст. 901 ЦК України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов`язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором ч.1 ст.903 ЦК України).

Договором від 30.12.2016 №07-12/16, укладеним сторонами по справі, визначено порядок виконання відповідачем зобов`язань по сплаті вартості наданих послуг. Договором встановлений строк оплати наданих послуг - не пізніше 10 числа наступного місяця проводиться остаточний розрахунок за надані послуги з урахуванням авансу.

Позивач надав відповідачу послуги, передбачені договором, що належним чином - в порядку ст.ст.73-79 ГПК України - підтверджено матеріалами справи. Так, згідно рахунків на оплату, виставлених позивачем, актів виконаних робіт (наданих послуг) за спірний період, відповідач прийняв надані позивачем послуги за вказаним договором за період з грудня 2019 року по червень 2020 року. Відповідач акти виконаних робіт (надання послуг) не підписав, однак зауважень або заперечень до рахунку, акту замовник протягом трьох днів після їх отримання не надіслав.

Таким чином, у разі неотримання виконавцем протоколу зауважень або заперечень від замовника в зазначений строк, послуга вважається прийнятою замовником в обсязі, визначеному актом прийняття наданих послуг, а сума, що зазначена в акті, вважається узгодженою сторонами та підлягає оплаті (п.5.5. договору).

Відповідач в процесі розгляду спору сплатив борг за надані у грудні 2019 - березні 2020 року послуги за платіжними дорученнями від 04.08.2020 №1172 та від 06.08.2020 №1173 на суму 65723,65 грн, на підставі вказаного, сума боргу складає 49107,24 грн та підлягає стягненню з відповідача у відповідності до умов договору та вимог закону (ст.ст. 901, 902, 903 ЦК України).

Провадження у справі на суму 65723,65 грн підлягає закриттю на підстав п.2 ч.1 ст.231 ГПК України, у зв`язку з відсутністю предмету спору.

За таких підстав позов в частині стягнення боргу в сумі 49107,24 грн підлягає до задоволення.

Позов в частині заявленої до стягнення пені в сумі 4973,38 грн за загальний період з 11.01.2020 по 14.07.2020 слід задовольнити частково на суму 4956,92 грн. Позивач розрахував пеню по кожному акту наданих послуг окремо, зокрема, по акту від 31.12.2019 №598 на суму 16728,84 грн позивач не вірно визначив період нарахування, розрахувавши пеню більше, ніж за 6 місяців. Таким чином, пеню по вказаному акту виконаних послуг слід розраховувати за період з 11.01.2020 по 11.07.2020 і сума пені за вказаний період складає 1575,98 грн. Всього до стягнення за сімома актами підлягає пеня у сумі 4956,92 грн.

Вимоги про стягнення інфляційних втрат за договором від 30.12.2016 №07-12/16, укладеним сторонами по справі, слід задовольнити повністю за період з січня 2020 по червень 2020 року на суму 1134,73 грн на підставі ст.625 ЦК України, оскільки відповідач, як боржник, який прострочив виконання грошового обов`язку, зобов`язаний сплатити борг позивачу з врахуванням інфляційних втрат. В даному розрахунку позивач розраховував інфляційні витрати за повний місяць інфляції, починаючи з грудня 2019 року по червень 2020 року приймаючи до уваги, що порушення грошового забов`язання починається з 11 числа наступного розрахункового місяця. У зв`язку з чим заперечення відповідача в цій частині не є слушними, спростовуються приписами ст.625 ЦК України та доказами у справі.

Позов в частині 3% річних за вказаним договором слід задовольнити повністю на підставі ст.625 ЦК України - на суму 896,56 грн за період з 11.01.2020 по 14.07.2020. Розрахунок виконано вірно з дотриманням діючого законодавства та фактичних правовідносин сторін.

На підставі викладеного, до стягнення з відповідача підлягає 56095,45 грн.

Щодо розподілу судових витрат, суд зазначає наступне.

При зверненні до господарського суду Луганської області позивачем було сплачено до Державного бюджету України судовий збір у сумі 2197 грн за платіжним дорученням від 17.07.2020 №422.

За подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру сплачується судовий збір у розмірі 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Позивачем заявлено майнову вимогу про стягнення 121835 грн 56 коп., таким чином судовий збір за подання позову складає 2102 грн.

Крім цього, суд закрив провадження у справі на суму 65723,65 грн на підставі п.2 ч.1 ст.231 ГПК України, у зв`язку з відсутністю предмета спору.

Згідно п.5 ч.1 ст.7 Закону України "Про судовий збір" сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду у разі закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв`язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях.

Відповідно до пп.1 п.1 ст. 7 Закону України "Про судовий збір" сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду у разі зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом.

Таким чином, на підставі клопотання позивача поверненню підлягає судовий збір у сумі 1080,85 грн, який складається із 95 грн надмірно сплаченого судового збору і 985,85 грн, у зв`язку і закриттям провадження у справі.

Відповідно до ст.129 ГПК України, судові витрати слід покласти на відповідача пропорційно розміру задоволених вимог у сумі 1115,83 грн.

Керуючись ст.ст.123, 129, 231, 232, 233, 238, 240-241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

в и р і ш и в:

1.Позов задовольнити частково.

2 .Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю незалежна телеоадіокомпанія "Ірта" (93405, м.Сєвєродонецьк Луганської області, проспект Гвардійський, буд.13, ід. код 31530558) на користь концерну радіомовлення, радіозв`язку та телебачення (04112, м.Київ, вул.Дорогожицька, буд.10, ід.код 01190043) в особі Луганської філії концерну радіомовлення, радіозв`язку та телебачення (93113, м.Лисичанськ Луганської області, проспект Перемоги, буд.161-А, ід.код 34965418) борг у сумі 49107,24 грн, 3% річних у сумі 896,56 грн за період з 11.01.2020 по 14.07.2020, інфляційні втрати у сумі 1134,73 грн за період з січня по червень 2020 року, пеню у сумі 4956,92 грн за загальний період з 11.01.2020 по 14.07.2020 та витрати зі сплати судового збору у сумі 1115,83 грн, видати наказ позивачу після набрання рішенням законної сили.

3. Провадження у справі в частині стягнення основного боргу у сумі 65723,65 грн закрити.

4. В решті позову відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Відповідно до ст. 256 Господарського процесуального кодексу України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів.

Повний текст рішення складено і підписано 21.09.2020.

Суддя Р.М.Шеліхіна

Дата ухвалення рішення 15.09.2020
Зареєстровано 21.09.2020
Оприлюднено 21.09.2020

Судовий реєстр по справі 913/431/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 28.09.2020 Господарський суд Луганської області Господарське
Рішення від 15.09.2020 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 11.08.2020 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 29.07.2020 Господарський суд Луганської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону