СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

№683/1570/20

2/683/934/2020

У Х В А Л А

14 вересня 2020 року м. Старокостянтинів

Суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Цішковський В.А. ознайомившись з матеріалами цивільної справи № 683/1570/20, провадження 2/683/934/2020 за позовом Квартирного-експлуатаційного відділу м. Хмельницький (місце знаходження: вул. Героїв АТО, 3/1 м. Хмельницький), з участю третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Міністерство оборони України (місце знаходження: Повітрофлотський проспект, 6 м. Київ), до Старокостянтинівської міської ради (місце знаходження: вул. К. Острозького, 41 м. Старокостянтинів Хмельницька область), виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради (місце знаходження: вул. К. Острозького, 41 м. Старокостянтинів Хмельницька область), ОСОБА_1 (місце проживання: АДРЕСА_1 ), Товариства з обмеженою відповідальністю Міленіум Хілс (місце знаходження: вул. Прибузька, 15/1А офіс 8 м. Хмельницький), ОСОБА_2 (місце проживання: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_3 (місце проживання: АДРЕСА_3 ), ОСОБА_4 (місце проживання: АДРЕСА_4 ) про визнання незаконними та скасування рішень сесій Старокостянтинівського міської ради,

встановив:

03 липня 2020 року Квартирно-експлуатаційний відділ м. Хмельницький, з участю третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Міністерство оборони України, звернувся в суд з позовом до Старокостянтинівської міської ради, виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, ОСОБА_1 , ТОВ Міленіум Хілс , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 про визнання незаконними та скасування рішень сесій Старокостянтинівського міської ради та стягнення судового збору.

16.07.2020 року, 17.07.2020 року, 20.07.2020 року та 22.07.2020 року судом в порядку, передбаченому ч. 6 ст. 187 ЦПК України, отримано інформацію про зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) відповідачів.

Оскільки позовна заява відповідає вимогам ст. 175 та ст. 177 ЦПК України, підсудна Старокостянтинівському районному суду Хмельницької області, підстав для залишення заяви без руху, повернення заяви чи відмови у відкритті провадження за заявою не має, тому справу слід призначити до судового розгляду за правилами загального позовного провадження.

Разом із позовною заявою позивач надав клопотання про витребування у Старокостянтинівської міської ради (31100, м. Старокостянтинів, вул. Острозького, 41) належним чином завірені копії рішень про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 розроблених на підставі прийнятих рішень від 18.09.2015 року № 18 п.п. 4, 5 ,6 та передання їх у власність земельних ділянок; витребування у приватного нотаріуса Старокостянтинівського районного нотаріального округу Голуб О.Є. ( АДРЕСА_5 , бокс 1) належним чином завірені копії договорів купівлі-продажу земельних ділянок від 31.05.2019 року № 773, 774, 775 на підставі яких ОСОБА_1 набув у власність земельні ділянки; витребувати у відділі у Старокостянтинівському районі Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області (31100, м. Старокостянтинів, вул. Миру, 7) належним чином завірену копію договору на забудову чужої земельної ділянки № 1 від 11.09.2019 року укладеного між ОСОБА_1 та ТОВ Міленіум Хілс .

Відповідно до ч.1 ст.84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Оскільки клопотання позивача подане в межах строку, визначеного ч.2 ст.83 ЦПК України, й докази, про витребування якого просить позивач має суттєве значення для з`ясування дійсних обставин справи, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.19, 175, 177, 187, 353 ч.1 п.8 ЦПК України,

ухвалив:

Прийняти до розгляду позовну заяву та відкрити провадження у справі за позовом Квартирного-експлуатаціного відділу м. Хмельницький (місце знаходження: вул. Героїв АТО, 3/1 м. Хмельницький), з участю третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Міністерство оборони України (місце знаходження: Повітрофлотський проспект, 6 м. Київ), до Старокостянтинівської міської ради (місце знаходження: вул. К. Острозького, 41 м. Старокостянтинів Хмельницька область), виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради (місце знаходження: вул. К. Острозького, 41 м. Старокостянтинів Хмельницька область), ОСОБА_1 (місце проживання: АДРЕСА_1 ), Товариства з обмеженою відповідальністю Міленіум Хілс (місце знаходження: вул. Прибузька, 15/1А офіс 8 м. Хмельницький), ОСОБА_2 (місце проживання: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_3 (місце проживання: АДРЕСА_3 ), ОСОБА_4 (місце проживання: АДРЕСА_4 ) про визнання незаконними та скасування рішень сесій Старокостянтинівського міської ради.

Справу розглянути за правилами загального позовного провадження.

Призначити в справі підготовче засідання на 10 годину 00 хвилин 18 листопада 2020 року в приміщенні Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області (м. Старокостянтинів, вул. Миру, 9).

Клопотання позивача задоволити.

Зобов`язати Старокостянтинівську міську раду (31100, м. Старокостянтинів, вул. Острозького, 41) надати суду належним чином завірені копії рішень про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 розроблених на підставі прийнятих рішень від 18.09.2015 року № 18 п.п. 4, 5 ,6 та передання їх у власність земельних ділянок.

Зобов`язати приватного нотаріуса Старокостянтинівського районного нотаріального округу Голуб О.Є. ( АДРЕСА_5 , бокс 1) надати суду належним чином завірені копії договорів купівлі-продажу земельних ділянок від 31.05.2019 року № 773, 774, 775 на підставі яких ОСОБА_1 набув у власність земельні ділянки.

Зобов`язати відділ у Старокостянтинівському районі Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області (31100, м. Старокостянтинів, вул. Миру, 7) надати суду належним чином завірену копію договору на забудову чужої земельної ділянки № 1 від 11.09.2019 року укладеного між ОСОБА_1 та ТОВ Міленіум Хілс .

Зазначену інформацію надіслати на адресу Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області (31100, м. Старокостянтинів, вул. Миру,9) не пізніше десяти днів з дня отримання копії ухвали.

Відповідачу встановити строк у 15 днів з дня отримання копії ухвали про відкриття провадження у справі для подання відзиву на позов, в порядку визначеному ст.178 ЦПК України. Копія відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) відповідачем одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду. У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Роз`яснити, що позивач повинен подати докази разом з поданням позовної заяви, а відповідач - разом з поданням відзиву. Докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї. Копії доказів (крім

речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними.

Роз`яснити відповідачу його право пред`явити зустрічний позов у строк для подання відзиву (у 15 днів з дня отримання копії ухвали про відкриття провадження у справі), який має відповідати вимогам статей 175 і 177 цього Кодексу.

Учасники процесу відповідно до положень ст.39 ЦПК України мають право заявити відвід судді, секретарю судового засідання, експерту, спеціалісту, перекладачу з підстав, зазначених у статтях 36, 37, 38 цього Кодексу. Відвід повинен бути вмотивованим і заявленим протягом десяти днів з дня отримання учасником справи ухвали про відкриття провадження у справі, але не пізніше початку підготовчого засідання або першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження. Після спливу вказаного строку заявляти відвід (самовідвід) дозволяється лише у виняткових випадках, коли про підставу відводу (самовідводу) заявнику не могло бути відомо до спливу вказаного строку, але не пізніше двох днів із дня, коли заявник дізнався про таку підставу.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо даної справи в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України - www.sk.km.court.gov.ua

Копії ухвали про відкриття провадження у справі надіслати учасникам справи, а відповідачу також - копії позовної заяви та доданих до неї документів.

Викликати у підготовче судове засідання учасників справи.

Ухвала може бути оскаржена лише щодо порушення правил підсудності протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення. У разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Суддя

Дата ухвалення рішення 18.09.2020
Зареєстровано 22.09.2020
Оприлюднено 22.09.2020

Судовий реєстр по справі 683/1570/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 29.12.2021 Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області Цивільне
Ухвала від 14.12.2021 Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області Цивільне
Ухвала від 09.12.2021 Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області Цивільне
Ухвала від 29.11.2021 Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області Цивільне
Ухвала від 28.09.2021 Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області Цивільне
Ухвала від 28.09.2021 Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області Цивільне
Ухвала від 13.09.2021 Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області Цивільне
Ухвала від 12.07.2021 Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області Цивільне
Ухвала від 08.06.2021 Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області Цивільне
Ухвала від 15.04.2021 Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області Цивільне
Ухвала від 18.09.2020 Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 683/1570/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону