ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

"16" вересня 2020 р.м. Одеса Справа № 916/290/20

Господарський суд Одеської області у складі судді Петренко Н.Д.,

за участю секретаря судового засідання Потребенко О.М.

розглянувши у підготовчому засіданні справу № 916/290/20 в порядку загального позовного провадження

за позовом: товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРІМ СЕРВІС" /ЄДРПОУ 24778112, адреса - 65031, м. Одеса, вул. Михайла Грушевського, буд. 39 "Е"/

до відповідача: державного закладу "Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П. Чкалова" Міністерства охорони здоров`я України /ЄДРПОУ 01982181, адреса - 65084, м. Одеса, Французький бульвар, буд. 85/

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача :

третя особа1: Міністерства охорони здоров`я України /01021, м. Київ, вул. Грушевського, 7, ЄДРПОУ 00012925, e-mail: moz@moz.gov.ua/

третя особа2: Департамент культури, національностей, релігій та охорони об`єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації /ЄДРПОУ - 40055626, адреса - 65107, м. Одеса, вул. Канатна, буд. 83, e-mail: сulturaregion@odessа.gov.ua/

третя особа3: Фонд державного майна України /01133, Kиїв, вул. Генерала Алмазова, 18/9 , ЄДРПОУ 00032945, e-mail: info@spfu.gov.ua/.

про зобов`язання продовжити дію договору оренди

за участю представників:

від позивача: Брушньовська І.І. адвокат, діє на підставі ордеру серії ОД № 462359 від 21.04.2020 р.; Рибак А.В., адвокат, діє на підставі ордеру серії ОД № 480725 від 16.03.2020 р.;

відповідача: Дергачева Антоніна Володимирівна, довіреність № 1, дата видачі : 16.01.2020 року;

від третьої особи1: Яковенко Ольга Миколаївна, довіреність № 142/55, дата видачі : 17.10.2019 року;

від третьої особи2: не з`явився;

від третьої особи3: не з`явився.

ВСТАНОВИВ:

04.02.2020 року ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРІМ СЕРВІС" звернулося до Господарського суду Одеської області з позовною заявою /вх. № 307/20/ до державного закладу Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П. Чкалова Міністерства охорони здоров`я України про зобов`язання продовжити дію договору оренди від 01.06.1992 року шляхом укладання договору про внесення змін до спірного договору оренди на той самий строк і на тих самих умовах; стягнення судових витрат.

Ухвалою суду від 07.02.2020 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 916/290/20; постановлено справу розглядати за правилами загального позовного провадження; залучено до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Міністерство охорони здоров`я України.

Ухвалою суду від 29.04.2020 року залучено до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Департамент культури, національностей, релігій та охорони об`єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації.

17.08.2020 року ухвалою суду залучено до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Фонд державного майна України.

У судовому засіданні представник позивача Рибак А.В. заявив клопотання про поновлення та продовження строку підготовчого провадження для надання можливості уточнення позовних вимог, оскільки адвокат лише 16.09.2020 року оформив ордер на представництво інтересів позивача. Адвокат Брушньовська І.І. підтримала заявлене клопотання.

Представник відповідача залишила на розсуд суду клопотання про поновлення та продовження строку підготовчого провадження

Представник третьої особи Міністерства охорони здоров`я України заперечувала проти задоволення клопотання позивача про поновлення та продовження строку підготовчого провадження.

Відповідно до ст.113 ГПК України строки, в межах яких вчиняються процесуальні дії, встановлюються законом, а якщо такі строки законом не визначені, - встановлюються судом.

Положеннями п. 2 ч. 2 ст. 46 ГПК України передбачено, що крім прав та обов`язків, визначених у статті 42 цього Кодексу, позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог - до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження.

Згідно ч. 3 ст. 46 ГПК України, до закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви.

Пунктом 4 Прикінцевих положень ГПК України визначено, що під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), суд за заявою учасників справи та осіб, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов`язки (у разі наявності у них права на вчинення відповідних процесуальних дій, передбачених цим Кодексом), поновлює процесуальні строки, встановлені нормами цього Кодексу, якщо визнає причини їх пропуску поважними і такими, що зумовлені обмеженнями, впровадженими у зв`язку з карантином. Суд може поновити відповідний строк як до, так і після його закінчення.

Суд за заявою особи продовжує процесуальний строк, встановлений судом, якщо неможливість вчинення відповідної процесуальної дії у визначений строк зумовлена обмеженнями, впровадженими у зв`язку з карантином.

Постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2020 р. № 760 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 , якою загальнонаціональний карантин продовжено до 31 жовтня включно.

Згідно ст.119 ГПК України, суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення. Встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду.

Судом встановлено, що позивачем пред`явлено позов до суду 04.02.2020 року та незважаючи на відкладення розгляду справи впродовж дії карантину, представник позивача був повідомлений про усі судові засідання у справі та неодноразово був присутній у залі судового засідання, а від так з часу пред`явлення позову, позивач був вправі надати до суду у відповідності до ст. 46 ГПК України заяву про збільшення або зменшення розміру позовних вимог.

Пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції", визначено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Суд зазначає, що необґрунтоване затягування розгляду справи (провадження по справі відкрито 07.02.2020 року) суперечить вимогам ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, учасником якої є Україна, стосовно права кожного на розгляд його справи судом упродовж розумного строку.

У своєму рішенні у справі Калашников проти Росії Європейський суд зазначив, що розумність тривалості провадження визначається залежно від конкретних обставин справи, враховуючи критерії, визначені у прецедент ній практиці Суду, зокрема складність справи, поведінка заявника та поведінки компетентних органів влади.

У рішенні Європейського Суду від 03.04.2008 року у справі Пономарьова проти України зазначено, що сторони мають вживати заходи, щоб дізнатися про стан відомого їм судового провадження.

Таким чином, аналіз зазначених викладених вище обставин, дає підстави стверджувати про неналежне здійснення стороною позивача своїх процесуальних прав і виконання процесуальних обов`язків, оскільки суд зазначає, що вступ до справи на даній стадії нового представника позивача не свідчить про неможливість позивача раніше реалізувати своє право на подання заяви про зміну підстав позову.

Разом з тим, Законом України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" від 18.06.2020р., який набув чинності 17.08.2020р., визначено, що процесуальні строки, які були продовжені відповідно до пункту 4 розділу X "Прикінцеві положення" Господарського процесуального кодексу України, пункту 3 розділу XII "Прикінцеві положення" Цивільного процесуального кодексу України, пункту 3 розділу VI "Прикінцеві положення" Кодексу адміністративного судочинства України в редакції Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)"№ 540-IX від 30 березня 2020 року, закінчуються через 20 днів після набрання чинності цим Законом. Протягом цього 20-денного строку учасники справи та особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов`язки (у разі наявності у них права на вчинення відповідних процесуальних дій, передбачених цими кодексами), мають право на продовження процесуальних строків з підстав, встановлених цим Законом.

З урахуванням вказаного, суд приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання представника позивача про поновлення та продовження строку підготовчого провадження у справі № 916/290/20.

Відповідно до ч.ч.7,8 ст.119 ГПК України про відмову у поновленні або продовженні процесуального строку суд постановляє ухвалу, яка не пізніше наступного дня з дня її постановлення надсилається особі, яка звернулася із відповідною заявою. Ухвалу про відмову у поновленні або продовженні процесуального строку може бути оскаржено у порядку, встановленому цим Кодексом.

Керуючись ст.ст. 46, 119, ст. 235, ст. 255, розділом Х Прикінцевих положень Господарського процесуального кодексу України суд

УХВАЛИВ :

1. Відмовити представнику позивача товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРІМ СЕРВІС" у задоволенні клопотання про поновлення та продовження строку підготовчого провадження.

Повний текст ухвали складено та підписано 21.09.2020 року.

Ухвала набирає чинності 16.09.2020 року і підлягає оскарженню в порядку, визначеному ст. 255 ГПК України.

Суддя Н.Д. Петренко

Дата ухвалення рішення 16.09.2020
Оприлюднено 23.09.2020

Судовий реєстр по справі 916/290/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 28.06.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 24.05.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 22.05.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 27.04.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 16.02.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 10.02.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 17.01.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 20.12.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Постанова від 04.11.2021 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.10.2021 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 16.09.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 16.09.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 15.09.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 17.08.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 30.06.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 24.06.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 27.05.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 29.04.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 17.03.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 04.03.2020 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 916/290/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону