Ухвала
від 07.10.2020 по справі 300/2581/20
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

про залишення позовної заяви без руху

"07" жовтня 2020 р. Справа № 300/2581/20

м. Івано-Франківськ

Суддя Івано-Франківського окружного адміністративного суду Кафарський В.В., розглянувши матеріали адміністративного позову приватного підприємства Іва-Транс до головного управління ДПС в Івано-Франківській області, Державної податкової служби України про визнання протиправним та скасування рішення та зобов`язання до вчинення дій, -

В С Т А Н О В И В:

Приватне підприємство Іва-Транс звернулось до суду з адміністративним позовом до Головного управління ДПС в Івано-Франківській області, Державної податкової служби України про визнання протиправним і скасування рішення комісії Головного управління ДПС в Івано-Франківській області від 01.04.2020 за №1506714/33162495 про відмову у реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також зобов`язання Державної податкової служби України зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну позивача №1 від 04.03.2020.

Пунктом 3 частини 1 статті 171 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що суддя після одержання позовної заяви з`ясовує, чи відповідає позовна заява вимогам, встановленим статтями 160, 161, 172 цього Кодексу.

Відповідно до частини 3 статті 161 Кодексу адміністративного судочинства України, до позовної заяви додається документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

За змістом вимог частини 1 і 2 статті 132 Кодексу адміністративного судочинства України судові витрати складаються із судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Правові засади справляння судового збору, платників, об`єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору визначає Закону України Про судовий збір .

Відповідно до абзацу 1 частини 1 статті 3 вказаного Закону судовий збір справляється за подання до суду позовної заяви та іншої заяви, передбаченої процесуальним законодавством.

Згідно частини 1 статті 2 Закону України Про судовий збір платники судового збору - громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні) та фізичні особи - підприємці, які звертаються до суду чи стосовно яких ухвалене судове рішення, передбачене цим Законом.

Із змісту адміністративного позову слідує, що позивач просить суд:

- визнати протиправним та скасувати рішення комісії Головного управління ДПС в Івано-Франківській області від 01.04.2020 за №1506714/33162495;

- зобов`язати Державну податкову службу України зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну позивача №2 від 04.03.2020.

Так, вимога про визнання протиправним та скасування рішення комісії Головного управління ДПС в Івано-Франківській області та вимога про зобов`язання Державної податкової служби України зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) вищезгадану податкову накладну позивача є самостійними позовними вимогами, так як за своїм змістом є різними шляхами (способами) захисту порушеного права, а також можуть бути заявлені окремо одна від одної.

Аналогічні правові позиції (щодо визначення кількості позовних вимог у спорах про визнання протиправними і скасування рішень щодо відмови у реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та зобов`язання відповідача зареєструвати в зазначеному реєстрі податкові накладні) висвітлені в ухвалах Верховного Суду від 08.08.2019 у справі №520/10372/18 (адміністративне провадження №К/9901/22128/19), від 11.07.2019 у справі №2040/6310/18 (адміністративне провадження №К/9901/19303/19), від 27.03.2019 у справі №810/2847/18 (адміністративне провадження №К/9901/7682/19), від 16.01.2019 у справі №820/4359/18 (адміністративне провадження №К/9901/1533/19).

Суд констатує, що якщо позивач, не вступаючи у правовідносини щодо можливої добровільної реєстрації в ЄРПН податкової накладної позивача з урахуванням мотивів суду після визнання протиправним та скасування рішення відповідача щодо відмови у реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних в судовому порядку, а одночасно із вказаною позовною вимогою заявляє вимогу про зобов`язання відповідача вчинити певні дії (зареєструвати в ЄРПН вищезгадану податкову накладну позивача), то такі вимоги адміністративного позову мають різні предмети доказування, тобто є самостійними вимогами.

Також варто звернути увагу, що у межах однієї справи суд вправі розглядати кілька позовних вимог. Проте, такі вимоги мають бути пов`язаними (частина 1 статті 21 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС)).

У свою чергу, заявлення у позові кількох пов`язаних вимог, для цілей сплати судового збору не може бути розцінено як заявлення однієї вимоги. У такому випадку Закон України Про судовий збір , як зазначалося, чітко визначає, що у разі коли в позовній заяві об`єднано дві і більше вимог немайнового характеру, судовий збір сплачується за кожну вимогу немайнового характеру.

Позивач самостійно визначив такі вимоги у позовній заяві, відтак, виходячи із принципу диспозитивності адміністративного судочинства, суд вважає їх окремими позовними вимогами немайнового характеру.

Таким чином, позивачем у позовній заяві заявлено дві вимоги немайнового характеру.

Згідно із пунктом 1 частини 1 статті 4 Закону України Про судовий збір , судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Частиною 2 статті 4 зазначеного Закону встановлюються ставки судового збору, зокрема, за подання до адміністративного суду адміністративного позову немайнового характеру, який подано фізичною особою - 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Статтею 7 Закону України Про Державний бюджет України на 2020 рік , який вступив в дію з 01.01.2020, встановлено, що прожитковий мінімум для працездатних осіб в розрахунку на місяць з 1 січня 2020 року складає 2 102,00 грн.

Суд звертає увагу на те, що абзацом 2 частини 3 статті 6 Закону України Про судовий збір передбачено, що у разі коли в позовній заяві об`єднано дві і більше вимог немайнового характеру, судовий збір сплачується за кожну вимогу немайнового характеру.

За таких обставин, оскільки позивачем у позовній заяві заявлено дві вимоги немайнового характеру, то із урахуванням положень частини 2 статті 4, частини 3 статті 6 Закону України Про судовий збір , позивач за подання даної позовної заяви повинен сплатити 4 204,00 грн. (2 102,00 грн. х 2), проте, згідно платіжного доручення №3262 від 29.09.2020, яке долучено позивачем до матеріалів справи, позивачем сплачено судовий збір у розмірі 2 197,00 грн.

За таких обставин суд дійшов висновку, що ПП Іва-Транс в порушення вимог частини 3 статті 6 Закону України Про судовий збір , сплачено судовий збір не в повному обсязі.

Крім того, відповідно до частини 1 статті 161 Кодексу адміністративного судочинства України, до позовної заяви додаються її копії, а також копії доданих до позовної заяви документів відповідно до кількості учасників справи, крім випадків, визначених частиною другою цієї статті.

Отже, у разі заявлення вимог позивачем до двох відповідачів, ПП Іва-Транс необхідно долучити копію позовної заяви та доданих до неї документів для двох відповідачів.

Однак, як встановлено судом, позивачем до позовної заяви долучено копії позовної заяви та додатків тільки в одному примірнику, тобто для одного відповідача.

Відповідно до частини 1 статті 169 Кодексу адміністративного судочинства України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтями 160, 161 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня подання позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

Згідно частини 2 статті 169 Кодексу в ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

У зв`язку із вищевикладеним, відповідно до частин 1, 2 статті 169 Кодексу адміністративного судочинства України позовну заяву слід залишити без руху та надати позивачу строк, достатній для усунення вищевказаних недоліків шляхом приведення у відповідність адміністративного позову до встановлених статтею 161 Кодексу адміністративного судочинства України вимог.

На підставі наведеного, керуючись статтями 161 171, частинами 1, 2 статті 169 та статті 256 Кодексу адміністративного судочинства України, суддя, -

У Х В А Л И В:

позовну заяву приватного підприємства Іва-Транс до головного управління ДПС в Івано-Франківській області, Державної податкової служби України про визнання протиправним та скасування рішення та зобов`язання до вчинення дій - залишити без руху.

Надати позивачу десятиденний строк з дня вручення (отримання) копії цієї ухвали для усунення недоліків позовної заяви, шляхом надання (долучення) документа про сплату судового збору у розмірі 2 007,00 грн., а також копії позовної заяви та доданих до неї документів для другого відповідача.

Роз`яснити позивачу, що в разі не усунення недоліків у вищезазначений строк позовна заява буде повернена.

Ухвала окремо від рішення суду оскарженню не підлягає.

Відповідно до статті 256 Кодексу адміністративного судочинства України ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Суддя Кафарський В.В.

Дата ухвалення рішення07.10.2020
Оприлюднено08.10.2020
Номер документу92039144
СудочинствоАдміністративне

Судовий реєстр по справі —300/2581/20

Ухвала від 14.04.2021

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Олендер І.Я.

Постанова від 09.03.2021

Адміністративне

Восьмий апеляційний адміністративний суд

Кузьмич Сергій Миколайович

Ухвала від 05.02.2021

Адміністративне

Восьмий апеляційний адміністративний суд

Кузьмич Сергій Миколайович

Ухвала від 05.02.2021

Адміністративне

Восьмий апеляційний адміністративний суд

Кузьмич Сергій Миколайович

Рішення від 22.12.2020

Адміністративне

Івано-Франківський окружний адміністративний суд

Кафарський В.В.

Ухвала від 20.10.2020

Адміністративне

Івано-Франківський окружний адміністративний суд

Кафарський В.В.

Ухвала від 07.10.2020

Адміністративне

Івано-Франківський окружний адміністративний суд

Кафарський В.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні