ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

номер провадження справи 27/166/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

08.10.2020 Справа № 908/2403/20

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Дроздової С.С. при секретарі судового засідання Шолоховій С.В., розглянувши матеріали справи

За позовом: Концерну «Міські теплові мережі» (69091 м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, 137: поштова адреса: 69065 м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2а, ідентифікаційний номер юридичної особи 32121458)

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Трідекс» (69065 м. Запоріжжя, вул. Рельєфна, буд. 8, ідентифікаційний код юридичної особи 32607851)

про стягнення 9 436 грн. 98 коп.

представники сторін

від позивача: Дорошенко К.В., дов. № 735/20-19 від 21.01.2020

від відповідача: Свистунов А.Г., наказ № 293 від 01.11.2014 р

ВСТАНОВИВ:

16.09.2020 до Господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява Концерну «Міські теплові мережі» про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Трідекс» 7 427 грн. 77 коп. основного боргу за відпущену теплову енергію, 1 385 грн. 71 коп. інфляційних втрат, 623 грн. 50 коп. 3 % річних.

Відповідно до витягу з протоколу розподілу судової справи між суддями від 25.08.2020 здійснено автоматизований розподіл позовної заяви між суддями, присвоєно єдиний унікальний номер судової справи 908/2403/20 та визначено до розгляду судді Дроздовій С.С.

У позовній заяві позивач просив суд розглянути справу в порядку спрощеного позовного провадження.

Ухвалою суду 18.09.2020 р. прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 908/2403/20, присвоєно справі номер провадження 27/166/20, розгляд справи по суті призначено на 08.10.2020 р.

Справа № 908/2403/20 розглядається за правилами спрощеного позовного провадження.

08.10.2020 р. судом проведено судове засідання у справі за правилами спрощеного позовного провадження.

Відповідно до ст. 222 Господарського процесуального кодексу України, за наявності заперечень з боку будь-кого з учасників судового процесу проти здійснення повного фіксування судового засідання за допомогою відеозаписувального технічного засобу - таке фіксування здійснюється лише за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Фіксування судового процесу у справі здійснюється за допомогою технічних звукозаписувальних засобів, а саме: програмно-апаратного комплексу «Оберіг» .

08.10.2020 р. судом оголошено про відкриття судового засідання та оголошено справу, яка розглядається.

Головуючим оголошено склад суду, а також прізвище секретаря судового засідання.

Судом з`ясовано наявність відводів згідно ст. ст. 35, 36, 37 ГПК України.

Відводів складу суду, секретарю судового засідання не заявлено.

Судом з`ясовано у представника відповідача чи відомі їм права та обов`язки, відповідно до ст. ст. 42, 46 ГПК України та чи є необхідність роз`яснення прав та обов`язків.

Права та обов`язки представникам сторін відомі, роз`яснень не потребують.

Судом з`ясовано у представників відповідача про наявність заяв чи клопотань.

Представник позивача в судовому засіданні 08.10.2020 р. підтримав заявлені вимоги в повному обсязі.

Представник відповідача проти позову заперечив на підставах викладених у письмовому відзиві № 289 від 07.10.2020 р. (вх. № 19694/08-08/20 від 07.10.2020 р.) просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог.

Відповідно до п. 1 ст. 184 ГПК України, у строк, встановлений судом, позивач має право подати відповідь на відзив, а відповідач - заперечення.

Суд встановив позивачу в строк до 30.10.2020 р. надати письмову відповідь на відзив відповідача.

За приписами ст. 248 ГПК України суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Відповідно до ст. 252 ГПК України, розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження здійснюється судом за правилами, встановленими цим Кодексом для розгляду справи в порядку загального позовного провадження, з особливостями, визначеними у цій главі. Розгляд справи по суті в порядку спрощеного провадження починається з відкриття першого судового засідання або через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі, якщо судове засідання не проводиться.

Якщо для розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження відповідно до цього Кодексу судове засідання не проводиться, процесуальні дії, строк вчинення яких відповідно до цього Кодексу обмежений першим судовим засіданням у справі, можуть вчинятися протягом тридцяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Підготовче засідання при розгляді справи у порядку спрощеного провадження не проводиться.

Перше судове засідання у справі проводиться не пізніше тридцяти днів з дня відкриття провадження у справі. За клопотанням сторони суд може відкласти розгляд справи з метою надання додаткового часу для подання відповіді на відзив та (або) заперечення, якщо вони не подані до першого судового засідання з поважних причин.

При розгляді справи у порядку спрощеного провадження суд досліджує докази і письмові пояснення, викладені у заявах по суті справи, а у випадку розгляду справи з повідомленням (викликом) учасників справи - також заслуховує їх усні пояснення. Судові дебати не проводяться.

Відповідно до ст. 216 ГПК України, суд відкладає розгляд справи у випадках встановлених частиною другою статті 202 цього кодексу.

Згідно п. 2 ст. 202 ГПК України, суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку з таких підстав:

1) неявка в судове засідання учасника справи, щодо якого немає відомостей про направлення йому ухвали з повідомленням про дату, час і місце судового засідання;

2) перша неявка в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки, які судом визнано поважними;

3) виникнення технічних проблем, що унеможливлюють участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції, крім випадків, коли відповідно до цього Кодексу судове засідання може відбутися без участі такої особи;

4) необхідність витребування нових доказів, у випадку коли учасник справи обґрунтував неможливість заявлення відповідного клопотання в межах підготовчого провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 120 ГПК України виклики і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень.

За змістом ч. 2 ст. 232 ГПК України процедурні питання, пов`язані з рухом справи в суді першої інстанції, клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, вирішуються судом шляхом постановлення ухвал.

Відповідно до п. 1 ст. 184 ГПК України, у строк, встановлений судом, позивач має право подати відповідь на відзив, а відповідач - заперечення.

З метою з`ясування фактичних обставин справи, вивчення наданих до справи документів, дотримання прав сторін, а також не прибуттям в засідання суду представників виникла необхідність відкладення розгляду справи.

Представник відповідача, у судовому засіданні належним чином повідомлений про дату та час наступного судового засідання, про що свідчить розписка про повідомлення наступного засідання з підписом представника (міститься в матеріалах справи).

Керуючись ст.ст. 42, 46, 202, 216, 232, 234, 243, 252 ГПК України, суд

У Х В А Л И В:

1. Відкласти розгляд справи.

2 Засідання суду призначити на 12 листопада 2020 р. о 10 год. 30 хв.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, буд. 4, корпус 2, кабінет № 116.

Телефон гарячої лінії господарського суду Запорізької області: (061) 764-89-30

3. Явку у судове засідання представників сторін позивача та відповідача визнати обов`язковою . Уповноваженим представникам сторін мати при собі документи, що підтверджують повноваження представників у відповідно до ст. 60 ГПК України.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

4 . Встановити позивачу в строк до 30 жовтня 2020 р. в порядку статті 184 ГПК України подати письмову відповідь на відзив відповідача.

Сторонам надати суду: оригінали документів в обґрунтування своїх доводів та заперечень для дослідження судом документальних доказів.

В господарському суді Запорізької області впроваджено роботу підсистеми «Електронний суд» модуля «Автоматизований розподіл» Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, функціонування якої передбачено з ст. 6 ГПК України, що забезпечує обмін документами (надсилання та отримання документів) в електронній формі між судами, між судом та учасниками судового процесу, між учасниками судового процесу.

Відповідно до змісту ч.ч. 6, 8 ст. 6 ГПК України реєстрація офіційної електронної адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі є обов`язковою для адвокатів, нотаріусів, приватних виконавців, арбітражних керуючих, судових експертів, державних органів, органів місцевого самоврядування та суб`єктів господарювання державного та комунального секторів економіки. Інші особи реєструють свої офіційні електронні адреси в системі в добровільному порядку. Реєстрація в системі не позбавляє права на подання документів до суду в паперовій формі.

Із відеоінструкцією щодо реєстрації в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі можна ознайомитися на сайті судової влади України за посиланням: https://zp.arbitr.gov.ua/sud5009/pres-centr/news/548658/.

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Повний текст ухвали буде розміщено в Єдиному державному реєстрі судових рішень за веб-адресою у мережі Інтернет за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua.

Суддя С.С. Дроздова

Дата ухвалення рішення 08.10.2020
Зареєстровано 09.10.2020
Оприлюднено 12.10.2020

Судовий реєстр по справі 908/2403/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 24.12.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 08.12.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 12.11.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 08.10.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 18.09.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 908/2403/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону