ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36000, м. Полтава, вул. Зигіна, 1, тел. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2020 р. Справа № 917/1264/20

за позовною заявою товариства з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ", вул. Гоголя, 137, м. Черкаси, 18000, поштова адреса: а/с 271, м. Черкаси, 18002

до Комунального підприємства "Полтавський обласний санаторій для дітей з порушенням опорно-рухового апарату Полтавської обласної ради", вул. Садова, 26, м. Полтава, 36011

про стягнення 61 536,34 грн.

Суддя Ціленко В.А.

Секретар судового засідання: Білоус О.В.

Відповідно до ст. 247 Господарського процесуального кодексу України, у зв`язку з порядком спрощеного провадження, представники сторін в судове засідання не викликались.

Суть справи: Стягується 58 147,37 грн. заборгованості за спожитий природний газ, 2 769,45 грн. пені за порушення грошових зобов`язань, 551,39 грн. 3% річних та 68,13 грн. інфляційних втрат.

Відповідач позов заперечує посилаючись на те, що газ поставлявся понад ліміти, визначений договірними відносинами за ціною встановленою в договорі.

Розглянувши матеріали справи, суд, встановив:

Відповідно до умов Договору № С/336-19 від 05.03.2019 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ", м. Черкаси зобов`язалося постачати природний газ, а КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ САНАТОРІЙ ДЛЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ", м. Полтава оплачувати його вартість у розмірах та строки обумовлених сторонами у договорі.

Позивач посилається на порушення боржником договірних зобов`язань, тому просить суд стягнути основну заборгованість та додаткові нарахування за несвоєчасну оплату поставленого газу у примусовому порядку.

При прийнятті рішення судом враховано наступне.

Відповідно до ст. 11 Цивільного кодексу України, підставами виникнення цивільних прав та обов`язків є договори.

Правовідносини, що склалися між сторонами регулюються договором поставки, відповідно до якого продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін (ст. 712 Цивільного кодексу України).

Позивач у позові в якості обґрунтування поставки газу протягом січня-березня 2020 року надає Договір № С/336-19 від 05.03.2019 та додаткову угоду № 7 від 31.01.2020, відповідно до якої постачання природного газу діє до 31.03.2020 року.

Факт поставки газу підтверджується Актом звірки взаємних розрахунків, Актами приймання-передачі природного газу за січень-березень 2020 року, інформацією Товариства з обмеженою відповідальністю "Оператор газотранспортної системи України", щодо остаточної алокації відборів закріплених споживачів за 1 кв. 2020 року, що не заперечується споживачем газу.

За приписами ст. ст 525, 526, 530 Цивільного кодексу України передбачено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору, так як одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається. Якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін)

Відповідно до п.п. 3.7. Договору С/336-19 від 05.03.2019 розрахунки споживача за природній газ здійснюються шляхом перерахування на поточний рахунок постачальника 100% поточної оплати договірного обсягу постачання. У випадку недоплати вартості послуг з постачання газу за розрахунковий період споживач проводить остаточний розрахунок не пізніше 7 числа місяця, наступного за розрахунковим.

Із наданих позивачем доказів вбачається, що перед товариством з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ", м. Черкаси за січень-березень 2020 року заборговано суму 58 147,37 грн. Із вказаної суми Комунальним підприємством "Полтавський обласний санаторій для дітей з порушенням опорно-рухового апарату Полтавської обласної ради" не було сплачено нічого.

З урахуванням викладеного слід вважати, що позивач довів належними та допустимими доказами наявність заборгованості, яка підлягає стягненню з відповідача.

Статтею 625 Цивільного кодексу України визначено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення та 3 % річних, що підтверджує правомірність нарахування на суму боргу 551,39 грн. 3% річних та 68,13 грн. інфляційних витрат.

Згідно ч. 2 ст. 546 Цивільного кодексу України договором або законом можуть бути встановлені інші види забезпечення виконання зобов`язання, ніж неустойка, порука, гарантія, застава, притримання, завдаток. В Законі України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань" зазначено, що боржник, який прострочив виконання грошових зобов`язань повинен оплатити кредитору пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Відповідно до ст. ст. 546, 549 Цивільного кодексу України виконання зобов`язання може забезпечуватися пенею, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання. Пунктом 8.2 Договору С/336-19 від 05.03.2019, сторони обумовили, що у разі прострочення оплати за спожитий газ, споживач сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня, за кожен день прострочення платежу, що дає правові підстави для стягнення з відповідача 2 769,45 грн.

Заперечення Комунального підприємства "Полтавський обласний санаторій для дітей з порушенням опорно-рухового апарату Полтавської обласної ради" викладені у відзиві на позов, враховані судом бути не можуть виходячи з наступного.

Посилаючись на те, що поставка природного газу є понад лімітом визначеного договором не відповідає дійсності, так як протягом січня-березня 2020 року було поставлено природного газу 22,13 тис. м. куб., що не суперечить п. 1 Додаткової угоди № 7 від 31.01.2020, відповідно до якої загальний обсяг не перевищує обсяг природного газу за договором - 48,4711 ти. куб. м. Розрахунок заборгованості також відповідає Додатковій угоді № 7 від 31.01.2020, за якою ціна газу за 1000 кую. м. складає 7 656, 35 грн.

Судовий збір відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України покладається на відповідача.

На підставі викладеного та керуючись статтями 129, 232-233, 237-238 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Комунального підприємства "Полтавський обласний санаторій для дітей з порушенням опорно-рухового апарату Полтавської обласної ради" (вул. Садова, 26, м. Полтава, 36011, код ЄДРПОУ 01204408) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ" (вул. Гоголя, 137, м. Черкаси, 18000, поштова адреса: а/с 271, м. Черкаси, 18002, код ЄДРПОУ 36860996) 58 147,37 грн. заборгованості, 2 769,45 грн. пені, 551,39 грн. 3% річних, 68,13 грн. інфляційних втрат та судовий збір у сумі 2 102,00 грн.

3 . Копію рішення направити сторонам по справі.

4. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складене 12.10.2020

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду (ч.1,2 ст.241 ГПК України). Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо у судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції (ст.256 ГПК України). Згідно ст.257 ГПК України, апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Відповідно до п.17.5 Перехідних положень ГПК України, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання

чинності цією редакцією Кодексу.

Суддя Ціленко В.А.

Дата ухвалення рішення 07.10.2020
Зареєстровано 15.10.2020
Оприлюднено 16.10.2020

Судовий реєстр по справі 917/1264/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 07.10.2020 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 07.08.2020 Господарський суд Полтавської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону