ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

про визнання вимог кредитора

"12" жовтня 2020 р.м. Одеса Справа № 916/596/20 Господарський суд Одеської області у складі судді - Антощук Світлани Іванівни,

при секретарі судового засідання Чорбі Г.В.

дослідивши матеріали справи

За заявою кредитора: Товариства з обмеженою відповідальністю „АВТОТЕХЦЕНТР» (52400, Дніпропетровська обл., Солонянський район, смт. Солоне, вул. Гагаріна, буд. 26; код ЄДРПОУ 30851352)

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» (68000, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Проспект миру, 5-Р, каб.12, каб.24; код ЄДРПОУ 40611490)

про банкрутство,

За участю представників сторін:

від кредитора ТОВ„АВТОТЕХЦЕНТР» : Дьяков В.О. (адвокат) - на підставі ордеру серія ВН №1005671 від 27.03.2020р.;

розпорядник майна боржника: не з`явився;

від заявника Профспілки робітників морського транспорту морського порту Чорноморськ: Бризгалов С.О. (керівник) - у порядку самопредставництва;

від заявника ДП «Морський торгівельний порт «Чорноморськ» : Новічкова О.В. (адвокат) - на підставі ордеру серія ОД № 472725 від 22.07.2020р.;

предаставник трудового колективу боржника: Петрова Г.В. - на підставі паспорту серія № КЕ 942751 від 20.02.1996р.;

предаставник трудового колективу боржника: Паскар А.В. - на підставі паспорту серія №КМ 413592 від 16.08.2006р.;

від заявника

від заявника ТОВ "ФРЕГАТ" : Шуляк Р.В. (адвокат) - на підставі ордеру серія ОД №628087 від 25.09.2020р.;

від заявника ТОВ "СОГОС ШІППІНГ ЛТД": Шуляк Р.В. (адвокат) - на підставі ордеру серія ОД № 628087 від 25.09.2020р.;

02.06.2020р. до Господарського суду Одеської області надійшла заява (т.2 а.с. 96-171) вих. № 689/06-23 від 02.06.2020р. (вх. ГСОО №3-387/20 від 02.06.2020р.) Державного підприємства "Морський торговельний порт "Чорноморськ" з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» у загальній сумі 51 782 966, 63 грн.

За подання заяви кредитором сплачено 4 204, 00 грн. судового збору (т.2 а.с. 101).

26.06.2020р. до господарського суду Одеської області надійшло клопотання Державного підприємства "Морський торговельний порт "Чорноморськ" про залучення до матеріалів справи первиних документів, якими підтверджується заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» перед Заявником.

01.09.2020р. до господарського суду надійшли письмові пояснення Державного підприємства "Морський торговельний порт "Чорноморськ" з обґрунтуванням сум заборгованості по кожному договору окремо.

07.10.2020р. до господарського суду надійшли письмові пояснення Державного підприємства "Морський торговельний порт "Чорноморськ" з додатковими документами.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 15.06.2020р. заяву кредитора прийнято та призначено до розгляду у попередньому засіданні суду.

15.07.2020р. до Господарського суду Одеської області надійшло повідомлення (т.10 а.с.111-112) розпорядника майном боржника арбітражного керуючого Чепелюка О.О. про розгляд вимог Державного підприємства "Морський торгівельний порт Чорноморськ", згідно яких не заперечує проти визнання грошових вимог кредитора.

20.07.2020р. до Господарського суду Одеської області надійшла відповідь (т. 11 а.с. 64-65) Товариства з обмеженою відповідальністю „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» на заяву кредитора, у якій Боржник зазначає грошові вимоги у розмірі 23 027 740, 26 грн.; інші вимог вважає непідтвердженими належними та допустимими доказами.

10.08.2020р. до Господарського суду Одеської області надійшло клопотання вих.№04-08 від 04.08.2020р. (вх. ГСОО №21058/20 від 10.08.2020р.) (т. 18 а.с.140-144) Товариства з обмеженою відповідальністю „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» про повернення заяви з грошовими вимогами заявнику.

Суд відмовляє у задоволенні вказаного клопотання, оскільки питання щодо прийняття заяви кредитора до розгляду було вирішено судом по суті 15.06.2020р. шляхом постановлення відповідної ухвали суду.

01.09.2020р. до Господарського суду Одеської області надійшли додаткові письмові пояснення вих. № 998/06-23 від 01.09.2020р. (вх. ГСОО № 22919/20 від 01.09.2020р.) Державного підприємства "Морський торговельний порт "Чорноморськ".

Розглянувши заяву кредитора, суд встановив:

В обґрунтуванні заявленої суми конкурсних кредиторських вимог заявник посилається на наявну заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» перед Державним підприємством "Морський торговельний порт "Чорноморськ" у загальному розмірі 51 782 966, 63 грн., що складається із заборгованості Договорами:

- Договором оренди нерухомого майна, що належить до державної власності № 18/208-о/д від 13.06.2018р.;

- Договором про надання послуг №18/293-о/д від 29.08.2018р.,

- Договором про надання послуг №18/295-о/д від 29.08.2018р.,

- Договором про відшкодування (компенсацію) земельного податку №18/388-о/д від 05.12.2018р.,

- Договором про відшкодування витрат Балансоутримувача на надання комунальних послуг № 18/420-о/д від 29.12.2018р.,

- Договором про використання території підприємства №266/д від 28.12.2018р.,

- Договором оренди індивідуально визначеного рухомого майна, що належить до державної власності № 19/150-о/д від 24.05.2019р.,

- Договором про надання послуг №19/69-о/д від 10.04.2019р.,

- Договором про надання послуг №19/89-о/д від 23.04.2019р.

та заборгованості за надані послуги без укладання Договору.

Щодо заборгованості за Договором оренди нерухомого майна, що належить до державної власності № 18/208-о/д від 13.06.2018р. суд встановив наступне.

13.06.2018р. між Державним підприємством "Морський торговельний порт "Чорноморськ" та Товариством з обмеженою відповідальністю „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» укладено Договір оренди нерухомого майна, що належить до державної власності № 18/208-о/д від 13.06.2018р. (далі - Договір).

Відповідно до п.1.1. Договору Орендодавець (Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській області) передає, а Орендар (Товариство з обмеженою відповідальністю „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» ) приймає у строкове платне користування державне нерухоме майно, перелік, загальна площа та вартість якого зазначена у даному пункті Договору. Крім того, у п.1.1. зазначено, що Балансоутримувачем даного майна є ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ "ЧОРНОМОРСЬК".

Пунктом 2.1. Договору визначено, що Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, указаний в Договорі, але не раніше дати підписання Сторонами цього Договору та акту приймання-передавання Майна.

На виконання умов Договору, відповідно до Акту приймання-передавання державного нерухомого майна від 14.06.2018р. Товариству з обмеженою відповідальністю „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» передано державне нерухоме майно, що обліковується на балансі "Державного підприємства "Морський торговельний порт "Чорноморськ". Перелік нерухомого майна, що було передано, визначено п. 1 даного Акту.

Згідно до п. 3.1. Договору Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995р. №756 (зі змінами) (надалі - методика розрахунку) та становить без ПДВ за базовий місяць оренди (квітень 2018р.) - 2 506 570, 00 (два мільйони п`ятсот шість тисяч п`ятсот сім) гривень.

З урахуванням п. 5.2. цього Договору додатково протягом року з моменту укладання договору оренди Орендар щомісячно сплачує відкоригований розмір орендної плати, а саме: різниця між орендною платою за перший місяць оренди та орендною платою з урахуванням індексу інфляції за відповідний місяць, який розраховується Державною службою статистики України згідно вимог чинного законодавства.

Пунктом 3.2. Договору визначено, що ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

У пункті 3.3. зазначено, що в подальшому орендна плата за кожен наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.

Відповідно до п. 3.6. Договору Орендна плата перераховується до державного бюджету та Балансоутримувачу у співвідношенні 70% до 30% щомісяця не пізніше 12 числа місяця наступного за звітним відповідно до пропорцій розподілу, установлених Кабінетом Міністрів України і чинних на кінець періоду, за який здійснюється платіж. Одночасно копія платіжного доручення на перерахування орендної плати до державного бюджету 70% надсилається Орендарем Орендодавцеві, 30% - Балансоутримувачу.

Пунктом 5.6. Договору передбачено, що Орендар зобов`язаний своєчасно й у повному обсязі сплачувати орендну плату до державного бюджету та Балансоутримувачу (у платіжних дорученнях, які оформлює Орендар, вказується "Призначення платежу" за зразком, який надає Орендодавець листом при укладанні договору оренди).

Пунктом 5.12. Договору визначено, що Орендар зобов`язаний щомісяця до 12 числа надавати Орендодавцеві та Балансоутримувачу інформацію про перерахування орендної плати за попередній місяць (копію платіжного доручення з відміткою обслуговуючого банку про перерахування орендної плати до Державного бюджету та Балансоутримувачу). На вимогу Орендодавця та Балансоутримувача проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звіряння.

Відповідно до п. 10.1. цей Договір укладений строком на 49 (сорок дев`ять) років,що діє з моменту його підписання сторонами.

Рішенням Господарського суду Одеської області від 17.10.2019 по справі №916/1999/19 було задоволено у повному обсязі позовні вимоги Державного підприємства "Морський торговельний порт "Чорноморськ" про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю "ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН" заборгованості за Договором оренди нерухомого майна, що належить до державної власності № 18/208-о/д від 13.06.2018р., за період з вересня 2018р. по травень 2019р. у сумі 2 724 396, 40 грн. - основна заборгованість, 10 460,87 грн. - інфляційні втрати, 14 079, 82 грн. - 3% річних., 43 446, 26 грн. судовий збір та 147 480 грн. - пені.

За період з червня 2019 року по квітень 2020 року товариством з обмеженою відповідальністю "ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН" не здійснювалась оплата оренди за даним Договором, незважаючи на додатково виставлені Заявником рахунки на оплату у загальній сумі 2 724 396, 40 грн., а саме:

- Рахунок №АН/6587Р від 31.07.2019р. за червень 2019р. на суму 1 366 297, 40 грн. (т.5 а.с. 41), Акт здачі-прийняття робіт (наданих послуг) №АН/6587 від 31.07.2019р. (т. 5 а.с. 42), відповідно до наданих Заявником розрахунків до визнання заявлено суму 805 661, 23 грн.;

- Рахунок №АН/7674 від 31.07.2019р. за липень 2019р. на суму 1 358 099, 61 грн. (т.5 а.с. 43), Акт здачі-прийняття робіт (наданих послуг) №АН/7674 від 31.07.2019р. (т. 5 а.с. 44);

- Рахунок №АН/8880 від 31.08.2019р. за серпень 2019р. на суму 1 354 025, 32 грн. (т.5 а.с. 45), Акт здачі-прийняття робіт (наданих послуг) №АН/8880 від 31.08.2019р. (т. 5 а.с. 46);

- Рахунок №АН/10004 від 30.09.2019р. за вересень 2019р. на суму 1 363 503, 49 грн. (т.5 а.с. 47), Акт здачі-прийняття робіт (наданих послуг) №АН/10004 від 30.09.2019р. (т. 5 а.с. 48);

- Рахунок №АН/11509 від 31.10.2019р. за жовтень 2019р. на суму 1 373 048, 01 грн. (т.5 а.с. 50), Акт здачі-прийняття робіт (наданих послуг) №АН/11509 від 31.10.2019р. (т. 5 а.с. 51);

- Рахунок №АН/13188 від 30.11.2019р. за листопад 2019р. на суму 1 374 421, 07 грн. (т.5 а.с. 60), Акт здачі-прийняття робіт (наданих послуг) №АН/13188 від 30.11.2019р. (т. 5 а.с. 53);

- Рахунок №АН/14363 від 31.12.2019р. за грудень 2019р. на суму 1 371 672, 22 грн. (т.5 а.с. 55), Акт здачі-прийняття робіт (наданих послуг) №АН/14363 від 31.12.2019р. (т. 5 а.с. 56);

- Рахунок №АН/662 від 31.01.2020р. за січень 2020р. на суму 1 374 415, 57 грн. (т.5 а.с. 58), Акт здачі-прийняття робіт (наданих послуг) №АН/662 від 31.01.2020р. (т. 5 а.с. 59);

- Рахунок №АН/2263 від 29.02.2020р. за лютий 2020р. на суму 1 370 292, 32 грн. (т.5 а.с. 62), Акт здачі-прийняття робіт (наданих послуг) №АН/2263 від 29.02.2020р. (т. 5 а.с. 63);

- Рахунок №АН/3541 від 31.03.2020р. за березень 2020р. на суму 1 381 254, 66 грн. (т.5 а.с. 65), Акт здачі-прийняття робіт (наданих послуг) №АН/3541 від 31.03.2020р. (т. 5 а.с. 66);

- Рахунок №АН/4561 від 30.04.2020р. за квітень 2020р. на суму 1 392 304, 69 грн. (т.5 а.с. 68), Акт здачі-прийняття робіт (наданих послуг) №АН/4561 від 30.04.2020р. (т. 5 а.с. 68).

Таким чином, заборгованість по орендній платі за Договором оренди нерухомого майна, що належить до державної власності № 18/208-о/д від 13.06.2018р. за період з вересня 2018р. по квітень 2020р. складає 17 803 730, 76 грн. основного боргу, 10 460,87 грн. - інфляційних втрат, 14 079, 82 грн. - 3% річних., 43 446, 26 грн. судового збору та 147 480 грн. пені.

Щодо заборгованості за Договором про надання послуг №18/293-о/д від 29.08.2018р. суд встановив наступне.

29.08.2018 р. між ТОВ ,,ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» (далі - Замовник) та ДП ,,МТП ,,Чорноморськ» (далі - Виконавець) укладено договір № 18/293-О/Д на надання послуг (далі - Договір).

Згідно п. 1.1. якого Виконавець зобов`язується в порядку і на умовах даного Договору, за письмовими заявками Замовника, поданими у головну диспетчерську Виконавця, надавати послуги із забезпечення автонавантажувачами, автокранами та іншими ПТО для виконання навантажувально-розвантажувальних робіт силами кваліфікованого персоналу Виконавця.

Пунктом 1.2 Договору передбачено, що Замовник зобов`язується в порядку і на умовах даного Договору прийняти та оплатити надані Виконавцем послуги.

Відповідно до п 1.3 Договору часом надання послуг з використання техніки вважається фактично відпрацьований час, який підтверджується в довідках використання техніки, що підписані уповноваженими особами обох сторін.

Пунктом 2.1 Договору визначено обов`язки Замовника, зокрема:

вчасно і у повному розмірі оплачувати рахунки Виконавця за надані послуги відповідно до розділу 5 даного Договору (п.п 2.1.4. Договору);

підписувати акти наданих послуг (п.п. 2.1.5. Договору);

не пізніше 8 календарного числа місяця, наступного за звітним, направити до Виконавця уповноваженого представника для отримання екземплярів акту наданих послуг та повернути Виконавцю підписаний та засвідчений власною печаткою належний Виконавцю екземпляр акту протягом 5 робочих днів після підписання. У разі невиконання Замовником зазначених зобов`язань акт наданих послуг вважається прийнятим ним без зауважень і має силу документу, підписаного Замовником. При цьому, у разі неотриманням Замовником з його вини акту наданих послуг, належний йому екземпляр акту надсилається Виконавцем на адресу Замовника рекомендованим листом з повідомленням про вручення (п.п. 2.1.6. Договору);

Протягом 10 банківських днів з дати підписання Акту наданих Послуг провести оплату за тарифом та розцінками, що діють на день надання Послуг відповідно до рахунків Виконавця та на підставі підписаного Акту наданих послуг (п.п. 2.1.7. Договору)

Пунктом 3.1. Договору визначено обов`язки Виконавця, зокрема:

надавати Замовникові Послуги, згідно з умовами п.1.1 даного Договору, в обсязі прийнятих заявок Замовника (п.п. 3.1.1. Договору)

формувати акт наданих Послуг та рахунок на оплату (п.п. 3.1.4. Договору);

вчасно, протягом 3 робочих днів після закінчення звітного місяця виставляти Замовникові рахунки до оплати та Акт наданих Послуг (п.п. 3.1.5. Договору).

Відповідно до п. 5.1 Для підтвердження наданих послуг Виконавець протягом 3 робочих днів після закінчення звітного місяця формує акт надання послуг та рахунок. Сторони погодились, що акт наданих послуг, підписаний уповноваженими представниками сторін, є документом, що підтверджує факт надання послуг. Прийом-передача акту наданих послуг для підпису та оформлення здійснюється сторонами шляхом передачі уповноваженим представникам.

Пунктом 6.3. визначено, що оплата за Послуги, що надаються Виконавцем з використання техніки, здійснюється Замовником щомісячно на підставі рахунків Виконавця та підписаного акту наданих послуг протягом 10 банківських днів з дати підписання акту наданих послуг.

На виконання умов даного Договору Державним підприємством "Морський торговельний порт "Чорноморськ" було надано послуги, за якими виставлено наступні рахунки та сформовано Акти здачі-прийняття (надання послуг):

Рахунок №Пр/10071 від 18.10.2018р. та Акт здачі-прийняття (надання послуг) №Пр/10071 від 18.10.2018р.;

Рахунок №Пр/11318 від 31.10.2018р. та Акт здачі-прийняття (надання послуг) №Пр/11318 від 31.10.2018р.;

Рахунок №Пр/12587 від 30.11.2018р. та Акт здачі-прийняття (надання послуг) №Пр/12587 від 30.11.2018р.;

Рахунок №Пр/14012 від 31.12.2018р. та Акт здачі-прийняття (надання послуг) №Пр/14012 від 31.12.2018р.;

Рахунок №Пр/970 від 31.01.2019р. та Акт здачі-прийняття (надання послуг) №Пр/970 від 31.01.2019р.;

Рахунок №Пр/2194 від 28.02.2019р. та Акт здачі-прийняття (надання послуг) №Пр/2194 від 28.02.2019р.;

Рахунок №Пр/3067 від 31.03.2019р. та Акт здачі-прийняття (надання послуг) №Пр/3067 від 31.03.2019р.

У зв`язку із порушенням Замовником обов`язку щодо направлення до Виконавця уповноваженого представника для отримання актів здачі-приймання послуг, вказані акти були направлені Замовнику засобами поштового зв`язку та вручені представнику. Однак, Виконавцю не було направлено ні заперечень щодо даних актів, ні екземплярів актів з підписом Замовника. У відзиві на заяву Кредитора Боржник не надав відомостей, які б стростовували дані факти. Таким чином, відповідно до п. 2.1 Договору зазначені акт наданих послуг вважається прийнятим ним без зауважень і мають силу документу, підписаного Замовником.

Рішенням Господарського суду Одеської області від 29.07.2019 у справі № 916/986/19, було постановлено стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН" заборгованість за Договором про надання послуг №18/293-о/д від 29.08.2018р. за рахунками: №Пр/10071Р від 18.10.2018р. на суму 359 885,21 грн., №Пр/11318 від 31.10.2018р. на суму 456 953, 44 грн., №Пр/12587 від 30.11.2018р. на суму 297 102,47 грн., №Пр/14012 від 31.12.2018р. на суму 412 604, 69 грн., №Пр/970 від 31.01.2019р. на суму 461 530, 90 грн. та 17 029, 48 грн. - інфляційні втрати, 11 243, 04 грн. - 3% річних., 32 268, 99 грн. судовий збір, 134 916, 68 грн. - пені.

Таким чином, сума основної заборгованості за Договором про надання послуг №18/293-о/д від 29.08.2018р. складається з: 1 988 076, 71грн. - що підтверджено рішенням Господарського суду Одеської області від 29.07.2019 у справі № 916/986/19, 482 865, 17 грн. - за рахунком №Пр/2194 від 28.02.2019р. (т. 5 а.с. 76), 679 518, 14 грн. - за рахунком №Пр/3067 від 31.03.2019р. (т.5 а.с. 80), тобто 3 150 460, 02 грн.

Відповідно до наданого Заявником платіжного доручення №ЦБ000002159 від 26.02.2019 р. на суму 130 642, 87 грн., Боржником було частково погашено заборгованості по рахунком №10071р від 18.10.2018р. за Договором №18/293-о/д. Однак про те, що Боржником було частково погашено заборгованість за вказаним рахунком у рішенні суду від 29.07.2019 у справі № 916/986/19 не зазначено.

Враховуючи, що Боржником не надано до суду доказів щодо погашення іншої частини заборгованості за даним Договором, суд доходить висновку, що основна заборгованість за Договором про надання послуг №18/293-о/д від 29.08.2018р. складає 3 019 817, 15 грн., 17 029, 48 грн. - інфляційні втрати, 11 243, 04 грн. - 3% річних., 32 268, 99 грн. судовий збір, 134 916, 68 грн. - пеня.

Щодо заборгованості за Договором про надання послуг №18/295-о/д від 29.08.2018р. суд встановив наступне.

29.08.2018 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» (далі - Замовник) та Державним підприємством „Морський торговельний порт „Чорноморськ» (далі - Виконавець) укладено договір № 18/295-О/Д на надання послуг (надалі - Договір).

Згідно п.1.1 якого Виконавець зобов`язується в порядку і на умовах даного Договору, за письмовими заявками Замовника, поданими у головну диспетчерську Виконавця, надавати послуги із забезпечення портальними кранами, переважу вальними машинами та механізмами (далі-техніка) для виконання навантажувально-розвантажувальних робіт власними силами персоналу Замовника.

Відповідно до п. 1.2. Замовник зобов`язується в порядку і на умовах даного Договору прийняти та оплатити надані Виконавцем послуги.

Пунктом 1.3. Договору передбачено, що часом надання послуг з використання техніки вважається фактично відпрацьований час, який підтверджується в довідках використання техніки, що підписані уповноваженими особами обох сторін. Фактично відпрацьованим часом сторони вважають час з моменту фактичного прийняття техніки у використання до закінчення використання, що підтверджується телефонограмою Замовника диспетчерові головної диспетчерської Виконавця, без урахування часу обідньої перерви. Телефонограму Замовник надає до головної диспетчерської Виконавця перед початком використання техніки та після закінчення використання.

Пунктом 2.1 Договору визначено обов`язки Замовника, зокрема:

Замовник зобов`язаний: вчасно і у повному розмірі оплачувати рахунки Виконавця за надані послуги відповідно до розділу 5 даного Договору (п.п. 2.1.4 Договору);

підписувати акти наданих послуг (п.п.2.1.5 Договору);

не пізніше 8 календарного числа місяця, наступного за звітним, направити до Виконавця уповноваженого представника для отримання екземплярів акту наданих послуг та повернути Виконавцю підписаний та засвідчений власною печаткою належний Виконавцю екземпляр акту протягом 5 робочих днів після підписання. У разі невиконання Замовником зазначених зобов`язань акт наданих послуг вважається прийнятим ним без зауважень і має силу документу, підписаного Замовником. При цьому, у разі неотриманням Замовником з його вини акту наданих послуг, належний йому екземпляр акту надсилається Виконавцем на адресу Замовника рекомендованим листом з повідомленням про вручення (п.п. 2.1.6 Договору).

Протягом 10 банківських днів з дати підписання Акту наданих Послуг провести оплату за тарифом та розцінками, що діють на день надання Послуг відповідно до рахунків Виконавця та на підставі підписаного Акту наданих послуг (п.п. 2.1.7. Договору)

Пунктом 3.1. Договору визначено обов`язки Виконавця, зокрема:

надавати Замовникові Послуги, згідно з умовами п.1.1 даного Договору, в обсязі прийнятих заявок Замовника (п.п. 3.1.1. Договору)

формувати акт наданих Послуг та рахунок на оплату (п.п. 3.1.4. Договору);

вчасно, протягом 3 робочих днів після закінчення звітного місяця виставляти Замовникові рахунки до оплати та Акт наданих Послуг (п.п. 3.1.5. Договору).

Відповідно до п. 5.1 Для підтвердження наданих послуг Виконавець протягом 3 робочих днів після закінчення звітного місяця формує акт надання послуг та рахунок. Сторони погодились, що акт наданих послуг, підписаний уповноваженими представниками сторін, є документом, що підтверджує факт надання послуг. Прийом-передача акту наданих послуг для підпису та оформлення здійснюється сторонами шляхом передачі уповноваженим представникам.

Пунктом 6.3. визначено, що оплата за Послуги, що надаються Виконавцем з використання техніки, здійснюється Замовником щомісячно на підставі рахунків Виконавця та підписаного акту наданих послуг протягом 10 банківських днів з дати підписання акту наданих послуг.

На виконання умов даного Договору Державним підприємством "Морський торговельний порт "Чорноморськ" було надано послуги, за якими виставлено наступні рахунки та сформовано Акти здачі-прийняття (надання послуг):

Рахунок №Пр/12671 від 30.11.2018р. на суму 792 611, 56 грн. та Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №Пр/12671 від 30.11.2018р.

Рахунок Пр/13892 від 31.12.2018р. на суму 1 731 273, 60 грн. та Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) Пр/13892 від 31.12.2018р.

Рахунок №Пр/11219 від 15.01.2019р. на суму 481 102, 96 грн. та Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №Пр/11219 від 15.01.2019р.

Рахунок Пр/971 від 31.01.2019р. на суму 1 004 605, 14 грн. та Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) Пр/971 від 31.01.2019р.

Рахунок Пр/2188 від 28.02.2019р. на суму 1 414 263, 20 грн. та Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) Пр/2188 від 28.02.2019р.

Рахунок Пр/3065 від 31.03.2019р. на суму 1 053 610, 49 грн. та Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) Пр/3065 від 31.03.2019р.

Рахунок №Пр/4214 від 30.04.2019р. на суму 712 604, 82 грн. та Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №Пр/4214 від 30.04.2019р.

У зв`язку із порушенням Замовником обов`язку щодо направлення до Виконавця уповноваженого представника для отримання актів здачі-приймання послуг, вказані акти були направлені Замовнику засобами поштового зв`язку та вручені представнику. Однак, Виконавцю не було направлено ні заперечень щодо даних актів, ні екземплярів актів з підписом Замовника. У відзиві на заяву Кредитора Боржник не надав відомостей, які б стростовували дані факти. Таким чином, відповідно до п. 2.1 Договору зазначені акт наданих послуг вважається прийнятим ним без зауважень і мають силу документу, підписаного Замовником.

Рішенням Господарського суду Одеської області від 19.08.2019 у справі №916/1092/19 було постановлено стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН" заборгованість за Договором про надання послуг №18/295-о/д від 29.08.2018р. за рахунками: № Пр/10241 від 30.11.2018 р. на суму 902 960, 26 грн., № Пр/13892 від 31.12.2018 р. на суму 1 731 273, 60 грн., № Пр/971 від 31.01.2019 р. на суму 1 004 605, 14 грн., № Пр/11219 від 15.01.2019 р. на суму 481 102, 96 грн. та 106 829, 65 грн. інфляційних втрат, 37 856, 48 грн. 3% річних, 70 813, 03 грн. судових витрат та 449 384, 83 грн. пені.

Таким чином, сума основної заборгованості за Договором про надання послуг №18/295-о/д від 29.08.2018р. складається з: 4 119 941, 96 грн. - що підтверджено рішенням Господарського суду Одеської області від 19.08.2019 у справі №916/1092/19, 792 611, 56 грн. - за рахунком №Пр/12671 від 30.11.2018р. (т. 5 а.с. 76), 1 414 263, 20 грн. - за рахунком Пр/2188 від 28.02.2019р., 1 053 610, 49 грн. - за рахунком Пр/3065 від 31.03.2019р., 712 604, 82 грн. - за рахунком №Пр/4214 від 30.04.2019р., тобто 8 093 032,03 грн.

Суд також приймає до уваги, що Заявником надано докази часткового погашення заборгованості за даним договором, що було здійснено у результаті виконавчого провадження щодо примусового виконання рішення Господарського суду Одеської області від 19.08.2019 у справі №916/1092/19, а саме: платіжні доручення №ЦБ000003605 від 17.03.2020 р. на суму 40 909, 09 грн. (часткове погашення заборгованості за Договором №18/295-о/д від 29.08.2018р. по ВП60072608), №ЦБ000010488 від 09.10.2020 р. на суму 110 348, 70 грн. (часткове погашення заборгованості за Договором №18/295-о/д від 29.08.2018р. по ВП60072608), №ЦБ000002160 від 26.02.2019 р. на суму 169 357, 12 грн. (погашення заборгованості за рахунком №10241 від 30.09.2018р. за Договором №18/295-о/д).

Доказів погашення іншої частини заборгованості за даним Договором Боржником не надано.

Таким чином, основна заборгованість за Договором про надання послуг №18/295-о/д від 29.08.2018р. складає 7 854 235, 30 грн.; 106 829, 65 грн. інфляційних втрат, 37 856, 48 грн. 3% річних, 70 813, 03 грн. судових витрат та 449 384, 83 грн. пені.

Щодо заборгованості за Договором про відшкодування (компенсацію) земельного податку №18/388-о/д від 05.12.2018р. суд встановив наступне.

05.12.2018р. Між Державним підприємством "Морський торговельний порт "Чорноморськ" (Порт) та товариством з обмеженою відповідальністю "ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН" (Товариство) укладено Договір №18/388-о/д про відшкодування (компенсацію) земельного податку.

Відповідно до п.1.1. за цим Договором Товариство в межах умов Договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 13.06.2018р. (реєстраційний номер Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області 209840911714) бере на себе зобов`язання по відшкодуванню (компенсації) Порту земельного податку, який сплачує Порт за земельні ділянки, на яких знаходяться об`єкти нерухомості, передані в оренду відповідно до Договору оренди, а саме:

- частина земельної ділянки з кадастровим номером 5110800000:03:001:0364 площею 19 979,00 кв. м.;

- частина земельної ділянки з кадастровим номером 5110800000:03:001:0366 площею 40 592,80 кв. м.;

- частина земельної ділянки з кадастровим номером 5110800000:03:001:0367 площею 47578,70 кв. м.;

- частина земельної ділянки з кадастровим номером 5110800000:03:001:0371 площею 4956,00 кв. м.

Відповідно до п. 2.1. Договору відшкодування (компенсація) здійснюється Товариством на підставі наданих Портом рахунків на відшкодування (компенсацію) земельного податку, до якого обов`язково додаються копії документів, що підтверджують факт здійснення Портом витрат, зазначених у п.1.1. Договору. Сума відшкодування (компенсації) на 2018 рік складає:

- за частину земельної ділянки з кадастровим номером 5110800000:03:001:0364 -66 261, 02 грн./місяць без врахування ПДВ;

- за частину земельної ділянки з кадастровим номером 5110800000:03:001:0366 - 134 627, 38 грн./місяць без врахування ПДВ;

- за частину земельної ділянки з кадастровим номером 5110800000:03:001:0367 - 157 796, 35 грн./місяць без врахування ПДВ;

за частину земельної ділянки з кадастровим номером 5110800000:03:001:0371 -9 508, 75 грн./місяць без врахування ПДВ.

Таким чином, Сторони домовились, що сума відшкодування (компенсації) земельного податку за земельні ділянки, на яких знаходяться об`єкти нерухомості, передані в оренду відповідно до Договору оренди за місяць складатиме 441 832, 20 грн.

17.12.2019р. між Державним підприємством "Морський торговельний порт "Чорноморськ" (Порт) та товариством з обмеженою відповідальністю "ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН" (Товариство) укладено додаткову угоду до Договору №18/388-о/д про відшкодування (компенсацію) земельного податку.

Відповідно до п. 1 Додаткової угоди було внесено зміни до п. 1.1. Розділу 1 Договору та викладено його у наступній редакції:

"1.1. За Договором Товариство в межах умов Договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 13.06.2018р. (реєстраційний номер Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області 209840911714) (далі - Договір оренди) бере на себе зобов`язання по відшкодування (компенсації) Порту земельного податку, який сплачує Порт за земельні ділянки, на яких знаходяться об`єкти нерухомості, передані в оренду відповідно до Договору оренди, а саме:

- частина земельної ділянки з кадастровим номером 5110800000:03:001:0364 площею 19 979, 00 кв.м.;

- частина земельної ділянки з кадастровим номером 5110800000:03:001:0366 площею 40 592, 80 кв.м.;

- частина земельної ділянки з кадастровим номером 5110800000:03:001:0367 площею 47 578, 70 кв.м.;

- частина земельної ділянки з кадастровим номером 5110800000:03:001:0645 площею 4 956, 00 кв.м.

Загальна площа земельних ділянок, на яких знаходяться об`єкти нерухомості, передані в оренду відповідно до Договору оренди, складає 113 106, 50 кв.м."

Пунктом 2 Додаткової угоди внесено зміни до п. 2.1. розділу 2 та доповнено його пунктом 2.1.1. наступного змісту:

"2.1.1. Відшкодування (компенсація) здійснюється Товариством на підставі наданих Портом рахунків на відшкодування (компенсацію) земельного податку. Сума відшкодування (компенсації) на 2019 рік складає:

- за частину земельної ділянки з кадастровим номером 5110800000:03:001:0364 - 30 065, 07 грн/місяць без врахування ПДВ;

- за частину земельної ділянки з кадастровим номером 5110800000:03:001:0366 - 64 085, 40 грн/місяць без врахування ПДВ;

- за частину земельної ділянки з кадастровим номером 5110800000:03:001:0367 - 71 598, 01 грн/місяць без врахування ПДВ;

- за частину земельної ділянки з кадастровим номером 5110800000:03:001:0645 - 5 975, 86 грн/місяць без врахування ПДВ;

Сума відшкодування (компенсації) земельного податку може змінюватись Портом в односторонньому порядку. Сума відшкодування (компенсації) на кожен наступний календарний рік залежить від змін нормативно-грошової оцінки земельних ділянок, коефіцієнта індексації та ставок земельного податку тощо.".

Отже, Сторонами закріплено, що з 01.01.2019р. сума відшкодування (компенсації) земельного податку за земельні ділянки, на яких знаходяться об`єкти нерухомості, передані в оренду відповідно до Договору оренди за місяць складатиме 202 469, 21 грн.

Щодо порядку оплати та прийняття послуги, Договором передбачено наступне:

Пунктом 2.2. Договору передбачено, що оплата рахунку шляхом безготівкового переказу здійснюється Товариством щомісячно протягом 10 (десяти) банківських днів з дня отримання його Товариством.

Відповідно до п. 2.4. Товариство зобов`язане не пізніше 5-го (п`ятого) числа календарного місяця, наступного за звітним направити до Порту уповноваженого представника для отримання екземплярів Актів, а також рахунку для оплати наданих послуг та не пізніше 5 (п`яти)робочих днів після отримання Актів, повернути Порту підписаний та засвідчений власною печаткою (у разі наявності) належний порту екземпляр Акту.

Пунктом 2.5. Договору передбачено, що якщо у разі невиконання Товариством зазначених зобов`язань Акт вважається прийнятим ним без зауважень і має силу документу, підписаного Товариством. При цьому, у разі неотримання Товариством за його вини Акту, належний йому екземпляр Акту та рахунок надсилається Портом на адресу Підприємства рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Відповідно до умов Договору, Державним підприємством "Морський торговельний порт "Чорноморськ" було сформовано рахунки за відшкодування (компенсацію) земельного податку та акти здачі-прийняття робіт (наданих послуг) (т. 5 а.с.88-115).

У зв`язку із порушенням Замовником обов`язку щодо направлення до Виконавця уповноваженого представника для отримання актів здачі-приймання послуг, вказані акти були направлені Замовнику засобами поштового зв`язку та вручені представнику. Однак, Виконавцю не було направлено ні заперечень щодо даних актів, ні екземплярів актів з підписом Замовника. У відзиві на заяву Кредитора Боржник не надав відомостей, які б стростовували дані факти. Таким чином, відповідно до п. 2.5 Договору зазначені акт наданих послуг вважається прийнятим ним без зауважень і мають силу документу, підписаного Замовником.

Рішенням Господарського суду Одеської області від 17.07.2019 по справі №916/1093/19, було задоволено у повному обсязі вимоги про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю "ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН" заборгованості за Договором про відшкодування (компенсацію) земельного податку №18/388-о/д від 05.12.2018р. за період з 14.06.2018р. по лютий 2019р. у сумі 3 785 033, 18 грн., 79 794, 97 грн. - інфляційних втрат, 28 855, 90 грн. - 3% річних., 63 599, 33 грн. судових витрат, 346 270, 98 грн. - пені.

Постановою Південно-Західного апеляційного господарського суду від 31.10.2019 по справі № 916/1093/19 вищезазначене рішення суду залишено без змін.

Господарський суд враховує, що у той час, коли господарським судом було постановлено рішення від 17.07.2019 по справі №916/1093/19 між сторонами ще не було укладено Додаткової угоди, тому при подачі позовної заяви Портом було заявлено до стягнення суму заборгованості за січень та лютий 2019р. у розмірі, що був передбачений Договором, а саме 441 832, 20 грн. за місяць.

19.12.2019р. Державним підприємством "Морський торговельний порт "Чорноморськ" було сформовано нові рахунки за відшкодування (компенсацію) земельного податку та Акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) за період з січня по грудень 2019р., з урахуванням Додаткової угоди від 17.12.2019р. до Договору №18/388-о/д від 05.12.2018р. Відповідно до нових рахунків сума відшкодування (компенсації) земельного податку за земельні ділянки, на яких знаходяться об`єкти нерухомості, передані в оренду відповідно до Договору оренди за місяць складає 202 469, 21 грн. за 1 місяць. Разом з тим, було скасовано раніше складені Акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) та рахунки до них, за Договором № 18/388-о/д, за період з січня по грудень 2019р.

Так, Господарський суд доходить висновку, що у зв`язку із підписанням Додаткової угоди, якою змінено суму відшкодування (компенсації) земельного податку з 01.01.2019р., слід не враховувати визнану рішенням Господарського суду Одеської області від 17.07.2019 по справі №916/1093/19 заборгованість за Договором про відшкодування (компенсацію) земельного податку №18/388-о/д від 05.12.2018р. за січень - лютий 2019р. у сумі 883 664, 40 грн.

Доказів погашення вказаної заборгованості до суду Боржником не надано.

Таким чином, суд доходить висновку, що основна заборгованість за Договором про відшкодування (компенсацію) земельного податку №18/388-о/д від 05.12.2018р. складається з: 2 901 364, 78 грн. заборгованості за період з 14.06.2018р. по грудень 2018р., 3 239 507, 36 грн. - за період з січня 2019р. по квітень 2020р., тобто 6 140 872, 14 грн.; 79 794, 97 грн. - інфляційних втрат, 28 855, 90 грн. - 3% річних., 63 599, 33 грн. судових витрат, 346 270, 98 грн. - пені.

Щодо заборгованості за Договором про відшкодування витрат Балансоутримувача на надання комунальних послуг № 18/420-о/д від 29.12.2018р. суд встановив наступне.

29.12.2018р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «Європіан Агро Інвестмент Юкрейн» (далі - Орендар) та Державним підприємством «Морський торговельний порт «Чорноморськ» (далі - Балансоутримувач) укладений договір на відшкодування витрат Балансоутримувача на надання комунальних послуг Орендарю №18/420-о/д, згідно з яким Балансоутримувач забезпечує надання комунальних послуг Орендарю (водопостачання, водовідведення, теплопостачання та електропостачання) для утримання нерухомого майна (Майно), переданого Орендарю відповідно до договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 13.06.2018р. №18/208-о/д (обліковий номер Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області 209840911714), що перебуває на балансі Державного підприємство Морський торговельний порт Чорноморськ , а Орендар відшкодовує витрати Балансоутримувача на надання комунальних послуг.

Відповідно до п.2.3 договору сторони погодились, що акт приймання-передачі наданих послуг, підписаний уповноваженими представниками сторін, є документом, що підтверджує факт надання Балансоутримувачем послуг Орендарю.

Згідно з п.2.4 договору Орендар зобов`язаний не пізніше 10-го календарного числа місяця, наступного за звітним направити до Балансоутримувача уповноваженого представника для отримання екземплярів акту, що підтверджує обсяг споживання комунальних послуг Орендарем (водопостачання, водовідведення, теплопостачання та електропостачання), акту приймання-передачі наданих послуг, а також рахунку для оплати наданих послуг та не пізніше п`яти робочих днів після отримання, повернути Балансоутримувачу підписані та засвідчені власною печаткою (у разі наявності) належні Балансоутримувачу екземпляр акту, що підтверджує обсяг споживання комунальних послуг Орендарем (водопостачання, водовідведення, теплопостачання та електропостачання) та акту приймання-передачі наданих послуг.

Відповідно до п.2.5 договору у разі невиконання Орендарем зазначених зобов`язань, акт, що підтверджує обсяг споживання комунальних послуг Орендарем (водопостачання, водовідведення, теплопостачання та електропостачання) та акт приймання-передачі наданих послуг вважаються прийнятим ним без зауважень і має силу документу, підписаного Орендарем. При цьому, у разі неотримання Орендарем за його вини акту, що підтверджує обсяг споживання комунальних послуг Орендарем (водопостачання, водовідведення, теплопостачання та електропостачання), акту приймання-передачі наданих послуг, належні йому екземпляри та рахунок надсилаються Балансоутримувачем на адресу Орендаря рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Згідно з п.п. 3.1.3,3.1.4, 3.1.5 Балансоутримувач зобов`язується:

- не пізніше 10-го календарного числа місяця, наступного за звітним формувати акт, що підтверджує обсяг споживання комунальних послуг Орендарем (водопостачання, водовідведення, теплопостачання та електропостачання), акт приймання-передачі наданих послуг та рахунок;

- не пізніше 18.01.2019р. сформувати акт, що підтверджує обсяг споживання комунальних послуг Орендарем (водопостачання, водовідведення, теплопостачання та електропостачання), акт приймання-передачі наданих послуг та рахунок за період з 01.09.2018р. по 30.11.2018р.;

- не пізніше 31.01.2019р. сформувати акт, що підтверджує обсяг споживання комунальних послуг Орендарем (водопостачання, водовідведення. теплопостачання та електропостачання), акт приймання-передачі наданих послуг та рахунок за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.

Відповідно до п.п.3.2.1-3.2.5 Орендар зобов`язується:

- не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним, на підставі рахунків, відшкодовувати Балансоутримувачу витрати з надання комунальних послуг Орендарю шляхом перерахування коштів на рахунки Балансоутримувача (п.3.2.1);

- направити до Балансоутримувача не пізніше 18.01.2019р. уповноваженого представника для отримання екземплярів акту, що підтверджує обсяг споживання комунальних послуг Орендарем (водопостачання, водовідведення, теплопостачання та електропостачання), акту приймання-передачі наданих послуг за період з 01.09.2018р. по 30.11.2018р., а також рахунку для оплати наданих послуг та не пізніше п`яти робочих днів після отримання, повернути Балансоутримувачу підписані та засвідчені власною печаткою (у разі наявності) належні Балансоутримувачу екземпляр акту, що підтверджує обсяг споживання комунальних послуг Орендарем (водопостачання, водовідведення. теплопостачання та електропостачання), акту приймання-передачі наданих послуг. У разі невиконання Орендарем зазначеного зобов`язання, Балансоутримувач иаправляє акт, що підтверджує обсяг споживання комунальних послуг Орендарем (водопостачання, водовідведення, теплопостачання та електропостачання), акт приймання-передачі наданих послуг та рахунок та рахунок в порядку, передбаченому п.2.5 договору (п.3.2.2);

- здійснити відшкодування витрат Балансоутримувача з надання комунальних послуг Орендарю за період з 01.09.2018р. по 30.11.2018р. шляхом перерахування коштів на рахунки Балансоутримувача згідно отриманого рахунку до 28.02.2019р. (п.3.2.3);

- направити до Балансоутримувача не пізніше 31.01.2019р. уповноваженого представника для отримання екземплярів акту, що підтверджує акту, що підтверджує обсяг споживання комунальних послуг Орендарем (водопостачання, водовідведення, теплопостачання та електропостачання), акту приймання-передачі наданих послуг за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р., а також рахунку для сплати наданих послуг та не пізніше п`яти робочих днів після отримання, повернути Балансоутримувачу підписані та засвідчені власною печаткою (у разі, наявності) належні Балансоутримувачу екземпляр акту, що підтверджує обсяг споживання комунальних послуг Орендарем (водопостачання, водо відведення, теплопостачання та електропостачання), акт приймання-передачі наданих послуг. У разі невиконання Орендарем зазначеного зобов`язання, Балансоутримувач направляє акт, що підтверджує обсяг споживання комунальних послуг Орендарем (водопостачання, водовідведення, теплопостачання та електропостачання), акт приймання-передачі наданих послуг та рахунок в порядку, передбаченому п.2.5. договору (п.3.2.4);

- здійснити відшкодування витрат Балансоутримувача з надання комунальних послуг Орендарю за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р. шляхом перерахування коштів на рахунки Балансоутримувача згідно отриманого рахунку до 28.02.2019 року (п.3.2.5).

Згідно з п.7.1 договору даний договір набуває чинності від дня його підписання уповноваженими представниками сторін та діє весь період дії договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 13.06.2018р. №18/208-о/д (обліковий номер Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області 209840911714), але на підставі ст.631 Цивільного кодексу України регламентує фінансові відносини, що виникли між сторонами з 01.09.2018р.

Судом встановлено, що рішенням Господарського суду Одеської області від 27.12.2019 у справі №916/2841/19 було постановлено стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН" заборгованість за Договором на відшкодування витрат Балансоутримувача на надання комунальних послуг Орендарю № 18/420-о/д від 29.12.2018р. у сумі 3 446 912, 59 грн., що складається з заборгованості за наступними рахунками: № Пр/14014 від 29.01.2019р. на суму 441 274,42 грн., а також 132 062,28 грн. - вартість відшкодування витрат на електропостачання у період вересень-листопад 2018р. за укладеним між сторонами у справі договором, акт споживання електроенергії за вересень-листопад 2018р. та відповідно рахунок №Пр/13893 від 31.12.2018р. на суму 451 008,88 грн., № Пр/14013 від 29.01.2019р. на суму 405 418,58 грн., № Пр/962 від 31.01.2019р. на суму 585 623,46 грн., № Пр/2187 від 28.02.2019р. на суму 757 556,81 грн., № Пр/3064 від 31.03.2019р. на суму 493 872,96 грн., № Пр/4213 від 30.04.2019р. на суму 275 135,17 грн., № Пр/5624 від 31.05.2019р. на суму 187 192,34 грн., № Пр/6595 від 30.06.2019р. на суму 168 776,56 грн., 79 794, 97 грн. - інфляційних втрат, 28 855, 90 грн. - 3% річних., 63 599, 33 грн. судових витрат, 346 270, 98 грн. - пені.

Інша частина заборгованості за вказаним Договором складає 4 032 345, 92 грн. та підтверджується наступним рахунками та Актами здачі-прийняття робіт (надання послуг):

Рахунок №Пр/4314 від 30.04.2019р. на суму 492 036, 47 грн. та Акт здачі-прийняття робіт (наданна послуг) №Пр/4314 від 30.04.2019р.;

Рахунок №Пр/7682 від 31.07.2019р. на суму 185 723, 99 грн. та Акт здачі-прийняття робіт (наданна послуг) №Пр/7682 від 31.07.2019р.;

Рахунок №Пр/8883 від 31.08.2019р. на суму 188 495, 53 грн. та Акт здачі-прийняття робіт (наданна послуг) №Пр/8883 від 31.08.2019р.;

Рахунок №Пр/10 007 від 30.09.2019р. на суму 189 275, 78 грн. та Акт здачі-прийняття робіт (наданна послуг) №Пр/10 007 від 30.09.2019р.;

Рахунок №Пр/11 512 від 31.10.2019р. на суму 209 747, 89 грн. та Акт здачі-прийняття робіт (наданна послуг) №Пр/11 512 від 30.10.2019р.;

Рахунок №Пр/13 191 від 30.11.2019р. на суму 298 377, 72 грн. та Акт здачі-прийняття робіт (наданна послуг) №Пр/13 191 від 30.11.2019р.;

Рахунок №Пр/14 366 від 31.12.2019р. на суму 518 300, 21 грн. та Акт здачі-прийняття робіт (наданна послуг) №Пр/14 366 від 31.12.2019р.;

Рахунок №Пр/665 від 31.01.2020р. на суму 620 016, 54 грн. та Акт здачі-прийняття робіт (наданна послуг) №Пр/665 від 31.01.2020р.;

Рахунок №Пр/2266 від 29.02.2020р. на суму 519 411, 12 грн. та Акт здачі-прийняття робіт (наданна послуг) №Пр/2266 від 29.02.2020р.;

Рахунок №Пр/3395 від 31.03.2020р. на суму 306 854, 02 грн. та Акт здачі-прийняття робіт (наданна послуг) №Пр/3395 від 31.03.2020р.;

Рахунок №Пр/4564 від 30.04.2020р. на суму 234 358, 87 грн. та Акт здачі-прийняття робіт (наданна послуг) №Пр/4564 від 30.04.2020р.

У зв`язку із порушенням Замовником обов`язку щодо направлення до Виконавця уповноваженого представника для отримання актів здачі-приймання послуг, вказані акти були направлені Замовнику засобами поштового зв`язку та вручені представнику. Однак, Виконавцю не було направлено ні заперечень щодо даних актів, ні екземплярів актів з підписом Замовника. у відзиві на заяву Кредитора Боржник не надав відомостей, які б стростовували дані факти. Таким чином, відповідно до п. 2.5 Договору зазначені акт наданих послуг вважається прийнятим ним без зауважень і мають силу документу, підписаного Замовником.

Доказів погашення вказаної заборгованості до суду Боржником не надано.

Таким чином, суд доходить висновку, що основна заборгованість за Договором про відшкодування витрат Балансоутримувача на надання комунальних послуг № 18/420-о/д від 29.12.2018р складає 7 479 258, 51 грн.; 79 794, 97 грн. - інфляційні втрати, 28 855, 90 грн. - 3% річних., 63 599, 33 грн. судові витрати, 346 270, 98 грн. - пеня.

Щодо заборгованості за Договором про використання території підприємства №266/д від 28.12.2018р. суд встановив наступне.

Рішенням Господарського суду Одеської області від 15.10.2019 у справі №916/2295/19 було постановлено стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН" заборгованість за Договором про використання території підприємства №266/д від 28.12.2018р. у сумі 137 226, 97 грн., 3 567, 90 грн. - інфляційні втрати, 2 011, 29 грн. - 3% річних., 2 498, 82 грн. судовий збір, 23 782, 03 грн. - пені.

Доказів погашення вказаної заборгованості до суду Боржником не надано.

Таким чином, заборгованість за Договором про використання території підприємства №266/д від 28.12.2018р. складає 137 226, 97 грн. основного боргу, 3 567, 90 грн. - інфляційних втрат, 2 011, 29 грн. - 3% річних., 2 498, 82 грн. судового збіру, 23 782, 03 грн. - пені.

Щодо заборгованості за Договором оренди індивідуально визначеного рухомого майна, що належить до державної власності № 19/150-о/д від 24.05.2019р. суд встановив наступне.

Між Державним підприємством "Морський торговельний порт "Чорноморськ" (Орендодавець) та товариством з обмеженою відповідальністю "ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН" було укладено договір індивідуально визначеного рухомого майна, що належить до державної власності № 19/150-о/д, відповідно до якого Орендодавець передає, а Орендар приймає у строкове платне користування державне окреме індивідуально визначене рухоме майно, що обліковується на балансі Державного підприємства "Морський торговельний порт "Чорноморськ" яке зазначене у додатку № 1, який є невід`ємною частиною Договору.

Відповідно до п. 2.1. Договору, орендар вступає у строкове платне користування майном з дати зазначеної в Акті приймання-передачі Майна.

Згідно актів приймання-передачі майна до договору оренди від 24.05.2019 № 19/150-о/д: № 1 від 27.05.2019 (т. 23 а.с. 181), № 2 від 27.05.2019 (т.23 а.с. 182), № 3/1 від 27.05.2019 (т. 23 а.с. 183-184), № 4 від 12.08.2019р. (т. 23 а.с. 187-188), № 5 від 27.05.2019 (т. 23 а.с. 189), № 6 від 27.05.2019 (т. 23 а.с. 190-191), № 7 від 27.05.2019 (т. 23 а.с. 192-193), № 8 від 27.05.2019 (т. 23 а.с. 194-197) було передано відповідне майно.

Акти приймання-передачі майна підписані Заявником та Боржником.

Пунктом 3.6. Договору встановлено, що орендна плата перераховується орендарем на поточний рахунок Орендодавця щомісяця не пізніше 15-го числа, наступного за звітним з урахуванням індексу інфляції, на підставі виставленого Орендодавцем до 10-го числа місяця, наступного за звітним рахунку та Акту наданих послуг. В перший робочий день після 10-го числа місяця, наступного за звітним, Орендар направляє свого представника до Орендодавця для отримання під особистий підпис екземплярів Акту наданих послуг та рахунку. Підписаний та засвідчений власного печаткою екземпляр Акту наданих послуг Орендар зобов`язаний повернути Орендодавцю не пізніше 5-ти робочих днів після його отримання. У разі невиконання Орендарем вищезазначеного обов`язку Акт наданих послуг та рахунок вважаються прийнятими без зауважень і мають силу документу підписаних Орендарем. При цьому, у разі неотримання Орендарем за його вини Акту наданих послу та рахунку, належні йому екземпляри надсилаються Орендодавцем на адресу Орендаря.

На виконання умов Договору Орендодавцем було виставлено наступні рахунки та оформлено Акти здачі-прийняття робіт до них на загальну суму 1 647 503, 67 грн.

№ рахунку, дата№ Акту здачі-прийняття робіт (надання послуг), датаСума, грн. №А/8 914 от 31.08.2019№А/8 914 от 31.08.2019 129 568,20 №А/8 915 от 31.08.2019№А/8 915 от 31.08.2019 94 836,92 №А/8 916 от 31.08.2019№А/8 916 от 31.08.2019 33 006,61 №А/8 917 от 31.08.2019№А/8 917 от 31.08.2019 95 892,49 №А/8 918 от 31.08.2019№А/8 918 от 31.08.2019 82 762,08 №А/9 143 от 31.08.2019№ А/9 143 от 31.08.2019 11 170,12 №А/9 144 от 31.08.2019№А/9 144 от 31.08.2019 111 499,55 №А/9 145 от 31.08.2019№А/9 145 от 31.08.2019 27 945,77 №А/10 035 от 30.09.2019№А/10 035 от 30.09.2019 41 086,22 №А/10 036 от 30.09.2019№А/10 036 от 30.09.2019 30 072,91 №А/10 037 от 30.09.2019№А/10 037 от 30.09.2019 10 466,44 №А/10 038 от 30.09.2019№А/10 038 от 30.09.2019 30 407,62 №А/10 039 от 30.09.2019№А/10 039 от 30.09.2019 6 897,49 №А/10 040 от 30.09.2019№А/10 040 от 30.09.2019 930,92 №А/10 041 от 30.09.2019№А/10 041 от 30.09.2019 9 292,49 №А/10 042 от 30.09.2019№А/10 042 от 30.09.2019 2 329,03 №А/ 11 539 от 31.10.2019№А/ 11 539 от 31.10.2019 10 539,70 №А/11 537 от 31.10.2019№А/11 537 от 31.10.2019 41 373,83 №А/11 538 от 31.10.2019№А/11 538 от 31.10.2019 30 283,43 №А/11 540 от 31.10.2019№А/11 540 от 31.10.2019 30 620,47 №А/11 541 от 31.10.2019№А/11 541 от 31.10.2019 6 945,78 №А/11 542 от 31. 10.2019№А/11 542 от 31.10.2019 937,44 №А/11 543 от 31.10.2019№А/11 543 от 31.10.2019 9 357,54 №А/11 544 от 31.10.2019№А/11 544 от 31.10.2019 2 345,34 №А/13 214 от 30.11.2019№А/13 214 от 30.11.2019 41 415,20 №А/13 215 от 30.11.2019№А/13 215 от 30.11.2019 30 313,72 №А/13 216 от 30.11.2019№А/13 216 от 30.11.2019 30 651,10 №А/13 217 от 30.11.2019№А/13 217 от 30.11.2019 6 952,73 №А/13 218 от 30.11.2019№А/13 218 от 30.11.2019 938,38 №А/13 219 от 30.11.2019№А/13 219 от 30.11.2019 9 366,90 №А/13 220 от 30.11.2019№А/13 220 от 30.11.2019 2 347,68 №А/13 221 от 30.11.2019№А/13 221 от 30.11.2019 10 550,23 №А/14 389 от 31.12.2019№А/14 389 от 31.12.2019 41 332,37 №А/14 390 от 31.12.2019№А/14 390 от 31.12.2019 30 253,09 №А/14 391 от 31.12.2019№А/14 391 от 31.12.2019 30 589,79 №А/14 392 от 31.12.2019№А/14 392 от 31.12.2019 6 938,82 №А/14 393 от 31.12.2019№А/14 393 от 31.12.2019 936,50 №А/14 394 от 31.12.2019№А/14 394 от 31.12.2019 9 348,17 №А/14 395 от 31.12.2019№А/14 395 от 31.12.2019 2 342,99 №А/14 396 от 31.12.2019№А/14 396 от 31.12.2019 10 529,14 №А/693 от 31.01.2020№А/693 от 31.01.2020 9 366,86 №А/694 от 31.01.2020№А/694 от 31.01.2020 2 347,67 №А/689 от 31.01.2020№А/689 от 31.01.2020 30 313,60 №А/690 от 31.01.2020№А/690 от 31.01.2020 30 650,96 №А/691 от 31.01.2020№А/691 от 31.01.2020 6 952,69 №А/692 от 31.01.2020№А/692 от 31.01.2020 938,38 №А/695 от 31.01.2020№А/695 от 31.01.2020 10 550,20 №А/688 от 19.02.2020№А/688 от 19.02.2020 41 415,05 №А/2 232 от 29.02.2020№А/2 232 от 29.02.2020 9 338,76 №А/2 233 от 29.02.2020№А/2 233 от 29.02.2020 2 340,62 №А/2 286 от 29.02.2020№А/2 286 от 29.02.2020 41 290,80 №А/2 287 от 29.02.2020№А/2 287 от 29.02.2020 30 222,66 №А/2 288 от 29.02.2020№А/2 288 от 29.02.2020 30 559,01 №А/2 289 от 29.02.2020№А/2 289 от 29.02.2020 6 931,84 №А/2 290 от 29.02.2020№А/2 290 от 29.02.2020 935,56 №А/2 291 от 29.02.2020№А/2 291 от 29.02.2020 10 518,54 №А/3 563 от 31.03.2020№А/3 563 от 31.03.2020 6 987,28 №А/3 511 от 31.03.2020№А/3 511 от 31.03.2020 9 413,46 №А/3 512 от 31.03.2020№А/3 512 от 31.03.2020 2 359,36 №А/3 560 от 31.03.2020№А/3 560 от 31.03.2020 41 621,12 №А/3 561 от 31.03.2020№А/3 561 от 31.03.2020 30 464,41 №А/3 562 от 31.03.2020№А/3 562 от 31.03.2020 30 803,50 №А/3 564 от 31.03.2020№А/3 564 от 31.03.2020 943,04 №А/3 565 от 31.03.2020№А/3 565 от 31.03.2020 10 602,70 №А/3 575 от 30.04.2020№А/3 575 от 30.04.2020 7 043,17 №А/3 577 от 30.04.2020№А/3 577 от 30.04.2020 9 488,77 №А/4 531 от 30.04.2020№А/4 531 от 30.04.2020 2 378,22 №А/4 582 от 30.04.2020№А/4 582 от 30.04.2020 41 954,10 №А/4 583 от 30.04.2020№А/4 583 от 30.04.2020 30 708,12 №А/4 584 от 30.04.2020№А/4 584 от 30.04.2020 31 049,92 №А/4 585 от 30.04.2020№А/4 585 от 30.04.2020 950,59 №А/4 586 от 30.04.2020№А/4 586 от 30.04.2020 10 687,51

У зв`язку із порушенням Замовником обов`язку щодо направлення до Виконавця уповноваженого представника для отримання актів здачі-приймання послуг, вказані акти були направлені Замовнику засобами поштового зв`язку та вручені представнику. Однак, Виконавцю не було направлено ні заперечень щодо даних актів, ні екземплярів актів з підписом Замовника. У відзиві на заяву Кредитора Боржник не надав відомостей, які б стростовували дані факти. Таким чином, відповідно до п. 3.6 Договору зазначені акт наданих послуг вважається прийнятим ним без зауважень і мають силу документу, підписаного Замовником.

Доказів погашення вказаної заборгованості до суду Боржником не надано.

Таким чином, суд доходить висновку, що основна заборгованість за Договором оренди індивідуально визначеного рухомого майна, що належить до державної власності № 19/150-о/д від 24.05.2019р. складає 1 647 503, 67 грн.

Щодо заборгованості за Договором про надання послуг №19/69-о/д від 10.04.2019р. суд встановив наступне.

10.04.2019р. року між ТОВ "ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН" (далі - Замовник) та ДП "МТП "ЧОРНОМОРСЬК" (далі - Виконавець) укладено Договір № 19/69-о/д на надання послуг (далі - Договір).

Згідно п. 1.1. якого Виконавець зобов`язується в порядку і на умовах даного Договору, за письмовими заявками Замовника, поданими у головну диспетчерську Виконавця, надавати послуги із забезпечення автонавантажувачами, автокранами та іншими ПТО для виконання навантажувально-розвантажувальних робіт.

Пунктом 1.2 Договору передбачено, що Замовник зобов`язується в порядку і на умовах даного Договору прийняти та оплатити надані Виконавцем послуги.

Відповідно до п 1.3 Договору часом надання послуг з використання техніки вважається фактично відпрацьований час, який підтверджується в довідках використання техніки, що підписані уповноваженими особами обох сторін.

Пунктом 2.1 Договору визначено обов`язки Замовника, зокрема:

вчасно і у повному розмірі оплачувати рахунки Виконавця за надані послуги відповідно до розділу 5 даного Договору (п.п 2.1.4. Договору);

підписувати акти наданих послуг (п.п. 2.1.5. Договору);

не пізніше 8 календарного числа місяця, наступного за звітним, направити до Виконавця уповноваженого представника для отримання екземплярів акту наданих послуг та повернути Виконавцю підписаний та засвідчений власною печаткою належний Виконавцю екземпляр акту протягом 5 робочих днів після підписання. У разі невиконання Замовником зазначених зобов`язань акт наданих послуг вважається прийнятим ним без зауважень і має силу документу, підписаного Замовником. При цьому, у разі неотриманням Замовником з його вини акту наданих послуг, належний йому екземпляр акту надсилається Виконавцем на адресу Замовника рекомендованим листом з повідомленням про вручення (п.п. 2.1.6. Договору);

Протягом 10 банківських днів з дати підписання Акту наданих Послуг провести оплату за тарифом та розцінками, що діють на день надання Послуг відповідно до рахунків Виконавця та на підставі підписаного Акту наданих послуг (п.п. 2.1.7. Договору)

Пунктом 3.1. Договору визначено обов`язки Виконавця, зокрема:

надавати Замовникові Послуги, згідно з умовами п.1.1 даного Договору, в обсязі прийнятих заявок Замовника (п.п. 3.1.1. Договору)

формувати акт наданих Послуг та рахунок на оплату (п.п. 3.1.4. Договору);

вчасно, протягом 3 робочих днів після закінчення звітного місяця виставляти Замовникові рахунки до оплати та Акт наданих Послуг (п.п. 3.1.5. Договору).

Відповідно до п. 5.1 Для підтвердження наданих послуг Виконавець протягом 3 робочих днів після закінчення звітного місяця формує акт надання послуг та рахунок. Сторони погодились, що акт наданих послуг, підписаний уповноваженими представниками сторін, є документом, що підтверджує факт надання послуг. Прийом-передача акту наданих послуг для підпису та оформлення здійснюється сторонами шляхом передачі уповноваженим представникам.

Пунктом 6.3. визначено, що оплата за Послуги, що надаються Виконавцем з використання техніки, здійснюється Замовником щомісячно на підставі рахунків Виконавця та підписаного акту наданих послуг протягом 10 банківських днів з дати підписання акту наданих послуг.

Відповідно до умов договору, Виконавцем було надано послуги та виставлено наступні рахунки та Акти здачі-прийняття (надання послуг):

Рахунок Пр/4216 від 30.04.2019р. на 429 593, 26 грн. та Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) Пр/4216 від 30.04.2019р.;

Рахунок Пр/5626 від 31.05.2019р. на 141 795, 26 грн. та Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) Пр/5626 від 31.05.2019р.;

Рахунок Пр/6597 від 30.06.2019р. на 48 557, 72 грн. та Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) Пр/6597 від 30.06.2019р.;

Рахунок Пр/10 101 від 30.09.2019р. на 27 925, 30 грн. та Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) Пр/10 101 від 30.09.2019р.

Сторонами було погоджено, що відповідно до п. 5.1. Договору акт наданих послуг, підписаний уповноваженими представниками сторін, є документом, що підтверджує факт надання послуг, разом з тим відповідно до п. 2.1.6 сторони домовились, що Замовник зобов`язується не пізніше 8 календарного числа місяця, наступного за звітним, направити до Виконавця уповноваженого представника для отримання екземплярів акту наданих послуг та повернути Виконавцю підписаний та засвідчений власною печаткою належний Виконавцю екземпляр акту протягом 5 робочих днів після підписання. У разі невиконання Замовником зазначених зобов`язань акт наданих послуг вважається прийнятим ним без зауважень і має силу документу, підписаного Замовником.

У зв`язку із порушенням Замовником обов`язку щодо направлення до Виконавця уповноваженого представника для отримання актів здачі-приймання послуг, вказані акти були направлені Замовнику засобами поштового зв`язку та вручені представнику. Однак, Виконавцю не було направлено ні заперечень щодо даних актів, ні екземплярів актів з підписом Замовника. У відзиві на заяву Кредитора Боржник не надав відомостей, які б стростовували дані факти. Таким чином, відповідно до п. 2.1.6 Договору зазначені акт наданих послуг вважається прийнятим ним без зауважень і мають силу документу, підписаного Замовником.

Доказів погашення вказаної заборгованості до суду Боржником не надано.

Таким чином, суд доходить висновку, що основна заборгованість за Договором про надання послуг №19/69-о/д від 10.04.2019р. складає 647 871, 08 грн.

Щодо заборгованості за Договором про надання послуг №19/89-о/д від 23.04.2019р. суд встановив наступне.

23.04.2019 між Державним підприємством Морський торговельний порт Чорноморськ (Орендодавець) та товариством з обмеженою відповідальністю ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН (Орендар) укладено Договір оренди індивідуально визначеного рухомого майна, що належить до державної власності №19/89-0/д (далі - Договір).

Відповідно до п.1.1. Договору Орендодавець передає а Орендар приймає в строкове платне користування державне окреме індивідуально визначене рухоме майно, що обліковується на балансі Орендодавця (далі - Майно), а саме:

- Портальний кран Сокол №12, заводський №0818, реєстраційний №6425, інв. №3843, рік випуску - 1982;

- Портальний кран Сокол №118, заводський №0388, реєстраційний №6244, інв. №3152, рік випуску - 1980;

- Портальний кран Альбрехт №48, заводський №1072203, реєстраційний №5111, інв. №3425, рік випуску - 1966;

- Портальний кран Альбрехт №49, заводський № НОМЕР_1 , реєстраційний №5250, інв. № 3826, рік випуску - 1966;

- Портальний кран Альбрехт №84, заводський № НОМЕР_2 , реєстраційний номер №5551, інв. №3825, рік випуску - 1970.

Пунктом 2.1. Договору визначено, що Орендар вступає у строкове платне користування Майном після підписання Сторонами цього Договору, але не раніше дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі.

23.05.2019 року сторонами підписано Акт прийому-передачі майна (т.23 а.с. 218), відповідно до якого Орендодавець передає, а Орендар приймає майно в користування на умовах укладеного між ними Договору оренди рухомого майна. Стан усіх п`яти портальних кранів вказано як задовільний.

Відповідно до п.3.1. Договору орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 №786 (далі - Методика) та становить за базовий місяць оренди (листопад 2018 року) - 429190,88 грн. без ПДВ та без врахування індексу інфляції. Розрахунок орендної плати визначено у Додатку №1, що є невід`ємною частиною даного Договору. Орендна плата в повному обсязі спрямовується Орендодавцю.

Пунктом 3.2. Договору встановлено, що нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

Відповідно з п. 3.3. Договору розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за кожний наступний за ним місяць. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру орендної плати за попередній місяць інфляції за поточний місяць. Індекси інфляції розраховуються Державною службою статистики України та розміщуються на веб-сайті Фонду державного майна України.

Сторонами підписано Додаток №1 до Договору Розрахунок плати за оренду індивідуально визначеного рухомого майна, що належить до державної власності, наданого в оренду товариству з обмеженою відповідальністю ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН . Зазначеним додатком визначено, що орендна плата за базовий місяць, без ПДВ та без врахування індексу інфляції, становить 429 190, 88 грн. (за 5 портальних кранів).

Згідно з п.3.4. Договору у разі користування Майном протягом неповного календарного місяця (першого та/або останнього місяця оренди) добова орендна плата за дні користування визначається згідно з чинною методикою на основі орендної плати за відповідні місяці пропорційно дням користування.

Відповідно до п. 3.6. Договору Орендна плата перераховується Орендарем на поточний рахунок Орендодавця щомісяця не пізніше 15-го числа місяця, наступного за звітним місяцем з урахуванням індексу інфляції, на підставі виставленого Орендодавцем до 10-го числа місяця, наступного за звітним, рахунку та Акту наданих послуг. В перший робочий день після 10-го числа місяця, наступного за звітним, Орендар направляє свого представника до Орендодавця для отримання примірників Акту наданих послуг. Орендар зобов`язаний підписати Акт наданих послуг протягом 5 робочих днів з дня отримання і повернути Орендодавцю. У випадку ненадання підписаного Акту наданих послуг у зазначений термін, послуги вважаються прийнятими Орендарем в повному обсязі.

Пунктом 3.9. Договору встановлено, що зобов`язання Орендаря щодо сплати орендної плати забезпечуються у вигляді внесення Орендарем авансового платежу за перший та останній місяці оренди, який вноситься протягом 10-ти робочих днів після укладення договору оренди, але не раніше дати підписання Акту приймання-передачі, виходячи з розміру орендної плати за базовий місяць оренди (без урахування індексу інфляції на момент оплати).

Заявником було виставлено наступні рахунки та Акти здачі-прийняття робіт (надання послуг):

№ рахунку, дата№ Акту здачі-прийняття робіт (надання послуг), датаСума, грн. №А/4219 від 31.05.2019№4219 від 31.05.2019 157 001,04 №А/6519 від 30.06.2019№6519 від 30.06.2019 538 077,44 №А/6647 від 31.07.2019№6647 від 31.07.2019 534 848,99 №А/8565 від 31.08.2019№ 8565 від 31.08.2019 533 244,44 №А/9975 від 30.09.2019№9975 від 30.09.2019 536 977,15 №А/11482 від 31.10.2019№ 11482 від 31.10.2019 540 736,00 №А/13 161 від 30.11.2019№ 13 161 від 30.11.2019 541 276,73 №А/14 337 від 31.12.2019№ 14337 від 31.12.2019 540 194,17 №А/637 від 31.01.2020№637 від 31.01.2020 541 274,56 №А/2239 від 29.02.2020№2239 від 29.02.2020 539 650,73 №А/3518 від 31.03.2020№3518 від 31.03.2020 543 967,93 №А/4537 від 30.04.2020№4537 від 30.04.2020 548 319,68

У зв`язку із порушенням Замовником обов`язку щодо направлення до Виконавця уповноваженого представника для отримання актів здачі-приймання послуг, вказані акти були направлені Замовнику засобами поштового зв`язку та вручені представнику. Однак, Виконавцю не було направлено ні заперечень щодо даних актів, ні екземплярів актів з підписом Замовника. У відзиві на заяву Кредитора Боржник не надав відомостей, які б стростовували дані факти. Таким чином, відповідно до п. 3.4 Договору зазначені акт наданих послуг вважається прийнятим ним без зауважень і мають силу документу, підписаного Замовником.

Судом встановлено, що рішенням Господарського суду Одеської області від 12.02.2020 по справі №916/3162/19 було постановлено стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН" заборгованість за Договором про надання послуг №19/89-о/д від 23.04.2019р. у сумі 2 192 362, 79 грн., що складається із заборгованості за наступними рахунками: № А/4 219 від 31.05.2019 на суму 157 001, 04 грн., № А/6 519 від 30.06.2019 на суму 538 077, 44 грн., № А/6 647 від 31.07.2019 на суму 534 848, 99 грн., № А/8565 від 31.08.2019 на суму 533 244, 44 грн., та аванс за останній місяць у розмірі 429 190, 88 грн., 10 653, 91 грн. - 3% річних., 33 936, 29 грн. судові витрати, 59 403, 12 грн. - пені.

Доказів погашення вказаної заборгованості до суду Боржником не надано.

Таким чином, суд доходить висновку, що основна заборгованість за Договором про надання послуг №19/69-о/д від 10.04.2019р. складається з: 2 192 362, 79 грн. - що підтверджено рішенням Господарського суду Одеської області від 12.02.2020 у справі №916/3162/19, 536 977,15 грн. - за рахунком №А/9975 від 30.09.2019р., 540 736,00 грн. - за рахунком №А/11482 від 31.10.2019р., 541 276,73 грн. - за рахунком №А/13 161 від 30.11.2019р., 540 194,17 грн. - за рахунком №А/14 337 від 31.12.2019., 541 274,56 грн. - за рахунком №А/637 від 31.01.2020р., 539 650,73 грн. - за рахунком №А/2239 від 29.02.2020р., 543 967,93грн. - за рахунком №А/3518 від 31.03.2020р., 548 319,68 грн. - за рахунком №А/4537 від 30.04.2020р., тобто 6 524 759, 74 грн.; 10 653, 91 грн. - 3% річних., 33 936, 29 грн. судових витрат, 59 403, 12 грн. - пені.

Також, судом встановлено наступне.

13.06.2018р. між Державним підприємством "Морський торговельний порт "Чорноморськ" та Товариством з обмеженою відповідальністю „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» укладено Договір оренди нерухомого майна, що належить до державної власності № 18/208-о/д від 13.06.2018р.

Відповідно до Гарантійного листа вих. №116 від 31.08.2018р. Товариство з обмеженою відповідальністю „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» зверталось до Державного підприємства "Морський торговельний порт "Чорноморськ" з проханням не вимикати мережі подачі води, електропостачання в орендованих приміщеннях, до укладання договорів з ДП "АМПУ" та гарантувало оплату в повному обсязі згідно виставлених рахунків за споживчі послуги.

Відповідно до Гарантійного листа вих. №252 від 12.11.2018р. Товариство з обмеженою відповідальністю „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» зверталось до Державного підприємства "Морський торговельний порт "Чорноморськ" з проханням не вимикати мережі опалення в орендованих приміщеннях, до укладання договорів та гарантувало оплату в повному обсязі згідно виставлених рахунків за споживчі послуги.

На виконання вказаних Гарантійних листів Заявником було надано відповідні послуги та виставлено наступні рахунки:

Рахунок № 13 893 від 31.12.2018р. за послуги електропостачання орендованих кранів та зовнішнє освітлення за вересень-листопад 2018р. у сумі 451 008, 88 грн.

Рахунок № 14 013 від 29.01.2019р. за послуги споживання комунальних послуг ТОВ "ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН" за грудень 2018р. у сумі 405 418, 58 грн.

Рахунок № 14 014 від 29.01.2019р. за послуги споживання комунальних послуг ТОВ "ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН" за вересень-листопад 2018р.у сумі 441 274, 42 грн.

Відповідно до наданого Заявником листа вих. № 16/65.4 від 28.08.2019р. начальника відділу доходів Державного підприємства "Морський торговельний порт "Чорноморськ" у рахунок №13 893 від 31.12.2018р. було включено суму фактично спожитої електроенергії при використанні Товариством з обмеженою відповідальністю „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» кранів за вересень - листопад 2018р. у розмірі 318 946, 60 грн. та суму спожитої електроенергії за зовнішнє освітлення у сумі 132 062, 28 грн.

Дослідивши матеріали справи судом встановлено, що судовим рішенням Господарського суду Одеської області від 27.12.2019 у справі №916/2841/19 було постановлено стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН" заборгованість за зовнішнє освітлення за період з вересня по листопад 2018р. у сумі 132 062, 28 грн., що є частиною рахунку № 13 893 від 31.12.2018р. та за рахунками № Пр/14013 від 29.01.2019р. на суму 405 418,58 грн. та Пр/14014 від 29.01.2019р. на суму 441 274,42 грн.

Крім заявлених 318 946, 60 грн. за зовнішнє освітлення за період з вересня по листопад 2018р., які включені до рахунку № 13 893 від 31.12.2018р., за вказаним видом платежу Кредитом надано суду наступні рахунки:

За грудень 2018р. - 436 513, 68 грн. рахунок №14015 від 14.02.2019р.

За січень 2019р. - 274 914, 36 грн. рахунок № 961 від 31.01.2019р.

За лютий 2019р. - 292 761, 85 грн. рахунок №1775 від 28.02.2019р.

За березень 2019р. - 333 693, 25 грн. рахунок №2814 від 31.03.2019р.

За квітень 2019р. - 132 576, 67 грн. рахунок №4161 від 30.04.2019р.

За травень 2019р. - 10 002, 25 грн. рахунок №5628 від 31.05.2019р.

За червень 2019р. - 71 204, 38 грн. рахунок №6600 від 30.06.2019р.

За липень 2019р. - 34 647, 50 грн. рахунок №7686 від 31.07.2019р.

За Серпень 2019 р. - 192 576, 59 грн. рахунок №8885 від 31.08.2019р

За вересень 2019р. - 86 692, 67 грн. рахунок №10 009 від 30.09.2019р

За жовтень 2019р. - 33 913, 60 грн. рахунок №11514 від 31.10.2019р.

За листопад 2019р. - 55 792, 93 грн. рахунок №13193 від 30.11.2019р.

За грудень 2019р. - 1 008, 41 грн. рахунок у №14368 від 31.12.2019р.

Однак, Кредитором не надано суду жодного обґрунтування наявності між Державним підприємством "Морський торговельний порт "Чорноморськ" та Товариством з обмеженою відповідальністю „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» правовідносин, які б породжували обов`язок останнього щодо оплати за даним видом платежу.

Враховуючи зазначене, суд відхиляє грошові вимоги Державного підприємством "Морський торговельний порт "Чорноморськ" у розмірі 2 275 248, 07 грн. як такі, що не підтверджені належними та допустимими доказами.

Таким чином, судом встановлено, що загальна заборгованість за основними зобов`язаннями складає 51 118 048, 35 грн.; за інфляційними втратами 238 728, 05 грн.; за 3% річних 152 697, 21 грн.; за судовими витратами 307 118, 08 грн. та за пенею 1 682 307, 45грн.

Відповідно до ст. 175 ГК України майново-господарськими визнаються цивільно-правові зобов`язання, що виникають між учасниками господарських відносин при здійсненні господарської діяльності, в силу яких зобов`язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони або утриматися від певної дії, а управлена сторона має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку. Майнові зобов`язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 11 Цивільного кодексу України підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини. При цьому, ст.12 Цивільного кодексу України передбачає, що особа здійснює свої цивільні права вільно на власний розсуд.

Відповідно до ст. 626 Цивільний кодекс України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Статтею 629 Цивільного кодексу України встановлено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Господарського процесуального кодексу України судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Частиною 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Стаття 1 Кодексу України з процедур банкрутства встановлює, що грошовим зобов`язанням є зобов`язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України. До грошових зобов`язань належать також зобов`язання щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), страхових внесків на загально-обов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; зобов`язання, що виникають внаслідок неможливості виконання зобов`язань за договорами зберігання, підряду, найму (оренди), ренти тощо та які мають бути виражені у грошових одиницях. До складу грошових зобов`язань боржника, у тому числі зобов`язань щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції, визначені на дату подання заяви до господарського суду, а також зобов`язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров`ю громадян, зобов`язання з виплати авторської винагороди, зобов`язання перед засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, що виникли з такої участі. Склад і розмір грошових зобов`язань, у тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням відсотків, які зобов`язаний сплатити боржник, визначаються на день подання до господарського суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Кодексом. При поданні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство розмір грошових зобов`язань визначається на день подання до господарського суду такої заяви.

Частиною 1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують.

Відповідно до ч.6 ст. 46 Кодексу України з процедур банкрутства заяви з вимогами конкурсних кредиторів або забезпечених кредиторів, подані в межах строку, визначеного частиною першою цієї статті, розглядаються господарським судом у попередньому засіданні суду. За результатами розгляду зазначених заяв господарський суд постановляє ухвалу про визнання чи відхилення (повністю або частково) вимог таких кредиторів.

Відповідно до ч. 2 ст. 237 Господарського процесуального кодексу України при ухваленні рішення суд не може виходити у рішенні за межі позовних вимог.

На підставі зазначених положень законодавства, доданих заявником документів та отриманих на вимогу суду, господарським судом встановлено наявність заборгованості ТОВ „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» перед Державним підприємством "Морський торговельний порт "Чорноморськ" у сумі 49 402 115, 84 грн. - основного боргу, 238 728, 05 грн. - інфляційних втрат, 152 697, 21 грн. - 3% річних, 307 118, 08 грн. - судових витрат (загальний розмір 50 100 659,18 грн.), що підлягають задоволенню у четверту чергу задоволення вимог кредиторів, 1 682 307, 45 грн. - пені, що підлягають задоволенню у шосту чергу задоволення вимог кредиторів та 4 204, 00 грн. сплаченого судового збору за подання заяви з грошовими вимогами до боржника, що підлягають задоволенню у першу чергу задоволення вимог кредиторів.

Керуючись ст.1, 2, 45-47, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Визнати конкурсні грошові вимоги Державного підприємства "Морський торговельний порт "Чорноморськ" (68001, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Праці, 6; ЄДРПОУ 01125672) до ТОВ „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» (68000, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Проспект миру, 5-Р, каб.12, каб.24; код ЄДРПОУ 40611490) у сумі 50 100 659, 18 грн., що підлягають задоволенню у четверту чергу задоволення вимог кредиторів, 1 682 307, 45 грн. (пені) - що підлягають задоволенню у шосту чергу задоволення вимог кредиторів та у сумі 4 204, 00 грн. (судовий збір), що підлягають задоволенню у першу чергу задоволення вимог кредиторів.

Інформацію по справі можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua.

Ухвала набрала чинності 07 жовтня 2020 р. та може бути оскаржена у порядку, встановленому ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства та ст.ст. 254, 255 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 12 жовтня 2020 р.

Копію ухвали надіслати: арбітражному керуючому Чепелюку О.О. (33000, м. Рівне, вул. Лермонтова, 4а); Державному підприємству "Морський торговельний порт "Чорноморськ" (68001, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Праці, 6).

Суддя С.І. Антощук

Дата ухвалення рішення 12.10.2020
Оприлюднено 19.10.2020

Судовий реєстр по справі 916/596/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.01.2023 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.12.2022 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 23.12.2022 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 19.12.2022 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 29.11.2022 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 29.11.2022 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 14.11.2022 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 26.10.2022 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 26.10.2022 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 26.10.2022 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Рішення від 07.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 916/596/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону