ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

про визнання вимог кредитора

"12" жовтня 2020 р.м. Одеса Справа № 916/596/20

Господарський суд Одеської області у складі судді - Антощук Світлани Іванівни,

при секретарі судового засідання Чорбі Г.В.

дослідивши матеріали справи

За заявою кредитора: Товариства з обмеженою відповідальністю „АВТОТЕХЦЕНТР» (52400, Дніпропетровська обл., Солонянський район, смт. Солоне, вул. Гагаріна, буд. 26; код ЄДРПОУ 30851352)

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» (68000, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Проспект миру, 5-Р, каб.12, каб.24; код ЄДРПОУ 40611490)

про банкрутство,

За участю представників сторін:

від кредитора ТОВ„АВТОТЕХЦЕНТР» : Дьяков В.О. (адвокат) - на підставі ордеру серія ВН №1005671 від 27.03.2020р.;

розпорядник майна боржника: не з`явився;

від заявника Профспілки робітників морського транспорту морського порту Чорноморськ: Бризгалов С.О. (керівник) - у порядку самопредставництва;

від заявника ДП «Морський торгівельний порт «Чорноморськ» : Новічкова О.В. (адвокат) - на підставі ордеру серія ОД № 472725 від 22.07.2020р.;

предаставник трудового колективу боржника: Петрова Г.В. - на підставі паспорту серія № КЕ 942751 від 20.02.1996р.;

предаставник трудового колективу боржника: Паскар А.В. - на підставі паспорту серія № КМ 413592 від 16.08.2006р.;

від заявника

від заявника ТОВ "ФРЕГАТ" : Шуляк Р.В. (адвокат) - на підставі ордеру серія ОД № 628087 від 25.09.2020р.;

від заявника ТОВ "СОГОС ШІППІНГ ЛТД": Шуляк Р.В. (адвокат) - на підставі ордеру серія ОД № 628087 від 25.09.2020р.;

23.06.2020р. до Господарського суду Одеської області надійшла заява вх. ГСОО № 3-442/20 від 23.06.2020р.) Профспілки робітників морського транспорту морського порту Чорноморськ (т. 3 а.с. 169-214) з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» . З урахуванням уточнень, викладених у клопотаннях від 06.10.2020р. (т. 27 а.с. 16-124) та від 07.10.2020р. (т. 27 а.с. 146-160), кредитором заявлено до визнання грошові вимоги у сумі 1 883 528, 33 грн., що складається з:

- заборгованості по членському профспілковому внеску у розмірі 1% від фонду оплати праці членів профспілок у сумі 34 371, 29 грн.

- заборгованості по профспілковому внеску у розмірі 0,3% від фонду оплати праці членів профспілок у сумі 43 330, 47 грн.

- заборгованості по профспілковому внеску у розмірі 4,7% від фонду оплати праці Підприємства у сумі 1 805 829, 57 грн.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 30.06.2020р. заяву Профспілки робітників морського транспорту морського порту Чорноморськ з грошовими вимогами до Боржника було прийнято та призначено до розгляду у попередньому засіданні суду.

За подання заяви кредитором сплачено 4 204, 00 грн. судового збору (т. 3 а.с. 173).

Розглянувши заяву кредитора, суд встановив:

13.06.2018р. між Державним підприємством "Морський торговельний порт "Чорноморськ" (Порт) та Товариством з обмеженою відповідальністю „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» (Орендар) укладено Договір оренди нерухомого майна, що належить до державної власності № 18/208-о/д від 13.06.2018р.

Відповідно до п. 5.5 даного Договору Товариство з обмеженою відповідальністю „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» взяло на себе зобов`язання укласти з Державним підприємством "Морський торговельний порт "Чорноморськ" соціальні угоди про перехід працівників Порту до Орендаря із збереженням соціальних гарантій.

14.06.2018р. між Товариством з обмеженою відповідальністю „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» , Державним підприємством "Морський торговельний порт "Чорноморськ", Профспілкою робітників морського транспорту морського порту Чорноморськ та Спілкою професіоналів докерів-механізаторів морського порту Чорноморськ було укладено Угоду про співпрацю, що випливає з окремих положень Договору оренди державного нерухомого майна, за яким ТОВ " ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН" є орендарем державного нерухомого майна, що знаходиться на балансі Державного підприємства "Морський торговельний порт "Чорноморськ".

Відповідно до п. 7 даної Угоди Підприємство гарантує своєчасне щомісячне перерахування членських профспілкових внесків робітників Підприємства, які є членами відповідної Профспілки, на рахунок Профспілок у відповідному розмірі згідно наданих працівниками заяв, та перерахування 0,3% від фонду оплати праці членів профспілок - працівників Підприємства на рахунок кожної з Профспілок для організації культурно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи з працівниками Підприємства та членами їх родин.

Пунктом 8 даної Угоди Підприємство перераховує щомісячно 4,7% від фонду оплати праці Підприємства на рахунок Профспілки-1 для фінансування соціальних програм у тому числі, але не обмежуючись: програм по медичному страхуванню працівників Підприємства та членів їх родин, лікування працівників Підприємства, та інших програм, які є складовою частиною розділів 4 та 5 колективного договору Порту, на момент укладання цієї Угоди, без врахування коштів на виплату матеріальної допомоги у розмірі посадового окладу (тарифної ставки працівників при наданні щорічної відпустки), яка буде нараховуватися Підприємством окремо при наданні відпустки кожному конкретному працівнику. Профспілки розподіляють вказані вище кошти на підставі окремої угоди між Профспілкою-1, Профспілкою-2, яка має бути укладеною на момент підписання цієї Угоди.

Відповідно до п. 5.3 Статуту Профспілки робітників морського транспорту морського порту Чорноморськ розміри членських внесків профспілки затверджуються конференцією профспілки, але не можуть бути менші ніж 1% від місячного заробітку члена спілки.

Фонд оплати праці - сума нарахувань працівникам у грошовій та натуральній формі за відпрацьований час або виконану роботу: тарифні ставки (посадові оклади), премії, доплати, надбавки, а також інші види оплати за невідпрацьований час. Включає обов`язкові відрахування із заробітної плати працівників: податок на доходи фізичних осіб та єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування працівників.

Згідно наданих суду копій заяв (т. 27 а.с. 18-117) членами Профспілки робітників морського транспорту морського порту Чорноморськ є 100 працівників Товариства з обмеженою відповідальністю „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» , якими доручено підприємству-роботодавцю перераховувати на рахунок профспілкової організації членський внесок у розмірі 1% від фонду заробітної плати працівника.

Таким чином, на виконання п.п. 7, 8 Угоди про співпрацю Товариство з обмеженою відповідальністю „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» зобов`язане щомісячно перераховувати на рахунок Профспілки робітників морського транспорту морського порту Чорноморськ 1,3% від фонду оплати праці членів профспілки (1% + 0,3%) та 4,7% від фонду оплати праці усього підприємства.

Фонд оплати праці членів Профспілки робітників морського транспорту морського порту Чорноморськ, який є базою для нарахування внесків у розмірі 1% та 0,3% складає 17 205 610,78 грн, а саме: за 2018 рік - 4 747 169,79 грн., за 2019 рік - 10 740 236, 46 грн., за період з січня по квітень 2020р. - 1 718 204, 53 грн., що зазначено у довідці від 01.10.2020р. (т. 27 а.с. 119-124), підписаною головним бухгалтером Товариства з обмеженою відповідальністю „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» Санниковою Т.В.

Таким чином, сума профспілкових внесків, які складають 1% від Фонду оплати праці членів Профспілки робітників морського транспорту морського порту Чорноморськ, складає 172 056,1 грн.; сума профспілкових внесків, які складають 0,3% від Фонду оплати праці членів Профспілки робітників морського транспорту морського порту Чорноморськ, складає 51 616,83 грн.

Фонд оплати праці Товариства з обмеженою відповідальністю „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» , який є базою для нарахування внесків у розмірі 4,7%, складає 43 172 574,83 грн, а саме: за 2018р. - 10 045 697, 03 грн., за 2019р. - 28 012 677, 80 грн., згідно довідки, підписаної провідним бухгалтером із заробітної плати Паламарчук Т.Г., та 5 114 200,00 грн за період з січня по квітень 2020р., згідно інформації, що надійшла до суду від Головного управління статистики в Одеській області (т. 20 а.с.14-16).

Враховуючи зазначене, сума профспілкових внесків, які складають 4,7% від Фонду оплати праці Товариства з обмеженою відповідальністю „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» , складає 2 029 111,02 грн.

Згідно Довідки про оплату внесків Підприємства на рахунок Профспілки (т. 26 а.с. 54) Товариством з обмеженою відповідальністю „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» було частково погашеного заборгованість за профспілковими внесками, які складають 1% від Фонду оплати праці членів Профспілки, у сумі 110 063,63 грн. та за профспілкові внески, які складають 4,7% від Фонду оплати праці Товариства з обмеженою відповідальністю „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» , у сумі 262 469,00 грн., що підтверджується банківською випискою з рахунку профспілки (т. 26 а.с. 55-83).

Відповідно до ст. 175 ГК України майново-господарськими визнаються цивільно-правові зобов`язання, що виникають між учасниками господарських відносин при здійсненні господарської діяльності, в силу яких зобов`язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони або утриматися від певної дії, а управлена сторона має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку. Майнові зобов`язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 11 Цивільного кодексу України підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини. При цьому, ст.12 Цивільного кодексу України передбачає, що особа здійснює свої цивільні права вільно на власний розсуд.

Відповідно до ст. 626 Цивільний кодекс України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Статтею 629 Цивільного кодексу України встановлено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Господарського процесуального кодексу України судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Частиною 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Стаття 1 Кодексу України з процедур банкрутства встановлює, що грошовим зобов`язанням є зобов`язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України. До грошових зобов`язань належать також зобов`язання щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), страхових внесків на загально-обов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; зобов`язання, що виникають внаслідок неможливості виконання зобов`язань за договорами зберігання, підряду, найму (оренди), ренти тощо та які мають бути виражені у грошових одиницях. До складу грошових зобов`язань боржника, у тому числі зобов`язань щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції, визначені на дату подання заяви до господарського суду, а також зобов`язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров`ю громадян, зобов`язання з виплати авторської винагороди, зобов`язання перед засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, що виникли з такої участі. Склад і розмір грошових зобов`язань, у тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням відсотків, які зобов`язаний сплатити боржник, визначаються на день подання до господарського суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Кодексом. При поданні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство розмір грошових зобов`язань визначається на день подання до господарського суду такої заяви.

Частиною 1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують.

Відповідно до ч.6 ст. 46 Кодексу України з процедур банкрутства заяви з вимогами конкурсних кредиторів або забезпечених кредиторів, подані в межах строку, визначеного частиною першою цієї статті, розглядаються господарським судом у попередньому засіданні суду. За результатами розгляду зазначених заяв господарський суд постановляє ухвалу про визнання чи відхилення (повністю або частково) вимог таких кредиторів.

15.07.2020р. до Господарського суду Одеської області надійшло повідомлення розпорядника майном боржника арбітражного керуючого Чепелюка О.О., згідно якого він не заперечує проти визнання грошових вимог кредитора.

20.07.2020р. до Господарського суду Одеської області надійшла відповідь Товариства з обмеженою відповідальністю „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» на заяву кредитора, згідно якої Боржник заперечує проти визнання заявлених вимог у повному обсязі, посилаючись на те, що профспілкою не доведено факту фінансування соціальних програм, у тому числі, але не обмежуючись: програм по медичному страхуванню працівників Підприємства та членів їх родин, лікування працівників Підприємства, та інших програм, які є складовою частиною розділів 4 та 5 колективного договору Порту та того, що заявник здійснював фінансування культурно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи з працівниками Підприємства та членами їх родин.

Заперечення Боржника судом не приймаються до уваги, оскільки сплата профспілкових внесків, визначених Угодою про співпрацю, здійснюється не як відшкодування фактичних витрат Профспілкової організації, а як джерело формування фонду для здійснення, передбачених Угодою про співпрацю, витрат на соціальне забезпечення її членів.

Заслухавши пояснення представників сторін у попередньому засіданні суду, дослідивши надані учасниками справи документи, керуючись наведеними положеннями законодавства господарським судом встановлено наявність у Товариства з обмеженою відповідальністю „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» заборгованості перед Профспілкою робітників морського транспорту морського порту Чорноморськ по профспілковому внеску у розмірі 1% від фонду оплати праці членів профспілок у сумі 34 371, 29 грн. (з урахуванням положень ч. 2 ст. 237 Господарського процесуального кодексу України), по профспілковому внеску у розмірі 0,3% від фонду оплати праці членів профспілок у сумі 43 330, 47 грн.; по профспілковому внеску у розмірі 4,7% від Фонду оплати праці Товариства з обмеженою відповідальністю „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» у сумі 1 766 604,41 грн. (загальний розмір 1 844 306, 17 грн.), що підлягає задоволенню у четверту чергу задоволення вимог кредиторів, та 4 204,00 грн. (судовий збір), що підлягають задоволенню у першу чергу задоволення вимог кредиторів.

Вимоги Заявника щодо включення до суми конкурсних грошових вимог профспілкових внесків за травень 2020 року суд вважає необґрунтованими, оскільки станом на дату відкриття провадження у справі про банкрутство (29.05.2020 року) строк оплати заробітної плати за травень 2020 року ще не настав, відповідно, не настав і строк для вимог щодо перерахування профспілкових внесків. Таким чином, вказані грошові вимоги не мають ознак конкурсних грошових вимог і не підлягають визнанню як конкурсні грошові вимоги у попередньому засіданні суду. Відмова у визнанні грошових вимог як конкурсних не позбавляє кредитора права звернутись до суду, який розглядає справу про банкрутство, із заявою про їх розгляд за процедурою, передбаченою для поточних грошових вимоги до боржника.

Керуючись ст.1, 2, 45-47, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Визнати конкурсні грошові вимоги Профспілки робітників морського транспорту морського порту Чорноморськ (68001, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Праці, буд. 6; код ЄДРПОУ 20987333) до ТОВ „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» (68000, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Проспект миру, 5-Р, каб.12, каб.24; код ЄДРПОУ 40611490) у сумі 1 844 306, 17 грн., що підлягають задоволенню у четверту чергу задоволення вимог кредиторів та у сумі 4 204, 00 грн. (судовий збір), що підлягають задоволенню у першу чергу задоволення вимог кредиторів.

2. У визнанні інших заявлених конкурсних вимог відмовити.

Інформацію по справі можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua.

Ухвала набрала чинності 07 жовтня 2020 р. та може бути оскаржена у порядку, встановленому ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства та ст.ст. 254, 255 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 12 жовтня 2020 р.

Копію ухвали надіслати: розпоряднику майна ТОВ „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» арбітражному керуючому Чепелюку О.О. (33000, м. Рівне, вул. Лермонтова, 4а), Профспілці робітників морського транспорту морського порту Чорноморськ (68001, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Праці, буд. 6).

Суддя С.І. Антощук

Дата ухвалення рішення 12.10.2020
Оприлюднено 19.10.2020

Судовий реєстр по справі 916/596/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.01.2023 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.12.2022 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 23.12.2022 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 19.12.2022 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 29.11.2022 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 29.11.2022 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 14.11.2022 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 26.10.2022 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 26.10.2022 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 26.10.2022 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Рішення від 07.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 916/596/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону