ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

про відхилення вимог кредитора

"12" жовтня 2020 р.м. Одеса Справа № 916/596/20

Господарський суд Одеської області у складі судді - Антощук Світлани Іванівни,

при секретарі судового засідання Чорбі Г.В.

дослідивши матеріали справи

За заявою кредитора: Товариства з обмеженою відповідальністю „АВТОТЕХЦЕНТР» (52400, Дніпропетровська обл., Солонянський район, смт. Солоне, вул. Гагаріна, буд. 26; код ЄДРПОУ 30851352)

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» (68000, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Проспект миру, 5-Р, каб.12, каб.24; код ЄДРПОУ 40611490)

про банкрутство,

За участю представників сторін:

від кредитора ТОВ„АВТОТЕХЦЕНТР» : Дьяков В.О. (адвокат) - на підставі ордеру серія ВН №1005671 від 27.03.2020р.;

розпорядник майна боржника: не з`явився;

від заявника Профспілки робітників морського транспорту морського порту Чорноморськ: Бризгалов С.О. (керівник) - у порядку самопредставництва;

від заявника ДП «Морський торгівельний порт «Чорноморськ» : Новічкова О.В. (адвокат) - на підставі ордеру серія ОД № 472725 від 22.07.2020р.;

предаставник трудового колективу боржника: Петрова Г.В. - на підставі паспорту серія № КЕ 942751 від 20.02.1996р.;

предаставник трудового колективу боржника: Паскар А.В. - на підставі паспорту серія № КМ 413592 від 16.08.2006р.;

від заявника

від заявника ТОВ "ФРЕГАТ" : Шуляк Р.В. (адвокат) - на підставі ордеру серія ОД № 628087 від 25.09.2020р.;

від заявника ТОВ "СОГОС ШІППІНГ ЛТД": Шуляк Р.В. (адвокат) - на підставі ордеру серія ОД № 628087 від 25.09.2020р.;

02.07.2020р. до Господарського суду Одеської області надійшла заява вих. №17 від 26.06.2020р. (вх. ГСОО № 3-495/20 від 02.07.2020р.) Товариства з обмеженою відповідальністю "РОСТ ВЕРК" з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» у загальній сумі 11 408 459, 60 грн.

За подання заяви кредитором сплачено 4 204, 00 грн. судового збору.

07.07.2020р. вказану заяву кредитора прийнято та призначено до розгляду у попередньому засіданні суду.

Розглянувши заяву кредитора, суд встановив:

07 червня 2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю ПАУЕР БРОК (Кредитодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН (Позичальник) було укладено Кредитний Договір (Кредитна лінія) про надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту № 391.

Згідно п. 1.1 Договору Кредитодавець зобов`язується відкрити Позичальнику кредитну лінію загальним розміром не більше ніж 10 000 000, 00 грн., в межах якої Позичальник може отримувати будь-які суми, які надаються на засадах строковості, зворотності, цільового характеру використання, платності та забезпеченості.

Пунктом 1.2. Договору передбачено, що Позичальник зобов`язується повернути отримані за кредитною лінією кредити та сплатити проценти за користування кредитами на умовах, визначених цим Договором.

Згідно п. 1.4. Договору видача окремих кредитів провадиться на підставі письмової заяви Позичальника.

Відповідно до п. 2.1. Договору кредитна лінія відкривається строком на 6 місяців від дати отримання Позичальником першого кредиту.

Пунктом 2.3. передбачено, що Позичальник зобов`язується повернути отримані кредити та сплатити проценти за користування кредитами до закінчення строку, визначеного п. 2.1. цього Договору.

Згідно п. 3.1. Договору плата за користування кредитом (проценти) є фіксованою і становить 20 процентів простих річних які нараховуються на залишок заборгованості за основною сумою кредиту. Проценти нараховуються за фактичне число календарних днів користування кредитом за виключенням дня отримання кредиту та влючаючи дату його повернення.

Додатком №1 до даного Договору визначено графік повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом у випадку отримання усієї суми кредиту за кредитною лінією.

08.06.2018р. Товариство з обмеженою відповідальністю ПАУЕР БРОК надало Товариству з обмеженою відповідальністю ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН кредитні кошти в сумі 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00 копійок) шляхом перерахування коштів на рахунок Боржника № НОМЕР_1 , відкритий в AT БАНК АЛЬЯНС що підтверджується випискою по рахунку (т. 9 а.с. 147).

Суд не приймає до уваги заперечення ініціюючого кредитора, що надійшли до суду 22.07.2020р. (т. 11 а.с. 213-217), стосовно неналежного оформлення банківської виписки по рахунку боржника як доказу перерахування коштів за договором, оскільки наявні у матеріалах справи документи, які надійшли до суду від АТ Банк Альянс спростовують зазначені заперечення. Заперечення щодо неналежного повідомлення Боржника про зміну Кредитора у зобов`язані суд, також, вважає необґрунтованими, оскільки у відзиві Боржника, який надійшов до суду 20.07.2020р. (т. 11 а.с. 67), останній не заперечував щодо заявлених вимог та не повідомляв суд, що не був повідомлений належним чином про заміну кредитора у зобов`язані. Суд вважає, що не заслуговують на увагу і заперечення щодо скасування ліцензії на здійснення фінансових послуг Товариству з обмеженою відповідальністю ПАУЕР БРОК , оскільки таке скасування за даними самого кредитора було здійснено після укладення договору кредиту (12.03.2019р.).

31 липня 2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю ПАУЕР БРОК та Товариством з обмеженою відповідальністю ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ФЕНІКС ПЛЮС було укладено Договір №Ф-31/08/1-18 про надання фінансових послуг факторингу. Відповідно до умов договору Товариство з обмеженою відповідальністю ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ФЕНІКС ПЛЮС набуло права вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН грошових коштів за Кредитним Договором (Кредитна лінія) про надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту № 391 від 07.06.2018 року в сумі 10 290 410,96 грн. (десять мільйонів двісті дев`яносто тисяч чотириста десять гривень 96 копійок), з яких 10 000 000,00 грн. - основна сума кредиту, та 290 410,96 грн. - сума заборгованості зі сплати процентів за користування кредитом за період з 09.06.2018 року по 31 липня 2018 року.

Пунктом 4.1. даного Договору за передані Клієнтом права вимоги до Боржника Фактор сплачує 10 000 000 грн., без ПДВ., що є сумою фінансування.

Згідно п. 4.3. Оплата послуг Фактора за надання фінансування Клієнта за цим Договором здійснюється шляхом відступлення Прав Вимоги із знижкою, розмір якої складає різницю між Загальною сумою заборгованості та Сумою фінансування.

Згідно Додатку №1 до вказаного Договору Товариство з обмеженою відповідальністю ПАУЕР БРОК повідомило Товариству з обмеженою відповідальністю ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН про передання на користь Товариством з обмеженою відповідальністю ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ФЕНІКС ПЛЮС права вимоги за Договором № 391 від 07.06.2018р.

Суд не приймає до уваги заперечення ініціюючого кредитора стосовно неможливості відступити право вимоги, строк виконання якої не настав, оскільки така можливість прямо передбачена ч.1 ст. 1078 ЦК України.

12 березня 2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ФЕНІКС ПЛЮС та Приватним підприємством РОСТ ВЕРК було укладено Договір № 151 про відступлення права вимоги (цесїї), предметом якого є право вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН за Кредитним Договором (Кредитна лінія) про надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту № 391 від 07.06.2018 року в сумі 10 290 410,96 грн. (10 000 000,00 грн. - основна сума кредиту, 290 410,96 грн. - сума заборгованості зі сплати процентів).

Частиною 2 ст. 1083 Цивільного кодексу України встановлено, що якщо договором факторингу допускається наступне відступлення права грошової вимоги, воно здійснюється відповідно до положень цієї глави.

Стаття 1083 Цивільного кодексу України міститься у Главі 73 Кодексу Факторинг . Тобто, законом визначено, що правочин щодо відступлення права вимоги, яка була отримана на підставі договору факторингу, може бути відступлена лише за договором факторингу.

Відповідно до ч.1 ст. 203 Цивільного кодексу України зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам.

Статтею 215 Цивільного кодексу України встановлено, що підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п`ятою та шостою статті 203 цього Кодексу. Недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається.

Згідно ч.1 ст. 216 Цивільного кодексу України недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов`язані з його недійсністю.

Враховуючи вищезазначені положення законодавства суд оцінює правочин, який вчинявся щодо передачі права вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН за Кредитним Договором (Кредитна лінія) про надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту № 391 від 07.06.2018 року в сумі 10 290 410,96 грн. (10 000 000,00 грн. - основна сума кредиту, 290 410,96 грн. - сума заборгованості зі сплати процентів), не у формі договору факторингу (договір відступлення права вимоги №151 від 19.03.2019р.) як такий, що суперечать Цивільному кодексу України і є нікчемними в силу закону.

Таким чином, у суду немає правових підстав вважати, що право вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН у сумі 10 290 410,96 грн. перейшло від Товариства з обмеженою відповідальністю ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ФЕНІКС ПЛЮС до Приватного підприємства РОСТ ВЕРК , оскільки нікчемні правочини не створюють відповідних юридичних наслідків.

Враховуючи відмову суду у визнанні грошових вимог Приватного підприємства РОСТ ВЕРК за основним зобов`язанням у сумі 10 290 410,96 грн., суд відмовляє у визнанні 439 726,00 грн. - 3% річних, 678 322.64 грн. інфляційних втрат, які нараховані кредитором у зв`язку із неналежним виконанням основного зобов`язання.

Заперечення розпорядника майном боржника суд не приймає до уваги, у зв`язку із відмовою у визнанні заявлених грошових вимог з інших підстав.

Частиною 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Стаття 1 Кодексу України з процедур банкрутства встановлює, що грошовим зобов`язанням є зобов`язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України. До грошових зобов`язань належать також зобов`язання щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), страхових внесків на загально-обов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; зобов`язання, що виникають внаслідок неможливості виконання зобов`язань за договорами зберігання, підряду, найму (оренди), ренти тощо та які мають бути виражені у грошових одиницях. До складу грошових зобов`язань боржника, у тому числі зобов`язань щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції, визначені на дату подання заяви до господарського суду, а також зобов`язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров`ю громадян, зобов`язання з виплати авторської винагороди, зобов`язання перед засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, що виникли з такої участі. Склад і розмір грошових зобов`язань, у тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням відсотків, які зобов`язаний сплатити боржник, визначаються на день подання до господарського суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Кодексом. При поданні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство розмір грошових зобов`язань визначається на день подання до господарського суду такої заяви.

Частиною 1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують.

Відповідно до ч.6 ст. 46 Кодексу України з процедур банкрутства заяви з вимогами конкурсних кредиторів або забезпечених кредиторів, подані в межах строку, визначеного частиною першою цієї статті, розглядаються господарським судом у попередньому засіданні суду. За результатами розгляду зазначених заяв господарський суд постановляє ухвалу про визнання чи відхилення (повністю або частково) вимог таких кредиторів.

Заслухавши пояснення представників сторін у попередньому засіданні суду, дослідивши надані учасниками справи документи, керуючись наведеними положеннями законодавства господарським судом не встановлено наявності заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» перед Приватним підприємством РОСТ ВЕРК .

Керуючись ст.1, 2, 45-47, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Відхилити конкурсні грошові вимоги Приватного підприємства "РОСТ ВЕРК" (03057, м. Київ, вул. Смоленська, буд. 31-33; код ЄДРПОУ 33230402) до ТОВ „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» (68000, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Проспект миру, 5-Р, каб.12, каб.24; код ЄДРПОУ 40611490) у сумі 11 408 459, 96 грн.

Інформацію по справі можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua.

Ухвала набрала чинності 07 жовтня 2020 р. та може бути оскаржена у порядку, встановленому ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства та ст.ст. 254, 255 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 12 жовтня 2020 р.

Копію ухвали надіслати: розпоряднику майна ТОВ „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» арбітражному керуючому Чепелюку О.О. (33000, м. Рівне, вул. Лермонтова, 4а), Приватному підприємству "РОСТ ВЕРК" (03057, м. Київ, вул. Смоленська, буд. 31-33).

Суддя С.І. Антощук

Дата ухвалення рішення 12.10.2020
Оприлюднено 19.10.2020

Судовий реєстр по справі 916/596/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.01.2023 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.12.2022 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 23.12.2022 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 19.12.2022 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 29.11.2022 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 29.11.2022 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 14.11.2022 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 26.10.2022 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 26.10.2022 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 26.10.2022 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Рішення від 07.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 916/596/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону