ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

У Х В А Л А

12 жовтня 2020 року м. Чернігівсправа № 927/717/20

Господарський суд Чернігівської області у складі судді Моцьора В.В., розглянувши у підготовчому судовому засіданні матеріали справи

за позовом: Заступника керівника Прилуцької місцевої прокуратури

вул. 1 Травня, 50 а, м. Прилуки, 17500

в інтересах держави в особі

позивача: Національної академії аграрних наук України,

вул. Михайла Омеляновича-Павленка,9, м. Київ, 01010

відповідач-1: Державне підприємство «Дослідне господарство «Івківці» Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України» ,

вул. Незалежності, 3 а, с. Івківці, Прилуцький р-н, Чернігівської області, 17580

відповідач-2: Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Батьківщина»

вул. Незалежності,51, с. Калюжинці, Срібнянський район, Чернігівська область, 17311

про визнання недійсним договору

за участю представників сторін:

від позивача: не прибули,

від відповідача-1: Чередніченко О.М. - адвокат,

відповідача-2: не прибув,

прокурор: не прибув.

У судовому засіданні 12.10.2020 була підписана вступна та резолютивна частини ухвали на підставі ст.233 Господарського процесуального кодексу України.

ВСТАНОВИВ:

Заступником керівника Прилуцької місцевої прокуратури подано позов в інтересах держави в особі Національної академії аграрних наук України до Державного підприємства «Дослідне господарство «Івківці» Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України» та до Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Батьківщина» , в якому просить суд визнати недійсним договір купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво № 05/03/2020ІВ від 05.03.2020.

В обґрунтування позову позивач посилається на те, що даний договір укладений між відповідачами з порушенням вимог Господарського, Цивільного і Земельного кодексів України, а також для іншого правочину - договору оренди землі.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 14.08.2020 позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі, постановлено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 14.09.2020.

04.09.2020 від СТОВ "БАТЬКІВЩИНА", у встановлений судом строк, до суду надійшов відзив на позов №03/09-3 від 03.09.2020, в якому відповідач не погоджується з позовною заявою, вважає її необґрунтованою та такою, що не підлягає задоволенню.

09.09.2020 від ДП "ДГ "Івківці" МІП ім. В.М. Ремесла НААН України до суду надійшов відзив на позов, в якому відповідач також просив суд поновити процесуальний строку для подання відзиву, прийняти відзив до розгляду. У відзиві відповідач повністю визнає позовні вимоги, просить суд визнати недійсним договір купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво № 05/03/2020ІВ від 05.03.2020.

14.09.2020 до суду від ДП "ДГ "Івківці" МІП ім. В.М. Ремесла НААН України до суду надійшла заява про продовження процесуального строку для надання відзиву на позов з додатком, в якому, зокрема, міститься відзив на позовну заяву. У відзиві на позовну заяву представник просить суд відмовити прокурору у задоволенні позову в повному обсязі. Також зазначає, що НААН вправі та може самостійно здійснювати представництво власних інтересів по справі.

14.09.2020 від Прилуцької місцевої прокуратури надійшла відповідь на відзив СТОВ "БАТЬКІВЩИНА", в якій наведені доводи та заперечення на відзив СТОВ "БАТЬКІВЩИНА".

У підготовчому засіданні 14.09.2020 суд відклав вирішення клопотання і заяви відповідача-1 про продовження процесуального строку для надання відзиву на позов з додатком та постановив протокольну ухвалу про відкладення підготовчого засідання на 30.09.2020, про що прокурор та представники відповідача-1 повідомлені під розписку, на адресу позивача та відповідача-2 направлено ухвалу повідомлення від 14.09.2020.

29.09.2020 від відповідача-2 - СТОВ "БАТЬКІВЩИНА" до суду надійшло клопотання №29/09-5 від 29.09.2020 про призначення у справі судово-економічної експертизи. В обґрунтування клопотання відповідач посилається на те, що жодною стороною не надано висновок експерта, а в межах розгляду справи виникла необхідність для з`ясування обставин, що мають значення для справи та для цього необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо. Відповідач зазначає, що прокурор у позовній заяві, зокрема, вказує, що у відповідності до листа №10.2-12/220 від 06.07.2020 НААН України вартість активів підприємства за 2019 рік становить 26544 тис. грн, а тому 10% вартості активів дорівнює 2654,4 тис. грн. Указане також підтверджується фінансовим звітом підприємства ДП "ДГ "Івківці" МІП ім. В.М. Ремесла НААН України станом на 31.12.2019, які подані підприємством до органів фіскальної служби. Як наслідок, договір купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво № 05/03/2020ІВ від 05.03.2020 на суму 5495293,32грн повинен погоджуватися Національною академією аграрних наук України. Натомість, відповідач-2 зазначає, що під час укладання спірного договору відповідачем-1 було надано відповідачу-2 відповідно до п.5.1.1 договору Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2019, відповідно до якого вартість активів відповідача-1 станом на 31.12.2019 склала 56934 тис. грн, відповідно, ціна договору 5495 тис. грн є меншою за 10% від вартості активів відповідача-1, тому договір не підлягає погодженню у НААН України. На думку відповідача-2, оскільки матеріали справи містять різні докази, дані бухгалтерського обліку відповідача-1, в яких значаться різні цифри активів балансу відповідача-1 за 2019 рік, на даний час неможливо визначити дійсний розмір активів відповідача-1 за 2019 рік та вирішити справу. Відповідач-2 просить суд проведення експертизи доручити Чернігівському відділенню Київського НДІСЕ, на вирішення експертів поставити питання: Яка вартість активів Державного підприємства «Дослідне господарство «Івківці» Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України» згідно даних бухгалтерського обліку за наслідками господарської діяльності 2019 року? Оплату за проведення експертизи покласти на СТОВ "БАТЬКІВЩИНА".

30.09.2020 до суду від відповідача-1 надійшла заява, в якій відповідач просить суд припинити представництво адвоката Карпенка В.К., як неналежного представника ДП "ДГ "Івківці" МІП ім. В.М. Ремесла НААН України.

У підготовчому засіданні 30.09.2020 суд постановив протокольну ухвалу про відкладення підготовчого засідання на 12.10.2020, про що прокурор, відповідач-1 та відповідач-2 повідомлені під розписку, на електронну адресу позивача направлено ухвалу від 30.09.2020.

09.10.2020 на електронну адресу суду (12.10.2020 поштовим зв`язком) від Прилуцької місцевої прокуратури надійшло заперечення №88-875-20 на клопотання відповідача-2 щодо призначення судово-економічної експертизи у справі. В обґрунтування заперечень посилається на те, що прокурором до позовної заяви додано Баланс (Звіт про фінансовий стан) підприємства, який є офіційним документом. Зазначений документ направлений до органів ГУ ДПС у Чернігівській області та подано ДП "ДГ "Івківці" МІП ім. В.М. Ремесла НААН України. Документ, який надано суду СТОВ "БАТЬКІВЩИНА" і на підставі якого виникають розбіжності не має статусу офіційного. Прокурор вважає, що між сторонами існують фактичні відносини з передання користування земельної ділянки, метою яких є отримання прибутку врожаю пшениці, яка там вирощується, а умови укладеного між відповідачами правочину свідчать про те, що останні фактично уклали договір оренди земельної ділянки. Відтак до спірного правочину слід застосовувати правила, передбачені для договору оренди земельної ділянки. Прокурор зазначає, що призначення експертизи у вказаній справі жодним чином не спростовує доводів прокурора щодо удаваності оспорюваного правочину, у зв`язку з чим він підлягає визнанню недійсним.

12.10.2020 на електронну пошту суду від відповідача-1 надійшли заперечення щодо призначення судово-економічної експертизи, в обґрунтування яких, зокрема, зазначає, що при подачі позову до суду прокурором додано до позовної заяви копію Балансу (звіт про фінансовий стан) на 31.12.2019, який був поданий через електронний кабінет відповідача-1 до ГУ ДПС у Чернігівській області, що підтверджується копією квитанції. Згідно вказаного Балансу вартість активів підприємства за 2019 рік становить 26544 тис.грн. Крім того, у відповіді №10.2.-12/220 від 06.07.2020 на звернення Прилуцької місцевої прокуратури НААН України повідомляє, що вартість активів ДП "ДГ "Івківці" МІП ім. В.М. Ремесла НААН України за річною звітністю 2019 року складає 26544 тис.грн. Відповідач-1 зауважує, що надана відповідачем-2 копія Балансу не може бути визнана судом належним, допустимим та достовірним доказом, оскільки вона не містить електронного цифрового підпису керівника та головного бухгалтера відповідача-1, а також відсутня квитанція, яка б підтверджувала подання такого звіту до ГУ ДПС у Чернігівській області. Відповідач-1 зазначає, що в матеріалах справи мається належний, допустимий та достовірний доказ, який підтверджує вартість активів відповідача-1, тому спростовуються твердження відповідача-2 про наявність документальної (доказової) розбіжності у вартості активів відповідача-1 станом на 31.12.2019 та відсутні підстави для призначення судово-економічної експертизи.

Також 12.10.2020 від відповідача-1 через канцелярію суду надійшло уточнене заперечення щодо призначення судово-економічної експертизи, в якому викладені заперечення, ідентичні попереднім, та зазначено про існування між відповідачем-1 та відповідачем-2 аналогічних спірних договірних відносин купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво по договору 306/03/2020ІВ від 06.03.2020, на підставі яких відкрито провадження у справі №927/682/20.

У підготовче судове засідання 12.10.2020 прибув повноважний представник відповідача-1, інші представники учасників справи не прибули.

Суд дійшов висновку, що неявка учасників справи не перешкоджає розгляду судом заявлених та поданих клопотань, заяв сторін.

Розглянувши надані документи, заслухавши повноважних представників сторін, суд встановив наступне.

09.09.2020 від ДП "ДГ "Івківці" МІП ім. В.М. Ремесла НААН України до суду надійшов відзив на позов, в якому відповідач також просив суд поновити процесуальний строк для подання відзиву, прийняти відзив до розгляду.

Судом встановлено, що даний відзив підписаний директором підприємства Піщенко О.В. В обґрунтування клопотання про поновлення процесуального строку для подання відзиву директор посилається на те, що про заявлений позов йому стало відомо лише 01.09.2020, оскільки його призначено на посаду директора підприємства лише 26.08.2020.

Відповідно до ст. 113 Господарського процесуального кодексу України строки, в межах яких вчиняються процесуальні дії, встановлюються законом, а якщо такі строки законом не визначені, - встановлюються судом.

Відповідно до ст. 114 Господарського процесуального кодексу України суд має встановлювати розумні строки для вчинення процесуальних дій. Строк є розумним, якщо він передбачає час, достатній, з урахуванням обставин справи, для вчинення процесуальної дії, та відповідає завданню господарського судочинства.

Згідно зі ст. 118 Господарського процесуального кодексу України право на вчинення процесуальних дій втрачається із закінченням встановленого законом або призначеного судом строку. Заяви, скарги і документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Приписами ч.5 ст. 119 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що пропуск строку, встановленого законом або судом учаснику справи для подання доказів, інших матеріалів чи вчинення певних дій, не звільняє такого учасника від обов`язку вчинити відповідну процесуальну дію.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 161 Господарського процесуального кодексу України при розгляді справи судом в порядку позовного провадження учасники справи викладають письмово свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування щодо предмета спору виключно у заявах по суті справи, визначених цим Кодексом.

Заявами по суті справи є: позовна заява; відзив на позовну заяву (відзив); відповідь на відзив; заперечення; пояснення третьої особи щодо позову або відзиву.

Відповідно до ч.1 ст. 169 Господарського процесуального кодексу України при розгляді справи судом учасники справи викладають свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення, міркування щодо процесуальних питань у заявах та клопотаннях, а також запереченнях проти заяв і клопотань.

За загальними принципами здійснення судочинства, що також відображені у ст. 13, 14 Господарського процесуального кодексу України, судочинство у господарських судах здійснюється на засадах диспозитивності та змагальності сторін.

Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Ухвалою суду від 14.08.2020 про відкриття провадження у справі відповідачам відповідно до ст.165 Господарського процесуального кодексу України встановлено строк не пізніше п`ятнадцяти календарних днів з дня вручення даної ухвали надати суду відзив на позовну заяву та докази, які підтверджують викладені у відзиві обставини; надіславши одночасно копію відзиву з доказами позивачу; докази такого направлення надати суду до початку судового засідання. Попереджено відповідачів, що у разі ненадання відзиву у встановлений строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Дана ухвала отримана відповідачем-1 18.08.2020, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення, яке міститься в матеріалах справи.

Отже, останнім днем строку для подання відповідачем-1 відзиву на позовну заяву є 02.09.2020. Відповідачем-1 пропущено процесуальний строк для подання відзиву на позов.

Проте, судом встановлено, що позивачем копію позовної заяви з додатком направлено на адресу ДП "ДГ "Івківці" МІП ім. В.М. Ремесла НААН України 08.08.2020. Тобто, в період коли Піщенко О.В. не був директором підприємства (наказ про призначення від 26.08.2020 №314-к, відповідні відомості внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 27.08.2020).

У відповідності до ч. 1-3 ст. 119 Господарського процесуального кодексу України, суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

Встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду.

Якщо інше не встановлено законом, заява про поновлення процесуального строку, встановленого законом, розглядається судом, у якому належить вчинити процесуальну дію, стосовно якої пропущено строк, а заява про продовження процесуального строку, встановленого судом, - судом, який встановив строк, без повідомлення учасників справи.

За таких обставин, оскільки поновлено може бути лише строк встановлений законом, заява відповідача-1 про поновлення строку для подання відзиву на позовну заяву у справі задоволенню не підлягає.

Відповідно до ст. 15 Господарського процесуального кодексу України, суд визначає в межах, встановлених цим Кодексом, порядок здійснення провадження у справі відповідно до принципу пропорційності, враховуючи: завдання господарського судочинства; забезпечення розумного балансу між приватними й публічними інтересами; особливості предмета спору; ціну позову; складність справи; значення розгляду справи для сторін, час, необхідний для вчинення тих чи інших дій, розмір судових витрат, пов`язаних із відповідними процесуальними діями, тощо.

Враховуючи положення ч.2 ст. 119 Господарського процесуального кодексу України, з метою повного та всебічного дослідження всіх обставин по даній справі, дотримання принципу рівності та змагальності сторін, процесуального права відповідача-1 щодо надання відзиву на позовну заяву, суд вважає за необхідне за власною ініціативою продовжити відповідачу-1 строк надання відзиву на позовну заяву, встановивши його до 09.09.2020 включно.

Крім того, 14.09.2020 до суду від ДП "ДГ "Івківці" МІП ім. В.М. Ремесла НААН України до суду надійшла заява про продовження процесуального строку для надання відзиву на позов з додатком, в якому, зокрема, міститься відзив на позовну заяву. Вказана заява та відзив підписані представником ДП "ДГ "Івківці" МІП ім. В.М. Ремесла НААН України адвокатом Карпенко В.К. В обґрунтування заяви про продовження процесуального строку для надання відзиву на позов представник посилається на те, що він як представник підприємства отримав позовну заяву тільки 09.09.2020.

Однак, згідно з заявою відповідача-1 - ДП "ДГ "Івківці" МІП ім. В.М. Ремесла НААН України, повідомлено суд, що ОСОБА_1 не є належним представником відповідача-1, оскільки договір про надання правничої допомоги в даній справі, з визначенням прав та обов`язків сторін, правової позиції між підприємством та адвокатом Карпенко В.К. не укладався. Також відповідачем-1 зазначено, що 09.09.2020 підприємством направлено лист №77 за фактичним місцем здійснення адвокатської діяльності адвоката Карпенка В.К. по вул. Земська, 4 в м. Прилуки, який був отриманий останнім 10.09.2020. У вказаному листі підприємство повідомило адвоката про відсутність у нього прав та повноважень на представництво інтересів підприємства та про розірвання договору від 16.06.2020.

Відповідно до ст.58 ГПК України представником у суді може бути адвокат або законний представник.

Повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (ч.4 ст. 60 ГПК України).

Відповідно до ч.3, 4 ст.61 ГПК України підстави і порядок припинення представництва за довіреністю визначаються Цивільним кодексом України, а представництва за ордером - законодавством про адвокатуру. Про припинення представництва або обмеження повноважень представника за довіреністю або ордером має бути повідомлено суд шляхом подання письмової заяви.

Адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги (ч.1 ст.26 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність").

Згідно з умовами ч.2 ст.29 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" договір про надання правової допомоги може бути достроково припинений за взаємною згодою сторін або розірваний на вимогу однієї із сторін на умовах, передбачених договором.

На підтвердження повноважень адвоката Карпенка В.К. як представника ДП "ДГ "Івківці" МІП ім. В.М. Ремесла НААН України надано ордер на надання правової допомоги серія ЧН № 080568 від 11.09.2020, виданий на підставі договору про надання правової допомоги №401-С від 16.06.2020.

Судом встановлено, що договір про надання правової допомоги №401-С від 16.06.2020, який був укладений між ДП "ДГ "Івківці" МІП ім. В.М. Ремесла НААН України та адвокатом Карпенко В.К., який міститься в матеріалах справи, припинив свою дію.

Отже, матеріали справи не містять документів, які б підтверджували наявність у адвоката Карпенко В.К. прав та повноважень на представництво інтересів ДП "ДГ "Івківці" МІП ім. В.М. Ремесла НААН України.

За таких обставин, заяву про продовження процесуального строку для надання відзиву на позов з додатком, подану 14.09.2020 до суду від імені ДП "ДГ "Івківці" МІП ім. В.М. Ремесла НААН України адвокатом Карпенко В.К., суд на підставі ч.4 ст. 170 ГПК України залишає без розгляду.

Щодо клопотання відповідача-2 про призначення у справі судово-економічної експертизи суд зазначає наступне.

Завданням підготовчого засідання за приписами ст.177 ГПК України, в т.ч. є визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів.

Згідно з п.8 ч.2 ст.182 Господарського процесуального кодексу України, у підготовчому засіданні суд вирішує про призначення експертизи, виклик у судове засідання експертів, свідків, залучення перекладача, спеціаліста.

Відповідно до ч. 1 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Згідно з приписами ст. 236 Господарського процесуального кодексу України, судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи, враховуючи предмет даного спору, наявні у справі докази та пояснення сторін.

В рішенні ЄСПЛ "Дульський проти України" від 01.06.2006, зазначено, що експертиза, призначена судом, є одним із засобів встановлення або оцінки фактичних обставин справи і тому складає невід`ємну частину судової процедури. Більше того, суд вирішує питання щодо отримання додаткових доказів та встановлює строк для їх отримання.

Так, предметом позову є визнання недійсним договору купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво № 05/03/2020ІВ від 05.03.2020, укладеного між Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Батьківщина» та Державним підприємством «Дослідне господарство «Івківці» Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України» .

Однією із підстав визнання недійсним вказаного правочину визначено відсутність погодження органу управління підприємством - Національною академією аграрних наук України на укладення спірного договору, сума за яким становить більше 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ДП "ДГ "Івківці" МІП ім. В.М. Ремесла НААН України.

Між сторонами у спорі існує розбіжність по сумам річної фінансової звітності ДП "ДГ "Івківці" МІП ім. В.М. Ремесла НААН України щодо активів за 2019 рік.

Прокурор та відповідач-1 заперечують щодо призначення у справі експертизи з підстав, викладених у своїх запереченнях.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про судову експертизу" судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні, зокрема, суду.

Згідно з розділом ІІІ Економічна експертиза п.1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Мінюстиції України від 08.10.98 №53/5, основними завданнями експертизи документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності є, зокрема, визначення: документальної обґрунтованості оформлення операцій з одержання, зберігання, виготовлення, реалізації товарно-матеріальних цінностей, у тому числі грошових, основних засобів, надання послуг.

З огляду на підстави заявленого клопотання, предмет заявленого позову, дослідивши матеріали справи, з метою з`ясування фактичних обставин справи, що мають суттєве значення для правильного вирішення наявного спору, встановлення яких потребує спеціальних знань у сфері іншій чим право, виходячи з основних засад (принципів) господарського судочинства - рівності та змагальності сторін, суд приходить до висновку про підставність та обґрунтованість заявленого відповідачем-2 клопотання про призначення судово-економічної експертизи.

У зв`язку з чим, клопотання відповідача-2 про призначення судово-економічної експертизи слід задовольнити, призначити у справі судову економічну експертизу, проведення якої доручити Чернігівському відділенню Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, оскільки заперечень щодо вказаної експертної установи не заявлено.

Відповідно до ч.1 ст.100 Господарського процесуального кодексу України, про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Згідно з ч. 4, 5 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Суд вважає за можливе поставити на вирішення експерта питання, запропоноване відповідачем-2: Яка вартість активів Державного підприємства «Дослідне господарство «Івківці» Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України» згідно даних бухгалтерського обліку за наслідками господарської діяльності 2019 року?

За правилами ст. 102 Господарського процесуального кодексу України, матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи.

Експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв`язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати. Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання.

Сприяючи в реалізації учасниками судового процесу своїх прав, передбачених цим Кодексом, суд вважає за можливе надати експерту для проведення експертизи матеріали справи № 927/717/20.

Положеннями ч.5 ст. 100 Господарського процесуального кодексу України визначено, що в ухвалі про призначення експертизи суд попереджає експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках: призначення судом експертизи. Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 229 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі зупиняється на час проведення експертизи.

Зважаючи на необхідність дотримання судом строків проведення підготовчого провадження та вирішення спору по суті, суд вважає за необхідне зупинити провадження у справі на час проведення експертизи.

Керуючись ст. 42, 46, 99, 100, 177, 207, 228, 229, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відмовити у задоволенні клопотання відповідача-1 про поновлення процесуального строку для подання відзиву на позовну заяву у справі.

2. Продовжити відповідачу-1 ДП "ДГ "Івківці" МІП ім. В.М. Ремесла НААН України за ініціативою суду строк для подання відзиву на позовну заяву у справі №927/717/20 до 09.09.2020.

3. Залишити без розгляду заяву про продовження процесуального строку для надання відзиву на позов з додатком, подану 14.09.2020 до суду від імені ДП "ДГ "Івківці" МІП ім. В.М. Ремесла НААН України адвокатом Карпенко В.К.

4. Клопотання відповідача-2 про призначення судово-економічної експертизи задовольнити.

5. Призначити у справі судову економічну експертизу, проведення якої доручити Чернігівському відділенню Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (вул. Старобілоуська, 25-а, м. Чернігів, 14017).

6. На вирішення експерта поставити наступне питання:

- Яка вартість активів Державного підприємства «Дослідне господарство «Івківці» Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України» згідно даних бухгалтерського обліку за наслідками господарської діяльності 2019 року?

7. Витрати на проведення економічної експертизи покласти на відповідача-2 - Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Батьківщина» (вул. Незалежності,51, с. Калюжинці, Срібнянський район, Чернігівська область, 17311, код ЄДРПОУ 30875436).

8. Попередити експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку або за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків за ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

9. Зобов`язати сторони на першу вимогу експерта надати всі наявні документи, підтверджуючі відтворення обстановки та обставини справи, а також речові докази.

10. Запропонувати судовому експерту реалізувати надане йому статтею 13 Закону України "Про судову експертизу" право щодо зазначення в експертному висновку фактів, які мають значення для справи і з приводу яких йому не були поставлені питання.

11. У розпорядження експертів направити матеріали справи Господарського суду Чернігівської області №927/717/20.

12. Провадження у справі на час проведення експертизи зупинити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена до Північного апеляційного господарського суду у строк, встановлений ч. 1 ст. 256 Господарського процесуального кодексу України, шляхом подання апеляційної скарги через місцевий господарський суд.

Повідомити учасників справи про можливість одержання інформації по справі зі сторінки на офіційному вебпорталі судової влади України в мережі Інтернет за вебадресою: http://court.gov.ua/ або у Єдиному державному реєстрі судових рішень: http://www.reyestr.court.gov.ua .

Повний текст ухвали складено та підписано 15.10.2020.

Суддя В.В. Моцьор

Дата ухвалення рішення 12.10.2020
Зареєстровано 18.10.2020
Оприлюднено 19.10.2020

Судовий реєстр по справі 927/717/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 04.11.2020 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 30.09.2020 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 14.09.2020 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 14.08.2020 Господарський суд Чернігівської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону