КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 жовтня 2020 року № 320/2151/19

Суддя Київського окружного адміністративного суду Панченко Н.Д., розглянувши у письмовому провадженні за правилами спрощеного позовного провадження справу за адміністративним позовом Приватного акціонерного товариства Броварський меблевий комбінат до Головного управління Державної податкової служби у Київській області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення,

В С Т А Н О В И В :

До Київського окружного адміністративного суду звернулось ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРОВАРСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" (ЄДРПОУ 32499163, 07400, Київська область, м. Бровари, вул. Олега Онікієнка, 61) з позовом до Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області (ЄДРПОУ 39393260, 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5а), у якому просить суд визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення № 0009501412 від 09.04.2019, прийняте Головним управлінням Державної фіскальної служби у Київській області.

В обґрунтування позовних вимог зазначено про те, що проведена Головним управлінням Державної фіскальної служби України у Київській області планова виїзна документальна перевірка ПрАТ Броварський меблевий комбінат , за результатами якої складено акт перевірки № 224/10-36-14-12/32499163 від 20.03.2019, висновки якого про порушення вимог Податкового кодексу України, що призвело до заниження податку на додану вартість є хибними, не ґрунтуються на дійсних фактичних обставинах та зроблені у зв`язку з невірним застосуванням норм податкового законодавства, без належного дослідження наданих позивачем до перевірки первинних документів, у зв`язку із чим податкове повідомлення-рішення № 0009501412 від 09.04.2019, що прийняте на підставі даного акту, є протиправним та підлягає скасуванню. Крім того, представник позивача звертає увагу на те, що надані до перевірки первинні документи розкривають зміст господарських операцій, підтверджують рух активів позивача, зміни у власному капіталі підприємства та отримання ним реального результату в процесі господарської діяльності з контрагентами.

Ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 02.05.2019 відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін та надано відповідачу строк для подачі відзиву на позовну заяву.

30 травня 2019 року до суду від відповідача надійшов відзив на позовну заяву, в якому представник відповідача просить в задоволенні адміністративного позову відмовити, з урахуванням того, що господарські операції, відображені ПрАТ Броварський меблевий комбінат у податковій звітності, яка стала предметом податкової перевірки з ТОВ "ГК "СТАТУС ІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ" , ТОВ "ВІДОМОСТІ ЕКОНОМ" , ТОВ "ЮСТАН" , МПП Власний дім , ТОВ "АКВАТЕПЛО" , ТОВ "ЄВРОСПЕЦПРОМ" , ТОВ Фірма Володар Роз , ПП "КОМПАНІЯ "САНТА" , ТОВ "БУД СОЮЗ КАПІТАЛ" не є господарською діяльністю підприємства в розумінні п. п. 14.1.36, п. 14.1 ст. 14 ПК України. На переконання податкового органу, укладені договори з наведеними вище контрагентами не опосередковувались реальним виконанням операцій, яка становить їх предмет, а тому, фактично ПрАТ Броварський меблевий комбінат здійснено безпідставне документальне оформлення нереальних господарських операцій і складено первинні документи всупереч норм ч. 1 ст. 9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні .

Також, у відзиві на позовну заяву представник відповідача посилається на те, що по операціях з надання послуг лише оформлювались окремі первинні документи з метою створення зовнішніх ознак фактичного здійснення операцій та правомірності формування сум податкового кредиту (а.с. 115-124 т. 2).

Ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 16.10.2019 клопотання представника відповідача про заміну неналежного відповідача на правонаступника задоволено, замінено первісного відповідача у справі - ГУ ДФС у Київській області на його правонаступника - ГУ ДПС у Київській області (ЄДРПОУ 43141377).

16 жовтня 2019 року до суду від представників сторін надійшло клопотання про розгляд справи в порядку письмового провадження, з урахуванням чого, на підставі положень ч. 3 ст. 194 КАС України, судом вирішено здійснювати подальший розгляд спору в письмовому провадженні на підставі наявних у справі матеріалів.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд виходить з наступного.

Як вбачається з матеріалів справи, на підставі направлень від 27.02.2019 № № 552, 553, 554, 555, 556, виданих ГУ ДФС у Київській області, на підставі наказу від 06.02.2019 № 238, у період з 27.02.2019 по 13.03.2019 працівниками ГУ ДФС у Київській області проведено документальну планову виїзну перевірку ПрАТ Броварський меблевий комбінат (надалі по тесту також - позивач) з питань дотримання податкового законодавства за період з 01.01.2016 по 30.09.2018, валютного за період з 01.01.2016 по 30.09.2018, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2016 по 30.09.2018, на підставі якої складено акт перевірки № 224/10-36-14-12/32499163 від 20.03.2019 (надалі по тексту також - акт перевірки), в якому зроблено висновок про порушення позивачем п. 44.1 ст. 44, п. 198.1, ст. 198 ПК України, в результаті чого, було донараховано ПрАТ Броварський меблевий завод податку на додану вартість на загальну суму 278247 грн., в тому числі: за січень 2016 року на суму 968,00 грн., за лютий 2016 на суму 1221,00 грн., за березень 2016 на суму 3481,00 грн., за квітень 2016 року на суму 8791,00 грн., за травень 2016 на суму 2187,00 грн., за червень 2016 року на суму 1111,00 грн., за липень 2016 року на суму 6921,00 грн., за серпень 2016 року на суму 51442,00 грн., за вересень 2016 на суму 51706,00 грн., за жовтень 2016 року на суму 27967,00 грн., за листопад 2016 на суму 62728,00 грн., за грудень 2016 на суму 12380,00 грн., за січень 2017 на суму 29511,00 грн., за лютий 2017 на суму 17833,00 грн. (а.с. 45-61 т. 1)

Позиція контролюючого органу обґрунтована тим, що аналізом наданих послуг від контрагентів позивача ТОВ ГК Статус Інвест Інжинірінг (ЄДРПОУ 39202920), ТОВ Відомості Єконом (ЄДРПОУ 40389928), ТОВ "АКВАТЕПЛО" (ЄДРПОУ 39553640), ТОВ "ЄВРОСПЕЦПРОМ" (ЄДРПОУ 40133612), ТОВ Фірма Володар-Роз (ЄДРПОУ 21701113), ПП "КОМПАНІЯ "САНТА" (ЄДРПОУ 32799111) ТОВ Буд Союз Капітан (ЄДРПОУ 38989940) вбачається неможливість фактичного здійснення господарських операцій з урахуванням часу, оперативності проведення операцій, наявної кількості основних фондів, трудових ресурсів, з урахуванням чого, податковим органом зроблено висновок про те, що операції із зазначеними вище контрагентами не є господарською діяльністю підприємства, а тому, позивач не мав підстав відображати у складі податкового кредиту в податкових деклараціях з ПДВ суму у розмірі 278247,00 грн.

З урахуванням висновків проведеної перевірки, податковий орган вважає, що позивач не мав підстав для відображення у складі податкового кредиту в податкових деклараціях з ПДВ суму у розмірі 278247,00 грн.

09 січня 2019 року Головним управлінням ДФС у Київській області, на підставі порушень, що були встановлені та відображені в акті перевірки, прийнято податкове повідомлення-рішення №0009501412, згідно якого позивачу донараховано суму податкового зобов`язання з податку на додану вартість у розмірі 278247,00 грн. та суму штрафних санкцій у розмірі 69562,00 грн. (а.с. 62 т. 1)

09 серпня 2019 року на виконання вимог протокольної ухвали суду від 29.07.2019, представником відповідача надано розрахунок донарахувань податкового зобов`язання та штрафних санкцій за податковим повідомленням-рішенням № 0009501412 від 09.04.2019. (а.с. 171-172 т. 2)

Не погоджуючись з прийнятим Головним управлінням Державної фіскальної служби у Київській області податковим повідомленням-рішенням № 0009501412 від 09.04.2019, вважаючи його протиправним та таким, що підлягає скасуванню, позивач звернувся до суду за захистом своїх прав.

Надаючи правову оцінку відносинам, що виникли між сторонами, суд зазначає таке.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов`язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов`язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства регулює Податковий кодекс України (надалі по тексту також - ПК України)

Приписами п. 14.1 ст. 14 ПК України, визначено, що господарською діяльністю є діяльність особи, що пов`язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами (14.1.36.); доходами є загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі у виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами (14.1.56.); постачанням товарів є будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (14.1.191.); розумною економічною причиною (ділова мета) є причина, яка може бути наявна лише за умови, що платник податків має намір одержати економічний ефект у результаті господарської діяльності (14.1.231).

Згідно з п. 198.1 ст. 198 ПК України (у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин) до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з а) придбання або виготовлення товарів та послуг; б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів (у тому числі у зв`язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності); в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України; г) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу; ґ) ввезення товарів та/або необоротних активів на митну територію України.

Податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв`язку з придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг; придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи); ввезенням товарів та/або необоротних активів на митну територію України. Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах провадження господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду. (п. 198.3 ст. 198 ПК України)

Відповідно до положень п. 198.6 ст. 198 ПК України, не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв`язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними/розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу. У разі коли на момент перевірки платника податку контролюючим органом суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними у абзаці першому цього пункту документами, платник податку несе відповідальність відповідно до цього Кодексу.

Згідно з абз. 11 ст. 1 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення.

Таким чином, будь-які документи (у тому числі договори, акти, накладні, рахунки тощо) мають силу первинних документів лише в разі фактичного здійснення господарської операції. Якщо ж фактичне здійснення господарської операції відсутнє, відповідні документи не можуть вважатися первинними документами для цілей ведення податкового обліку навіть за наявності всіх формальних реквізитів таких документів, що передбачені законодавством.

Визначальною ознакою господарської операції є те, що вона повинна спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків. Для підтвердження даних податкового обліку можуть братися до уваги лише ті первинні документи, які складені у разі фактичного здійснення господарської операції.

Водночас, нереальність господарських операцій з придбання/постачання платником податку товарів/послуг має підтверджуватися належними, допустимими та достатніми доказами і головне, не може ґрунтуватися на припущеннях.

Аналізуючи висновки відповідача, викладені в акті перевірки, дослідивши докази, наявні в матеріалах справи, суд приходить до наступного.

ПAT Броварський меблевий комбінат , у відповідності до свідоцтва на право власності на нерухоме майно від 22.10.2004, є власником майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кутузова, буд. 61 (опис об`єкта нерухомості згідно додатку до рішення № 478 від 12.10.2004).

З метою виконання ремонтних та демонтажних робіт цехів майнового комплексу, що застаріли, на об`єкті позивачем було укладено з ТОВ ГК Статус Інвест Інжинірінг (ЄДРПОУ 39202920): договір №230816/1 від 23.08.2016, предметом якого, згідно з п. 1.1, є роботи з демонтажу цеху брикетування, інв. № 15 та будівлі лісоцеху, інв. № 31, що знаходиться за адресою м. Бровари, вул. Кутузова, 61; також, договір № 1411-01 від 23.11.2016 та додаткові угоди до нього, у відповідності до змісту якого, ТОВ ГК Статус Інвест Інжинірінг , як підрядник, приймає на себе зобов`язання виконати роботи згідно технічного завдання з улаштуванням перегородки з профнастилу та пожежного виходу в цеху за адресою Київська обл., м. Бровари, вул. Кутузова, 61, а замовник зобов`язується прийняти та своєчасно здійснити оплату за виконані роботи на умовах даного договору.

На виконання умов вказаних договорів, названим контрагентом було виписано на адресу позивача наступні податкові накладні, суми ПДВ з яких були включені до складу податкового кредиту відповідного періоду, а саме, № 1 від 08.02.2017; № 2 від 26.01.2017, № 3 від 31.01.2017, № 1 від 24.01.2017, № 2 від 21.12.2016, № 1 від 15.12.2016, № 6 від 28.11.2016, № 5 від 24.11.2016, № 1 від 02.11.2016, № 4 від 28.10.2016, № 3 від 12.10.2016, № 1 від 05.10.2016, № 3 від 21.09.2016, № 5 від 20.09.2016, № 2 від 15.09.2016, № 3 від 29.08.2016, № 1 від 19.08.2016. Разом, на суму ПДВ - 109876,00 грн.

TOB ГК Статус Інвест Інжинірінг за перевіряємий період було виконано роботи, що оформлені сторонами договору актами виконаних робіт: на загальну суму 319954,00 грн., а саме, № 06-01 від 15.09.2016 на суму 22500,72 грн. (вивіз будівельного сміття); № 1 від 20.09.2016 на суму 141624,00 грн. (демонтажні роботи); № 16-01 від 21.09.2016 на суму 42001,34 грн. (вивіз будівельного сміття); № б/н від 30.09.2016 на суму 7000,00 грн. (демонтажні роботи); № 28-01 від 28.10.2016 на суму 27000,86 грн. (вивіз будівельного сміття); № 30-01 від 30.11.2016 на суму 24375,78 грн. (вивіз будівельного сміття); № 30-02 від 30.12.2016 на суму 11000,35 грн. (вивіз будівельного сміття); № 1601-17від 30.01.2017 на суму 14700,00 грн. (демонтажні роботи); № 2901-І від 31.01.2017 на суму 11000,35 грн. (послуги по вивозу будівельного сміття).

Так, ПАТ Броварський меблевий комбінат було перераховано на користь ТОВ ГК Статус Інвест Інжинірінг грошові кошти згідно платіжних доручень на загальну суму 668975,40 грн.: № 248 від 19.08.2016 - 45000,00 грн.; №267 від 29.08.2016 - 45000,00 грн.; № 316 від 19.09.2016 - 22500,72 грн.; № 327 від 21.09.2016 - 42001,34 грн.; № 334 від 26.09.2016 - 51624,00 грн.; № 632 від 05.10.2016 - 7000,00 грн.; № 380 від 12.10.2016 - 100000,00 грн.; № 419 від 02.11.2016 - 100000,00 грн.; № 420 від 02.11.2016 - 27000,86 грн.; № 475 від 24.11.2016 - 24375,78 грн.; № 487 від 28.11.2016 - 7350,00 грн.; № 692 від 15.12.2016 - 11000,35 грн.; № 532 від 21.12.2016 - 50000,00 грн.; № 613 від 24.01.2017 - 8052,00 грн.; № 620 від 26.01.2017 - 11000,35 грн.; № 631 від 31.01.2017 - 7350,00 грн.; № 661 від 08.02.2017 - 100000,00грн.; №667 від 13.02.2017 - 9720,00 грн. Всі зазначені платіжні доручення були проведені банківською установою та містяться в матеріалах справи.

При цьому, що контролюючим органом зроблено висновок про нереальність (безтоварність) зазначених взаємовідносин між позивачем та ТОВ ГК Статус Інвест Інжинірінг , проте, з даного приводу слід врахувати й зміст довідки № 30/0916 від 30.09.2016 Товариства з обмеженою відповідальністю Укртехексперт , що складена кваліфікованим інженером з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_1 (кваліфікаційний сертифікат серії АЕ № 0002164 від 10.04.2013), у якій зазначено, що цех брикетування інв. № 15, загальною площею 1164,90 кв.м та будівлі лісоцеху, інв. № 31, загальною площею 6538,00 кв.м, що знаходиться за адресою м. Бровари, вул. Кутузова, 61 демонтовані у відповідності до договору № 230816/1 від 23.08.2016 ТОВ "ГК "СТАТУС ІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ" . Також, до кожного акта вивозу будівельного сміття, яке утворилося під час виконання робіт з демонтажу вищевказаних цехів, додано перелік автомобілів та їх номерних знаків, з кількістю маршрутів щодо вивезення вищевказаного сміття.

Суд вважає, що з наданих стороною позивача первинних документів, підтверджується фактичне здійснення вищевказаних робіт з ТОВ ГК Статус Інвест Інжинірінг , а отримані послуги, пов`язані з роботами з реконструкції приміщення, яке саме використовується товариством позивача для ведення господарської діяльності.

Також, ПАТ Броварський меблевий комбінат здійснювало фінансово-господарські операції з ТОВ "ЮСТАН" (ЄДРПОУ 25199600), а саме, для виконання ремонтних робіт на об`єкті: майновий комплекс, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кутузова, буд. 61 між позивачем та ТОВ "ЮСТАН" було укладено договір № 01/12 від 01.12.2015, згідно змісту якого, ТОВ "ЮСТАН" , як підрядник, приймає на себе зобов`язання організувати власними матеріалами та засобами виконання робіт по бетонуванню підлоги пожежного резервуару по об`єкту: м. Бровари вул. Кутузова буд.61, а позивач зобов`язується прийняти та своєчасно здійснити оплату на умовах даного договору за виконані роботи; згідно договору № 29/09 від 29.09.2016, ТОВ "ЮСТАН" , також, як підрядник, приймає на себе зобов`язання організувати власними матеріалами та засобами виконання робіт по улаштуванню стіни з профнастила на об`єкті: м. Бровари вул. Кутузова буд.61, а позивач - прийняти та своєчасно здійснити оплату на умовах даного договору за виконані роботи.

Так, ТОВ "ЮСТАН" на адресу позивача було виписано податкові накладні, суми ПДВ з яких, були включені до складу податкового кредиту відповідного періоду: № 1 від 16.01.2017; № 1 від 09.11.2016; № 1 від 27.10.2016; № 1 від 30.09.2016; № 2 від 20.04.2016. Разом сума ПДВ - 62579,00 грн.

З наведених робіт, сторонами були оформлені акти виконаних робіт на загальну суму 97320,956 грн.:№ б/н від 20.04.2016 на суму 36698,76 грн. (ремонтно-будівельні роботи); № б/н від 27.10.2016 на суму 60622,20 грн. (ремонтно-будівельні роботи).

Позивачем, на виконання умов договорів № 01/12 від 01.12.2015 та №29/09 від 29.09.2016 було перераховано на користь ТОВ "ЮСТАН" грошові кошти на загальну суму 375473,65 грн. згідно платіжних доручень №524 від 22.04.2016 на суму 10783,76 грн., №353 від 30.09.2016 на суму 50553,60 грн., №408 від 27.10.2016 на суму 10068,60 грн., №441 від 09.11.2016 на суму 214918,80 грн., №587 від 16.01.2017 на суму 89148,89 грн., що містяться в матеріалах справи та були проведені банківською установою.

Таким чином, з наданих стороною позивача первинних документів, підтверджується фактичне здійснення вищевказаних робіт з ТОВ "ЮСТАН" , а отримані послуги, також пов`язані з роботами з реконструкції приміщення, яке саме використовується товариством позивача для ведення господарської діяльності.

За період, охоплений перевіркою, ПАТ Броварський меблевий комбінат здійснювало фінансово-господарські операції з МПП Власний дім (ЄДРПОУ 22945327).

05.02.2009 позивачем в Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Київській області отримано дозвіл на виконання будівельних робіт № 79/09 на об`єкті будівництва: Реконструкція з розширенням Броварського меблевого комбінату по вул. Кутузова, 61 у м. Бровари, Київської області , тобто, мова йдеться про все той же майновий комплекс, який позивачем використовується у власній господарській діяльності.

З метою внесення змін до Робочої документації проекту Реконструкція з розширенням Броварського меблевого комбінату по вул. Кутузова, 61 у м. Бровари, Київської області , позивачем було укладено договір № 2016-13-07 на виконання проектних роби (конструкторський розділ проекту) та додаткові угоди № 1 та № 2 від 13.07.2016.

Так, МПП Власний дім на адресу ПАТ Броварський меблевий комбінат було виписано податкову накладну на суму ПДВ, яка включена до складу податкового кредиту відповідного періоду, а саме, № 17 від 03.08.2016. Разом ПДВ - 11200,00 грн.

МПП Власний дім , за період що охоплювала перевірка, оформлено акт прийому-передачі виконаних робіт №3 від 01.12.2017 на суму 67200,00 грн. (виконання та передача для блоків № 3, 4 в осях А-Б робочі креслення перекриттів на позначці 6,700 (рівень чистої підлоги).

При цьому, на виконання умов укладеного договору та додаткових угод, позивачем перераховано грошові кошти даному контрагенту платіжним дорученням № 200 від 03.08.2016 на суму 67200,00 грн., яке міститься в матеріалах справи та проведено банком. Крім того, на підтвердження виконання робіт, що є предметом договору з названим контрагентом, є готова проектна документації стадії Р для блоків №3 та 4 в осях А-Б ,робочі креслення перекриттів на позначці 6,700. Витяг із даної проектної документації було додано стороною позивача до позовної заяви, проте не враховано податковим органом під час проведення перевірки. З урахуванням наведеного вище, позивач документально підтвердив віднесення до складу податкового кредиту суму ПДВ у розмірі 11200,00 грн.

Також, ПАТ Броварський меблевий комбінат здійснювало фінансово-господарські операції з ТОВ "АКВАТЕПЛО" (ЄДРПОУ 39553640).

Для виконання цілей проведення ремонтних робіт будівель майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кутузова, буд. 61, позивачем було укладено з ТОВ "АКВАТЕПЛО" договір № 01/171215 від 17.12.2015, за яким ТОВ "АКВАТЕПЛО" , як підрядник, приймає на себе зобов`язання виконати комплекс робіт з гідроізоляції з ПВХ мембрани 206 кв. на об`єкті, а позивач зобов`язується прийняти та своєчасно здійснити оплату за виконані роботи на умовах даного договору.

Контрагентом на адресу ПАТ Броварський меблевий комбінат було виписано податкові накладні, суми ПДВ з яких були включені до складу податкового кредиту відповідного періоду, а саме, № 7 від 07.07.2016, № 1 від 26.04.2016. Разом ПДВ - 8137,00 грн.

ТОВ "АКВАТЕПЛО" , за період що охоплювала перевірка, було виконано роботи, що оформлені актом виконаних робіт від 07.07.2016 №3 на суму 48822,0 грн., а позивач перерахував контрагенту грошові кошти на загальну суму 48822,00 грн. згідно платіжних доручень № 27 від 26.04.2016 на суму 28311,00 грн. та № 158 від 07.07.2016 на суму 20511,00 грн.

Вказані роботи з гідроізоляції були проведені на підприємстві позивача, на якому проводилась реконструкція та яке використовується позивачем у власній господарській діяльності.

Крім того, ПАТ Броварський меблевий комбінат здійснювало фінансово- господарські операції з ТОВ "ЄВРОСПЕЦПРОМ" (ЄДРПОУ 40133612), яке проводило роботи у котельні, згідно отриманого в Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Київській області дозволу на виконання будівельних робіт № 79/09 Реконструкція з розширенням Броварського меблевого комбінату по вул. Кутузова, 61 у м. Бровари, Київської області .

З метою проведення робіт з реконструкції котельні, позивачем було укладено договір № 9/07 від 29.07.2016 з ТОВ "ЄВРОСПЕЦПРОМ" , у відповідності до умов якого, ТОВ "ЄВРОСПЕЦПРОМ" , як виконавець, приймає на себе зобов`язання на підставі завдання на проектування дод. № 2 до договору виконати розробку проектної документації Реконструкція твердопаливної котельні потужністю 7,5 МВт за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Кутузова, 61 стадії Робочий проект та передати їх позивачу, а позивач зобов`язується прийняти та своєчасно здійснити оплату за виконані роботи на умовах даного договору.

Так, контрагентом на адресу ПАТ Броварський меблевий комбінат виписано податкові накладні, суми ПДВ з яких, були включені до складу податкового кредиту відповідного періоду, а саме, № 8 від 22.12.2016, № 4 від 19.10.2016, № 4 від 29.09.2016, № 2 від 12.09.2016, № 3 від 18.08.2016, № 7 від 30.01.2017. Разом ПДВ - 53270,00 грн.

ТОВ "ЄВРОСПЕЦПРОМ" , за період що охоплювала перевірка, виконано роботи на загальну суму 324120.00 грн., що оформлені сторонами договору актами виконаних робіт № б/н від 17.10.2016 на суму 43200,00 грн. (роботи з демонтажу поверхні нагріву); № б/н від 30.01.2017 на суму 271920,00 грн. (розробка проектної документації Реконструкція котельні з встановленням додаткових твердопаливних котлів потужністю 7,5 мВт ); № б/н від 30.01.2017 на суму 9000,00 грн. (коригуванню проектної документації).

ПАТ Броварський меблевий комбінат перераховано контрагенту грошові кошти на загальну суму 324120,00 грн. згідно платіжних доручень: № 237 від 18.08.2016 на суму 135960,00 грн., № 309 від 12.09.2016 на суму 81576,00 грн., № 348 від 29.09.2016 на суму 34560,00 грн., № 387 від 19.10.2016 на суму 8640,00 грн., № 537 від 22.12.2016 на суму 4500,00 грн., № 636 від 30.01.2017 на суму 4500,00 грн., № 632 від 30.01.2017 на суму 54384,00 грн., які надані позивачем та проведені банківською установою.

Слід взяти до уваги й те, що виконання робіт за укладеним договором з наведеним контрагентом підтверджується наявністю у позивача розробленої проектної документації, а також, паспортами на встановлені під час реконструкції твердопаливні котли потужністю 7,5 мВт, із відмітками про їх готовність до експлуатації та запуск, без розроблення документації ТОВ "ЄВРОСПЕЦПРОМ" , вказані результати не могли бути досягнуті самим позивачем. З урахуванням зазначеного, позивач правомірно відніс до складу податкового кредиту суму ПДВ у розмірі 53270,00 грн.

За період, охоплений перевіркою, ПАТ Броварський меблевий комбінат здійснювало фінансово-господарські операції з ТОВ Фірма Володар-Роз (ЄДРПОУ 21701113) по наданню послуг захоронення на спеціально обладнаних полігонах твердих побутових відходів (будівельне сміття).

При проведенні робіт з будівництва третього пускового комплексу Реконструкції з розширенням Броварського меблевого комбінату, що знаходиться по вул. Кутузова, 61 у м. Бровари Київської області , ПАТ Броварський меблевий комбінат укладено договір № 1/1902-К-13 від 02.01.2013, у відповідності до якого, позивач доручає ТОВ Фірма Володар-Роз надавати послуги по вивезенню та знешкодженню (захороненню) твердих побутових відходів, накопичених у позивача, а позивач зобов`язувався прийняти та оплатити зазначені послуги в розмірі та на умовах визначених даним договором.

Контрагентом на адресу ПАТ Броварський меблевий комбінат було виписано наступні податкові накладні, суми ПДВ з яких були включені до складу податкового кредиту відповідного періоду: № 348 від 31.01.2017, № 409 від 28.02.2017, № 560 від 31.08.2016, № 536 від 31.12.2016, № 590 від 31.10.2016, № 602 від 30.09.2016, № 399 від 31.07.2016, № 484 від 31.03.2016, № 508 від 30.11.2016, № 512 від 29.02.2016, № 619 від 30.04.2016, № 379 від 30.06.2016, № 391 від 31.05.2016, № 305 від 31.05.2016. Разом ПДВ - 17358,00 грн.

ТОВ Фірма Володар-Роз , за період що охоплювала перевірка, виконано роботи на загальну суму 104148,00 грн., що оформлені актами виконаних робіт з послуг вивезення твердих побутових відходів: № 508 від 31.01.2016 на суму 5808,00 грн., № 1068 від 29.02.2016 на суму 7326,00 грн., № 1689 від 31.03.2016 на суму7524,00 грн., № 2476 від 30.04.2016 на суму6732,00 грн., № 3052 від 31.05.2016 на суму 6204,00 грн., № 3913 від 30.06.2016 на суму 6666,00 грн., №4551 від 31.07.2016 на суму 7986,00 грн., № 5359 від 31.08.2016 на суму 8976,00 грн., № 6106 від 30.09.2016 на суму 7986,00 грн., № 6587 від 31.10.2016 на суму 8580,00 грн., № 7506 від 30.11.2016 на суму7458,00 грн., № 8361 від 31.12.2016 на суму8778,00 грн., № 523 від 31.01.32017 на суму 7128,00 грн., № 972 від 28.02.2017 на суму 6996,00 грн.

ПАТ Броварський меблевий комбінат перераховано контрагенту грошові кошти на загальну суму 104940,00 грн. згідно платіжних доручень: № 178 від 21.01.2016 на суму 7788,00 грн., № 294 від 16.02.2016 на суму 5808,00 грн., № 437 від 15.03.2016 на суму 7326,00 грн., № 508 від 12.04.2016 на суму 7524,00 грн., № 63 від 17.05.2016 на суму 6732,00 грн., № 95 від 13.06.2016 на суму 6204,00 грн., № 184 від 21.07.2016 на суму 6666,00 грн., № 253 від 22.08.2016 на суму 7986,00 грн., № 627 від 15.09.2016 на суму 8976,00 грн., № 385 від 18.10.2016 на суму 7986,00 грн., № 455 від 10.11.2016 на суму 8580,00 грн., № 691 від 15.12.2016 на суму 7458,00 грн., № 615 від 25.01.2017 на суму 8778,00 грн., № 691 від 24.02.2017 на суму 7128,00 грн., які містяться у матеріалах справи та проведені банківською установою.

Наведені роботи з вивезення твердих побутових відходів пов`язані з проведенням робіт з реконструкції приміщення, яке використовує позивач, первинні документи з цим контрагентом оформлені у повному обсязі, належним чином підтверджують зміст та обсяг наданих послуг, з урахуванням чого, позивач мав право відносити до складу податкового кредиту суму ПДВ у розмірі 17358,00 грн.

Також, за період охоплений перевіркою, ПАТ Броварський меблевий комбінат здійснювало фінансово-господарські операції з ТОВ Буд Союз Кепітал (ЄДРПОУ 38989940), а саме, з метою проведення ремонту кабельної лінії 10 кВт на майновому комплексі, що знаходиться за адресою: вул. Кутузова, 61 у м. Бровари Київської області, ПАТ Броварський меблевий комбінат у ТОВ Буд Союз Кепітал замовлено послугу з проведення ремонтних робіт, за якими, контрагентом на адресу позивача було виписано податкову накладну, сума ПДВ з якої була включені до складу податкового кредиту відповідного періоду, а саме, № 12 від 04.11.2016. Разом ПДВ - 2625,00 грн.

ТОВ Буд Союз Кепітал , за період що охоплювала перевірка, виконано роботи на загальну суму 15750,0 грн., що оформлені актом виконаних робіт №364 від 04.11.2016 на суму 15750,00 грн. та оплачено згідно платіжного доручення №423 від 04.11.2016.

Виконання вказаних робіт з проведення ремонту кабельної лінії також лежить у площині здійснення реконструкції майнового комплексу, що використовується позивачем у проведенні господарської діяльності.

З урахуванням зазначеного, позивач правомірно відніс до складу податкового кредиту суму ПДВ у розмірі 2625,00 грн. та документально підтвердив це під час проведення перевірки та розгляду даного спору в суді.

За період, охоплений перевіркою, ПАТ Броварський меблевий комбінат здійснювало фінансово-господарські операції з ТОВ "ВІДОМОСТІ ЕКОНОМ" (ЄДРПОУ 40389928) по наданню інформаційних послуг.

Контрагентом на адресу ПАТ Броварський меблевий комбінат виписано податкові накладні, суми ПДВ з яких були включені до складу податкового кредиту відповідного періоду: № 49 від 24.11.2016, № 18 від 11.10.2016, № 35 від 20.09.2016, № 7 від 02.09.2016, № 11 від 03.08.2016, № 21 від 19.07.2016, № 12 від 11.07.2016.

TOB Відомості економ , за період що охоплювала перевірка, виконано роботи на загальну суму 45605,00 грн., що оформлені актами виконаних робіт № 12 від 11.07.2016 на суму 6515,00 грн., № 21 від 19.07.2016 на суму 6515,00 грн., № 11 від 03.08.2016 на суму 6515,00 грн., № 7 від 02.09.2016 на суму 6515,00 грн., № 34 від 20.09.2016 на суму 6515,00 грн., № 18 від 11.10.2016 на суму 6515,00 грн., № 49 від 24.11.2016 на суму 6515,00 грн.

ПАТ Броварський меблевий комбінат на виконання умов договору було перераховано контрагенту грошові кошти на загальну суму 45605,00 грн., згідно платіжних доручень № 581 від 11.07.2016 на суму 6515,00 грн., № 181 від 19.07.2016 на суму 6515,00 грн., № 599 від 03.08.2016 на суму 6515,00 грн., № 282 від 02.09.2016 на суму 6515,00 грн.,№ 324 від 20.09.2016 на суму 6515,00 грн., № 656 від 11.10.2016 на суму 6515,00 грн., № 479 від 24.11.2016 на суму 6515,00 грн.

Із залучених до матеріалів справи первинних документів вбачається належне їх оформлення сторонами договірних відносин, рух коштів за отримані послуги та їх відображення в бухгалтерському обліку.

Також, за період, охоплений перевіркою, ПАТ Броварський меблевий комбінат здійснювало фінансово-господарські операції з ПП "КОМПАНІЯ "САНТА" (ЄДРПОУ 32799111), з надання інформаційних послуг.

Так, контрагентом на адресу ПАТ Броварський меблевий комбінат було виписано податкові накладні, суми ПДВ з яких були включені до складу податкового кредиту відповідного періоду, а саме, № 141 від 15.03.2016, № 112 від 27.05.2016, № 186 від 20.04.2016, № 30 від 03.03.2016, № 9 від 03.02.2016. Разом ПДВ - 5598,00 грн.

ПП "КОМПАНІЯ "САНТА" , за період що охоплювала перевірка, виконано роботи на загальну суму 33585,00 грн., що оформлені актами виконаних робіт № 9 від 03.02.2016 на суму 6399,00 грн., № 30 від 03.03.2016 на суму 6399,00 грн., № 141 від 15.03.2016 на суму 6957,00 грн., № 186 від 20.04.2016 на суму 6915,00 грн., № 112 від 27.05.2016 на суму 6515,00 грн.

ПАТ Броварський меблевий комбінат перераховано контрагенту грошові кошти на загальну суму 33585,00 грн. згідно платіжних доручень: № 231 від 03.02.2016 на суму 6399,00 грн., № 395 від 03.03.2016 на суму 6399,00 грн., № 440 від 15.03.2016 на суму 6957,00грн., № 521 від 20.04.2016 на суму 6915,00 грн., № 81 від 27.05.2016 на суму 6515,00 грн., які залучені до матеріалів справи та проведені банком.

На виконання умов договору, ПП "КОМПАНІЯ "САНТА" (ЄДРПОУ 32799111) готувало інформацію і розмістило її, а саме, мова йде про інформацію щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; інформацію про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; інформацію про осіб, що володіють 10% та більше акцій емітента; інформацію про загальні збори акціонерів; інформацію про випуски акцій емітента; інформацію про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); інформацію щодо вартості чистих активів емітента; інформацію про зобов`язання емітента; відомості про аудиторський висновок (звіт); інформацію про стан корпоративного управління; річну фінансову звітність малого підприємства. Копії із сайтів про розміщення інформації було додано позивачем до матеріалів справи. Також, розміщувалась нерегулярна інформація, а саме, контрагент готував та розміщував інформацію про вчинення правочині поза фондовою біржею; розміщення щоквартальної інформації про власників більше 5% акцій товариства.

Таким чином, фактичне здійснення вищевказаних робіт підтверджується документами, які у достатньому обсязі розкривають та підтверджують зміст господарських взаємовідносин з контрагентом. (а.с. 63-250 т.1, а.с. 1-73 т.2)

З урахуванням змісту та обсягу наданих первинних документів по спірним господарським взаємовідносинам, суд констатує, що вони оформлені відповідно до вимог Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні та Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, відображають зміст і характер вчинених господарських операцій.

Під час розгляду даного спору, судом встановлено, що належних та допустимих доказів щодо відсутності у контрагентів позивача матеріальних, трудових ресурсів відповідачем не надано, а лише процитовано контролюючим органом без будь-якого фактичного та документального підтвердження цьому.

При цьому відсутність, трудових/матеріальних ресурсів, на які посилається відповідач, не може свідчити про відсутність адміністративно-господарських можливостей на виконання господарських зобов`язань та відсутність фактичних дій, спрямованих на виконання взятих на себе зобов`язань, що унеможливлює здійснення господарської діяльності, оскільки наведені обставини не позбавляють суб`єкта господарювання можливості здійснювати посередницьку діяльність, залучати виробничі та трудові ресурси інших суб`єктів господарювання для виконання зобов`язань по укладених ним договорах.

Необхідно врахувати правову позицію, висловлену у рішенні Європейського суду з прав людини від 23.07.2002 у справі Компанія Вестберґа таксі Актіеболаґ та Вуліч проти Швеції , яке згідно із Законом України Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини є джерелом права та підлягає застосуванню судами.

Так, у п. 110 вказаного рішення, Європейський суд з прав людини дійшов висновку про те, що …адміністративні суди, які розглядають скарги заявників стосовно рішень податкового управління, мають повну юрисдикцію у цих справах та повноваження скасувати оскаржені рішення. Справи мають бути розглянуті на підставі поданих доказів, а довести наявність підстав, передбачених відповідними законами, для призначення податкових штрафів має саме податкове управління .

Суд вважає, що відповідачем не доведена, а позивачем спростована, правомірність прийняття оскаржуваного податкового повідомлення-рішення.

Ураховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що позивачем до матеріалів справи залучено сукупність первинних та інших документів, які в умовах звичайної ділової практики супроводжують та підтверджують фактичне вчинення платником податків господарських операцій, зокрема: договори, акти здачі-прийняття робіт, платіжні доручення тощо, які у сукупності, не дають підстав для сумніву щодо реальності здійснення підприємством господарських операцій з придбання товарів (робіт, послуг) чи їх невідповідності з господарською діяльністю позивача, та не свідчать про відсутність у позивача підстав для формування задекларованих позивачем податкових вигод у вказаному періоді.

Досліджені під час розгляду спору первинні документи розкривають зміст господарських операцій, підтверджують рух активів позивача, зміни у власному капіталі підприємства та отримання ним реального результату в процесі господарської діяльності з контрагентами. У свою чергу суд констатує, що відповідачем не наведено обставин, які б вказували на безтоварність операцій.

Суд бере до уваги також наданий стороною позивача сертифікат серії ІУ № 163192671117, що виданий Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, який, засвідчив відповідність закінченого будівництвом об`єкта проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації Реконструкція з розширенням Броварського меблевого комбінату по вул. Кутузова, 61 у м. Бровари , третій пусковий комплекс.

Тобто більшість наведених робіт/послуг, що були замовлені позивачем у перелічених контрагентів, залучених до реконструкції, у кінцевому результаті, підтверджено органом держархбудконтролю.

На противагу зазначеному, податковим органом під час судового розгляду справи, не наведено будь-яких переконливих доводів та не надано належних доказів, які б ставили під сумнів реальність здійснених позивачем господарських операцій, та/або свідчили б про невідповідність цих операцій дійсному економічному змісту, та/або про наявність інших обставин що підтверджують недобросовісність позивача, як платника податків.

Наведені у відзиві на позовну заяву доводи є загальними, відображають зміст акта перевірки, проте не містять належно обґрунтованої правової позиції податкового органу, з чітким посиланням на докази, що мають бути прийнятими до уваги судом, а тому, не можуть спростовувати фактичне здійснення господарських операцій.

Згідно з ч. 1 ст. 77 Кодексу адміністративного судочинства України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 77 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Дослідивши наявні у справі докази, а також проаналізувавши наведені законодавчі норми, суд дійшов до висновку про обґрунтованість позовних вимог та про наявність правових підстав для їх задоволення. Доводи відповідача не спростовують встановлену під час розгляду справи відсутність підстав для прийняття оскаржуваного податкового повідомлення-рішення за результатами проведення податкової перевірки. Решта тверджень та посилань сторін судом не приймається до уваги через їх не підтвердженність матеріалами справи.

Відповідно до норм ч. 1 ст. 139 Кодексу адміністративного судочинства України, при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові виграти, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

При зверненні до суду позивачем було сплачено судовий збір у розмірі 5217,15 грн., що підтверджується наявним в матеріалах справи платіжним дорученням від 25.04.2019, з огляду на що, судовий збір підлягає стягненню на користь позивача за рахунок бюджетних асигнувань відповідача. (а.с. 4 т. 1)

Крім того, стороною позивача було заявлено клопотання про відшкодування витрат на професійну правничу допомогу адвоката у розмірі 42000,00 грн.

Перевіривши матеріали справи та обґрунтування клопотання, суд вважає за необхідне звернути увагу на наступне.

Положеннями ст. 59 Конституції України, передбачено, що кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура.

Слід звернути увагу на те, що до суду стороною позивача було подано заяву про відшкодування витрат на професійну правничу допомогу, у якій зазначено (заявлено) про понесені витрати на професійну правничу допомогу адвоката у справі № 320/2151/19 в розмірі 42000,00 грн.

У матеріалах справи міститься: договір про надання правової допомоги № 01/04 від 01.04.2019; ордер серії КВ № 258418, копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, попередній розрахунок витрат на професійну правничу допомогу у розмірі 120000,00 грн. (а.с. 74-80 т. 2), акт приймання-передачі наданих послуг № 1 від 05.06.2019 на суму 42000 грн.

Відповідно до приписів ч. ч. 1-5 ст. 134 КАС України, витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

За результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом з іншими судовими витратами, за винятком витрат суб`єкта владних повноважень на правничу допомогу адвоката.

Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката визначаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на правничу допомогу та з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

Так, ч. 7 ст. 139 Кодексу адміністративного судочинства України, передбачено, що розмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

Отже, з аналізу наведених правових норм, вбачається, що документально підтверджені судові витрати підлягають компенсації стороні, яка не є суб`єктом владних повноважень та на користь якої ухвалене рішення, за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень.

При цьому, варто зазначити, що склад та розміри витрат, пов`язаних з оплатою правової допомоги, входить до предмета доказування у справі.

Також, на підтвердження цих обставин суду повинні бути надані договір про надання правової допомоги, документи, що свідчать про оплату обґрунтованого гонорару та інших витрат, пов`язаних із наданням правової допомоги, оформленні у встановленому законом порядку.

З урахуванням наведеного вище, суд приходить до висновку, що в даному випадку, позивач, має право на компенсацію судових витрат на правничу допомогу, проте лише у разі, якщо доведено, що вони були фактичними і неминучими, а їхній розмір - обґрунтованим. Тобто витрати на правову допомогу мають бути документально підтверджені та доведені.

Водночас доказів здійснення позивачем оплати наданих за даним договором послуг (не надано квитанції або інших платіжних документів, що підтверджують оплату таких послуг) на момент подання заяви про розподіл судових витрат надано не було. Таким чином, клопотання позивача про стягнення судових витрат під час розгляду справи № 320/2151/19 в Київському окружному адміністративному суді, на момент прийняття рішення у справі є недостатньо обґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 77, 90, 139, 241-247, 255, 293, 295-297 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,

В И Р І Ш И В :

Адміністративний позов Приватного акціонерного товариства Броварський меблевий комбінат до Головного управління Державної податкової служби у Київській області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення- задовольнити у повному обсязі.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення № 0009501412 від 09.04.2019, прийняте Головним управлінням Державної фіскальної служби у Київській області.

Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань з Головного управління Державної податкової служби у Київській області (ЄДРПОУ 43141377, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5-а) на користь Приватного акціонерного товариства Броварський меблевий комбінат (ЄДРПОУ 32499163, 07400, Київська область, м. Бровари, вул. Олега Онікієнка, 61) судовий збір у розмірі 5217,15 грн. (п`ять тисяч двісті сімнадцять гривень 15 коп.)

У частині вимог про стягнення витрат на професійну правничу допомогу адвоката, понесених під час розгляду справи № 320/2151/19 в Київському окружному адміністративному суді відмовити.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Шостого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

У разі оголошення судом лише вступної та резолютивної частини рішення, або розгляду справи в порядку письмового провадження, апеляційна скарга подається протягом тридцяти днів з дня складення повного тексту рішення.

Відповідно до підпункту 15.5 пункту 1 Розділу VII «Перехідні положення» Кодексу адміністративного судочинства України до початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні скарги подаються учасниками справи до або через Київський окружний адміністративний суд.

рішення складено у повному обсязі та підписано 15.10.2020

Суддя Панченко Н.Д.

Дата ухвалення рішення 15.10.2020
Оприлюднено 19.10.2020

Судовий реєстр по справі 320/2151/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 20.09.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 03.08.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 03.08.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 28.04.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 28.04.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 21.04.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 15.10.2020 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 16.10.2019 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 02.05.2019 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 320/2151/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону