ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

про визнання вимог кредитора

"12" жовтня 2020 р.м. Одеса Справа № 916/596/20

Господарський суд Одеської області у складі судді - Антощук Світлани Іванівни,

при секретарі судового засідання Чорбі Г.В.

дослідивши матеріали справи

За заявою кредитора: Товариства з обмеженою відповідальністю „АВТОТЕХЦЕНТР» (52400, Дніпропетровська обл., Солонянський район, смт. Солоне, вул. Гагаріна, буд. 26; код ЄДРПОУ 30851352)

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» (68000, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Проспект миру, 5-Р, каб.12, каб.24; код ЄДРПОУ 40611490)

про банкрутство,

За участю представників сторін:

від кредиторів: не з`явилися;

розпорядник майном боржника: не з`явився;

27.07.2020р. до Господарського суду Одеської області надійшла заява вх. ГСОО № 3-563/20 від 27.07.2020р. Адвокатського об`єднання Гвоздій та Оберкович з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» у загальній сумі 286 749, 10 грн.

За подання заяви кредитором сплачено 4 204, 00 грн. судового збору.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 28.07.2020р. вказану заяву кредитора було прийнято до розгляду як таку, що подана з пропуском строку, встановленого ч. 1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 07.10.2020р. заяву призначено до розгляду у судовому засіданні, яке проводиться після попереднього засідання господарського суду, на 12.10.2020р. о 14:00 год.

Розглянувши заяву кредитора, суд встановив:

01.10.2018р. між Адвокатським об`єднанням Гвоздій та Оберкович та Товариством з обмеженою відповідальністю ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН (Клієнт) було укладено договір про надання правової допомоги №93/10-18.

Згідно п. 1.1. якого Клієнт доручає, а Адвокатське об`єднання приймає на себе зобов`язання щодо надання правової допомоги Клієнту, обсяг якої визначається у додатках/додаткових угодах до цього договору або іншим чином письмово погоджується сторонами, а Клієнт зобов`язується оплатити надані послуги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.

26.07.2019р. Адвокатське об`єднання Гвоздій та Оберкович звернулось до Товариства з обмеженою відповідальністю ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН із претензією №16/2019, відповідно до якої Адвокатське об`єднання просило сплатити заборгованість за надані на підставі договору про надання правової допомоги №93/10-18 від 01.10.2018р. послуги, вартість яких складає 246 822,99 грн. Водночас, претензія про сплату заборгованості була залишена Боржником без відповіді та задоволення.

Рішенням Господарського суду Одеської області від 02.12.2019 у справі № 916/2802/19 було частково задоволено позов Адвокатського об`єднання Гвоздій та Оберкович та постановлено стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН на користь Адвокатського об`єднання Гвоздій та Оберкович суму основного боргу у розмірі 246 822,99 грн., три відсотки річних у розмірі 5 277,37 грн., збитки від інфляції у розмірі 8 314,87 грн., пеню у розмірі 22 096,19 грн., судовий збір у розмірі 4 237,68 грн. Вказане рішення набрало законної сили 03.01.2020.

07.02.2020р. за заявою Адвокатського об`єднання Гвоздій та Оберкович приватним виконавцем Долинським М.М. відносно Боржника відкрито виконавче провадження №61211498.

Доказів погашення вказаної заборгованості до суду Боржником не надано.

Таким чином, суд доходить висновку, що заборгованість за Договором про надання правової допомоги №93/10-18 від 01.10.2018р. складається з: 246 822,99 грн. - основного боргу, 5 277, 37 грн. - 3% річних, 8 314, 47 - інфляційних втрат, 4 237, 68 грн. судових витрат та 22 096, 19 грн. - пені.

31.07.2020р. до Господарського суду Одеської області надійшло повідомлення розпорядника майном боржника, т.в.о. керівника боржника арбітражного керуючого Чепелюка О.О. про розгляд вимог Адвокатського об`єднання Гвоздій та Оберкович з грошовими вимогами до Боржника, згідно якого не заперечує проти визнання грошових вимог кредитора.

Відповідно до ст. 175 ГК України майново-господарськими визнаються цивільно-правові зобов`язання, що виникають між учасниками господарських відносин при здійсненні господарської діяльності, в силу яких зобов`язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони або утриматися від певної дії, а управлена сторона має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку. Майнові зобов`язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 11 Цивільного кодексу України підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини. При цьому, ст.12 Цивільного кодексу України передбачає, що особа здійснює свої цивільні права вільно на власний розсуд.

Відповідно до ст. 626 Цивільний кодекс України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Статтею 629 Цивільного кодексу України встановлено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Господарського процесуального кодексу України судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Частиною 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Стаття 1 Кодексу України з процедур банкрутства встановлює, що грошовим зобов`язанням є зобов`язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України. До грошових зобов`язань належать також зобов`язання щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), страхових внесків на загально-обов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; зобов`язання, що виникають внаслідок неможливості виконання зобов`язань за договорами зберігання, підряду, найму (оренди), ренти тощо та які мають бути виражені у грошових одиницях. До складу грошових зобов`язань боржника, у тому числі зобов`язань щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції, визначені на дату подання заяви до господарського суду, а також зобов`язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров`ю громадян, зобов`язання з виплати авторської винагороди, зобов`язання перед засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, що виникли з такої участі. Склад і розмір грошових зобов`язань, у тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням відсотків, які зобов`язаний сплатити боржник, визначаються на день подання до господарського суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Кодексом. При поданні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство розмір грошових зобов`язань визначається на день подання до господарського суду такої заяви.

Частиною 1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують.

Відповідно до ч.6 ст. 46 Кодексу України з процедур банкрутства заяви з вимогами конкурсних кредиторів або забезпечених кредиторів, подані в межах строку, визначеного частиною першою цієї статті, розглядаються господарським судом у попередньому засіданні суду. За результатами розгляду зазначених заяв господарський суд постановляє ухвалу про визнання чи відхилення (повністю або частково) вимог таких кредиторів.

Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, розглядаються господарським судом у порядку черговості їх отримання у судовому засіданні, яке проводиться після попереднього засідання господарського суду.

З результатами розгляду зазначених заяв господарський суд постановляє ухвалу про визнання чи відхилення (повністю або частково) вимог таких кредиторів.

Ухвала господарського суду є підставою для внесення відомостей про таких кредиторів до реєстру вимог кредиторів.

Дослідивши надані учасниками справи документи та керуючись наведеними положеннями законодавства, господарським судом встановлено наявність у Товариства з обмеженою відповідальністю „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» заборгованості перед Адвокатським об`єднанням Гвоздій та Оберкович у сумі 264 652, 91 грн., що підлягають задоволенню у четверту чергу задоволення вимог кредиторів, 22 096, 19 грн. пені, що підлягають задоволенню у шосту чергу задоволення вимог кредиторів та 4 204, 00 грн. сплаченого судового збору за подання заяви з грошовими вимогами до боржника, що підлягають задоволенню у першу чергу задоволення вимог кредиторів.

Господарський суд зазначає, що відповідно до положень ч.1 ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановлено для їх подання можуть брати участь у зборах кредиторів боржника, однак без права вирішального голосу.

Керуючись ст.1, 2, 45-47, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Визнати конкурсні грошові вимоги Адвокатського об`єднання "Гвоздій та Оберкович" (01021, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 19-Б, офіс 29; ЄДРПОУ 40575421) до ТОВ „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» (68000, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Проспект миру, 5-Р, каб.12, каб.24; код ЄДРПОУ 40611490) у сумі 264 652, 91 грн., що підлягають задоволенню у четверту чергу задоволення вимог кредиторів, 22 096, 19 грн. (пені), що підлягають задоволенню у шосту чергу задоволення вимог кредиторів та у сумі 4 204, 00 грн. (судовий збір), що підлягають задоволенню у першу чергу задоволення вимог кредиторів.

2. Визнані у п.1 даної ухвали суду вимоги підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів, однак не надають кредитору Адвокатському об`єднанню "Гвоздій та Оберкович" право вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.

Інформацію по справі можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua.

Ухвала набрала чинності 16 жовтня 2020 р. та може бути оскаржена у порядку, встановленому ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства та ст.ст. 254, 255 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 16 жовтня 2020 р.

Копію ухвали надіслати: розпоряднику майна ТОВ „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН» арбітражному керуючому Чепелюку О.О. (33000, м. Рівне, вул. Лермонтова, 4а), Адвокатському об`єднанню "Гвоздій та Оберкович" (01021, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 19-Б, офіс 29).

Суддя С.І. Антощук

Дата ухвалення рішення 12.10.2020
Оприлюднено 19.10.2020

Судовий реєстр по справі 916/596/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 14.11.2022 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 26.10.2022 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 26.10.2022 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 26.10.2022 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 26.10.2022 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 24.10.2022 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 26.09.2022 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 21.09.2022 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 06.09.2022 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 05.09.2022 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Рішення від 07.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 916/596/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону