ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" жовтня 2020 р. Справа № 911/1570/20

Господарський суд Київської області у складі судді Бацуци В. М.

при секретарі судового засідання Щур О. Д.

за участю представників учасників справи:

від позивача: не з`явились;

від відповідача: Аштема О. М. (юрист групи з централізованого господарського обслуговування відділу освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради - посадова інструкція);

розглянувши матеріали справи

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ", м. Черкаси, Черкаська область

до Відділу освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради, смт Баришівка, Баришівський район, Київська область

про стягнення 449 089, 28 грн

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

ТОВ "ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ" звернулось в господарський суд Київської області із позовом до Відділу освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради про стягнення 421 180, 09 грн основної заборгованості, 20 609, 95 грн пені, 5 330, 55 грн інфляційних збитків, 1 968, 69 грн 3% річних.

Позовні вимоги обґрунтовані позивачем неналежним виконанням відповідачем свого обов`язку щодо оплати за поставлений позивачем природний газ згідно договору на закупівлю природного газу за державні кошти № С/419-19/71 від 01.04.2019 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 03.06.2020 р. відкрито провадження у справі № 911/1570/20 за позовом ТОВ "ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ" до Відділу освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради про стягнення 449 089, 28 грн, визначено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження і призначено її розгляд у підготовчому засіданні із викликом та за участю представників учасників справи на 01.07.2020 р.

01.07.2020 р. за наслідками підготовчого засідання судом винесено ухвалу, якою відкладено його проведення на 29.07.2020 р.

29.07.2020 р. перед судовим засіданням до канцелярії суду від позивача надійшла заява № 20/037-19 від 28.07.2020 р. про поновлення строку на подання доказів та долучення доказів, що долучені судом до матеріалів справи.

29.07.2020 р. у підготовчому засіданні судом оголошено перерву до 26.08.2020 р.

10.08.2020 р. до канцелярії суду від відповідача надійшов відзив № 01-17/500 від 05.08.2020 р. на позовну заяву, у якому він просить суд позовні вимоги задовольнити частково, стягнувши з відповідача заборгованість у розмірі 359 312, 64 грн.

25.08.2020 р. на електронну адресу суду від позивача надійшла відповідь № 480/05-02 від 25.08.2020 р. на відзив в порядку ст. 166 ГПК України, що долучена судом до матеріалів справи.

26.08.2020 р. у підготовчому засіданні судом оголошено перерву до 09.09.2020 р.

28.08.2020 р. до канцелярії суду від позивача надійшла відповідь № 480/05-02 від 25.08.2020 р. на відзив в порядку ст. 166 ГПК України, що долучена судом до матеріалів справи.

08.09.2020 р. до канцелярії суду від відповідача надійшли заперечення № 585/01-17 від 04.09.2020 р. на відповідь на відзив, що долучені судом до матеріалів справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 09.09.2020 р. закрито підготовче провадження у справі та призначено справу до судового розгляду по суті із викликом та за участю представників учасників справи на 23.09.2020 р.

16.09.2020 р. до канцелярії суду від позивача надійшло клопотання № 152/20 від 16.09.2020 р. про проведення судового засідання у режимі відеоконференції, у якому він просив суд судове засідання, призначене на 23.09.2020 р. о 10 год. 45 хв., провести у режимі відеоконференції та визначити суд, відповідальний за проведення відеоконференції під час вищевказаного судового засідання, - господарський суд Черкаської області, Придніпровський районний суд м. Черкаси, Соснівський районний суд м. Черкаси, Черкаський апеляційний суд.

21.09.2020 р. до канцелярії суду від позивача надійшло клопотання № 152/20 від 16.09.2020 р. про проведення судового засідання у режимі відеоконференції.

23.09.2020 р. у судовому засіданні судом оголошено перерву до 07.10.2020 р.

29.09.2020 р. на електронну адресу суду від позивача надійшло клопотання № 153/20 від 29.09.2020 р. про проведення судового засідання у режимі відеоконференції, у якому він просив суд судове засідання, призначене на 07.10.2020 р. о 10 год. 45 хв., провести у режимі відеоконференції та визначити суд, відповідальний за проведення відеоконференції під час вищевказаного судового засідання, - господарський суд Черкаської області, Черкаський апеляційний суд.

01.10.2020 р. до канцелярії суду від позивача надійшло клопотання № 153/20 від 29.09.2020 р. про проведення судового засідання у режимі відеоконференції.

Ухвалою господарського суду Київської області від 02.10.2020 р. відмовлено у задоволенні клопотань № 152/20 від 16.09.2020 р. (вх. № 19698/20 від 16.09.2020 р.) та № 153/20 від 29.09.2020 р. (вх. № 20793/20 від 29.09.2020 р.) товариства з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ" про проведення судових засідань у режимі відеоконференції.

06.10.2020 р. на електронну адресу суду від позивача надійшла заява № 156/20 від 06.10.2020 р., у якому він просив суд у зв`язку з продовженням адаптивного карантину та відсутністю можливості направлення позивачем свого представника, розглянути справу без представника позивача за наявними матеріалами справи.

07.10.2020 р. у судовому засіданні представник відповідача надав усні пояснення щодо своїх заперечень проти позову, просив суд відмовити в задоволенні позову з підстав, зазначених у відзиві на позовну заяву, запереченнях на відповідь на відзив.

Представник позивача у судове засідання не з`явився, про причини неявки у судове засідання суд повідомив.

За наслідками судового засідання судом оголошено вступну і резолютивну частини рішення у даній справі.

Заслухавши пояснення представників учасників справи, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, суд -

ВСТАНОВИВ:

01.04.2019 р. між позивачем (надалі - Учасник) та відповідачем (надалі - Замовник) було укладено договір на закупівлю природного газу за державні кошти № С/419-19 № 71 згідно умов п. 1.1. якого Учасник зобов`язується передати у власність Замовнику у 2019 році природний газ (далі - газ), а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити вартість газу у розмірах, строки та порядку, що визначені Договором.

Відповідно до п. 1.2. Договору річний плановий обсяг постачання газу - до 84,121 тис. куб. м.

Згідно п. 1.5. Договору передача газу за цим Договором здійснюється в фізичній (их) точці (ках) виходу з газотранспортної системи Оператора ГТС до газорозподільної системи Оператора ГРМ.

Пунктом 2.3. Договору передбачено, що обсяг переданого (спожитого) газу за розрахунковий період (пункт 4.1. Договору), що підлягає оплаті Замовником, визначається на межі балансової належності між Оператором ГРМ та Замовником на підставі даних комерційних вузлів обліку (лічильників газу), визначених в заяві-приєднанні до договору розподілу природного газу, укладеного між Оператором ГРМ та Замовником, а також з урахуванням процедур, передбачених Кодексом ГРМ.

Відповідно до п. 3.2. Договору ціна газу становить 5 165, 96 грн. за 1000 куб. м., крім того 1 033, 19 грн., всього з ПДВ - 6 199, 15 грн. Ціна включає тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами.

Пунктом 3.5. Договору передбачено, що місячна вартість газу визначається як добуток ціни газу та загального обсягу фактично поставленого (спожитого) газу, визначеного згідно з розділом цього Договору.

Пунктом 3.6. Договору встановлено, що загальна сума Договору складається із місячних сум вартості газу поставленого Замовникові за даним Договором і становить 521 479, 00 грн. (п`ятсот двадцять одна тисяча чотириста сімдесят дев`ять гривень 00 коп.), в т. ч. ПДВ 86 913, 17 грн. (вісімдесят шість тисяч дев`ятсот тринадцять грн. 17 коп.).

Згідно з п. 4.1. Договору розрахунковий період за Договором становить один календарний місяць - з 07.00 години першого місяця до 07.00 години першого дня наступного місяця включно.

Пунктом 4.2. Договору передбачено, що оплата газу здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Учасника в наступному порядку:

4.2.1. У разі збільшення в установленому порядку підтвердженого обсягу газу протягом розрахункового періоду Замовник здійснює оплату вартості додатково заявлених обсягів газу в п`ятиденний строк після збільшення цього обсягу.

4.2.2. Остаточний розрахунок по оплаті місячної вартості газу (п. 3.6. Договору) здійснюється до 10 числа місяця, наступного за місяцем постачання газу.

Відповідно до п. 4.3. Договору датою оплати (здійснення розрахунку) є дата зарахування коштів на банківський рахунок Учасника.

4.3.1. Замовник здійснює оплату на підставі акту приймання-передачі.

4.3.2. У разі виникнення у Замовника заборгованості з оплати вартості газу, Сторони за взаємною згодою можуть укласти графік погашення заборгованості, який оформлюється додатком до цього Договору. Укладення Сторонами та дотримання Замовником узгодженого графіка погашення заборгованості не звільняє Замовника від виконання поточних зобов`язань за Договором.

Відповідно до п. 11.1. Договору цей Договір набуває чинності з дати підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення їх підписів печатками (за наявності) Сторін і діє в частині постачання газу з 1 квітня 2019 року до 31 грудня 2019 року, а в частині проведення розрахунків - до їх повного здійснення.

Відповідно до положень додаткової угоди № б/н б/д до договору постачання природного газу № С/419-19 від 01.04.2019 р., сторони узгодили, що з листопада 2019 року ціна природного газу, що постачається по договору складе: за 1000,00 кубічних метрів - 6553,65 грн. (Шість тисяч п`ятсот п`ятдесят три гривні 65 копійок). Крім того: податок на додану вартість - 20%. Всього до сплати за 1000 куб. м. природного газу - 7864,38 грн. (Сім тисяч вісімсот шістдесят чотири гривні 38 копійок) в т. ч. ПДВ 20%.

26.12.2019 р. між позивачем та відповідачем було підписано додаткову угоду № 796 до договору постачання природного газу № 71 від 01.04.2019 р., пунктами 2., 3. та 5. якої, зокрема, передбачено:

2. Ціна газу, що передається по цій додатковій угоді за 1000,0 кубічних метрів газу без ПДВ складає 6553,65 грн. (Шість тисяч п`ятсот п`ятдесят три гривні 65 копійок), крім того ПДВ 20%. Разом 7864,38 грн. (Сім тисяч вісімсот шістдесят чотири гривні 38 копійок) в т. ч. ПДВ 20%.

3. Загальна вартість додаткової угоди складає: 104295,80 (сто чотири тисячі двісті дев`яносто п`ять грн. 80 коп.).

5. Дана Додаткова угода ж невід`ємною частиною Договору № 71 постачання природного газу від 01.04.2019 р. і діє до 31.03.2020 року в частині постачання природного газу, а в частині розрахунків до повного виконання зобов`язань.

31.01.2020 р. між позивачем та відповідачем було підписано додаткову угоду № 18 до договору постачання природного газу № 71 від 01.04.2019 р., пунктами 2., 3. та 5. якої, зокрема, передбачено:

1. Ціна газу, що передається по цій додатковій угоді за 1000,0 кубічних метрів газу без ПДВ складає 6553, 65 грн. (Шість тисяч п`ятсот п`ятдесят три гривні 65 копійок), крім того ПДВ 20%. Разом 7864,38 грн. (Сім тисяч вісімсот шістдесят чотири гривні 39 копійок) в т. ч. ПДВ 20%.

3. Загальна вартість додаткової угоди складає: 104295,80 (сто чотири тисячі двісті дев`яносто п`ять грн. 80 коп.).

5. Дана Додаткова угода є невід`ємною частиною Договору № 71 постачання природного газу від 01.04.2019 р. і діє до 31.03.2020 року в частині постачання природного газу, а в частині розрахунків до повного виконання зобов`язань.

На виконання умов договору позивачем у період з січня по березень 2020 р. було передано у власність (продано) відповідачу природний газ у загальній кількості 53, 55541 тис. куб. м. на загальну суму 421 180, 09 грн, що підтверджується актом № РН-0000597 приймання-передачі природного газу від 31.01.2020 р. на суму 184 871, 76 грн, актом № РН-0001512 приймання-передачі природного газу від 29.02.2020 р. на суму 181 814, 71 грн, актом № РН-0002334 приймання-передачі природного газу від 31.03.2020 р. на суму 54 493, 62 грн, наявними у матеріалах справи.

У квітні 2020 р. позивач звернувся до відповідача з вимогою № 15/082-19 від 27.04.2020 р. про сплату заборгованості, у якій він вимагав сплатити наявну заборгованість у розмірі 421 180, 09 грн, а також повернути підписані відповідачем примірники актів приймання-передачі природного газу за період з січня по березень 2020 р.

У січні 2020 р. відповідач звернувся до позивача з листом № 01-17/03 від 02.01.2020 р., у якому він просив виділити ліміт постачання природного газу на Відділ освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради на січень 2020 р. в загальному об`ємі 30,400 тис. м. куб. згідно договору постачання природного газу № 71 від 01.04.2019 р.

У березні 2020 р. відповідач звернувся до позивача з листом № 01-17/210 від 12.03.2020 р., у якому він просив виділити ліміт постачання природного газу на Відділ освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради на березень 2020 р. в загальному об`ємі 7,000 тис. м. куб. згідно договору постачання природного газу № 71 від 01.04.2019 р.

Регулювання відносин, що виникають у зв`язку із купівлею-продажем товару здійснюється Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами і безпосередньо договором.

Статтею 193 Господарського кодексу України встановлено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Статтею 526 Цивільного кодексу України визначено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно ст. 655 Цивільного кодексу України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Частиною 1 ст. 692 цього ж кодексу передбачено, що покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

Частиною 1 ст. 530 цього ж кодексу закріплено, що якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно ст. 610 цього ж кодексу порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до ч. 1 ст. 612 цього ж кодексу боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

У встановлений строк і станом на час розгляду справи відповідач свій обов`язок по оплаті природного газу у повному обсязі не виконав і його основна заборгованість перед позивачем складає 421 180, 09 грн, що підтверджується договором на закупівлю природного газу за державні кошти № С/419-19 № 71 від 01.04.2019 р. та відповідними додатковими угодами до нього, актом № РН-0000597 приймання-передачі природного газу від 31.01.2020 р. на суму 184 871, 76 грн, актом № РН-0001512 приймання-передачі природного газу від 29.02.2020 р. на суму 181 814, 71 грн, актом № РН-0002334 приймання-передачі природного газу від 31.03.2020 р. на суму 54 493, 62 грн, вимогою позивача № 15/082-19 від 27.04.2020 р., розрахунком ціни позову, іншими документами, наявними у матеріалах справи.

Відповідно до приписів ч. 3 ст. 13 та ч. 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

У процесі розгляду справи, відповідачем не було надано суду жодних належних та допустимих доказів, що б підтверджували належне виконання ним своїх обов`язків по оплаті природного газу за договором на закупівлю природного газу за державні кошти № С/419-19 № 71 від 01.04.2019 р.

Заперечення відповідача, зокрема, щодо споживання природного газу за нерегульованою ціною, у зв`язку із втратою 31.03.2020 р. додатковою угодою № 18 від 31.01.2020 р. до договору постачання природного газу № 71 від 01.04.2019 р. чинності, а також посилання на експертні висновки Київської та Черкаської торгово-промислових палат щодо коливання ціни на природний газ, з урахуванням якої загальна заборгованість відповідача має складати 359 312, 64 грн, є безпідставними та необґрунтованими, оскільки природний газ за період з січня по лютий 2020 року був поставлений позивачем на виконання положень договору на закупівлю природного газу за державні кошти № С/419-19 № 71 від 01.04.2019 р. та додаткової угоди № 18 від 31.01.2020 р. до нього, чинної на вказаний період поставки природного газу, при цьому, у матеріалах справи відсутні докази укладення між позивачем та відповідачем будь-яких інших додаткових угод щодо зміни ціни природного газу.

Отже, вимоги позивача про стягнення із відповідача основної заборгованості у розмірі 421 180, 09 грн за договором на закупівлю природного газу за державні кошти № С/419-19 № 71 від 01.04.2019 р. є законними і обґрунтованими, та такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Крім того, позивач просить стягнути із відповідача пеню, передбачену договором на закупівлю природного газу за державні кошти № С/419-19 № 71 від 01.04.2019 р. за періоди прострочення відповідачем виконання обов`язку по оплаті природного газу з 02.02.2020 р. по 25.05.2020 р. всього на загальну суму 20 609, 95 грн у відповідності до виконаного ним розрахунку.

Згідно з ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до п. 3) ч. 1 ст. 611 цього ж кодексу у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: сплата неустойки.

Частиною 1 ст. 549 цього ж кодексу передбачено, що неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання.

Частиною 3 цієї ж статті встановлено, що пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Згідно з ч. 1 ст. 230 Господарського кодексу України штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Відповідно до ч. 4 ст. 231 цього ж кодексу у разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов`язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов`язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

Згідно з ч. 6 ст. 232 цього ж кодексу нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

Пунктом 6.2.1. Договору передбачено, що у разі порушення Замовником строків оплати, передбачених розділом ІV Договору, Замовник сплачує Учаснику пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу, за кожен день прострочення платежу.

Розрахунок пені від суми основної заборгованості, виконаний позивачем, є невірним.

Правильний розрахунок пені від суми основної заборгованості за договором наступний:

Сума боргу (грн)Період простроченняКількість днів простроченняРозмір облікової ставки НБУРозмір подвійної облікової ставки НБУ в деньСума пені за період прострочення 184871.76 10.02.2020 - 12.03.2020 32 11.0000 % 0.060 %* 3556.00 Сума боргу (грн)Період простроченняКількість днів простроченняРозмір облікової ставки НБУРозмір подвійної облікової ставки НБУ в деньСума пені за період прострочення 366686.47 13.03.2020 - 23.04.2020 42 10.0000 % 0.055 %* 8415.76 Сума боргу (грн)Період простроченняКількість днів простроченняРозмір облікової ставки НБУРозмір подвійної облікової ставки НБУ в деньСума пені за період прострочення 421180.09 24.04.2020 - 25.05.2020 32 8.0000 % 0.044 %* 5891.92

Отже, загальний розмір пені від суми основної заборгованості згідно договору у вищевказані періоди становить 17 863, 68 грн.

Отже, суд приходить до висновку про часткове задоволення вимог позивача в частині стягнення із відповідача пені за договором від суми основної заборгованості у вищевказані періоди у розмірі 17 863, 68 грн.

Крім того, позивач просить стягнути із відповідача 5 330, 55 грн інфляційних збитків та 1 968, 69 грн 3% річних за періоди прострочення відповідачем виконання обов`язку по оплаті природного газу з лютого по квітень 2020 р. та з 02.02.2020 р. по 25.05.2020 р. відповідно, у відповідності до виконаного ним розрахунку.

Згідно ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до ч. 1 ст. 612 цього ж кодексу боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Частиною 2 ст. 625 цього ж кодексу передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Розрахунок інфляційних збитків від суми основної заборгованості, виконаний позивачем, є невірним.

Правильний розрахунок інфляційних збитків від суми основної заборгованості за договором наступний:

Період заборгованостіСума боргу (грн.)Сукупний індекс інфляції за періодІнфляційне збільшення суми боргуСума боргу з врахуванням індексу інфляції 01.02.2020 - 30.04.2020 184871.76 1.013 2406.26 187278.02 Період заборгованостіСума боргу (грн.)Сукупний індекс інфляції за періодІнфляційне збільшення суми боргуСума боргу з врахуванням індексу інфляції 01.03.2020 - 30.04.2020 181814.71 1.016 2920.67 184735.38

Отже, загальний розмір інфляційних збитків від суми основної заборгованості за договором у вищевказані періоди становить 5 326, 93 грн.

Отже, суд дійшов висновку про часткове задоволення вимог позивача в частині стягнення із відповідача інфляційних збитків від суми основної заборгованості за договором у вищевказані періоди у розмірі 5 326, 93 грн.

Розрахунок 3 % річних від суми основної заборгованості, виконаний позивачем, є невірним.

Правильний розрахунок 3 % річних від суми основної заборгованості наступний:

Сума боргу (грн)Період простроченняКількість днів простроченняРозмір процентів річнихЗагальна сума процентів 184871.76 10.02.2020 - 25.05.2020 106 3 % 1606.26 Сума боргу (грн)Період простроченняКількість днів простроченняРозмір процентів річнихЗагальна сума процентів 54493.62 10.04.2020 - 25.05.2020 46 3 % 205.47

Отже, загальний розмір 3 % річних від суми основної заборгованості за договором у вищевказані періоди становить 1 811, 73 грн.

Отже, суд дійшов висновку про часткове задоволення вимог позивача в частині стягнення із відповідача 3% річних від суми основної заборгованості за договором у вищевказані періоди у розмірі 1 811, 73 грн.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, обставини справи, позовні вимоги підлягають задоволенню частково.

Судові витрати відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України покладаються на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст. ст. 123, 129, 233, 236 - 240 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Відділу освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради (07501, провул. Банний, буд. 3, смт Баришівка, Баришівський район, Київська область; ідентифікаційний код 42781137) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ" (18002, вул. Гоголя, буд. 137, м. Черкаси, Черкаська область; ідентифікаційний код 36860996) 421 180 (чотириста двадцять одна тисяча сто вісімдесят) грн 09 (дев`ять) коп. основної заборгованості, 17 863 (сімнадцять тисяч вісімсот шістдесят три) грн 68 (шістдесят вісім) коп. пені, 5 326 (п`ять тисяч триста двадцять шість) грн 93 (дев`яносто три) коп. інфляційних збитків, 1 811 (одна тисяча вісімсот одинадцять) грн 73 (сімдесят три) коп. 3 % річних та судові витрати 6 692 (шість тисяч шістсот дев`яносто дві) грн 74 (сімдесят чотири) коп. судового збору.

3. Відмовити в задоволенні інших позовних вимог.

4. Рішення набирає законної сили після закінчення строку на його апеляційне оскарження, а у разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Рішення може бути оскаржено протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення шляхом подання апеляційної скарги до Північного апеляційного господарського суду через господарський суд Київської області.

Суддя В.М.Бацуца

Повний текст рішення складено і підписано

16 жовтня 2020 р.

Дата ухвалення рішення 07.10.2020
Зареєстровано 20.10.2020
Оприлюднено 21.10.2020

Судовий реєстр по справі 911/1570/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 07.10.2020 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 02.10.2020 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 09.09.2020 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 01.07.2020 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 03.06.2020 Господарський суд Київської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону