МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2020 р. № 400/3224/20 м. Миколаїв

Миколаївський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Лебедєвої Г.В., розглянувши за правилами спрощеного позовного провадження в порядку письмового провадження справу за адміністративним позовом Головного управління ДПС у Миколаївській області до товариства з обмеженою відповідальністю "СТЕЙД СКРІН" про стягнення податкового боргу в сумі 142 629,76 грн.,-

ВСТАНОВИВ:

До Миколаївського окружного адміністративного суду надійшла позовна заява Головного управління ДПС у Миколаївській області (надалі-позивач, ГУ ДПС у Миколаївській області) до товариства з обмеженою відповідальністю "СТЕЙД СКРІН" (надалі-відповідач) про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю "СТЕЙД СКРІН" з усіх відкритих розрахункових рахунків ТОВ СТЕЙД СКРІП (код ЄДРПОУ 41748083) у банках, а саме з р/р № НОМЕР_1 (назва банку Миколаївське РУ Приватбанк , м.Миколаїв, МФО 326610; Валюта: 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); р/р № НОМЕР_2 (назва банку АТ СБЕРБАНК , МФО 320627; Валюта: 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); р/р № НОМЕР_3 (назва банку АТ СБЕРБАНК , МФО 320627; Валюта: 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); р/р № НОМЕР_4 (назва банку АТ СБЕРБАНК , МФО 320627; Валюта: 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що обслуговують боржника, 142 629,76 грн. на користь Державного бюджету в рахунок погашення податкового боргу, який складається з податку на додану вартість у сумі 140 849, 76 грн. та податку на прибуток у сумі 1780, 00 грн., який виник за період з грудня 2018 року по січень 2019 року.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що за результатами діяльності відповідачем до Державного бюджету не сплачено податкову заборгованість в загальному розмірі 142 629,76 грн., яка складається з самостійно задекларованих сум з податку на додану вартість та податку на прибуток, яка є узгодженою. Оскільки у добровільному порядку відповідач узгоджені податкові зобов`язання не сплатив, що і стало підставою для звернення до суду.

Ухвалою суду від 17.08.2020 року позовну заяву Головного управління ДПС у Миколаївській області залишено без руху та надано позивачу строк для усунення недоліків позовної заяви.

04.09.2020 року на виконаня ухвали суду від 17.08.2020 року позивачем до канцелярії Миколаївського окружного адміністративного суду надано уточнення до позовної заяви (уточнену позовну заяву) із зазначенням в її прохальній частині періоду, за який підлягає стягненню сума податкового боргу у розмірі 142 629,76 грн.; виду податку, за яким виник податковий борг; особи, на користь якої підлягає стягненню сума податкового боргу.

Ухвалою від 09.09.2020 року Миколаївський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі № 400/3224/20 та ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні) відповідно до ст. 263 КАС України.

Відповідач відзив на позовну заяву не надав.

Відповідно до положень ч. 4. ст. 159 Кодексу адміністративного судочинства України (надалі - КАС України) встановлено, що подання заяв по суті справи є правом учасників справи.

У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами, відповідно до вимог ч. 6 ст. 162 КАС України.

Розглянувши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

Товариство з обмеженою відповідальністю "СТЕЙД СКРІН" зареєстровано в якості юридичної особи, перебуває на обліку в Головному управлінні ДПС у Миколаївській області.

В матеріалах справи наявні податкові декларації з податку на додану вартість від 21.01.2019 року, від 20.02.2019 року, від 01.03.2019 року, які подані до відповідача.

Отже, відповідач самостійно визначив податкове зобов`язання з податку на додану вартість у поданих ним деклараціях.

З матеріалів справи слідує, що ГУ ДПС у Миколаївській області 14.04.2019 року прийнято податкове повідомлення - рішення №0025525005, яким відповідачу визначено суму грошового зобов`язання зі сплати штрафних санкцій в сумі 9000,00 грн.

ГУ ДПС у Миколаївській області 07.05.2019 року прийнято податкове повідомлення - рішення №00020115005, яким відповідачу визначено суму грошового зобов`язання зі сплати штрафних санкцій та пені в сумі 117 666, 25 грн.

ГУ ДПС у Миколаївській області 10.04.2019 року прийнято податкове повідомлення - рішення №00023645005, яким відповідачу визначено суму грошового зобов`язання зі сплати штрафних санкцій та пені в сумі 11 609, 51 грн.

Зазначені податкові повідомлення-рішення направлялись на адресу відповідача рекомендованою кореспонденцією та повернулись до відправника без вручення з відміткою "за закінченням терміну зберігання".

Згідно п.56.1 ст.56 ПК України рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку.

Позивачем не надано до суду доказів оскарження відповідачем вказаних податкових повідомлень-рішень в адміністративному порядку, а також згідно бази даних "Діловодство спеціалізованого суду", а також даних Єдиного Державного реєстру судових рішень, інформації щодо стадій розгляду судових справ, яка міститься на офіційному веб-порталі "Судова влада" судом встановлено, що вищевказані податкові повідомлення-рішення у судовому порядку відповідачем оскаржено не було.

Пунктом 57.3 статті 57 ПК України передбачено, що у разі визначення грошового зобов`язання контролюючим органом платник податків зобов`язаний сплатити нараховану суму грошового зобов`язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

В матеріалах справи наявна податкова декларація з податку на прибуток від 06.02.2019 року, яка подана до відповідача.

Отже, відповідач самостійно визначив податкове зобов`язання з податку на прибуток у поданій ним декларації.

Однак, як встановлено судом відповідачем сума податкового зобов`язання з податку на додану вартість, податкового зобов`язання з податку на прибуток, штрафних санкцій та пені сплачена не була, у зв`язку із чим у нього наявна заборгованість у розмірі 142 629, 76 грн.

Відповідно до п.п. 14.1.175 п.14.1 ст.14 ПК України податковий борг - сума узгодженого грошового зобов`язання, не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному цим Кодексом.

Відповідно до п.54.1 ст.54 ПК України крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов`язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов`язання та/або пені вважається узгодженою.

Згідно з п. 56.11 ст. 56 ПК України не підлягає оскарженню грошове зобов`язання, самостійно визначене платником податків.

Статтею 203 Кодексу, визначено порядок надання податкової декларації та строки розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість, згідно якої податкова декларація подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. Сума податкового зобов`язання, зазначена платником податку в поданій ним податковій декларації, підлягає сплаті протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого пунктом 203.1 цієї статті для подання податкової декларації.

Пунктом 59.1 ст.59 ПК України передбачено, що у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов`язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Згідно з пунктом 59.4 статті 59 ПК України податкова вимога надсилається також платникам податків, які самостійно подали податкові декларації, але не погасили суми податкових зобов`язань у встановлені цим Кодексом строки, без попереднього надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Підпунктом 14.1.153 п. 14.1 ст. 14 ПК України визначено, що податкова вимога - це письмова вимога контролюючого органу до платника податків щодо погашення суми податкового боргу.

Судом встановлено, що у зв`язку із несплатою відповідачем узгодженої суми грошового зобов`язання, ГУ ДПС у Миколаївській області винесена товариству з обмеженою відповідальністю "СТЕЙД СКРІН" податкова вимога форми Ю від 06.02.2019 року № 1727-50 на суму податкового боргу у розмірі 1511 грн., яка надіслана на адресу відповідача засобами поштового зв`язку.

Тобто, сума заборгованості відповідача у розмірі 142629,76 грн. виникла у зв`язку із непогашенням самостійно визначеного відповідачем податкового зобов`язання та у зв`язку із несплатою штрафу.

Як встановлено судом, відповідач суму податкового боргу у визначені строки не сплатив. Разом з тим, жодних доказів на підтвердження сплати відповідачем заборгованості у розмірі 142629,76 грн. станом на момент розгляду справи до суду ні з боку відповідача, ні з боку позивача не надходило.

Наявність податкового боргу відповідача підтверджена податковим органом.

Підпунктом 20.1.34 пункту 20.1 статті 20 ПК України, визначено, що контролюючі органи мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, на суму податкового боргу або його частини.

При цьому, пунктом 41.2 статті 41 ПК України передбачено, що органами стягнення є виключно контролюючі органи, уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску у межах повноважень, а також державні виконавці у межах своїх повноважень.

Таким чином, позивач є органом державної влади, повноваження якого на звернення до суду із позовом про стягнення податкового боргу прямо визначені законодавством України.

Згідно з п.95.2 ст.95 ПК України стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги.

Як вже встановлено судом, податкова вимога вручена відповідачу 13.02.2018 року.

Відповідно до абз.1 п.95.3 ст. 95 ПК України стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Згідно з п. 95.4 ст. 95 ПК України контролюючий орган на підставі рішення суду здійснює стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу за рахунок готівки, що належить такому платнику податків. Стягнення готівкових коштів здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ст. 67 Конституції України кожен зобов`язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 72 КАС України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Частиною 1 ст. 77 КАС України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.

Згідно із ст. 90 КАС України суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні.

Враховуючи вищевикладене, за відсутності добровільної сплати відповідачем суми недоїмки (заборгованості) у розмірі 142629,76 грн., вказана сума податкового боргу підлягає стягненню з відповідача за рішенням суду.

Таким чином, суд вважає, що позовні вимоги ГУ ДПС у Миколаївській області є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Оскільки спір вирішено на користь позивача як суб`єкта владних повноважень, а також за відсутністю витрат позивача, пов`язаних із залученням свідків та проведенням експертиз, судові витрати (судовий збір), згідно з ч.2 ст.139 КАС України стягненню з відповідача не підлягають.

Керуючись статтями 2, 9, 72, 76, 77, 78, 80, 120, 241-246, 255, 295 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позов Головного управління ДПС у Миколаївській області (вул. Лягіна, 6, м. Миколаїв, 54001, ідентифікаційний код 43144729) до товариство з обмеженою відповідальністю "СТЕЙД СКРІН" (вул. Соборна, 12-Б, м. Миколаїв, 54017, ідентифікаційний код 41748083) про стягнення податкового боргу в сумі 142 629,76 грн. - задовольнити.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "СТЕЙД СКРІН" з усіх відкритих розрахункових рахунків ТОВ СТЕЙД СКРІП (код ЄДРПОУ 41748083) у банках, а саме з р/р № НОМЕР_1 (назва банку Миколаївське РУ Приватбанк , м.Миколаїв, МФО 326610; Валюта: 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); р/р № НОМЕР_2 (назва банку АТ СБЕРБАНК , МФО 320627; Валюта: 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); р/р № НОМЕР_3 (назва банку АТ СБЕРБАНК , МФО 320627; Валюта: 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); р/р № НОМЕР_4 (назва банку АТ СБЕРБАНК , МФО 320627; Валюта: 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що обслуговують боржника, 142 629,76 грн. на користь Державного бюджету в рахунок погашення податкового боргу, який складається з податку на додану вартість у сумі 140 849, 76 грн. та податку на прибуток у сумі 1780, 00 грн., який виник за період з грудня 2018 року по січень 2019 року.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене до П`ятого апеляційного адміністративного суду шляхом подання апеляційної скарги через Миколаївський окружний адміністративний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручене у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Повний текст рішення складено та підписано суддею 19.10.2020 року.

Суддя Г. В. Лебедєва

Дата ухвалення рішення 19.10.2020
Зареєстровано 21.10.2020
Оприлюднено 21.10.2020

Судовий реєстр по справі 400/3224/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 19.10.2020 Миколаївський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 09.09.2020 Миколаївський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.08.2020 Миколаївський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 400/3224/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону