Ухвала
від 15.10.2020 по справі 910/12000/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про відкладення судового засідання

м. Київ

16.10.2020Справа № 910/12000/20

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Ю.ЕФ. КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС УКРАЇНА" до Товариства з обмеженою відповідальністю "АК Консалтинг" третя особа,яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: - Державний реєстратор Київської філії Комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області "Центр реєстрації" Бондарук Юлія Олександрівна про скасування рішення про державну реєстрацію права власності Суддя Підченко Ю.О. Секретар судового засідання Лемішко Д.А.

Представники сторін: від позивача:Ліпінський Є.В. - представник за довіреністю; від відповідача:не з`явився; від третьої особи:не з`явився. ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ю.ЕФ.Кепітал Партнерс Україна" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовними вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "АК Консалтинг" про скасування рішення державного реєстратора Київської філії комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області "Центр реєстрації" Бондарук Юлії Олександрівни про державну реєстрацію переходу права власності від 09.08.2018, індексний номер рішення 42465139, щодо нерухомого майна за реєстраційним номером 297999880000.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що спірне рішення прийнято з порушенням законодавства та протиправно позбавило позивача його прав щодо володіння, користування та розпорядження нерухомим майном за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 56.

Відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва від 18.08.2020 відкрито провадження у справі № 910/12000/20, вирішено проводити розгляд за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче судове засідання на 16.10.2020, залучено до участі в справі третьою особою Державного реєстратора Київської філії Комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області "Центр реєстрації" Бондарук Юлію Олександрівну та витребувано у Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) належним чином завірену копію реєстраційної справи щодо нерухомого майна, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 56, за реєстраційним номером 297999880000.

10.09.2020 через загальний відділ діловодства суду від виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) Департаменту з питань реєстрації на виконання ухвали від 18.08.2020 надійшли належним чином засвідчені копії документів реєстраційної справи № 297999880000, які надійшли на зберігання та копії документів, що розміщені у відповідному розділі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

16.10.2020 до суду напередодні судового засідання від ТОВ "АК Консалтинг" надійшли наступні заяви та клопотання:

- заяву про закриття провадження у справі за відсутністю предмету спору;

- заяву про ознайомлення з матеріалами справи;

- заяву про відкладення судового засідання.

Крім того, 16.10.2020 до суду звернувся позивач з додатковими письмовими поясненнями щодо невиконання договору поруки від 04.11.2016.

Також, 16.10.2020 від ОСОБА_1 подано заяву про вступ у справу як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, а також долучено письмові пояснення по справі відповідно до яких Журба В.Г. просить закрити провадження у справі.

Безпосередньо в підготовчому судовому засіданні 16.10.2020 представник позивача надав усні пояснення та наполягав на клопотанні про витребування доказів, яке заявлено у позовній заяві.

Суд наголосив на надходженні значної кількості заяв та клопотань по справі № 910/12000/20.

Відповідач та третя особа явку уповноважених представників у судове засідання 16.10.2020 не забезпечили, про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином.

Заслухавши доводи представника позивача стосовно витребування доказів суд дійшов наступних висновків.

Статтею 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Як вбачається з доводів позивача, з метою повного, всебічного розгляду справи та встановлення судом всіх обставин щодо протиправності оскаржуваного рішення Реєстратора від 09.08.2019 позивач змушений звернутися із клопотанням про витребування доказів.

Крім того, позивач стверджує, що відповідач не повідомив його про укладення договору поруки та виконання його умов, а банкам встановлено законодавчу заборону надавати відомості про операції з рахунку іншим особам ніж клієнт або його представник.

Як вже зазначалося вище, в ухвалі про відкриття провадження у справі від 18.08.2020 суд витребував у Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) належним чином завірену копію реєстраційної справи щодо нерухомого майна, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 56, за реєстраційним номером 297999880000, а 10.09.2020 на виконання вказаної ухвали до суду надійшли відповідні документи.

Однак, як вбачається з листа Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.09.2020 № 074/07/1-2430, станом на 02.09.2020 реєстраційні, облікові справи та інші документи у сфері державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві передані до Департаменту не в повному обсязі.

У той же час, надані Департаментом матеріали не містять картки справи чи будь-якого опису документів, які було надіслано на адресу суду.

Станом на 16.10.2020 ні сторони ні третя особа з матеріалами реєстраційної справи, які долучено Департаментом, не ознайомлювалися, тому встановити чи всі необхідні для вирішення справи матеріали долучено наразі немає можливості.

З огляду на пояснення представника позивача, з урахуванням предмету позову, суд дійшов висновку, що заявлені до витребування докази мають суттєве значення для вирішення спору, а тому клопотання позивача про витребування доказів підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи наявні в матеріалах справи фактичні дані, неявку представників відповідача та третьої особи, суд дійшов висновку про відкладення підготовчого судового засідання відповідно до ст. 183 Господарського процесуального кодексу України з метою надання можливості сторонам ознайомитися з матеріалами справи та подати додаткові докази на підтвердження своїх позицій стосовно спору в справі.

Також, відповідно до ч. 3 ст. 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

На підставі вищевикладеного, з метою усунення порушення прав та інтересів сторін, суд вважає за необхідне продовжити строк підготовчого провадження у даній справі на тридцять днів.

Клопотання про закриття провадження у справі, про вступ в якості третьої особи будуть вирішені під час судового процесу.

Керуючись ст. ст. 12, 13, 80, 81, 162, 165, 166, 169, 177, 181, 183, 216, 226, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Продовжити строк підготовчого провадження на тридцять днів.

2. Відкласти підготовче судове засідання на 13.11.20 о 12:20 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 10.

3. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Ю.ЕФ. КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС УКРАЇНА" про витребування доказів задовольнити.

4. Витребувати у Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36; адреса для листування: 04050, м. Київ, вул. Студенська, 7) належним чином завірену копію реєстраційної справи щодо нерухомого майна, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 56, за реєстраційним номером 297999880000, яка включає документи, на підставі яких державним реєстратором Київської філії комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області Центр реєстрації Бондарук Ю.О. прийнято реєстраційне рішення (індексний номер рішення 42465139 від 09.08.2018).

5. Витребувати у Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36; адреса для листування: 04050, м. Київ, вул. Студенська, 7) документи реєстраційної справи №297999880000, на підставі яких державним реєстратором Київської філії комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області Центр реєстрації Бондарук Ю.О. прийнято реєстраційне рішення (індексний номер рішення 42465139 від 09.08.2018), в електронній формі у відповідності до положень розділу 8 Порядку формування та зберігання реєстраційних справ.

6. Витребувати у державного реєстратора Київської філії комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області Центр реєстрації Бондарук Юлії Олександрівни (вул. Краснова, 7, прим. 9, Київ, 03115) належним чином засвідчені копії реєстраційної справи №297999880000, яка включає документи, на підставі яких прийнято реєстраційне рішення (індексний номер рішення 42465139 від 09.08.2018).

7. Витребувати докази виконання TOB AK Консалтинг обов`язку поручителя щодо сплати коштів у розмірі 6 747 000,00 грн. за Договором поруки від 04.11.2016, що укладений між TOB ФК Інвест Балтик Груп та TOB AK Консалтинг , в тому числі але не виключно:

- у TOB AK Консалтинг (код 38944428, адреса: вул. Воздвиженська, 56, Київ, 04071) витребувати платіжне доручення із відміткою ПАТ Вектор Банк щодо здійснення оплати в розмірі 6 747 000,00 грн. на користь TOB ФК Інвест Балтик Груп (код 40123952) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ПАТ Вектор Банк м. Київ, МФО 339038;

- у ПАТ Вектор Банк (код 39037656, адреса для листування уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ Вектор Банк : вул. Петра Сагайдачного, буд. 17, м. Київ, 04070) витребувати виписку з розрахункового рахунку TOB ФК Інвест Балтик Груп № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ Вектор Банк м. Київ, МФО 339038 з 04.11.2016 по 04.11.2016 (день укладення Договору поруки та складання акту приймання-передачі прав вимоги за Договором поруки);

- у ПАТ Вектор Банк (код 39037656, адреса для листування уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ Вектор Банк : вул. Петра Сагайдачного, буд. 17, м. Київ, 04070) витребувати виписку з розрахункового рахунку TOB AK Консалтинг № НОМЕР_2 , що відкритий у ПАТ Вектор Банк м. Київ, МФО 339038 з 04.11.2016 по 04.11.2016 (день укладення Договору поруки та складання акту приймання-передачі прав вимоги за Договором поруки).

8. Зобов`язати надати суду витребувані відомості в паперовому та/або електронному форматі в строк до 02.11.2020.

9. Копії письмових доказів, які подаються до суду, оформити відповідно до вимог ст. 91 ГПК України та п. 5.27 Національного стандарту України ДСТУ 4163-2003 "Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації", затвердженого Наказом Держспоживстандарту України № 55 від 07.04.2003 року та подати завчасно.

10. Учасникам процесу направити в судове засідання своїх представників, повноваження, яких повинні бути оформлені у відповідності з вимогами ст. 60 Господарського процесуального кодексу України, а також надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження представників.

11. Попередити позивача, відповідача та третю особу, що при ухиленні від виконання вимог суду до неї можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу, передбаченого ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.

12. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua

Суддя Ю.О.Підченко

Дата ухвалення рішення15.10.2020
Оприлюднено22.10.2020

Судовий реєстр по справі —910/12000/20

Ухвала від 16.12.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Підченко Ю.О.

Ухвала від 22.11.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Підченко Ю.О.

Ухвала від 21.10.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Підченко Ю.О.

Ухвала від 18.08.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Підченко Ю.О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні