Рішення
від 26.10.2020 по справі 200/7998/20-а
ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Україна

Донецький окружний адміністративний суд

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 жовтня 2020 р. Справа№200/7998/20-а

приміщення суду за адресою: 84122, м.Слов`янськ, вул. Добровольського, 1

Донецький окружний адміністративний суд у складі:

головуючого - судді Мозгової Н.А.

розглянувши за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи адміністративну справу за позовом Головного управління ДПС у Донецькій області до Товариства з обмеженою відповідальністю АГРОВЕРДЕ про стягнення податкового боргу,

ВСТАНОВИВ:

27 серпня 2020 року позивач, Головне управління ДПС у Донецькій області (код ЄДРПОУ: 43142826, місцезнаходження: Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Італійська, 59), звернувся до Донецького окружного адміністративного суду з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю АГРОВЕРДЕ (код ЄДРПОУ:37073357, місцезнаходження: Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Громової, 69) про стягнення податкового боргу у розмірі 145341,72 грн.

Позивач в обґрунтування адміністративного позову посилається на те, що відповідачем обов`язок щодо сплати суми податкового зобов`язання не виконується. Зазначає, що на теперішній час загальна сума податкового боргу з податку на додану вартість становить 145341,72 грн.

Ухвалою суду від 31.08.2020 року відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи.

Відповідач, належним чином повідомлений про прийняття позовної заяви до розгляду судом та відкриття спрощеного позовного провадження у справі, проте у встановлений судом строк відзиву на позов не надав, про причини неподання відзиву суд не повідомив.

На підставі ст. 262 Кодексу адміністративного судочинства України розгляд справи проводиться в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами.

Суд, дослідивши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, встановив наступне.

Позивач, Головне управління ДПС Донецької області, є суб`єктом владних повноважень, який в даних правовідносинах реалізує надані йому Податковим кодексом України повноваження, згідно ст. 43 КАС України здатний здійснювати свої адміністративні процесуальні права та обов`язки.

Відповідач, Товариство з обмеженою відповідальністю Агроверде зареєстровано та обліковується в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за кодом 37073357, зареєстроване місцезнаходження: Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Громової, будинок №69, пройшов передбачену законом процедуру державної реєстрації 30.04.2010 року, є юридичною особою та в даних правовідносинах, у відповідності до вимог ст.43 Кодексу адміністративного судочинства України здатний особисто здійснювати свої права та обов`язки, перебуває на податковому обліку у Головному управлінні ДПС у Донецькій області, Маріупольське управління, Центральна ДПІ (Центральний район, м. Маріуполь).

Відповідно до статті 67 Конституції України, кожен повинен сплачувати податки і збори у порядку і розмірах, встановлених законом.

Судом встановлено, що податковим органом проведено камеральну перевірку з питань реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних, за результатами якої складено акт №111/17-00-51-01/37073357 від 09.11.2017 року (а.с.23-24).

На підставі зазначеного акту сформовано податкове повідомлення - рішення №0012735100 від 18.12.2017 року про зобов`язання сплатити штраф у розмірі 124781,84 грн. (а.с.22).

Крім того, податковим органом проведено камеральну перевірку своєчасності сплати узгодженого грошового зобов`язання, за результатами якої складено акт 110/17-00-51-01/37073357 від 09.11.2017 року (а.с.20, зворотній бік).

На підставі зазначеного акту сформовано податкове повідомлення - рішення №0012775100 від 18.12.2017 року про зобов`язання сплатити штраф у розмірі 59,70 грн. (а.с.19).

Як вбачається з матеріалів справи, податкове повідомлення-рішення було направлено платнику податків засобами поштового зв`язку та повернуто за закінченням встановленого строку зберігання (а.с.30).

У зв`язку з несплатою платником податку ТОВ Агроверде узгоджених податкових зобов`язань, податковим органом було сформовано податкову вимогу форми Ю № 8109-17 від 26.05.2017 року, яку було направлено на поштову адресу боржника засобами поштового зв`язку та повернуто за закінченням терміну зберігання (а.с.12).

Вказана вимога не оскаржувалась та не відкликалась.

Позивачем до матеріалів справи надано відомості, відповідно до яких відповідач має відкриті рахунки у фінансових установах (а.с. 9).

Надаючи оцінку спірним правовідносинам, суд виходить з наступного.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів регулює Податковий кодекс України, зокрема визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов`язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов`язки їх посадових осіб під час адміністрування податків, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Відповідно до пункту 6.1 статті 6 Податкового кодексу України податком є обов`язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно до цього Кодексу.

Пунктом 15.1 статті 15 ПК України передбачено, що платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об`єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об`єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов`язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом.

Податковим зобов`язанням в розумінні Податкового кодексу України визначається сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк) (пп. 14.1.156 п. 14.1 ст. 14 ПК України).

У відповідності до підпункту 14.1.39 пункту 14.1 статті 14 ПК України, грошове зобов`язання платника податків - сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов`язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв`язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Відповідно до пункту 58.1. статті58 Податкового кодексу України, контролюючий орган надсилає (вручає) платнику податків податкове повідомлення-рішення, якщо сума грошового зобов`язання платника податків, передбаченого податковим або іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, розраховується контролюючим органом відповідно до статті 54 цього Кодексу

Згідно з пунктом 58.3. статті 58 Податкового кодексу України, податкове повідомлення-рішення вважається належним чином врученим платнику податків (крім фізичних осіб), якщо його надіслано у порядку, повідомленням про вручення або у порядку, визначеному пунктом 42.4 статті 42 цього Кодексу. У такому самому порядку надсилаються податкові вимоги та рішення про результати розгляду скарг.

У разі коли пошта не може вручити платнику податків податкове повідомлення-рішення або податкові вимоги, або рішення про результати розгляду скарги через відсутність за місцезнаходженням посадових осіб, їх відмову прийняти податкове повідомлення-рішення або податкову вимогу, або рішення про результати розгляду скарги, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, податкове повідомлення-рішення або податкова вимога, або рішення про результати розгляду скарги вважаються врученими платнику податків у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

Підпунктом 14.1.175 пункту 14.1 статті 14 ПК України передбачено, що сума узгодженого грошового зобов`язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов`язання набуває статусу податкового боргу.

Пунктом 59.1 ст. 59 ПК України передбачено що у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов`язання в установлені законодавством строки, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Відповідно до підпункту 20.1.34 пункту 20.1 статті 20 ПК України, контролюючі органи мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, на суму податкового боргу або його частини.

Згідно із пунктом 95.2 статті 95 ПК України, стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги.

Згідно із пунктом 95.4 статті 95 ПК України, контролюючий орган на підставі рішення суду здійснює стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу за рахунок готівки, що належить такому платнику податків. Стягнення готівкових коштів здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

З аналізу вищезазначених правових норм вбачається, що за наслідком несвоєчасної сплати узгодженого грошового зобов`язання податковим органом формується податкове - повідомлення рішення з визначенням штрафу, що підлягає сплаті. Якщо платник, не сплатив зобов`язання, то податкові органи надсилають податкову вимогу у якій зазначається сума податкового зобов`язання яка має бути сплачена протягом 60 днів. У випадку несплати такого податкового зобов`язання, податковий борг погашається шляхом стягнення коштів зокрема з рахунків платника податків.

Відповідно до пп. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 ПК України, після закінчення встановлених цим Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов`язання на суму податкового боргу нараховується пеня. Абзацом "а" пп. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 ПК України визначено, що нарахування пені розпочинається, зокрема, при самостійному нарахуванні суми грошового зобов`язання платником податків - після спливу 90 днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов`язання, визначеного цим Кодексом.

Позивач просить стягнути з відповідача податковий борг з податку на додану вартість у розмірі 145341,72 грн. та у адміністративному позові зазначає, що податковий борг з податку на додану вартість у розмірі 145341,72 грн. виник через несплату штрафних санкцій за податковими повідомленнями - рішеннями: (форма Ш ) №0012775100 від 18.12.2017 року на суму 20559,88 грн., (форма Н ) №0012735100 від 18.12.2017 на суму 124781,84 грн.

Однак, судом встановлено, що на підставі акту №110/17-00-51-01/37073357 від 09.11.2017 року, контролюючим органом сформовано податкове повідомлення - рішення №0012775100 від 18.12.20117 року про зобов`язання ТОВ Агроверде сплатити штраф у розмірі 59,70 грн. (а.с.19).

Таким чином, заборгованість відповідача з податку на додану вартість виникла в зв`язку з не сплатою узгодженого податкового зобов`язання, яке становить 124841,54 грн., що підтверджується податковим повідомленням - рішенням №0012775100 від 18.12.2017 року на суму 59,70 грн. та податковим повідомленням - рішенням №0012735100 від 18.12.2017 на суму 124781,84 грн.

З урахуванням викладеного вище, суд доходить висновку, що за відповідачем рахується податковий борг з податку на додану вартість у розмірі 124841,54 грн., що підтверджується матеріалами справи.

Крім того, підстави виникнення податкової заборгованості у розмірі 124841,54 грн., та наявність боргу у розмірі 124841,54 грн. підтверджені інтегрованою карткою платника податків.

Вимоги щодо стягнення з відповідача податкового боргу з податку на додану вартість у розмірі 20500,18 грн. є необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню.

Дотримання податковим органом встановленої законодавством процедури, що передує стягненню податкового боргу в судовому порядку підтверджується податковою вимогою.

Суд бере до уваги, що позивачем була дотримана процедура формування та направлення податкової вимоги.

Таким чином, враховуючи, що відповідач у встановлені законодавством строки не сплатив суму податкового боргу у розмірі 124841,54 грн., доказів зворотного суду не надано, суд приходить до висновку про часткову обґрунтованість позовних вимог.

Згідно вимог ч.2 ст. 139 КАС України, при задоволенні позову суб`єкта владних повноважень з відповідача стягуються виключно судові витрати суб`єкта владних повноважень, пов`язані із залученням свідків та проведенням експертиз.

Керуючись статтями 2, 5-10, 72-90, 139, 242-246, 205, 250, 255, 257-263, 293-295 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,-

ВИРІШИВ:

Адміністративний позов Головного управління ДПС у Донецькій області (код ЄДРПОУ: 43142826, місцезнаходження: Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Італійська, 59) до Товариства з обмеженою відповідальністю АГРОВЕРДЕ (код ЄДРПОУ:37073357, місцезнаходження: Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Громової, 69) про стягнення податкового боргу у розмірі 145341,72 грн. - задовольнити частково.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю АГРОВЕРДЕ (код ЄДРПОУ:37073357, місцезнаходження: Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Громової, 69) кошти з рахунків у банківських установах, які обслуговують Товариство з обмеженою відповідальністю АГРОВЕРДЕ (код ЄДРПОУ: 37073357) в рахунок погашення податкового боргу на загальну суму 124841 (сто двадцять чотири тисячі вісімсот сорок одна) грн. 54 коп.

В задоволенні іншої частини позовних вимог - відмовити.

Повний текст судового рішення складено та підписано 26 жовтня 2020 року.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення (ухвали) суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складання повного судового рішення.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні скарги подаються учасниками справи через Донецький окружний адміністративний суд.

Суддя Н.А. Мозговая

Дата ухвалення рішення26.10.2020
Оприлюднено27.10.2020

Судовий реєстр по справі —200/7998/20-а

Рішення від 26.10.2020

Адміністративне

Донецький окружний адміністративний суд

Мозговая Н.А.

Ухвала від 31.08.2020

Адміністративне

Донецький окружний адміністративний суд

Мозговая Н.А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні