Рішення
від 22.10.2020 по справі 910/12540/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

22.10.2020Справа № 910/12540/20 Господарський суд міста Києва у складі судді Полякової К.В., за участі секретаря судового засідання Саруханян Д.С., розглянувши за правилами загального позовного провадження матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Рамонда"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова корпорація "Пром Експорт"

про стягнення 125850000 грн.

за участі представників:

від позивача: Лавринович О.І., адвокат,

від відповідача: Акуленко А.В., адвокат,

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Рамонда" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова корпорація "Пром Експорт" про стягнення 125850000 грн. заборгованості за неоплаченими простими векселями.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.08.2020 позовну заяву залишено без руху та надано строк на усунення її недоліків.

31.08.2020 через відділ діловодства та документообігу суду від позивача надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.09.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи вирішено здійснювати за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче судове засідання.

Ухвалою суду від 11.09.2020 відмовлено в задоволенні заяви позивача про забезпечення позову.

У відзиві на позовну заяву відповідач послався на необхідність з`ясування правомірності переходу права власності на прості векселі від Товариства з обмеженою відповідальністю Люксор Трейд до позивача.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ:

06.08.2020 між позивачем, як покупцем, та Товариством з обмеженою відповідальністю Люксор Трейд , як продавцем, укладено договір № 060820/02-БВ купівлі-продажу цінних паперів, за умовами пунктів 1.1, 1.2 якого продавець зобов`язався передати у власність покупця, а покупець зобов`язався прийняти та оплатити цінні папери - векселя прості, документарні, векселедавцем яких є Товариство з обмеженою відповідальністю Промислова корпорація Пром Експорт , складені 04.08.2020, Сумська обл., м. Суми, зі строком погашення 10.08.2020, номінальною та договірною вартістю по 12 585 000 грн., а саме: АА 2855202, АА 2855203, АА 2855204, АА 2855205, АА 2855206, АА 2855207, АА 2855208, АА 2855209, АА 2855209, АА 2855210, АА 2849845.

Згідно з пунктом 1.3 договору загальна сума договору становить 125850000 грн. без ПДВ.

Відповідно до пункту 3.1 договору кожен вексель, вказаний у пункті 1.2, вважається придбаним покупцем, якщо на ньому здійснено індосамент на користь покупця, або по його наказу, або останній індосамент є бланковим. У всіх випадках придбанням кожного векселя є фактична передача його покупцю, яка оформлюється актом прийому-передачі цінних паперів.

Поставка цінних паперів за цим договором здійснюється без дотримання принципу поставка проти оплати (пункт 3.4 договору).

До вказаного договору сторонами складено та підписано акт приймання-передачі цінних паперів від 06.08.2020, яким оформлено передачу покупцю перелічених у пункті 1.2 договору векселів на загальну суму 125850000 грн.

На вказаних простих векселях, як слідує з наявних у матеріалах справи копій, проставлений індосамент директором ТОВ Люксор Трейд щодо оплати позивачу або його наказу, без протесту, без обороту на індосанта.

10.08.2020 позивач пред`явив Товариству з обмеженою відповідальністю "Промислова корпорація "Пром Експорт" до платежу 10 простих векселів на загальну суму 125850000 грн., про що сторонами складено акт пред`явлення векселів до платежу.

У подальшому, 17.08.2020 позивач звернувся до позивача з вимогою № 17 про сплату заборгованості в розмірі 125850000 грн. протягом одного дня з моменту отримання цієї вимоги.

Разом із цим, у відповіді на вимогу від 17.08.2020 відповідач у листі від 04.09.2020 № 1 повідомив, що підтверджує випуск спірних простих векселів на загальну суму 125850000 грн., однак не має можливості повністю або частково виконати зобов`язання за ними.

Оскільки відповідач зобов`язання по оплаті емітованих векселів не виконав, позивач звернувся з даним позовом до суду.

Відповідно до статті 14 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" визначено, що вексель - це цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов`язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю). Векселі можуть бути прості або переказні та існують виключно у документарній формі. Особливості видачі та обігу векселів, здійснення операцій з векселями, погашення вексельних зобов`язань та стягнення за векселями визначаються законом.

Згідно із Законом України "Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі" Верховна Рада України постановила приєднатися від імені України до Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі з урахуванням застережень, обумовлених додатком II до цієї Конвенції.

Відповідно до статті 77 Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі, до простих векселів застосовуються такі ж положення, що стосуються переказних векселів, тією мірою, якою вони є сумісними з природою цих документів, а саме положення щодо: індосаменту (статті 11 - 20); строку платежу (статті 33 - 37); платежу (статті 38 - 42); права регресу у разі неплатежу (статті 43 - 50, 52 - 54); платежу у порядку посередництва (статті 55, 59 - 63); копій (статті 67 і 68); змін (стаття 69); позовної давності (статті 70 і 71); неробочих днів, обчислення строків і заборони пільгових строків (статті 72, 73 і 74).

До простого векселя також застосовуються такі положення: положення, які стосуються переказного векселя, який підлягає оплаті за адресою третьої особи або у місцевості, іншій, ніж місце проживання трасата (статті 4 і 27); застереження про відсотки (стаття 5); розбіжності щодо суми, яка підлягає оплаті (стаття 6); наслідки підпису відповідно до умов, зазначених у статті 7; наслідки підпису особи, яка діє без повноважень або з перевищенням своїх повноважень (стаття 8); і положення, які стосуються бланкового переказного векселя (стаття 10).

До простого векселя також застосовуються такі положення: положення щодо забезпечення авалем (статті 30 - 32); у випадку, передбаченому в останньому абзаці статті 31, якщо в авалі не зазначено, за кого він даний, вважається, що він даний за векселедавця простого векселя.

Згідно з частиною 1 статті 16 Уніфікованого закону, власник переказного векселя вважається його законним держателем, якщо його право на вексель базується на безперервному ряді індосаментів, навіть якщо останній індосамент є бланковим.

Пунктом 7 частини 1 статті 1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" визначено, що індосант - власник ордерного цінного паперу (його уповноважена особа), який вчиняє індосамент. Індосамент може бути повним (іменним) - виписаним на ім`я (найменування) конкретної особи або бланковим (на пред`явника) - виписаним без зазначення імені (найменування) особи.

Частиною 1 статті 11, статтею 13 Уніфікованого закону встановлено, що будь-який переказний вексель, навіть виданий без прямого застереження про наказ, може бути переданий шляхом індосаменту. Індосамент повинен бути написаний на переказному векселі або на приєднаному до нього аркуші (алонжі). Він повинен бути підписаний індосантом. Індосамент може не містити найменування особи, на користь якої він вчинений, або може складатися лише з одного підпису індосанта (бланковий індосамент). В останньому випадку для того, щоб мати чинність, індосамент повинен бути написаний на звороті переказного векселя або на приєднаному до нього аркуші (алонжі).

Статтею 15 Уніфікованого закону передбачено, що індосант відповідає за акцепт і за платіж, якщо не обумовлено протилежне.

Як встановлено судом, позивач є законним векселедержателем, а ТОВ Люксор Трейд на підставі включення до індосаменту застереження "без обороту на мене" є звільненим від відповідальності за платіж за векселем і відповідає лише за дійсність переданої за векселем вимоги.

Відповідно до статті 34 Уніфікованого закону, переказний вексель строком за пред`явленням підлягає оплаті при його пред`явленні. Він повинен бути пред`явлений для платежу протягом одного року від дати його складання. Трасант може скоротити цей строк або обумовити більш тривалий строк. Ці строки можуть бути скорочені індосантами.

Трасант може встановити, що переказний вексель зі строком платежу за пред`явленням не може бути пред`явленим для платежу раніше визначеної дати. У цьому разі строк для пред`явлення починається від зазначеної дати.

Вексель має пред`являтися до платежу у визначеному в ньому місці, а якщо останнє не було прямо визначено, - за місцем знаходження платника (акцептанта) переказного векселя або за місцем складання простого векселя (статті 2, 76 Уніфікованого закону).

Вексельні зобов`язання прямих боржників - векселедавця простого та акцептанта переказного векселя - можуть бути виконані належним чином тільки за умови його пред`явлення до платежу у визначеному шляхом зазначення населеного пункту або конкретної адреси місці.

Із матеріалів справи слідує, що позивач пред`явив відповідачу вимогу 10.08.2020, тобто в день погашення векселів, про що сторонами складено відповідний акт пред`явлення векселів до платежу.

Оскільки відповідач зобов`язання по оплаті векселів не виконав та доказів опротестування векселів матеріали справи не містять, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення позовних вимог та стягнення з відповідача заборгованості за спірними векселями.

Відповідно до частини 1 статті 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно з частиною 1 статті 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Статтею 76 ГПК України визначено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Відповідно до частини 1 статті 77 ГПК України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

За приписами частини 1 статті 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Судові витрати, які складаються зі сплаченої позивачем суми судового збору, відповідно до статті 129 ГПК України покладаються на відповідача.

Керуючись статтями 86, 129, 232, 236-241 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Рамонда" задовольнити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова корпорація "Пром Експорт" (03040, м. Київ, пр-т Голосіївський, 70; ідентифікаційний код 42668287) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Рамонда" (49054, м. Дніпро, вул. Благоєва, 7; ідентифікаційний код 41885546) 125850000 (сто двадцять п`ять мільйонів вісімсот п`ятдесят тисяч) грн. заборгованості, а також 735700 (сімсот тридцять п`ять тисяч сімсот) грн. витрат зі сплати судового збору.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Північного апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва (пункт 17.5 частини 1 Перехідних положень ГПК України) протягом двадцяти днів. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне судове рішення складено: 26.10.2020 року.

Суддя К.В. Полякова

Дата ухвалення рішення22.10.2020
Оприлюднено29.10.2020

Судовий реєстр по справі —910/12540/20

Постанова від 04.03.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Мамалуй О.О.

Ухвала від 03.02.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Мамалуй О.О.

Ухвала від 08.12.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Демидова А.М.

Ухвала від 23.11.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Демидова А.М.

Рішення від 22.10.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Полякова К.В.

Ухвала від 11.09.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Полякова К.В.

Ухвала від 02.09.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Полякова К.В.

Ухвала від 25.08.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Полякова К.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні