МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

про закриття провадження в адміністративній справі

22 жовтня 2020 р. Справа № 400/1946/20 м. Миколаїв

Миколаївський окружний адміністративний суд, у складі головуючого судді Малих О.В., розглянувши в письмовому провадженні за правилами спрощеного позовного провадження клопотання про закриття провадження по справі

за позовомГромадської організації "Ошукані Українці", вул. Остафія Дашковича, 20, оф. 307, м. Черкаси, Черкаська область, 18001; а/с 229, м. Черкаси, 18001 до 1. Миколаївської обласної регіональної організації політичної партії "Слуга Народу", вул. Адміральська, 31 Б/1, м. Миколаїв, 54001 2. Політичної партії "Слуга Народу", Паркова Дорога, 16-А, м. Київ, 01021; вул. Новоселицька, 7, м. Київ, 02000 провизнання бездіяльності протиправною та зобов`язання вчинити певні дії; визнання рішення протиправним, ВСТАНОВИВ:

Громадська організація "Ошукані Українці" звернулась до суду з адміністративним позовом до Миколаївської обласної регіональної організації політичної партії "Слуга Народу" та Політичної партії "Слуга Народу", в якому просить суд:

- визнати протиправною бездіяльність Миколаївської обласної регіональної організації політичної партії "Слуга Народу" в частині відсутності розробки та реалізації ідеологічної та політичної роботи; не прийнятті участі та висуванні кандидатів на місцевих виборах протягом 2016 - 11.2019 років в межах Миколаївської області; не проведенні регіональних конференцій для обрання делегатів на З`їзди партії "Слуга Народу", що відбулись протягом 2018 - 2020 років;

- визнати протиправним рішення Вищої Ради Партії "Слуга Народу" щодо створення Миколаївської обласної регіональної організації політичної партії "Слуга Народу";

- зобов`язати Вищу Раду Партії "Слуга Народу" привести у відповідність до вимог п.п. 4.1, 3.1, пп. 4.9.1 Статуту політичної партії "Слуга Народу" склад Миколаївської обласної регіональної організації політичної партії "Слуга Народу" з урахуванням вимог щодо адміністративно-територіальної ознаки та вимоги, що член партії бере участь у роботі лише одної із партійних організацій.

Ухвалою від 17.06.2020 року суд відкрив провадження у справі та ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження.

21.10.2020 року від представника відповідача надійшло клопотання про закриття провадження у справі у зв`язку з тим, що справу не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства.

Дослідивши клопотання відповідача та матеріали справи, суд встановиви наступне:

Відповідно доч. 1 ст. 2 КАС України завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб`єктів владних повноважень.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 4 КАС України встановлено, що адміністративна справа це переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 4 КАС України публічно-правовий спір - спір, у якому: хоча б одна сторона здійснює публічно-владні управлінські функції, в тому числі на виконання делегованих повноважень, і спір виник у зв`язку із виконанням або невиконанням такою стороною зазначених функцій; або хоча б одна сторона надає адміністративні послуги на підставі законодавства, яке уповноважує або зобов`язує надавати такі послуги виключно суб`єкта владних повноважень, і спір виник у зв`язку із наданням або ненаданням такою стороною зазначених послуг; або хоча б одна сторона є суб`єктом виборчого процесу або процесу референдуму і спір виник у зв`язку із порушенням її прав у такому процесі з боку суб`єкта владних повноважень або іншої особи.

Критеріями розмежування судової юрисдикції є суб`єктний склад правовідносин, предмет спору та характер спірних матеріальних правовідносин. Крім того, таким критерієм може бути пряма вказівка в законі на вид судочинства, в якому розглядається визначена категорія справ.

Положеннями ст. 19 КАС визначено справи, на які поширюється юрисдикція адміністративних судів.

При цьому, згідно п. 4 ч. 2 ст. 19 КАС України юрисдикція адміністративних судів не поширюється на справи щодо відносин, які відповідно до закону, статуту (положення) громадського об`єднання, саморегулівної організації віднесені до його (її) внутрішньої діяльності або виключної компетенції, крім справ у спорах, визначених пунктами 9, 10 частини першої цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України "Про громадські об`єднання" від 22.03.2012 року № 4572-VI громадське об`єднання - це добровільне об`єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

Згідно ст. 2 Закону України "Про політичні партії в України" від 05.04.2001 року № 2365-III (далі - Закон України № 2365) політична партія - це зареєстроване згідно з законом добровільне об`єднання громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.

У відповідності до ст. 4 Закону України № 2365 втручання з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування або їх посадових осіб у створення і внутрішню діяльність політичних партій та їх структурних утворень забороняється, за винятком випадків, передбачених цим Законом.

Статтею 10 Закону України № 2365 передбачено, що обласні, міські, районні організації, первинні осередки політичної партії або інші структурні утворення, передбачені статутом партії, утворюються в порядку, визначеному статутом партії.

Політичні партії повинні мати статут. Статут політичної партії має містити такі відомості: зокрема, перелік статутних органів політичної партії, порядок їх утворення, їхні повноваження і термін цих повноважень; порядок створення, загальну структуру та повноваження обласних, міських, районних організацій політичної партії та її первинних осередків; порядок скликання та проведення партійних з`їздів, конференцій, зборів та інших представницьких органів політичної партії тощо (ст. 8 Закону України № 2365).

З матеріалвів справи вбачається, що спір виник між громадською організацією та Обласною регіональною організацією і Політичною партією, які є добровільними об`єднаннями громадян, відповідно до прийнятого Статуту наділені відповідними правами, завданнями та метою.

Предметом позову у даній справі є оскарження бездіяльності Миколаївської обласної регіональної організації політичної партії "Слуга Народу" в частині відсутності розробки та реалізації ідеологічної та політичної роботи; не прийнятті участі у висуванні кандидатів на місцевих виборах протягом 2016 - 11.2019 років в межах Миколаївської області; не проведення регіональних конференцій для обрання делегатів на З`їзди партії "Слуга Народу", що відбулись протягом 2018 - 2020 років; оскарження рішення Вищої ради партії "Слуга Народу" щодо створення Миколаївської обласної регіональної організації політичної партії "Слуга Народу"; зобов`язання Вищої Ради Партії "Слуга Народу" привести, у відповідності вимог пп. 4.1, 3.1, пп. 4.9.1 Статуту політичної партії "Слуга народу", склад та діяльність МИколаївської обласної регіональної організації політичної партії "Слуга Народу".

Відповідно до пункту 2.3 Статуту Політичної партії для здійснення своєї мети та завдань партія має право вільно проводити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією України та чинним законодавством України, брати участь у виборах Президента України, народних депутатів Верховної Ради України, до інших органів державної влади органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України, брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, тощо) відповідно до чинного законодавства.

Відтак, оскаржуючи бездіяльність та рішення відповідачів, позивач фактично зводить позов до невиконання відповідачами вимог, передбачених Статутом, що є їх виключною компетенцією та правом вільно, в межах закону та Статуту, виконувати свої цілі, мету та завдання.

Таким чином, вирішення питань, які є предметом спору належать до внутрішньо-організаційної діяльності партії та є виключною компетенцією відповідного статутного органу, а тому в силу п. 4 ч. 2 ст. 19 КАС України не можуть бути предметом розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Крім того, політична партія "Слуга народу" не є суб`єктом владних повноважень у розумінні КАС України, оскільки не виконує публічно-владних управлінських функцій, а також не здійснює владних управлінських функцій щодо заявленого позивача - Громадської організації "Ошукані Українці", - що підтверджується змістом позовної заяви та характером заявленого спору.

Законами України "Про вибори Президента України", "Про вибори народних депутатів України", "Про місцеві вибори" (ст. 99, 108, 94 відповідно) передбачено право на оскарження за правилами адміністративного судочинства рішень, дій чи бездіяльності, зокрема, політичних партій (місцевих організацій партій). Однак, згідно приписів цих же статей таке оскарження можливе за умов, якщо відповідна партія (місцева організація партії), є суб`єктом виборчого процесу та якщо оскаржені рішення, дії чи бездіяльність стосуються виборів.

У відповідності до п. 6 ч. 1 ст. 19 КАС України юрисдикція адміністративних судів поширюється на справи у публічно-правових спорах щодо правовідносин, пов`язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму.

Під виборчим процесом необхідно розуміти здійснення суб`єктами виборчого процесу виборчих процедур щодо підготовки та проведення відповідних виборів у строки, передбачені законодавством, які починаються у законодавчо визначений термін та закінчуються офіційним оприлюдненням результатів виборів (вибори Президента України) або через законодавчо встановлений строк після цього оприлюднення. Пов`язаність правовідносин з виборчим процесом полягає в тому, щоб ці правовідносини виникли в межах виборчого процесу й стосувалися підготовки та проведення виборів.

Разом з тим, спори, які виникли поза межами виборчого процесу або не стосуються виборчого процесу (проведення та підготовки виборів), не належать до виборчих спорів у розумінні КАС.

Велика Палата Верховного Суду у постанові від 21.11.2018 року по справі № 757/43355/16-ц звернула увагу на те, що приписи заява не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства, заяву не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства, позов не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства (пункт 1 частини першої статті 170 КАС у редакції, чинній на час постановлення оскаржуваної ухвали) стосуються як позовів, які не можуть розглядатися за правилами цивільного чи адміністративного судочинства, відповідно, так і тих позовів, які взагалі не можуть розглядатися судами.

Аналогічний висновок викладений у постанові Великої Палати Верховного Суду від 12.06.2019 року у справі № 9901/70/19.

Спір, який не підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства слід тлумачити в більш широкому значенні, тобто як поняття, що стосується тих спорів, які не підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства, і тих, які взагалі не підлягають судовому розгляду.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 238 КАС України, суд закриває провадження у справі якщо справу не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства.

Враховуючи викладене, суд задовольняє клопотання відповідача та закриває провадження у справі.

Згідно ч. 2 ст. 238 КАС України, про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету.

Відповідно до ч. 2 ст. 132 КАС України розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 7 Закону України "Про судовий збір", сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв`язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях.

Позивачем за подання позовної заяви сплачено судовий збір у сумі 4204,00 грн., що підтверджується квитанцією № 0.0.1724977882.1 від 02.06.2020 року.

Зважаючи на те, що суд закриває провадження у справі за п. 1 ч. 1 ст. 238 КАС України (справу не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства), наявні усі підстави для повернення позивачу сплаченого судового збору.

Керуючись ст.ст. 143, 238, 248, 260 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання політичної партії "Слуга Народу" задовольнити.

2. Провадження у справі за позовом Громадської організації "Ошукані Українці" до Миколаївської обласної регіональної організації політичної партії "Слуга Народу" та Політичної партії "Слуга Народу" про: визнання протиправною бездіяльность Миколаївської обласної регіональної організації політичної партії "Слуга Народу" в частині відсутності розробки та реалізації ідеологічної та політичної роботи; не прийнятті участі та висуванні кандидатів на місцевих виборах протягом 2016 - 11.2019 років в межах Миколаївської області; не проведенні регіональних конференцій для обрання делегатів на З`їзди партії "Слуга Народу", що відбулись протягом 2018 - 2020 років; визнання протиправним рішення Вищої Ради Партії "Слуга Народу" щодо створення Миколаївської обласної регіональної організації політичної партії "Слуга Народу"; зобов`язання Вищої Ради Партії "Слуга Народу" привести у відповідність до вимог п.п. 4.1, 3.1, пп. 4.9.1 Статуту політичної партії "Слуга Народу" склад Миколаївської обласної регіональної організації політичної партії "Слуга Народу" з урахуванням вимог щодо адміністративно-територіальної ознаки та вимоги, що член партії бере участь у роботі лише одної із партійних організацій - закрити.

2. Повернути на користь Громадської організації "Ошукані Українці" (вул. Остафія Дашковича, 20, оф. 307, м. Черкаси, Черкаська область, 18001; а/с 229, м. Черкаси, 18001, код ЄДРПОУ 43472306) судовий збір в сумі 4204,00 грн. (чотири тисячі двісті чотири гривні 00 коп.), сплачений за квитанцією 0.0.1724977882.1 від 02.06.2020 року.

3. Ухвалу направити сторонам у справі.

Ухвала може бути оскаржена.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею в порядку ст. 256 КАС України.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана до П`ятого апеляційного адміністративного суду через Миколаївський окружний адміністративний суд протягом п`ятнадцяти днів з дня її складення в порядку, визначеному ст. 295-297 з урахуванням п. 15.5 Перехідних положень КАС України.

Ухвала підписана суддею 22.10.2020 року.

Суддя О.В. Малих

Дата ухвалення рішення 22.10.2020
Зареєстровано 28.10.2020
Оприлюднено 29.10.2020

Судовий реєстр по справі 400/1946/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 22.10.2020 Миколаївський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 17.06.2020 Миколаївський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 26.05.2020 Миколаївський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону