ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2020 року Справа № 160/7172/20 Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Верба І.О., розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін у місті Дніпрі адміністративну справу за адміністративним позовом Головного управління ДПС у м. Києві до товариства з обмеженою відповідальністю АРТІС про стягнення податкового боргу, -

встановив:

І. ПРОЦЕДУРА

1. 01.07.2020 засобами поштового зв`язку до Дніпропетровського окружного адміністративного суду надійшла позовна заява Головного управління ДПС у м. Києві до товариства з обмеженою відповідальністю АРТІС про стягнення податкового боргу по земельному податку з юридичних осіб у розмірі 218332,41 грн та податку на нерухоме майно у розмірі 61493,81 грн шляхом стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, що обслуговують такого платника податків.

2. Ухвалою суду від 06.07.2020: прийнято адміністративний позов до розгляду та відкрито провадження у справі, призначено справу до розгляду за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін, витребувано докази у позивача, сторонам встановлені строки для подання заяв по суті спору.

3. Ухвала про відкриття спрощеного позовного провадження направлена сторонам у справі та отримана:

- 17.07.2020 Головним управлінням ДПС у м. Києві, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за № 4900084146280;

- 31.07.2020 товариством з обмеженою відповідальністю АРТІС , що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за № 4900084146272.

4. Оскільки до матеріалів справи долучені всі необхідні документи та судом вжиті всі необхідні заходи з метою повідомлення сторін про розгляд справи, суд перейшов до розгляду справи по суті після передачі канцелярією повернутих рекомендованих повідомлень про вручення поштових відправлень.

ІІ. ДОВОДИ ПОЗИВАЧА

5. ГУ ДПС у м. Києві звернулось до суду, оскільки відповідач має податковий борг перед бюджетом, який у добровільному порядку не сплачує.

ІІІ. ДОВОДИ ВІДПОВІДАЧА

6. Відповідач заяв по суті спору не надав.

ІV. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

7. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТІС" (код ЄДРПОУ 32685615) зареєстроване 25.09.2003, є платником податків та знаходиться на податковому обліку в ГУ ДПС у Дніпропетровській області, та на податковому обліку у ГУ ДПС у м. Києві як платник окремих податків.

8. В інтегрованих картках платника обліковується заявлений до стягнення податковий борг у розмірі 279825,81 грн, у тому числі: по земельному податку з юридичних осіб (18010500) в сумі 218332,41 грн, по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості (18010400) в сумі 61493,40 грн.

9. Згідно наданого до позову розрахунку податкового боргу заявлена контролюючим органом до стягнення сума боргу виникла на підставі:

1) земельний податок з юридичних осіб в сумі 218332,41 грн:

- згідно податкового розрахунку земельного податку від 17.02.2017 № 9022445069 по строку сплати 30.11.2017 в сумі 72777,47 грн, по строку сплати 30.12.2017 в сумі 72777,47 грн, по строку сплати 30.01.2018 в сумі 72777,47 грн;

2) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості, в сумі 61493,40 грн:

- згідно податкової декларації від 17.02.2017 № 9022509899 по строку сплати 29.01.2018 в сумі 61493,40 грн.

10. У зв`язку із наявністю у відповідача податкового боргу контролюючим органом ГУ ДФС у м. Києві сформовано ТОВ "АРТІС" податкову вимогу від 01.12.2017 № 113426-17 на суму податкового боргу станом на 30.11.2017 в сумі 72777,47 грн.

11. Податкову вимогу направлено на адресу платника податків за зареєстрованим місцезнаходженням та вручено 12.12.2017, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за № 0411619721101.

V. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПІРНИХ ПРАВОВІДНОСИН

12. Відповідно до підпункту 14.1.175 пункту 14.1 статті 14 ПК України податковий борг - сума узгодженого грошового зобов`язання, не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному цим Кодексом.

13. Згідно із пунктом 54.1 статті 54 ПК України крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов`язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов`язання та/або пені вважається узгодженою.

14. Пунктом 57.1 статті 57 ПК України визначено, що платник податків зобов`язаний самостійно сплатити суму податкового зобов`язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

15. Відповідно до пункту 59.1 статті 59 ПК України у разі коли у платника податків виник податковий борг, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

16. Податкова вимога надсилається не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати суми грошового зобов`язання (абзац перший пункту 59.3 статті 59 ПК України).

17. Податкова вимога повинна містити відомості про факт виникнення грошового зобов`язання та права податкової застави, розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою, обов`язок погасити податковий борг та можливі наслідки його непогашення в установлений строк, попередження про опис активів, які відповідно до законодавства можуть бути предметом податкової застави, а також про можливі дату та час проведення публічних торгів з їх продажу (абзац другий пункту 59.3 статті 59 ПК України).

18. Згідно із пунктом 59.5 статті 59 ПК України у разі якщо у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення.

19. У разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилася, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається).

20. Відповідно до пункту 42.1 статті 42 ПК України податкові повідомлення - рішення, податкові вимоги або інші документи з питань адміністрування податків, зборів, платежів, податкового контролю, у тому числі з питань проведення перевірок, звірок, адресовані контролюючим органом платнику податків, повинні бути складені у письмовій формі, відповідним чином підписані та у випадках, передбачених законодавством, завірені печаткою такого контролюючого органу.

21. Документи вважаються належним чином врученими, якщо вони надіслані у порядку, визначеному пунктом 42.4 цієї статті, надіслані за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручені платнику податків (його представнику) (пункт 42.2 статті 42 ПК України).

22. Якщо платник податків у порядку та у строки, визначені статтею 66 цього Кодексу, повідомив контролюючий орган про зміну податкової адреси, він на період з дня державної реєстрації зміни податкової адреси до дня внесення змін до облікових даних такого платника податків звільняється від виконання вимог документів, надісланих йому контролюючим органом за попередньою податковою адресою та в подальшому повернених як таких, що не знайшли адресата (пункт 42.3 статті 42 ПК України).

23. Відповідно до підпункту 20.1.34 пункту 20.1 статті 20 ПК України контролюючі органи мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, на суму податкового боргу або його частини.

24. Порядок стягнення податкового боргу платників податків регулюється статтями 95-99 Податкового кодексу України.

25. Згідно із пунктом 95.1 статті 95 ПК України контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

26. Стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги (пункт 95.2 статті 95 ПК України).

27. Пунктом 95.3 статті 95 ПК України визначено, що стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

VІ. ОЦІНКА СУДУ

28. Заявлені до стягнення самостійно задекларовані суми грошових зобов`язань є узгодженими та несплаченими, що є порушенням обов`язку платника податків.

VІІ. ВИСНОВКИ СУДУ

29. З матеріалів справи вбачається наявність податкового боргу, сплата якого не здійснена на час розгляду справи, що є підставою для задоволення позову.

30. Судові витрати за подання цього позову покладаються на позивача, який є суб`єктом владних повноважень, відповідно до статті 139 КАС України.

31. Керуючись статтями 241-246 КАС України, суд, -

вирішив:

32. Адміністративний позов Головного управління ДПС у м. Києві (код ЄДРПОУ 43141267; вул. Шолуденка, 33/19, м. Київ, 04116) до товариства з обмеженою відповідальністю АРТІС (код ЄДРПОУ 32685615; вул. Челюскіна, 8, м. Дніпро, 49000) про стягнення податкового боргу - задовольнити повністю.

33. Стягнути податковий борг з товариства з обмеженою відповідальністю АРТІС на користь держави в сумі 279825,81 грн, у тому числі: по земельному податку з юридичних осіб в сумі 218332,41 грн та по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості в сумі 61493,40 грн, шляхом стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків.

34. Рішення суду набирає законної сили відповідно до статті 255 КАС України та може бути оскаржено в порядку та у строки, встановлені статтями 295, 297 КАС України.

Суддя І.О. Верба

Дата ухвалення рішення 02.11.2020
Зареєстровано 03.11.2020
Оприлюднено 04.11.2020

Судовий реєстр по справі 160/7172/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 02.11.2020 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 06.07.2020 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 160/7172/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону